donderdag 31 maart 2016

Allerslechtste 1-april grap 2016: beweren dat Nederland een 'recht'staat is... feitelijk diep-triest en om te huilen!

Vooraf: erratum mijnerzijds, met 'Justitiabelen' werd/ wordt 'de Rechtstpraak' bedoeld (besturen, rechters, griffiers, medewerkers et cetera)

They love krom en spreken onrecht; in naam van 'koning Pils'Afbeeldingsresultaat voor trap in kruisDe 'Recht = Krombank' en het 'Hof = Sof' Arnhem zijn als 'twee handen op dezelfde misdadige buik' en (nochtans) werkzaam in het 'Paleis van Misdaad'. Een 'statig', lelijk gebouw dat in stand gehouden wordt van ons belastinggeld en waar de juist eerlijke, wetsgetrouwe burgers heen gaan om recht te doen laten gelden - in plaats van 'antieke?' eigen-richting - maar waar zij 'stank voor dank' krijgen. Waar de individuele burger helemaal niet tegen 'willekeur en onrecht' beschermd wordt, maar juist 'besodemieterd en juridisch in het kruis worden getrapt!

Diverse curieuze uitspraken worden nu juist daar gedaan... onder aan-'fuehrung' van reeds bewezen misdadig ge'krom'bestuur mrs. Blaisse, Civile en Evers. Voor-ganger mr. Naves werd 'weggepromoveerd' naar dito 'krom'bank Amsterdam om de Mokumse burgers 'het leven kapot te (laten) maken'... het is een misdadige stoelen-dans waarbij Vrouwe Justitia wordt verkracht en alleen de betroffen, ontgoochelde burgers 'moord en brand' roepen of - diep-triest - zelfs een einde aan het eigen leven maken. 


'Dankzij' onze = hun 'recht'spraak... wat een 'prachtige' VOC-mentaliteit, of toch juist niet en verwerpelijk/ onbestaanbaar?! U weet dat 'ieder volk de leider krijgt die het verdient'; maar door 'criminelen van het ergste soort' geregeerd = uitgezogen en bedrogen' te worden, dat wilt u toch zeker niet? Ik ook niet; gelukkig zijn wij het eens.
De 'recht'spraak is enorm corrupt; van een 'recht'staat is geen sprake!

Zet uw (mogelijke) roze bril dan alstublieft snel af en zie de huidige staat/ verval van ons mooie Nederland. Veroorzaakt door 'onze' leiders/ (nog) machtshebbers aan de top; zij zijn niet de oplossing maar zijn juist het probleem. Niet 'meer repressie of inleveren van privacy voor veiligheid' maar per direct 'afzetten van deze machtswel-lustelingen/ 'witteboorden- of befjes'criminelen' en hen vervangen door wel eerlijke, wetsgetrouwe dienders.Afbeeldingsresultaat voor eu top 2016Die niet het eigen- maar enkel het lands- = ons belang dienen... dat is echter een belangrijk verschil dat veel van deze 'elite = criminelen' niet (willen) kennen.

Zij huichelen 'voor ons te zijn' maar ze zijn er feitelijk 'alleen maar voor zichzelf'...! • Krombank en Sof Arnhem zijn twee handen op een misdadige buik die wel benoemd maar niet ontslagen worden door daarmee bewust wegkijkende Willem-Alexander; wat een triest 'konink-arm'?!

Afbeeldingsresultaat voor koning gooit wc

Uit naam van niet-mijn 'koning Pils' die met zijn 'charme-offensief' - waar die dan ook uit zou moeten bestaan? - in de Schilderswijk poogde om een leuk 'nieuws'-item voor het NOS te regelen maar er ondertussen voor kiest om zijn ogen te sluiten voor mijn - hadden die van u kunnen zijn - drie dochters en hem aangetoonde de facto misdadige (non-) gedragingen te Arnhem om hen hun papa af te pakken.


Willem-Alexander laat naar een kennelijk niet-bestaande (?!) brief van het Ministerie van V&J/ (nog) minister mr. Van der Steur verwijzen om 'niets te hoeven doen' en zijn vriendjes-misdadigers niet te moeten ontslaan. Deze Willempie & Co steelt meer van ons Nederland dan alleen zijn hempie...


U begrijpt dat die smerige oranje wimpel daar
belandde waar 'ie (thuis-) hoort: in de vuilnisbak
Geen juiste reactie op bezwaarschrift 'nietigheid van rechtswege' door 'krom'bank en geen enkele reactie op artikel 12 procedure!

In casus blijken diverse zeker niet-'Justitiabelen' - 100% aangetoond - misdadigers te zijn die 'domweg' in crimineel samenspan nu niet eens het fatsoen/ 'lef' hebben om (op wettelijk vereiste wijze) te reageren op tijdig ingediend bezwaarschrift 'nietigheid van rechtswege' jegens de 'krom'bank en ook op het beklag 'niet-vervolgen van een strafbaar feit'/ een zogenaamde artikel 12 procedure bij het 'Sof' Arnhem werd geen enkele reactie ontvangen...?!


Aangetoond worden diverse mail-berichten en aangetekend of per faxbericht verzonden stukken door zeker niet-onafhankelijke en zeer corrupte Justitiabelen 'simpelweg' genegeerd. In naam van niet-mijn 'koning Pils'... bah!
Afbeeldingsresultaat voor willem en poetin bier


Mijn bezwaarschrift 'nietigheid van rechtswege' d.d. 17-03-2016 werd ten onrechte als 'hoger beroep/ 2e aanleg' geduid en op mijn brief d.d. 20-03-2016 en rappel d.d. 29-03-2016 volgde geen (herstel-) reactie van de 'krom'bank Arnhem. Hetzelfde geldt voor mijn beklag niet-vervolgen van een strafbaar feit - door deze niet-'Justitiabelen' d.d. 08-03-2016, brief alsook klacht-indiening d.d. 22-03-2016 en rappel d.d. 29-03-2016 bij het 'Sof' Arnhem.
Geen enkele reactie... doet de waarheid pijn en valt daar helemaal niets tegen in te brengen?Het staat 100% vast dat - ook uw eigen - kind(eren) in dit land met smerigste leugens van u afgepakt kan/ kunnen en naar de knoppen 'geholpen' worden.


Het staat vast dat 'koning, rechter, minister' liegen dat ze barsten! Onbestaanbaar. Daar maakt u zich toch ook sterk tegen?

Tot het u zelf betreft... sta nu op tegen de vernietiging van Nederland!


De rest van Nederland 'gelooft' niet dat - veel, mogelijk niet alle maar waarom zwijgen de 'goede'? - rechters de facto misdadigers blijken en verkiest het om 'de kop in het zand te steken'? Wel zo 'veilig' totdat... zij/ u zelf aan de beurt zijn/ bent. Dat wens ik echter niemand toe: wordt alstublieft wakker! In ons = uw eigen belang.Wij - eerlijke burgers - leven in een matrix/ web van leugens en bedrog waar de zichzelf als de 'elite' ziende kliek van huidige machthebbers inderdaad de 'wereldheerschappij' en mijn/ uw 'slavernij/ dood voor de doorsnee-mens' nastreeft. Het is erger dan u denkt, maar nog niet te laat... want het kaartenhuis van Nederlands & NWO-criminele gang is aan het instorten!


Het kan toch niet vaak genoeg gezegd worden: 'Wees slim, doe mee en sta op' tegen zieke staatsdictatuur en doorzie hun allesvernietigende oorlogspropaganda. Stem tegen het associatieverdrag!
Afbeeldingsresultaat voor koning horen zien en zwijgen


Sta op voor ons ideaal/ onze eerlijke, open wijze van samenleven en laat u niet bang maken of misleiden! Geloof alstublieft 'koning Pils' en zijn kliek niet (meer) maar ga zelf op onderzoek uit bij 'de alternatieve' = wel eerlijke echte nieuwssites, bijvoorbeeld van de waarheidsstrijders Micha Kat/ revolutionair-online, AdamNoir van SteveBrownNico van den Ham/ melder van misstanden en ook Joep Zander/ familierecht enz.


Past u zeer op voor 'nep-sites' van overheidstrollen waarmee u 'weliswaar een uitlaatklep maar geen enkel resultaat wordt geboden' en tegelijkertijd als een 'potentieel onruststoker/ opstandeling' geregistreerd en u tegengewerkt wordt door de 'elite = criminelen' omgekochte hun 'vrienden en foute actievoerders'. Vertrouw uw naasten die u kent en verenigt u!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!


Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

woensdag 23 maart 2016

Criminele familierechter & Co pakt 3 dochters met list en bedrog hun vader af; stop PAS-familiedrama NU

Update art. 12 Sv./ beklag niet vervolgen misdadige 'justitiabelen'


Op 8 maart 2016 werd vanwege de - onjuiste! - seponering van 2 specifieke aangiftes = de facto rechtsweigering van het Openbaar Ministerie/ verzonnen? officier van 'Justitie' mr. Esbir Wildeman want 100% bewezen - schriftelijk/ via verhoor onder ede en zelfs audio! -  jegens de doortrapte, misdadige = liegende/ bedriegende en plaats-vervangend 'rechter' mw. mr. drs. L.A. van Son - volgens de (nog) 'krom'bankpresident mw. mr. Blaisse 'een van onze beste rechters' - zie transcript van 'overleg'gesprek = haar kul' - en dhr. H. Kraehe en dito mrs. Van Son, Sluijters, Kuypers - die bij het zeilmeisje Laura Dekker de behandelend voorzitter was, vast weet u nog haar strijd tegen de jeugd'zorgen'-brengers/ 'krommers' nog - en Kroon vanwege door hen gepleegde - onomstotelijk en zonder twijfel bewezen o.a. - 'valsheid in geschrifte, bedrog en machtsmisbruik, negeren artikel 162 Sv.' door deze recht-zoekend burger en zeker volhardend vader een beklag niet-vervolgen van een strafbaar feit ingediend = 'artikel 12 procedure' gestart waarover reeds werd gepubliceerd, nu 2 weken geleden.

 • Genoeg tijd voor een antwoord binnen redelijke - wettelijke termijn zou je denken?


Helaas. Niets. Nada. Geen bevestiging van ontvangst, geen verklaring van ontvanke-lijkheid of planning van behandeling. Noppes...!
Mijn reactie:

klachtindiening d.d. 22-03-2016 jegens het 'Hof = Sof'

en hun klaarblijkelijke 'heulen met bewezen misdadigers' van de 'krom'-bank te Arnhem

- 'een handje klap tussen 'collega's in de koffiehoek' -

en directe mail-verzending met ondertekende post-nazending per d.d. 23-03-2016 kunt u hier nalezen.

 • Van een behoorlijke rechtsgang is onder (nog) gerechtshofpresident mr. Van der Winkel absoluut geen sprake. Integendeel.


Kinderen (laten) stelen, dat vindt hij kennelijk geen probleem; 'wie zwijgt en niets doet/ laat doen, is medeschuldig en verdient/ krijgt dezelfde straf'. 
Drie dochters wordt hun vader afgepakt door misdadige 'rechter's?!

De misdadige ontwikkelingen stapelen zich razendsnel op en juist dan is even 'rust/ afstand nemen' nodig om dan secuur en volledig weer-woord te voeren. Want: kort, voor nu - nadere publicaties volgen - d.d. 11-03-2016 werd na het afpakken van het vaderlijk gezag door mw. mr. Van Belzen - b#tch - nu de kinderen ook zelfs de omgang met hun eigen papa ontnomen door  de 'meervoudige familiekamer = partners in crime' mrs. Van Son, Kuypers en Kroon!
Dit 'omdat de kinderen dat zelf zo willen', aldus de enkel 'liegende en bedriegende' zeer bijzondere curator mr. Hopmans - en ook niet-'toevallig' in het-zelfde bestuur van de VJAR als huidige advocaat van moeder/ mr. Verbeke; evidente belangenver- strengeling! Maar dat vond het 'Sof' prima... nadere detail-publicatie over beiden volgt!

 • Wees reeds nu gewaarschuwd voor deze 'dames/ trollen'!


Wat een kul en totaal ongeloofwaardig = dit is nu echt PAS/ Parental Alienation Syndrome! Dat is echter niet vast te stellen als je bijna 1 jaar lang helemaal niets doet om de omgang te (laten) herstellen dan pas 1 dag voor te'recht'zitting d.d. 03-12-2015 met moeder/ 'de oudste twee kinderen' telefonisch genoemde 'kinderverkla-ringen' te verzinnen/ vast te stellen terwijl de 'krom'bank d.d. 10-12-2014 partijen juist opdroeg om 'alles' daarvoor te doen...
Dan bevorder je als zeker zeer bijzondere curator mr. Hopmans juist - bewust - (mogelijke) ouder- (= deze vader) vervreemding/ -verstoting! Tegenstrijdig aan de opdracht van de 'rechter'...!

 • Ook SVMN = jeugd'zorg-makers' meldde: 'Er is niets gebeurd'.

Is dat nu in het belang van de kinderen = herstel van de omgang, aldus Van Son d.d. 10-12-2014 of juist in het belang van de 'moeder' & Co...? Lijkt me duidelijk.
Beroep = bezwaarschrift 'nietigheid van rechtswege' d.d. 17-03-2016


Vader deed aantoonbaar diverse oplossingsvoorstellen tot herstel van de omgang maar deze werden steeds afgewezen. Hoe kan het dan dat de 'krom'-bank Arnhem toch in haar misdadige en nietige 'beschikking' vermeldde dat SVMN, curator mr. Hopmans 'meerdere voorstellen deden, maar dat door vader werd afgewezen en hij wederom ten onrechte als boeman de schuld kreeg' en 'gewijzigde omstandigheden tot het ontnemen van de omgang en art. 1:377a BW nu opeens wel van toepassing werden geacht'.


 • Smeriger en meer onrecht is onmogelijk.

In rechte kunnen ze het niet winnen van deze vader/ zijn oerinstinct en verworden deze 'rechters' tot misdadigers


Onacceptabel; wie denkt 'u' wel dat 'u' bent?

Opsluiten in de gevangenis is de passende? straf die wij daarvoor als samenleving in ons wetboek hebben afgesproken .

De wet geldt voor iedereen; als 'voorbeeld' functie ook/ juist voor - gepretendeerde - 'justitiabelen'!


Passende aangifte jegens 'deze tegenpartij' volgt wederom en wordt opnieuw openbaar gemaakt. Nadere (juridische) stappen en detail-publicaties volgen... leest u zelf maar over deze 'juridische monsters'!


Op dit moment kan het d.d. 17-03-2016 gedateerde en d.d. 18-03-2016 persoonlijk met ontvangstbewijs aan de centrale balie van 'krom'-bank te Arnhem ingediende:
  
 • 'beroep = bezwaarschrift nietigheid van rechtswege' gepubliceerd worden waar om de vernietiging = in de prullenbak, non-existentie van de d.d. 11-03-2016 andermaal valselijk opgemaakte 'beschikking' en dito 'proces-verbaal' d.d. 03-12-2016.
  

per mail-bericht en Hof en aangetekende, ondertekende post werd gezonden. Niet recht doen, is het doel in het 'Paleis van Misdaad' maar enkel 'burgers in civiele zaken standaard te laten verliezen'! Klacht werd wederom ingediend...
Openbaar Ministerie weigert vervolging bewezen misdadige rechters!Op zitting werd - 100% aantoonbaar middels integrale audio-opname en opgesteld, feitelijk transcript - bijv. 'A t/m E' gemeld maar in de 'zakelijke weergave van gedane/ gezegde op zitting' van de 'griffier' mr. Sluijters staan 'D + E' helaas niet vermeld...

Omdat het 'proces-verbaal' de enige kenbron is van datgene wat er zich daadwerkelijk in onze 'recht's-zalen - achter gesloten deuren, 'want' een familiezaak maar ook bij alle civiele zaken! - plaatsvindt, is deze omissie essentieel/


 • onacceptabel omdat daarmee een valse voorstelling van zaken wordt gegeven.


Volgens het wetboek van Strafrecht staat dat gelijk aan 'valsheid in geschrifte', zoals door de Hoge Raad in vaste jurisprudentie werd (her-) bevestigd.

 • Dat aangiftes van zeer ernstige criminele (non-) gedragingen tot op heden niet door het Openbaar Ministerie/ ovJ. mr. Esbir Wildeman werden vervolgd, is schokkend!In plaats van de feiten wordt er een gekunsteld... verhaal gemaakt, toegeschreven naar door hen ge-wenste uitkomst van de beschikking!  Dat is geen waarheidsvinding en/ of eerlijke weging maar fei-telijk een pure 'krom'-dictatuur over de ruggetjes van drie lieve meiden en hun volhardend vader.

Misdadige rechters wordt geen strobreed in de weg gelegd om drie kinderen - geheel ten onrechte! - de omgang met hun altijd liefhebbende, zorgzame en veilige vader te (gaan) ontnemen.


 • Dit ondanks = juist omdat vader niet akkoord gaat met leugens en bedrog de meegeleverde en onomstotelijke bewijzen; dat is ziek en misdadig.


Weg met 'In naam van koning Pils' uitgesproken en leve pacifistische revolutie 

Mw. S.S. verdient de ere-titel 'moeder' niet; houdt zij wel echt van hen?


Reken maar dat deze volhardend vader en recht-zoekend burger 'erg boos is' - logisch ook! - op mr. Van Son & Co, de RvdK, GI-instelling SVMN, zeer bijzondere curator Hopmans maar ook, uiteraard op de helaas ziekelijk-egoistische 'moeder' die dit alles de kinderen (en mij) wenst(e) aan te doen.

Hallo S.S.: je moet je meer dan schamen! Hoe durf jij samen met hen onze kinderen hun eigen, goede vader af te (laten) pakken? De waarheid zal/ meiden zullen zich uiteindelijk tegen je doen keren met weer verdriet...
Mevrouw S.S. verdient de ere-titel 'moeder' niet. Een echte moeder houdt van haar kinderen en zal nooit de omgang tussen de kinderen en hun vader onmogelijk maken zonder zeer goede redenen.


Afbeeldingsresultaat voor PAS loyaliteitsconflictIn ons PAS-familiedrama meldde mw. S.S. - nadat zij na mijn kort geding in jaar 2008 gedwongen werd om na haar 1e, toen internationale kinderont-voering naar Leipzig/ Oost-Duitsland = op 800 km afstand naar Nederland terug te keren - hatelijk tegen vader:

'Ich sorge dafuer dass du die Kinder nie mehr siehst'

- met getuige! De werkelijke reden dat er geen omgang plaatsvindt en nu zelfs afgepakt werd, is;


 • dat de = onze kinderen/ drie dochters niet de waarheid, de feiten over het diep-trieste PAS-familiedrama 'mogen' weten/ horen.


Want dan gaan onze kinderen zeker heel anders over hun ouders en 'hulp'-verlening denken...
De waarheid duurt het langst en echte liefde overwint alles!


Dit omdat dan niet moeder 'de lieve/ het slachtoffer' blijkt die onze kinderen van hun boze vader redde, maar het precies andersom is. 
Deze 'moeder'... is de werkelijkezieke agressor en onze kinderen en hun vader 'de slachtoffers'. De kinderen hebben recht op de waarheid/ werkelijke informatie op passende wijze en niet pas als zij 18 zijn of zoveel eerder als zij gaan weglopen van hun 'moeder'.

Reeds nu voelen zij in hun hart dat het afpakken van iedere omgang - inmiddels al 732 dagen - 'niet klopt' - ondanks de 'namens de kinderen' opgestelde verklaringen = leugens/ PAS-drama. Wordt vervolgd...


Afbeeldingsresultaat voor de waarheid duurt het langst
Jullie zijn altijd welkom te Bussum, lieve meiden, wanneer dan ook en hoe dan ook. Papa houdt 'van de maan en terug' van jullie drie...! Maar dat weten jullie al 14, 12 en 10 jaar lang.


Dikke kusknuf, Papa.
No justice, no peace! Stop diep-triest PASfamiliedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia