dinsdag 8 januari 2019

GELE HESJES NL in AMSTERDAM in OPSTAND TEGEN TIRANNEN: SLUIT U AAN en BEVRIJD NEDERLAND van RUTTE-CATUUR - VOOR DE KINDEREN!GELE HESJES A'dam, video-18: Herstel... dit is niet 'de vader' - wel goeie vent (ook de vader met wie goed gebabbeld werd: GELE GROETEN aan alle mannen & vrouwen!)

GELE HESJES NL in AMSTERDAM zullen OVERWINNEN: WEG met dat RUTTE-CATUUR!Helaas, helaas... deze volhardend vader, recht-zoekend burger en overtuigd GELE HESSER drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - heeft zich ziek moeten melden en was (eer-) gisteren niet in staat om de rest van het videoverslag van de demonstratie van GELE HESJES NEDERLAND in AMSTERDAM te publiceren.

Bij deze, alsnog... deel-5. Op de andere camera staan nog meer filmpjes en GRN zal morgen nieuwe video's gaan opnemen...

 • GELE HESJES NL ZULLEN OVERWINNEN!


WAT VOORAF GING:


d.d. 06-01-2019: 'Deel-4: video's 14 t/m 17
NIEUW - NIEUW - NIEUW - GELE HESJES AMSTERDAM - NIEUW - NIEUW - NIEUW:


GELE HESJES A'dam, video-19:

 • NICO VAN DEN HAM - BURGERJOURNALIST:GRN: Hoewel de Amsterdamse politie niet met de wapenknuppel dreigde en zich enig-zins bereidwillig opstelde, kwam het tussen GRN en deze agent tot een 'pittig want per-soonlijk geworden, gesprek'. Zie onderaan...


GELE HESJES A'dam, video-20:


 • Een beetje actie van de GELE HESJES moet toch kunnen, Femke?!
GELE HESJES A'dam, video-21: Nep-'burgemeester' Femke Halsema/ GL

 • LOOP MEE als Amsterdam en Nederland je LIEF ZIJN!
GELE HESJES A'dam, video-22:

 • 'Homo sapiens non urinat ad ventum!'
GELE HESJES A'dam, video-23:


 • NL is geen democratie maar 'n RUTTE-CATUUR!
GELE HESJES A'dam, video-24:


 • 'VERZET, BLOKKEER... DIT BELEID PIK IK NIET MEER!'
GELE HESJES A'dam, video-25:


 • 'GEZOEM, ZOEM, ZOEM, ZOEM, ZOEM... op het LEIDSPLEIN!''WAAR STAAN GELE HESJES VOOR en WAAROM BENT U NU ZO BOOS, MIJNHEER?


GRN:

Op het Leidseplein aangekomen, stonden er eerst 3 agenten naast elkaar en wijdbeens naar de GELE HESJES AMSTERDAM te kijken.

Toen GRN echter naar hen toe liep met het plan om hun wapenuitrusting te fotograferen, zoals dat eerder in Den Haag werd gedaan...

draaiden de agenten zich tegelijk en demonstratief om. Hahaha. 'Ze wilden niet op de foto'... terwijl GRN alleen hun uniformen wilde fotograferen en dat ook meldde. Hoe 'camera-schuw', die 3 wespen... terwijl deelnemers aan de GELE HESJES demonstraties door de overheid? van dichtbij worden gefotografeerd!

Daarom dus:


Want: toen GRN stond te filmen/ fotograferen op het Leidseplein werd hij wederom aangesproken door dezelfde agent die namens de burgemeester aan GRN = niet aan iedereen dus, GELE HESJES hebben geen leiders, meldde dat we van de trambaan af moesten of anders... zoals art. 9 van de Grondwet - het recht op vergadering en be-toging - inperking mogelijk maakt als het verkeer belemmerd wordt.

 • 'Wat GELE HESJES willen en waarom GRN toch zo boos is?' of woorden van die strekking, werd door de agent aan GRN gevraagd.


   Nou, beste agent:

   GELE HESJES zijn TEGEN RUTTE-3
   en VOOR NEDERLAND.

   Wij eisen:

   ECHTE DEMOCRATIE, ONAFHANKELIJKE RECHTSPRAAK en EERLIJKE WELVAARTS-VERDELING.


Daarnaast vertelde GRN waarom hij persoonlijk betrokken raakte bij GELE HESJES NL = wat zijn persoonlijke beweegredenen waren en zijn.

Dat GRN geen hoge pet op heeft van 'de politie' - die in Den Haag bleek intimi-derend en agressief te zijn - en bijvoorbeeld 'de politie' in Duiven/ Gelderland weigert om een 100% bewezen, misdadige burgemeester - Rik de Lange - te arresteren ivm. medewerking aan 3e, internationale kinderontvoering!

Sinds d.d. 27-06-2016 zijn de drie dochters van GRN: Lina, Joerdis en Imke verdwenen = wederom ontvoerd tijdens lopende ondertoezichtstelling naar (waarschijnlijk) Duitsland waar 'de ex' = mw. S.S. vandaan komt: geen 2x ouderinformatie per maand, geen iedere maandag bellen. Helemaal niets.

GRN weet niets en dan zegt die agent:

 • 'Maar daar zijn toch andere wegen voor?'...


Waarop GRN inderdaad 'pissed' werd: 'Neen, mijn-heer! Dat werd u net allemaal uitgelegd en dat deed GRN allemaal - altijd werd de formele weg gevolgd en... weg zijn mijn kinderen! NL is geen rechtstaat, mijnheer... NL is een kromstaat, erger dan een bananenrepubliek. Met criminele jeugdzorg en misdadige fami-lierechters, mijnheer. En dan gaat u mij zeggen dat 'dit niet de manier is'? Welke dan, mijnheer de agent? GRN deed en doet alles - kunt u zich voorstellen hoe dat is?

Niet eens te weten waar je eigen kinderen zijn, hoe het met hen gaat, hoe ze er nu uit zien? Hoe dat voelt?

 • En... DAN ZEGT U ZOIETS?!!

GRN merkte dat hij boos werd en had geen enkele behoefte om in de problemen te komen door een 'invoelzame agent' die nog niet wakker is (anders zou je toch niet bij de politie onder huidige leiding willen werken?) en besloot het gesprek te stoppen. 'Dag mijnheer' en draaide zich om.


   Terug naar:

   de LIEFSTE FAMILIE van Nederland

   GELE HESJES NEDERLAND!!


   Want: er kwamen direct een aantal MEDE-HESSERS op GRN af om te vragen wat er aan de hand was, steun en een knuffel te bieden. 'Laat je niet provoceren of verdrietig maken'... lief van jullie, neen, dat zal niet gebeuren, het gaat al weer, dank jullie!

Aan het einde van de demonstratie kwam de politie nog op dit 'voorval' terug... maar nu loopt GRN vooruit op deel-6! Nogmaals:

 • GELE GROET aan LIEVE 2e FAMILIE - dank jullie!
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia