woensdag 15 augustus 2018

Rutte's recht?staat: de grootste duivels huizen in Paleizen van 'Justitie' = Misdaad. Criminelen Van der Winkel/ Blaisse laten 3 kinderen ontvoeren!GRN: Excuses voor dit vieze plaatje maar dat veroorzaken Van der Winkel en Blaisse!

Groenendijk eist aftreden en opsluiten van 2 'duivelse presidenten' uit Arn-hel:


Volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - kan er echt niets aan doen: als hij aan 'die duivels'... in het Paleis van Misdaad te Arn-hel denkt dan krijgt GRN iedere keer de neiging tot kokhalzen...

Van der Winkel en Blaisse zijn als bedorven voedsel

  • uitspugen die viezigheid! Waarom?

Omdat ze Vrouwe Justitia geketend in een hoek hebben liggen...


   ...omdat ze drie NL-meiden lieten ontvoeren,

omdat ze, jarenlang, weiger-(d)en om artikel-12 pro-cedures jegens - reeds 100% bewezen - misdadige 'recht'ers te (laten) behandelen...

omdat ze beschikking afgeven terwijl er geen hoger beroep werd aangespannen maar om vernietiging van een van rechtswege nietig vonnis werd verzocht...


...omdat ze een tussen-beschikking af lieten geven maar die (nog steeds) verborgen houden voor GRN;

...omdat ze maandenlang weigeren om aanwezige stukken ter beschikking te stellen enzovoorts!

Nog steeds hoort GRN niets over de artikel 12-procedure en ook het sof Den Bosch - Betteke Boogaard Derix doet mee aan het bedonderen van GRN. Voor haar geldt hetzelfde:

  • Groenendijk eist aftreden en opsluiten van beide 'duivelse presidenten' te Arn-hel. Nu! Weg met die bedriegers, weg weg!

Bij Zuiderburen pakken ze kidnapper wel aan; Oosterburen helpen de ontvoerdster:


d.d. 19-04-2017: mkm


MERKSPLAS - Een vrouw uit Merksplas moet naar de gevangenis omdat ze al jaren weigert haar twee kinderen om de veertien dagen naar hun vader te laten gaan, in het kader van het bezoekrecht na een echtscheiding. De rechtbanken treden steeds vaker streng op tegen zogenaamde ouderverstoting, maar dit vonnis kent geen voorgaande.

Rechter François Caers had zijn buik vol van de obstructie van de vrouw, die door gerechtspsychologen als manipulatief wordt neergezet. In zijn motivatie van het vonnis schrijft de rechter:“De beklaagde roept ten onrechte de nood-toestand in ter beveiliging van de kinderen, maar ze heeft bewust een ernstig loyaliteits-conflict gecreëerd tussen de kinderen en hun vader.


  • Dat is onaanvaardbaar.

En in Nederland? Daar is het 'precies' omgekeerd! De ontvoerdster krijgt de steun:


De ziekelijk-egoistische 'moeder', mw. Solvig S. - die 9 maanden lang iedere omgang blokkeerde ondanks geldende zorgregeling en ondanks ieder week aangifte door deze echte vader bij de politie...

werd geen strobreed in de weg gelegd....die weigerde om in te grijpen, weigerde om mw. S.S. een schriftelijke aanwijzing te geven en loog: 'het is aan de ouder(s) = nep-'moeder' om zich aan de beschikking van de familierechter te houden, daar kunnen wij niets doen' = onzin! Konden wel, wilden niet... dat is wat heel anders!...die weigerden mw. S.S. te arresteren ondanks aangifte van klachtdelict en begaan van strafbare feiten - onttrekking aan het vaderlijk gezag, artikel 279 Sr.


  • Niet door de 'recht' = krombank en 'hof' = sof te Arnhem = -hel:

...die niet alleen aantoonbaar in strijd met de wet oordeelden maar zelf voortdurende strafbare feiten pleegden waaronder 'valsheid in geschrifte'.


Ja: misdadige 'recht'ers in Nederland: >50 stuks!

Uiteindelijk oordeelde het sof te Arn-hel dat die mw. S.S. 'niet vervolgd zou gaan worden en werd GRN naar het civielrecht verwezen!

Ergo: het ge'recht'shof te Arnhem, onder leiding van nep-'president' Van der Winkel vond dat het afpakken van deze vader (soms ook moeders) 'niet bestraft' - huh? - hoefde te worden!

  • Dat het stelen van kinderen 'prima is, zo lang het maar door mw. S.S. gebeurde en nog steeds gaande is'... is schokkend en misdadig!

Onacceptabel en onvergefelijk!

Ook in Nederland wordt gezegd dat ze 'harder gaan optreden en de wet daartoe zullen veranderen' maar... dat is allemaal gel#l; mooi-praterij maar niet echt gemeend. Want: onttrekking aan het ouderlijk of jeugdzorg-gezag is allang straf-baar!

Het echte - en voor iedereen in Nederland ernstig - probleem is dat er desondanks niet tegen opge-treden werd en niet zal worden.

GRN heeft 100% bewijs dat het familie'recht' in Nederland 'op papier' goed lijkt, maar niet bestaat! In de praktijk erger dan een hel blijkt.

  • Waar de grootste duivels in de Paleizen van Misdaad huizen!

U wilt namen genoemd krijgen? Prima: hier 50 misdadige 'recht'ers! waartegen aangifte gedaan werd - let wel: het doen van een valse aangifte is strafbaar en GRN werd niet vervolgd = hij heeft dus helemaal gelijk maar dat mag niet naar buiten ko-men...

  • de meest smerige doofpotterij!


Aangiftes tegen niet; 'presidenten' maar criminelen mr. A.R. van der Winkel en mr. drs. Blaisse werden eveneens ge-daan... en genegeerd door het OM = Overheids Misdadigers!

   Gatverdamme, wat een bedriegende stel... 
   heel veel scheldwoorden zelf invullen, dank!

En dat is nog maar een hele korte samenvatting van het Paleis van Misdaad te Arnhel, meer lezen? Bijvoorbeeld:

d.d. 10-05-2018:

'PAPA-Erik is BOOS en KEIHARDE BEWIJZEN

KROMSTAAT NEDERLAND

d.d. 28-05-2018: 'Grondrecht op 'eerlijke' rechtsgang door Paleizen van Misdaad Arnhem en Den Bosch keihard vertraptd.d. 10-06-2018: 'Netjes vragen en vriendelijk blijven?' helpt niets:
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;
     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia