zaterdag 10 februari 2018

GRN: minister Bussemaker vertelt ll. 'mooie verhaaltjes, maar lapt zelf de wet aan haar laars! Ook: zorgen over inhoud van 'Stap op de Rode Loper'!GRN: 'll.' = docenten-afkorting voor 'leerling(en)'


Welkom op de site van Stap op de Rode Loper!

 • "Ieder mens verdient het om deel te kunnen nemen aan de samenleving en dat kan niet zonder lezen en schrijven. Het is fantastisch als dit op het vmbo wordt gestimuleerd op een manier die aansluit op de wereld van de leerlingen – het gaat tenslotte om hun zelfvertrouwen, vaardigheden en talenten. - H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden
 • Maak uw leerlingen enthousiast voor lezen en literatuur met het project Stap op de Rode Loper!

Laat ze deelnemen aan een interactief evenement op spannende locaties, waaronder musea. Waarom Stap op de Rode Loper! Studies tonen aan dat vrij lezen de taal-vaardigheid enorm stimuleert.

Bovendien, wie fictie leest, kan zich beter inleven in onbekende situaties en stelt zich open voor nieuwe ervaringenCommunicatieve vaardigheden en zelfvertrou-wen nemen toe.


------------------------------------------------------------------------------------------------


GRN: In verband met 'n zieke collega werd economie en wiskunde-docent Groenendijk gevraagd of hij op maandag d.d. 05-02-2018 als co-begeleider beschik-baar was om 3e klas leerlingen te begeleiden bij dit project? Natuurlijk; GRN is flexibel en het doel van 'het uitje' werd/ wordt uiteraard gesteund.

Er was een keurig rooster opgesteld waar onze groep - samen met andere scholen/ hun leerlingen - in het ochtendprogramma bij NEMO en 's middags bij de OBA ingedeeld waren.


Leuk; weliswaar eerder beginnen maar dan ook eerder klaar en

GRN steunt ieder initiatief dat de leerlingen 'aan het lezen en weg van die stomme mobieltjes krijgt'!

Maar...

of de lezers, in dit geval;

 • de leerlingen een beter wereldbeeld krijgen? Dat hangt natuurlijk ook sterk daarvan af wat ze daadwerkelijk - gaan - lezen, nietwaar?!

------------------------------------------------------------------------------------------------


GRN: minister Jet zegt dat 'zij helemaal gegrepen werd door een dappere man die in nu Indonesie het corrupte Nederlandse regeringssysteem aan de kaak stelde; hoe erg de bevolking daaronder leed, staat prachtig beschreven in het midden van het boek. En aan het einde van het boek staat een geweldige speech van de hoofdpersoon waarin hij de corrupte bestuurders flink de oren wast.'...

 • 'Zij leerde ervan dat je... openlijk in verzet kunt gaan tegen onrecht en dat je zaken openbaar be-spreekbaar moet maken als je het er niet mee eens bent.'


Maar in de praktijk


Want: d.d. 31-05-2016:


'Misdrijven MinOCW, OM Adam/ Mid-Nl 100% bewezen; maar het MinVJ/ Van der Steur weigert strafvervolging?!

   oftewel de 'MinisterieOCW en
   Commissie Westerhof'-doofpot:

een 1e, korte introductie:


Van afstel komt namelijk geen uitstel:

het Ministerie van OCW is er namelijk 'gloeiend bij' en zal in de media bekend worden als het zoveelste 'Ministerie' waar het 'een bestuurlijke en juridische bende' is.


Onder 'Fuehrung' van... toen; staatssecretaris, drs. Dekker - nu minister voor Rechts-bescherming'; hahaha, wat nep is die man! - en huidige minister Bussemaker was... die na ons 'overleg'-gesprek op het Ministerie ter zake mijn ingediende klacht over de Inspectie van het Onderwijs (IVO) de facto middels ge-maakte integrale audio-opname en het feitelijk transcript al 100% werd bewezen;GRN zei namelijk: NEEN, geen KAC;

 • de wettelijke termijn tot instelling daarvan is verstreken en burger stemt NIET in met instelling van een 'Klachten Advies Commissie'.


Aldus had toen staatssecretaris Dekker namelijk PERSOONLIJK moeten oordelen over door GRN ingediende klacht over de Inspectie van het Onderwijs (IVO - met toen; drs. Roeters aan het hoofd, nu bij de RvdK!), maar dat werd 'voorkomen' doordat het;

 • MinOCW meldde dat GRN 'ingestemd zou heb-ben met 'n KACommissie' = niet de waarheid;

= keihard gelogen en 100% aantoonbaar met de gemaakte audio-opname van gesprek met die BOA-directeur De Lange!!


En waar vervolgens - geheel ten onrechte - een 'Klachten Advies Commissie (KAC) Westerhof' door die - hoe lang nog? - minister Bussemaker werd benoemd...

en mijn klacht - in mijn afwezigheid want wettelijk de facto onmogelijk; aldus een schijnvertoning! -

afgewezen werd.Lees ook: d.d. 21-10-2016

 • Wat nou; 'recht'sstaatKul.

'Wat doet Mark Rutte tegen - 100% crimi-neel wangedrag op de Ministeries,

net als bij het OM en de 'recht'bank/ 'hof' Arnhem?


Luistert u svp de  integrale audio-opname van 'overleg'-gesprek d.d. 07-10-2014 met mr. De Lange op het MinOCW - neen geen KAC - en vergelijk dat met de KAC-brief van mr. ing. Peijnenburg en duidelijk zal worden dat Groenendijk altijd de waarheid blijft spreken;

 • het MinOCW, MinVJ en kennelijk ook het CPG/ mr. Bolhaar & Co doen dat niet c.q. handelen niet daarnaar!Helaas waren er 'te veel goed-gelovige medeburgers' die toch op die Rutte stemden...


------------------------------------------------------------------------------------------------


Terwijl minister Bussemaker pretendeert 'goed te doen/ rechtvaardig te zijn'

- dit door als student in een kraakpand te wonen en dat gerechtvaardigd was 'omdat enkelen van de bewuste leegstand juist rijk werden' - en 'na haar studie de politiek in te gaan om zo, binnen het systeem onrecht aan de kaak te stellen en zaken te veranderen. Eerst in de 2e Kamer als Kamerlid en nu als minister in de regering.Dat is GRN bijgebleven en
voor iedereen te controleren:

   ook Jet Bussemaker
   is lid van 'de club tegen het volk'!

Maar 1 ding is gebleven;


Niet alleen dat ll. lezen maar ook wat en hoe; kritisch! ze lezen, is belangrijk:


GRN: Lezen is inderdaad heerlijk, nuttig en leerzaam.

Bussemaker: 'Jullie waren bij geweldige schrijvers: van Mano - niet Man(o)u/ -oe, mw. Bussemaker! - Bouzamour - was 'helaas?' afwezig en vervanging geregeld: dhr. Farid Boukakar alias Hans Sahar - tot Lydia Roos...

 • allemaal om jullie leeskoorts aan te wakkeren. Ik zou zeggen: laat jullie vooral besmetten met dat virus.


En mijn tip voor vandaag:

   ga op zoek naar een boek dat dicht bij je staat,
   dat je aanspreekt, waar je iets van kunt leren,

   wat je de ogen opent voor de wereld om je 
   heen en maak er, met dat boek, nog een hele


mooie dag van!'


GRN: wat een 'open deur'-tip, Jet! Maar; goedbedoeld?!

Toch: soms schrik je echter... als je 'door de ogen van een ander kijkt' bijvoorbeeld;

 • door de criminele KAC 'oplossing' van (nog) minister Bussemaker... 
of


Gebroeders Boetkaboet voelen zich uitgespuugd


- van Hans Sahar (Al Hoceima, Marokko, 1974), pseudoniem van Farid Boukakar, is een Nederlands schrijver van Marokkaanse afkomst.

Sahar kwam in 1976 met zijn familie naar Den Haag, waar hij in zijn jeugd kennis maakte met de crimina-liteit van jeugdbendes. In 1995 publiceerde hij zijn eerste roman Hoezo bloedmooi die ook in het Duits vertaald werd. Hiermee was hij de eerste schrijver van Marokkaanse afkomst in Nederland. Aanvankelijk zou er alleen een film komen over twee Marokkaanse broers die op hetzelfde meisje verliefd zijn. Maar regisseur Gerrard Verhage, die Hans Sahar (1974) gevraagd had het scenario te schrijven, is onlangs overleden....


GRN: Nadat onze groep leerlingen (en wij) echt veel te lang moesten wachten - ruim 1 uur 'te vroeg' besteld om aanwezig te zijn; da's niet handig, daar worden leerlingen (in de kou) niet blij en rustig van! - bleek de door minister Bussemaker in haar promotie-filmpje genoemde schrijver Mano Bouzamour verhinderd en werd - daarvoor; hulde - zijn plek ingenomen door de keurig geklede; heer Boukakir. 


Gebroeders Boetkaboet voelen zich uitgespuugd

De Volkskrant - Edith Koenders - 20-06-2008:
Of de film er ooit komt, is de vraag, maar het boek is er al vast.

In De gebroeders Boetkaboet speelt de liefde voor hetzelfde meisje een ondergeschikte rol, maar de boodschap van film en boek is vol-gens Sahar in zijn naschrift dezelfde:


 • ‘Namelijk dat mensen met de beste bedoelingen toch helemaal de fout in kunnen gaan, daar hoef je geen moslim voor te zijn;

het geldt evengoed voor zakenmensen en politici, of voor studenten en wetenschap-pers, 
dat je je vergaloppeert aan je eigen gelijk, waar je dat ook vandaan haalt
.


GRN: mee eens, alle mensen maken fouten maar 'gelijk hebben/ zeker weten hoe alles ontstaan is? ...daarover verschillen wij zeer van mening! En ook of de leerlingen in het korte tijdbestek, met dergelijke voordrachten, goed? voorbereid worden op een samen-leving?!


- De mensen binnen een samenleving geven bewust vorm aan hun samenleving. Sinds de tijd van de Griekse sofisten is dit al een thema. De menselijke cultuur versus de natuur, ook wel nomos (de wet) of thesis (de instelling) versus physis (de natuur).

Het bewust vorm geven aan de samenleving is te zien in de opvoeding. Aan nieuwe leden van de samenleving wordt duidelijk gemaakt hoe men zich dient te gedragen. Belangrijk zijn dus de normen, waar-den, regels en wetten. Hierbij wordt altijd goed gelet op het maken of in stand hou-den van een zo goed mogelijke, voor alle leden leefbare samenleving. -

Mens-zijn is belangrijker dan niet/ wel-gelovig (ongeacht welke) zijn; gelijk of niet?

 • Leve vrijheid van godsdienst en leve vrijheid van meningsuiting!

Hoe dat verder ging, vertelt GRN u zsm. in een volgende publicatie... want behalve dat GRN die minister Bussemaker 'te vuur en te zwaard zal bestrijden',

heeft GRN ook grote twijfels over 'de mate van literatuur' en - ogenschijnlijk; het boek moet nog gelezen worden... toch de bibliotheekpas maar eens opzoeken of stuurt zijn uitgever mij een (kostenloos; ja, GRN is spaarzaam maar zeker niet gierig!) exem-plaar? - 'gelijk willen krijgen, maar niet hebben', van schrijver Hans Sahar = Farid Boukakir.


Door het voorlezen door Farid Boukakir van 'n korte passage uit genoemd boek

   gingen bij GRN letterlijk -
   alle haren overeind staan!

Na een aantal vragen van de leerlingen aan genoem-de schrijver, moest ook GRN - die netjes zijn vinger opstak maar weigerde om 'als eerste het woord te


krijgen' - zijn hart luchten en werd zijn lichamelijke reactie aan Farid gemeld.

 • 'Dat was ook de bedoeling', was (ongeveer) zijn antwoord.


Met een verhitte discussie/ gespannen sfeer tussen enkele leerlingen en deze inderdaad overtuigd niet-gelovige meester GRN over 'ieder geloof, dus ook de islam', tot gevolg hebbende...

maar uiteindelijk - buiten voor de OBA - een positief vervolggesprek met enkele leerlingen. Het was een koude maar ook zonnige en daarmee werd het toch nog een iets warmere dag... mooi!


En hoewel GRN ieder zijn/ haar gelooft absoluut 'gunt', begrijpt hij oprecht niet dat er nog/ weer zoveel mensen zijn die een godsdienst belijden (spiritualiteit is anders)?!

Dit zegt, bijvoorbeeld, 'het Atheïstisch Verbond':
of een heel andere kijk, Erich von Däniken:


Buitenaardse wezens in de prehistorie

Voortbouwend op het werk van anderen opperde Von Däniken dat als er intelligente buitenaardse we-zens bestaan en die in het verleden de aarde hebben bezocht, het archeologisch materiaal dat moet kunnen aantonen.

In het verlengde hiervan heeft hij ook geopperd dat de evolutie van de mens in het verleden is gemanipu-leerd door buitenaardse wezens.


Von Däniken onderbouwt zijn theorieën onder meer als volgt:

 • Er zijn zeer veel archeologische artefacten gevonden die een hoge graad van kennis vereisen om te produceren; veel hoger dan men tot nu toe heeft aangenomen dat deze beschavingen hadden. De bekendste voorbeelden hiervan zijn de Nazcalijnen, de standbeelden op Paaseiland en de Egyptische piramiden. Sommige daarvan vereisen ook een vergaande kennis van wiskunde, mechanica, fysica, chemie, bouwkunde, geo-logie, kosmografie en dergelijke, die de bouwers simpelweg niet konden hebben. Andere vereisten, wilden ze zinvol zijn, dat men een bepaalde vorm van luchtvaart moest beheersen en sommigen zijn zodanig van aard, dat ze zelfs heden ten dage met de huidige kennis en kunde niet of nauwelijks na te maken zijn.
 • In prehistorische kunst zijn volgens Von Däniken aanwijzingen te vinden voor het bezoek door de buitenaardse wezens.
 • Er zijn in de oude literatuur meerdere verwijzingen naar oorlogen die (deels) in de lucht worden uitgevochten, of naar wezens die in 'wagens van vuur' door de hemel reizen. Een voorbeeld hiervan is het visioen van Ezechiël in het Oude Testament (Eze-chiël 1:4 - 28 en 3:12 - 14). Von Däniken interpreteert deze als de landing en het ver-trek van een ruimtevaartuig.Wordt vervolgd...

 • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia