maandag 30 september 2019

PLAKAAT VAN VERLATING 2.0 én 3.0: HET VOLK WEER DE BAAS IN EIGEN NEDERLAND = KICK OUT 'KING WILLEM' én KICK OUT 'VON DER LEYEN'!!
EINDELIJK WEER BAAS IN ÓNS EIGEN NEDERLAND ZIJN = ALLEMAAL SAMEN!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - vindt dat het de hoogste tijd is voor:

  • PLAKAAT VAN VERLATING
       versies 2.0 en 3.0

Ergo:

HET VOLK AAN DE MACHT
BETEKENT...

KICK OUT KING WILLEM én
KICK OUT VON DER LEYEN
NEDERLANDSE ONAFHANKELIJKHEIDSVERKLARING:

Wikipedia:


Het Plakkaat
van Verlatinghe

Ook wel Acte van Verla-tinghe is een plakkaat ondertekend op 26 juli 1581, waarin een aantal provinciën van de Habs-burgse Nederlanden Filips II afzetten als hun heerser.
Het kan worden gezien als:

  • de onafhankelijkheidsverklaring van de Nederlanden.

Deze daad volgde op de Unie van Utrecht in 1579. De resolutie luidde:

  • "Is huyden resolutie genomen op de verlaetinge vande Conink van Spaengnien, cassatie van zijnen zegel ende cachet, het gebruyck vande zegel vande Generaliteyt, waervan den audiencier es belast een ordonnantie by vorme van placcate te maecken"

De Staten verklaarden dat hun vorst, Filips II, deze vrij-
heden en rechten had geschonden en verklaarden hem vervallen van de troon. Zijn troon werd verlaten verklaard. Het werd verboden zijn zegel en naam te gebruiken.


GRN:

HOOGSTE TIJD voor VERSIE 2.0

en VERSIE 3.0, toch?!!


In het belang van:

  • NEDERLANDSE KINDEREN, Vrouwe Justitia en NEDERLAND:

KICK OUT FAKE KING WILLEM
en JA: NEXIT NEXIT NEXIT!Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

GRN ZAG OUDERWETS MOOIE want ÉCHTE NEDERLANDSE AVONDHEMEL: eindelijk SCHONE? LUCHT/VRIJ INADEMEN - GÉÉN CHEMTRAILS vandaag!ONDERWEG van WERK naar HUIS HEB JE VANUIT DE TREIN PRACHTIG UITZICHT!Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - genoot na een maandag werken van het treinuitzicht:

EEN PRACHTIGE WOLKEN-LUCHT...
ÉCHTE WITTE EN DONKERE WOLKEN:

  • OUDERWETS MOOI NL!

Want:

  VANDAAG werd NIET GESPOTEN...

  HOE HEERLIJK: GÉÉN GIFTIGE CHEMTRAILS!

  EINDELIJK WEER EENS...
  SCHONE? LUCHT en VRIJ ADEMEN!


Maar... blijf alert:

  • gebruik uw ogen; kijk omhoog, gebruik uw verstand; denk zélf na!WAT VOORAF GING:


d.d. 23-09-2019

 'GÉÉN ZONDAG maar SPRAYDAG'

 DAGELIJKS SPUITEN
 PYSCHOPATEN-PILOTEN...

en

Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia