woensdag 8 augustus 2018

Nu weg met die verzaker: aftreden geëist van nep-politie-'baas' drs. Erik Steven Maria Akerboom = geen top?- maar juist enorme flop-ambtenaar'!d.d. 01-07-2016: JrR Beast -  Politie is nep:  kabouterplop en ambtenaarflop!

#WegMetAkerboom #WegMetAkerboom #WegMetAkerboom

Wie bewezen misdadige 'burgemeester' De Lange niet arresteert = 'n crimineel:d.d. 28-07-2018: Gooi en Eemlander

Politiechef 'verliest het vertrouwen'

Rotterdam. Korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie dreigt het vertrouwen te verliezen van zijn manschappen. De eenheidsleiding Rotterdam waarschuwt de politiechef hierover.

GRN: Hehe, eindelijk zien de 'agenten' zelf ook dat hun 'baas' Akerboom noch de belangen van de burgers noch die van de werknemers behartigt maar heel andere , 'duistere redenen' heeft... aldus deze wakkere, eerlijke en zelf-nadenkende burger!


d.d. 23-10-2017: 'NL-burger kan zich niet beschermd voelen door politiebaas...


Wikipedia: prijst Erik Akerboom als zijnde 'topambtenaar?'

  • 'Drs. Erik Steven Maria Akerboom (Lisse, 24 april 1961) is een Nederlands topambtenaar.

Erik Akerboom is per 1 maart 2016 benoemd tot eerste hoofdcommissaris van politie. Als korpschef geeft hij leiding aan de Nederlandse politie. Eerder was hij secretaris-generaal van het ministerie van Defensie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Akerboom studeerde van 1982 tot 1986 aan de politieacademie in Apel-doorn. Hierna trad hij toe tot het politiekorps in Utrecht. Hier vervulde hij tot 1998 diverse functies. In deze tijd behaalde hij zijn doctoraalexamen politicologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Vervolgens werd Akerboom directeur Democratische Rechtsorde bij de Algemene In-lichtingen- en Veiligheidsdienst. Vanaf 2003 was hij politiekorps-chef in de regio Bra-bant-Noord. In april 2009 volgde hij Tjibbe Joustra op als Nationaal Coördinator Ter-rorismebestrijding. Hij bewerkstelligde in deze functie de integratie van de NCTb met de directie Nationale Veiligheid en cyber security. Vanaf december 2012 was hij secre-taris-generaal van het ministerie van Defensie, als opvolger van Ton Annink. Per 01-03-2016 volgde Akerboom Gerard Bouman op als korpschef van de Nationale politie.


Deze volhardend vader en recht-zoekend burger drs. Erik Michiel Groenendijk Msc. - gewoon PapaErik - is 'hetditmaal eens met de agenten' en...

    Eist het aftreden van die flop-ambtenaar Erik Akerboom

  • omdat hij weigert 100% criminele burgemeester op te pakken!'
Zie:

d.d. 02-09-2017: 'Politie weigert criminele burgemeester op 50 m van bureau op te pakken
GRN: 'En het Openbaar Ministerie dan, deden die dan ook niets'?


 U bedoelt zeker:

 de OverheidsMisdadigers, het OM?

  Nee... ook die weigerden in te grijpen met hun 
  'baas' - ex?-ME-er Van der Burg:


d.d. 31-10-2017:

  'Het OM vragen om hun werk te doen, is als
   praten tegen 'n muur: ex ME-er

GRN: 'En de 'rechtbank/ het gerechtshof' dan? Deden die dan ook niets?


'De Paleizen van Justitie... grepen die wel in?'

  • Neen; ook dat zijn Paleizen van Misdaad.

GRN deed aangifte tegen > 50 BEWEZEN misdadige 'recht'ers en ander juridische criminelen maar na seponering werd tot op heden geweigerd om de aangespannen artikel-12 procedures jegens 'de ergste zwart-toga-tuig daarvan' te behandelen!


Kijk, dat is nou waarom GRN in opstand is gekomen...

   NL is helemaal geen democratische rechtstaat
   maar juist een criminele overheidsbende;

nog veel erger dan een zogenaamde 'bananenre-
publiek' omdat 'Rutte & Co' met uitgestreken gezicht

...ondanks levering van 'het bewijs' (valse aangifte doen is strafbaar); blijven liegen en bedriegen!


d.d. 20-04-2018:

'Bah: criminele 'jeugdzorg' + misdadige 'rechters/presidenten' te Arn-hel:

  • drie dochters/ Lina, Jördis, Imke - 3x ontvoerd, PapaErik afgepakt!!'

Erik Groenendijk gaat net zo lang door met publiceren en actie voeren tot die hele bende weg is c.q. achter slot en grendel zit:

  • waarom niet beginnen bij Erik Akerboom?!

Dus beste 'good cops':

   doe uw plicht en arresteer die 'bad cop'
   op grond van zijnde een 'flop-ambtenaar
   werkend voor 'de club tegen het volk'.

Dat zijn meer dan genoeg (strafrechterlijke) redenen!

  • WEZB: dank van (bijna) heel het volk - lang leve die agenten!Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;
     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia