zaterdag 20 juli 2019

Nog steeds ACTUEEL: GELE HESJES DEN HAAG - GOEDE GESPREKKEN over 'de STAND VAN NEDERLAND' met GELE HELDEN van DIVERSE PLUIMAGES!
POLITIEKE DISCUSSIE: GOED OM ELKAAR BETER TE BEGRIJPEN én TE VERENIGEN!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - is geen overdreven nationalist maar...

HOUDT wél enorm VAN ÓNS NEDERLAND,
vandaar deze Gele Oproep:

ALS NEDERLAND JE LIEF IS,GELE HESJES NEDERLAND EISEN:
  
  ECHTE DEMOCRATIE
 
  ONAFHANKELIJKE RECHTSTAAT
 
  EERLIJKE WELVAARSTVERDELING
WAT VOORAF GING:


d.d. 15-06-2019: DEN HAAG - GELE HESJES op HET PLEIN
                           met CREATIEVE PLANNEN IN DE PIJPLIJN:


NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW:

Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

BLANKE BETAALT 2X ZOVEEL als GEKLEURDE FESTIVALBEZOEKER in USA? GRN HÁÁT RACISME & DISCRIMINATIE: 'VAN IEDERE KANT en HOE OOK'!
ALLEMAAL MENS én ALLEMAAL RÓÓD VAN BINNEN met, hopelijk, 'N GEEL HART!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - háát ra-cisme en discriminatie, dit ongeacht 'wie nu wie discrimineert en om wat voor 'reden' dan ook'!

'PEOPLE of COLOUR' en
'NON-COLOUR PEOPLE'?

   DAT ZOU NET ZO ZIEK ZIJN!

   GRN gelooft in:
   ALLEMAAL SAMEN =

  • ALLEMAAL GEEL HESJE!


d.d. 14-01-2018: Inside Edition - Remembering Martin Luther King Jr.'s Famed

IN THEORIE IS ALLES GOED GEREGELD maar... HET GAAT OM DE UITVOERING:


De Nederlandse Grondwet:

Artikel 1: Gelijke behandeling en discriminatieverbod
Grondwet van 1983

Hoofdstuk 1: Grondrechten - Artikel 1

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.

Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.Rijksoverheid:

Wat is discriminatie?

Discriminatie betekent dat er onterecht verschil wordt gemaakt in de behandeling van mensen. Bijvoorbeeld op basis van geslacht of godsdienst.

Discriminatiegronden
Het kenmerk waarop iemand onterecht anders be-
handeld wordt, noemen we een discriminatiegrond.

In de wet worden de volgende discriminatiegronden uitdrukkelijk genoemd:

Leeftijd
Leeftijd mag geen rol spelen bij het werk, als iemand werk zoekt of een beroeps-opleiding volgt. Voorbeeld van discriminatie op grond van leeftijd kan zijn: iemand wordt afgewzen voor een functie omdat hij te oud is.

Seksuele gerichtheid
Het feit dat iemand hetero-, homo- of biseksueel is, mag geen reden zijn voor een andere behandeling. Een voorbeeld van discriminatie om deze reden kan zijn: een werkgever geeft een lesbisch paar geen verlof voor hun huwelijk.

Godsdienst en levensovertuigingIn Nederland mag iedereen geloven wat hij of zij wil. Of geen geloof hebben. Een voorbeeld van discriminatie op grond van deze rede-
nen kan zijn: een moslima die geen hoofddoek mag dragen op het werk.


Ras
Met ras wordt hier bedoeld:  huidskleur, afkomst, nationale of etnische achtergrond. Discriminatie op deze grond mag niet. Een voorbeeld van dit soort discriminatie kan zijn: een vrouw die geen verzekering kan afsluiten omdat zij Roma is.

Geslacht
In Nederland moeten mannen en vrouwen hetzelfde worden behandeld. Discriminatie van transgenders en mensen die zich niet helemaal bij het ene of het andere geslacht thuisvoelen, mag ook niet. Het geslacht maakt dus in Nederland niet uit. Een voorbeeld van discrimi-natie om deze reden kan zijn: een werkneemster krijgt geen nieuw arbeidscontract omdat zij zwanger is.

Nationaliteit
Discrimineren omdat iemand een andere nationaliteit
of een verblijfsvergunning heeft, is verboden. Een voor-beeld van discriminatie om deze reden kan zijn: een werkgever wijst een sollicitant af omdat deze niet de Ne-derlandse nationaliteit heeft.


Handicap of chronische ziekte
In Nederland mag je geen nadeel ondervinden van je han-dicap  of chronische ziekte.  Dit geldt onder meer bij wo-nen, werken, onderwijs, openbaar vervoer, winkelen, uit-gaan en goederen en diensten. Een voorbeeld van discri-minatie op deze grond kan zijn: een restaurant wil geen mensen in rolstoelen in de zaak.

Politieke overtuiging
Een politieke overtuiging mag geen reden zijn voor ongelij-ke behandeling bij werk, onderwijs en kopen van goederen en diensten. Een voorbeeld van discriminatie op deze grond kan zijn: een werkneemster krijgt ontslag na een politieke discussie met haar werkgever. Haar mening was anders dan die van haar werkgever.

Burgerlijke staat
Burgerlijke staat gaat over uw levenssituatie. Bijvoorbeeld getrouwd of geregistreerd partner zijn. Ook: gescheiden of alleenstaand zijn, wettig of onwettig kind zijn. Discri-minatie op deze grond kan bijvoorbeeld zijn: Alleenstaanden betalen een hogere lidmaatschapscontributie dan (echt)-paren per persoon betalen.


Soort arbeidscontract (vast of tijdelijk)
Een vast of tijdelijk contract is geen reden voor verschillende behandelingen bij afspraken over arbeidsvoorwaarden. Een voorbeeld van discri-minatie op deze grond kan zijn: een tijdelijke werknemer krijgt geen jaarlijkse loonsverhoging. Vaste werknemers wel.

Arbeidsduur (fulltime of parttime werk)
Een parttime of fulltime arbeidscontract is geen reden voor verschillende arbeidsvoor-waarden en beloning. Een voorbeeld van discriminatie op deze grond kan zijn: een parttimer ontvangt een lager uurloon dan zijn fulltime-collega die hetzelfde werk doet.

Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

En toen BLIES GELE OLIFANT het SPROOKJE; 'ALLES GOED GEREGELD in NEDERLAND'... UIT. WÉL ÉCHT: GELE REVOLUTIE is VAN LEVENSBELANG!OPROEP: in verband met constante FB-blokkering = pure censuur... GAARNE DELEN!

GRN DRAAGT ZIJN 'GELE HESJE' MET TROTS OMDAT... DIE KEIHARD NODIG ZIJN!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - doet graag mee met de:

       van de GELE RAKKERS!


   ALLEMAAL SAMEN
   - TOUS ENSEMBLE -
   GELE HESJES
   NEDERLAND

     GELE HESJES,
     GELE HESJES,
     GELE HESJES
     NEDERLAND,

     GELE HESJES, GELE HESJES...

  • HEROVEREN ÓNS LAND
WAT VOORAF GING:d.d. 02-04-2019:

'GELE HIT:

MET RUTTE IN DIE TOREN,
GAAT ONS NEDERLAND VERLOREN!

    GELE HESSER GRN was gelijk
    HOOKED ON THAT RAP:

    RUTTE, ROT NU OP!'


MET RUTTE IN DIE TOREN...d.d. 15-07-2019:


'YELLOW VESTS RESEARCH =

WÉL de ÉCHTE CIJFERS:

     
      - SAMEN VEEL STERKER DAN 'ZIJ'!'

Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia