maandag 10 juni 2019

'LEIDER of LOSER'?, dat is de JOURNALISTIEKE VRAAG... NVJ-voorzitter RENÉ DE MONCHY: NÚ INGRIJPEN bij 'RAAD VOOR DE HOERNALISTIEK'!
NVJ-voorzitter RENÉ DE MONCHY: INGRIJPEN bij RAAD VOOR DE HOERNALISTIEK!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - geeft;


tot morgen d.d. 11-06-2019 de tijd om...

  • IN TE GRIJPEN BIJ BEWEZEN PARTIJDIGE RAAD VOOR DE JOURNA-LISTIEK HOERNALISTIEK die - zichzelf - KEIHARD ONTMASKERDE!
  • '‘De jou-hoe-hoer-nalisten/ ’t Is net als een geloof/ Ze horen wat ze willen/ En verder zijn ze doof/ De jou-hoe- hoer-nalisten/Je weet niet wat je leest/ Wanneer je zelf toevallig/Ter plekke bent geweest.’


GRN laat zich niet door regionale NEPNIEUWS-VERSPREIDER 'De Gooi en Eemlander/ Mascini en Schneider' in de zeik nemen.

En evenmin door die NEP-KLACHTBEHANDELAARS/ mrs. GROENEVELD en KOENE die SAMENSPANNEN MET BEKLAAGDE!

  • HET VOLK WIL de WAARHEID WETEN, zéker als die voor de RAAD... HARD BLIJKT - dat heet: ÉCHTE JOURNALISTIEK = GELE CAMERA!


BNRBiografie - René de Monchy combineert scherp & kritisch interviewen met rechtvaardigheid & respect voor zijn gasten.

GRN: 'Rechtvaardig en respectvol?'

Dat zijn we aan het testen. Nochtans géén reactie ondanks contact met NVJ-bestuurssecretariaat en ingrijpen bij RvdJ vereist... morgen reactie, René?!WAT VOORAF GING:


d.d. 07-06-2019: 'NÁ KEIHARDE ONTMASKERING...


STEL GÉÉN VERTROUWEN IN DE RVDJ - BEWEZEN: RAAD vd HOERNALISTIEK!


WEG MET DE RAAD VOOR DE HOERNALISTIEK!

Wikipedia:

Raad voor de Journalistiek (Nederland) - de Raad voor de Journalistiek (RvdJ) is een Nederlandse instelling, opgericht in 1960, die beoogt een onafhankelijk oordeel te vellen over journalistiek werk.


GRN: 'Een onafhankelijk oordeel?' Hahaha - wat een onzin!

  • De RvdJ zélf blijkt met twee maten te meten = NIET-ONAFHANKELIJK maar: BEWEZEN PARTIJDIG - zie de klachtzaak vs. 'Gooi en Eemlander'!


Taak, functie en werkwijze

De Raad is een zelfregulerend orgaan binnen de mediawereld. Deze zelfregulering is een alternatief voor de gang van de klager naar de rechter. De Raad is gefinancierd vanuit bijdragen vanuit de mediabranche. De RvdJ wordt bestuurd door een stichting, waarin diverse organisaties uit de mediawereld zitten. De stichting wordt bestuurd door de media-eigenaren.

Taak van de instelling is onafhankelijk klachten over journalistiek werk te beoordelen.

Journalistieke kwesties worden onderzocht, waarbij wordt geoordeeld over de vraag of met bepaald gedrag de grenzen van de journalistieke ethiek zijn overschreden.

Iedereen kan een klacht indienen bij de RvdJ. De RvdJ kan wel een oordeel vellen, maar geen sancties opleggen. Een krant of tv-programma is dus niet verplicht om te rectificeren als een klager in het gelijk wordt gesteld.

Samenstelling

De RvdJ bestaat voor de helft uit journalisten, voor een kwart uit mensen die beroepsmatig met media te maken hebben (directieleden van uitgeverijen en om-roepen, voorlichters en oud-politici), en voor een kwart uit gewone burgers (burgerleden). Uit deze lijst wordt per zitting een oordelend comité gevormd, bestaande uit twee journalisten en twee niet-journalis-ten. De zittingen van de Raad voor de Journalistiek worden voorgezeten door de voorzitter of één van de vice-voorzitters. De voorzitter is een gerenommeerd journalist (momenteel Frits van Exter, oud-hoofdredacteur van dagblad Trouw en van Vrij Nederland). De vicevoorzitters zijn juristen (leden van de rechterlijke macht).

Kritiek op de RvdJ

Op werkwijze en samenstelling van de RvdJ is kritiek mogelijk, en ook geuit.

Een aantal media, waaronder De Telegraaf, erkent de Raad niet, waardoor de legitimiteit van de Raad daalt.

  • "Er behoren geen (oud-)politici in te zitten". In 2004 werd columniste Pamela Hemelrijk ter verantwoording geroepen om een artikel. Omdat haar columns ook rechtstreeks over politiek, politici en politieke partijen gaan, stelde zij dat ze niet beoordeeld wilde worden door (oud-)politici. De RvdJ gaf hier uitein-delijk aan toe door de samenstelling van de oordelende commissie te wijzi-gen. Voordat de RvdJ tot een uitspraak kon komen, moesten twee mensen uit de commissie verwijderd worden, omdat bleek dat beiden een persoonlij-ke relatie hebben gehad met mensen over wie zij moesten oordelen. Eén van deze leden, Gerrit-Jan Wolffensperger, wilde zich toch niet uit zichzelf terug-trekken, en moest in een pauze overgehaald worden.

De beherende stichting wordt geheel bestuurd door beroepsmensen uit media: zowel werkenden, bestuurders als eigenaren.

  • Medium-consumenten (lezers, kijkers) kunnen als zodanig geen lid zijn van deze Raad.GRN:

   RAAD voor de Journalistiek
  = HOERNALISTIEK,
   dat staat vast.

Nu kijken of er ingrijpen door de NVJ volgt en zo ja, hoe voorzitter René DE MONCHY aldus - zou moeten - reageren...

   'LEIDER of LOSER?' - dat is de vraag, RENÉ!Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

GRN was TÉ ENTHOUSIAST met SNOEIEN: niet alleen de BRUIDSSLUIER... maar ook de WIJSVINGER werd GEKORTWIEKT, AU. Toch handig die BHV!MOOI WEER: WERKEN IN DE TUIN - SNOEIEN BRUIDSSLUIER én EIGEN VINGER:


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel.  'drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - repareerde op zondag twee fietsen (nieuwe achterbanden en remblokjes)...

maakte het paadje naar de deur in de schutting vrij van té veel bruidssluier en...


- au - snoeide
ook de linker-
wijsvinger mee!

Dat laatste was niet de bedoeling...

tóch HANDIG die BHV-OPLEIDING:

  • even jezelf (SNEL) VERBINDEN... en morgen 'WEER GOED'?!


  Wikipedia:

De Chinese bruidssluier (Fallopia baldschuanica, synoniem: Polygonum aubertii) is een plant uit de duizendknoopfamilie (Polygonaceae).Het is een snel-
groeiende, tot 15 m hoge slingerplant afkomstig uit het westen van China. In West-Europa wordt de plant veel aangeplant als begroeiing van pergola's, muren en afscheidingen. Van hieruit verwildert de plant ook.

De groenwitte, bladokselstandige pluimen bloeien van juni tot september. In september of oktober gaan de bloemen haast ongemerkt over in witte vruchten. In de tuin is de plant een uitbundige groeier, die ruimte nodig heeft. De plant kan vermeerderd worden door half juni van jonge loten zomerstekken te nemen. De plant groeit met de wind mee.d.d. 27-06-2017: 'Wil je je kinderen 'nooit' meer zien?
                           Vraag dan 'hulp' aan jeugdzorg!

Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia