donderdag 31 maart 2016

Allerslechtste 1-april grap 2016: beweren dat Nederland een 'recht'staat is... feitelijk diep-triest en om te huilen!

Vooraf: erratum mijnerzijds, met 'Justitiabelen' werd/ wordt 'de Rechtstpraak' bedoeld (besturen, rechters, griffiers, medewerkers et cetera)

They love krom en spreken onrecht; in naam van 'koning Pils'Afbeeldingsresultaat voor trap in kruisDe 'Recht = Krombank' en het 'Hof = Sof' Arnhem zijn als 'twee handen op dezelfde misdadige buik' en (nochtans) werkzaam in het 'Paleis van Misdaad'. Een 'statig', lelijk gebouw dat in stand gehouden wordt van ons belastinggeld en waar de juist eerlijke, wetsgetrouwe burgers heen gaan om recht te doen laten gelden - in plaats van 'antieke?' eigen-richting - maar waar zij 'stank voor dank' krijgen. Waar de individuele burger helemaal niet tegen 'willekeur en onrecht' beschermd wordt, maar juist 'besodemieterd en juridisch in het kruis worden getrapt!

Diverse curieuze uitspraken worden nu juist daar gedaan... onder aan-'fuehrung' van reeds bewezen misdadig ge'krom'bestuur mrs. Blaisse, Civile en Evers. Voor-ganger mr. Naves werd 'weggepromoveerd' naar dito 'krom'bank Amsterdam om de Mokumse burgers 'het leven kapot te (laten) maken'... het is een misdadige stoelen-dans waarbij Vrouwe Justitia wordt verkracht en alleen de betroffen, ontgoochelde burgers 'moord en brand' roepen of - diep-triest - zelfs een einde aan het eigen leven maken. 


'Dankzij' onze = hun 'recht'spraak... wat een 'prachtige' VOC-mentaliteit, of toch juist niet en verwerpelijk/ onbestaanbaar?! U weet dat 'ieder volk de leider krijgt die het verdient'; maar door 'criminelen van het ergste soort' geregeerd = uitgezogen en bedrogen' te worden, dat wilt u toch zeker niet? Ik ook niet; gelukkig zijn wij het eens.
De 'recht'spraak is enorm corrupt; van een 'recht'staat is geen sprake!

Zet uw (mogelijke) roze bril dan alstublieft snel af en zie de huidige staat/ verval van ons mooie Nederland. Veroorzaakt door 'onze' leiders/ (nog) machtshebbers aan de top; zij zijn niet de oplossing maar zijn juist het probleem. Niet 'meer repressie of inleveren van privacy voor veiligheid' maar per direct 'afzetten van deze machtswel-lustelingen/ 'witteboorden- of befjes'criminelen' en hen vervangen door wel eerlijke, wetsgetrouwe dienders.Afbeeldingsresultaat voor eu top 2016Die niet het eigen- maar enkel het lands- = ons belang dienen... dat is echter een belangrijk verschil dat veel van deze 'elite = criminelen' niet (willen) kennen.

Zij huichelen 'voor ons te zijn' maar ze zijn er feitelijk 'alleen maar voor zichzelf'...!  • Krombank en Sof Arnhem zijn twee handen op een misdadige buik die wel benoemd maar niet ontslagen worden door daarmee bewust wegkijkende Willem-Alexander; wat een triest 'konink-arm'?!

Afbeeldingsresultaat voor koning gooit wc

Uit naam van niet-mijn 'koning Pils' die met zijn 'charme-offensief' - waar die dan ook uit zou moeten bestaan? - in de Schilderswijk poogde om een leuk 'nieuws'-item voor het NOS te regelen maar er ondertussen voor kiest om zijn ogen te sluiten voor mijn - hadden die van u kunnen zijn - drie dochters en hem aangetoonde de facto misdadige (non-) gedragingen te Arnhem om hen hun papa af te pakken.


Willem-Alexander laat naar een kennelijk niet-bestaande (?!) brief van het Ministerie van V&J/ (nog) minister mr. Van der Steur verwijzen om 'niets te hoeven doen' en zijn vriendjes-misdadigers niet te moeten ontslaan. Deze Willempie & Co steelt meer van ons Nederland dan alleen zijn hempie...


U begrijpt dat die smerige oranje wimpel daar
belandde waar 'ie (thuis-) hoort: in de vuilnisbak
Geen juiste reactie op bezwaarschrift 'nietigheid van rechtswege' door 'krom'bank en geen enkele reactie op artikel 12 procedure!

In casus blijken diverse zeker niet-'Justitiabelen' - 100% aangetoond - misdadigers te zijn die 'domweg' in crimineel samenspan nu niet eens het fatsoen/ 'lef' hebben om (op wettelijk vereiste wijze) te reageren op tijdig ingediend bezwaarschrift 'nietigheid van rechtswege' jegens de 'krom'bank en ook op het beklag 'niet-vervolgen van een strafbaar feit'/ een zogenaamde artikel 12 procedure bij het 'Sof' Arnhem werd geen enkele reactie ontvangen...?!


Aangetoond worden diverse mail-berichten en aangetekend of per faxbericht verzonden stukken door zeker niet-onafhankelijke en zeer corrupte Justitiabelen 'simpelweg' genegeerd. In naam van niet-mijn 'koning Pils'... bah!
Afbeeldingsresultaat voor willem en poetin  bier


Mijn bezwaarschrift 'nietigheid van rechtswege' d.d. 17-03-2016 werd ten onrechte als 'hoger beroep/ 2e aanleg' geduid en op mijn brief d.d. 20-03-2016 en rappel d.d. 29-03-2016 volgde geen (herstel-) reactie van de 'krom'bank Arnhem. Hetzelfde geldt voor mijn beklag niet-vervolgen van een strafbaar feit - door deze niet-'Justitiabelen' d.d. 08-03-2016, brief alsook klacht-indiening d.d. 22-03-2016 en rappel d.d. 29-03-2016 bij het 'Sof' Arnhem.
Geen enkele reactie... doet de waarheid pijn en valt daar helemaal niets tegen in te brengen?Het staat 100% vast dat - ook uw eigen - kind(eren) in dit land met smerigste leugens van u afgepakt kan/ kunnen en naar de knoppen 'geholpen' worden.


Het staat vast dat 'koning, rechter, minister' liegen dat ze barsten! Onbestaanbaar. Daar maakt u zich toch ook sterk tegen?

Tot het u zelf betreft... sta nu op tegen de vernietiging van Nederland!


De rest van Nederland 'gelooft' niet dat - veel, mogelijk niet alle maar waarom zwijgen de 'goede'? - rechters de facto misdadigers blijken en verkiest het om 'de kop in het zand te steken'? Wel zo 'veilig' totdat... zij/ u zelf aan de beurt zijn/ bent. Dat wens ik echter niemand toe: wordt alstublieft wakker! In ons = uw eigen belang.Wij - eerlijke burgers - leven in een matrix/ web van leugens en bedrog waar de zichzelf als de 'elite' ziende kliek van huidige machthebbers inderdaad de 'wereldheerschappij' en mijn/ uw 'slavernij/ dood voor de doorsnee-mens' nastreeft. Het is erger dan u denkt, maar nog niet te laat... want het kaartenhuis van Nederlands & NWO-criminele gang is aan het instorten!


Het kan toch niet vaak genoeg gezegd worden: 'Wees slim, doe mee en sta op' tegen zieke staatsdictatuur en doorzie hun allesvernietigende oorlogspropaganda. Stem tegen het associatieverdrag!
Afbeeldingsresultaat voor koning horen zien en zwijgen


Sta op voor ons ideaal/ onze eerlijke, open wijze van samenleven en laat u niet bang maken of misleiden! Geloof alstublieft 'koning Pils' en zijn kliek niet (meer) maar ga zelf op onderzoek uit bij 'de alternatieve' = wel eerlijke echte nieuwssites, bijvoorbeeld van de waarheidsstrijders Micha Kat/ revolutionair-online, AdamNoir van SteveBrownNico van den Ham/ melder van misstanden en ook Joep Zander/ familierecht enz.


Past u zeer op voor 'nep-sites' van overheidstrollen waarmee u 'weliswaar een uitlaatklep maar geen enkel resultaat wordt geboden' en tegelijkertijd als een 'potentieel onruststoker/ opstandeling' geregistreerd en u tegengewerkt wordt door de 'elite = criminelen' omgekochte hun 'vrienden en foute actievoerders'. Vertrouw uw naasten die u kent en verenigt u!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!


Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

maandag 14 maart 2016

Koning, minister, rechter, RvdK, SVMN, bijzondere curator; liegen doen ze - inderdaad - allemaal!

Een-twee-drie-vier... liegen doen ze met plezier:

'Koning. keizer, admiraal, dat 'vervelende' deuntje kennen we vast nog allemaal'. Maar kent u ook 'Le petit journal' met hun parodie op 'over-dressed Maxima' op de Franse tv al?

Om burgerlijke billen af - schoon? - te vegen: koning, rechter, minister... liegen doen ze (bijna) allemaal!


Een up-date over de '1e van de 4'-partijen:
1. Geen brief van niet-mijn Koning en evenmin van het MinVJ

Sinds mijn artikel d.d. 29-02-2016 waarin zeker niet-mijn koning Willem-Alexander alsmede het Ministerie van Vuiligheid en Jokkebrokken - geen enkele reactie maar 'oorverdovende stilte' - verzocht werd om de onverwijlde toezending van 'de verdwenen MinVJ-brief' - waarmee het kabinet van de Koning/ mr. Beuker' de deur in het gezocht van recht-zoekend burger smeet: 'onder verwijzing naar het antwoord van het Ministerie van Veiligheid en Justitie dat u eerder heeft ontvangen, moet ik u mededelen dat het voor de Koning helaas niet mogelijk is verdere tussenkomst te verlenen.’ zijn inmiddels weer 2 weken verstreken.
In deze tijdsperiode zou het toch naar alle redelijk- en billijkheid mogelijk moeten zijn om betreffende brief MinVJ - alsnog/ weer - naar recht-zoekend burger op verzoek toe te (laten) zenden...?

Maar helaas... op bewust aangetekend verzonden - inmiddels al 8,60 euro - brieven/ verzoek werd noch van het kabinet van niet-mijn koning Willem-Alexander, noch van het Ministerie van Vuiligheid en Jokke-brokken/ (nog) minister mr. Van der Steur iets vernomen. Helemaal niets, nada, noppes. Hoezo niet 'heren'...?

 
Geen ontvangstbevestiging, laat staat de verzochte toezending van 'verdwenen' = niet-bestaande (?!) brief van het Ministerie van 'Vuiligheid en Jokkebrokken'. Hoezo niet? Dat is mij 
duidelijk...Nogmaals; dit is de werkelijke, diep-trieste stand van de juridische 'recht = krompraktijk' in ons Nederland anno 2016. Geloof alstublieft niet (meer) in deze 'recht'staat... die bestaat alleen ten faveure van - zichzelf aldus beschouwende 'plunder-elite' en niet voor 'Jan met de Pet'/ burgers die zich keurig aan de wet houden en gelukkig wel 'een geweten/ normen en waarden' hebben'!

Dat sommige/ kennelijk vele Nederlanders het verkiezen om op vakantie 'met hun blote billen door Frankrijk te wandelen' klopt helemaal en biedt de vriendelijke 'les Françaiseen zonnig verdien-model (-figuur ook?). 

Maar dat de Fransen 'ons' Koningspaar beter kennen dan velen hier in Nederland, dat is een grote schande/ 'une honte'... leer dus van en lach vooral hard om 'Du Pain, du Vin et Le petit Journal' - geen toeval dat de link helaas niet werkt (http://www.tv-replay.fr/10-03-16/le-petit-journal-canalplus-11466627.html); is dat dankzij 'Willem's grote vriend Hollande'?! - of via staatstrollen Nederlandse Omroep Stumperds te bekijken valt? Zie ook: http://www.hurktoilet.nl/weblog/wreageer.php?id=10049
Paleis op de Dam beklad: 'Fuck de koning'


Weg (nog) koning Willem-Alexander;
Wie weet wanneer Willem weggewerkt wordt? Wij wensen waarachtig wonderen!


Vive la Republique de Pays-Bas!


De 'andere 3'-partijen, te weten de:

  • 'Decanen Faculteiten der Rechtsgeleerdheid' over mijn oproep;
  • GI-instelling 'Samen Veilig' Midden-Nederland, de Raad van de Kinder'bescherming', de zeer bijzondere curator mr. Hopmans en advocaat moeder mr. Verbeke alsmede
  • 'Krom'bank Arnhem/ mrs. Blaisse, Jue, Van Son/ Groeningen & Co ter zake ingediend klaagschrift conform 'artikel 12 procedure'
komen spoedig aan de beurt; recht-zoekend burger en volhardend vader gaat nu eerst naar bed... slaap lekker Nederland!

No justice, no peace! Stop diep-triest PASfamiliedrama NU...!Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia