zondag 11 december 2016

Siempre la victoria; ook een - pacifistische - revolutie in Nederland nodig! Stop alle nep-politici, nep-bestuurders, nep-rechters, nep-journalisten...

Vroeger was ik 'leeuwen-trots' op ons mooie, kleine Nederland aan de zee; nu?

Er was eens een klein land aan de Noordzee waar deze 'kaaskop' drs. Groenendijk MSc. 43 jaar geleden werd geboren en een hele tijd 'erg trots' op was. Een kritisch, vooruitstrevend en hardwerkend volk, die Nederlanders, die 'against all odds' voor 40% 'onder water' wonen en - daardoor? - tot de langste mensen ter wereld behoren - bang voor/ genetisch voorbereid op het stijgende water? Waar de multi-culturele samenleving (in de grote steden) reeds een dagelijks feit is en 'doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg', wordt geleefd. Waar 'praatjes geen gaatjes vullen' en wij als klein kikkerlandje toch 'een tikkeltje brutaal' vooropliepen op meerdere (maat-schappelijke) gebieden. Een landje waar 'bijna alles kan en mag', maar er ook 'niet geluld maar gepoetst wordt'.


Waar het Nederlandse elftal - ooit/ weer?- leuk en gedurfd voetbal toonde, maar door 'breedleggende celebrities' naar plek 20 afzakte. Om maar iets 'erg belangrijks' te noemen; zelf 'een balletje trappen', blijft het mooiste. Een bijna overal 'plat-als-een-dubbeltje Nederland' - mooi die 'bergen' in Limburg! - waar de koeien in de wei lopen, alle problemen met 'een polder-oplossing' aangepakt en er 'ook op de kleintjes gelet wordt'...

Met gelijke kansen voor iedereen en waar de verschillen tussen mensen toch niet al te groot zijn, maar hard werken beloond mag worden. Waar echter ook; 'iedereen die boven het maaiveld uitkomt', tenminste 'met kritische ogen' bekeken wordt. Doe maar gewoon effe normaal... of overtuig ons maar met je goede? argumenten. Alleen 'als we (nog eens) winnen... gaat de Nederlandse leeuw helemaal los'; een gebrek aan opportunisme hebben wij niet. Leve Rood-Wit-Blauw - en ja, weg met 'Oranje'!

  • Vroeger was ik dan ook trots een Nederlander te zijn en trots op ons kleine Nederland 'onder NAP'... maar nu niet meer. Tot mijn spijt.

Wij Nederlanders, wisten en weten? het altijd beter en als het bestebraafste? jongetje - of meisje, uiteraard - van de klas en 'met opgeheven vingertje' werden andere landen de les gelezen. Als 'kers op de taart' kreeg Nederland het ICC - het Internaal Strafhof toegewezen en zou als moraal-/recht?sridder aan de Noordzee wel even 'rechterje over de hele wereld mogen spelen', althans dat was de 'nobele? opzet'... wie zou daar nou tegen zijn? Wakkere landen als Gambia, Burundi en Zuid-Afrika en terecht. Nederland is ernstig ziek en slechts een mooie facade!

  • Want: wat nu als... 'wij' dat vertrouwen inderdaad niet verdienen. Wat als ons?-vertegenwoordigende 'machts-hebbers/ de elite' nu voor een groot-(ste) deel uit 'nep-bestuurders, nep-politici en nep-rechters' bestaat?

Niet alleen 'internationaal', maar ook dicht bij huis, nationaal? Het (b)lijken bijna allemaal 'nep-bestuurders, nep-politici en nep-rechters' te zijn... wat denkt u


Die helemaal niet het volk, de wet en Nederland dienen... maar enkel en alleen zichzelf en boven hen geplaatsten? Juist ten koste van en over de ruggen van de 'gewone Nederlander'?

Wat als het 'grootste tuig van de richel juist in het huidige kabinet Rutte-2 blijkt te zitten'?

Voelt u zich dan ook niet-trots, maar juist enorm ge-naaid en wordt u dan ook niet boos, opstandig en zelfs - pacifistisch - revolutionair? Ik ook, en met ons vele eerlijke, weldendende en hardwerkende Nederlanders!

  • Nu ben/ woon ik in een Nederland dat erg ziek is (gemaakt). Ziekgemaakt door 'de elite en helpers'; dat pikken wij niet. Herover ons mooie land!Nederland is geen democratie meer... maar een corrupte bananenrepubliek!

De democratische rechtstaat die 'Pinokkio' - minister-president Rutte zegt te verdedigen... blijkt in de feitelijke, dagelijkse praktijk namelijk 'een diep-triest lachertje', een schijnvertoning, niet te bestaan!'. De '(ver)marketing van onze BV Nederland' wordt doorzien en de praatjes van Rutte & Co doorgeprikt; wij kunnen en gaan dat zelf 10x beter doen!


De 'democratie' bestaat uit een 'nep-parlement' waar - van links naar rechts en alles ertussen in, wel of niet gelovig en wel of geen dubbel paspoort - de niet-meer-geachte 'dames en heren' hun werk...

'het vertegenwoordigen van de Nederlanders
en opkomen voor het Nederlandse belang'

....allang niet meer waarmaken. Dat zeggen ze alleen, maar doen nu juist dat niet. Een 'gewone' werknemer zou allang ontslagen zijn; weg met de 'hielenlikkers, volksverlakkers en onzin-verkopers'!


  • De volks'vertegenwoordigers' bedonderen gezamenlijk - niet 'stiekem' maar welbewust en doordacht - het volk/ de kiezers; u en ik = 'gewone, eerlijke en domme?'-burgers van Nederland voor hun eigen belangen. Onze goede opvoeding van de 'gemiddelde burger' en 'respect/ ontzag voor autoriteit' wordt op smerige wijze misbruikt. Word/ maak wakker en vereenigt u!

'Maak de leugen maar groot genoeg, dan gelooft niemand dat het een leugen is'... maar feitelijk wel is! Dat is 'de gemene truc' waarmee het volk al jaren- en eeuwenlang 'onder de plak wordt gehouden'... nog steeds. Wat nou vrijheid? Wat nou democratie? Wat een totale onzin; een grote nep! Word wakker Nederland!Is dat nou 'slim?' van de huidige macht'hebbers'/ volks'vertegenwoordigers' of... plegen zij aldus verraad aan de door hen afgelegde parlementaire ambtseed? Word wakker en laat u zich niet (langer) besodemieteren door deze 'beschaafde? types'...!

Zij zitten er niet 'voor ons' maar enkel en alleen 'voor zichzelf/ de boven ons geplaatsen' = 'elite'.

Geloof svp niet in al die 'marketing-praatjes' van politici en dito nep-journalisten van reguliere media. Laatstgenoemden heulen met de (vergane) macht en ver-zaken hun journalistieke taken! De 'democraten?' - daar en hier - worden nu - heel eng - niet gecontroleerd! Word wakker...


Wie is er nu, echt, 'fake'...?!

Juist in de 'reguliere media/ main stream' (ver)draaien ze alles om of melden 'het nieuws' niet neutraal en evenmin 'van alle kanten belicht', maar totaal eenzijdig. Zij pogen uw mening/ wereldbeeld te manipuleren en zonder - of inmiddels wel? -  dat u het in de gaten heeft naar door-hen-gewenste-'waarheid/ opvatting' te duwen. Dan worden verschillende zaken 'met elkaar gemixt' en opeens zijn waarheidbrengers = de 'alternatieve (nieuws)sites' diegene die 'fake news' zouden verspreiden...? Kul.


  • Remko Vrijdag zei niets meer dan de waarheid... (vanaf 01:11) en die moet gezegd worden; ook als die 'hard is'. Dan had Mark Rutte... maar beter zijn best moeten doen of aftreden, toch?
       Met Chantal wil ik niet naar bed.

  • Maar dat vinden met de 'echte?' Rutte bevriendeBN-ers 'weer niet? leuk'... grappig dat ik hen allemaal 'niet leuk/ niet echt' vind. Humor is kennelijk erg persoonsgebonden; een feit is altijd 'n feit.


Juist de 'complotdenkers en alternatieve nieuwssites' melden bijna altijd, m.i. zeker vaker dan de reguliere media, het werkelijke nieuws! Van alle kanten belicht en vooral, de bewijzen online geplaatst zodat iedereen het echte nieuws zelf kan controleren. Niet zoals de reguliere media die blijft roepen; 'u moet ons maar op onze professionaliteit? geloven, wij vertellen de waarheid'... jaja, steeds meer wakkere mensen hebben door dat nu juist dat... niet waar is.


  • En rennen/ klikken dus en masse naar wel-de-waarheid-meldende, alternatieve websites. Zonder fake-news maar enkel echt nieuws; de waarheid duurt het langst... en denk altijd zelf na; gebruik die grijze massa/ eigen, gezonde verstand en check steeds de feiten/ links, ook op deze sites! Neem nooit alles 1:1 aan, maar blijf kritisch en bij jezelf.


Weg met de staatspropaganda; hun campagne tegen de steeds populairder wordende, goede-alternatieve nieuwssites/ waarheidsmelders is het werkelijke 'fake-nieuws'. 

'Alles omdraaien', wordt steeds vaker en door meer mensen doorzien en daar zijn 'ze' erg bang voor. Want: de 'macht' valt steeds vaker en harder door de mand... deze geest van - nu - echte vrijheid is uit de fles! Ook hier niet te stoppen.


  • In de Metro werd 'met grappige kwinkslag' gepoogd om dergelijke dappere melders kennelijk te intimideren c.q. te ridiculiseren... van zogenaamd 'fake news' naar een 'nep-vonnis'. Van nep-'recht'ers inderdaad, maar dan 'als beloning' geen lintje maar juist een echt strafblad = de dappere burger(s)/ waarheidsmelder(s) pesten/ 'waarschuwen'... triest en contra-productief. Sta op tegen intimidatie en 'nepperds', waar ze ook zitten en hoe u het ook verwoord...!


We leven in een grote 'u wordt opgelicht'-show. Uw wantrouwen in politici en andere macht-'hebbers' is op vele niveau's en bij 'individuele zaken' inderdaad totaal gerechtvaardigd. En logisch dat 'wakkere mensen' - dus geen 'verwarde mensen/ complot-denkers' - de reguliere media mijden en elkaar het echte, niet-gecensu-reerde nieuws gaat brengen/ halen via diverse social media of deze alternatieve nieuwssite en gaat, lekker 'ouderwets', via mond-op-mond-reclame, ook de wereld rond.


Het volk wordt 'zoetgehouden met brood en spelen' = 'nep-politiek spectakel/ gespeelde discussies' in de beide parlementen en 'iedereen gaat er wat op vooruit volgend jaar, de economie trekt weer aan', enzovoorts. De gekochte main-stream-media poogt de gladde praatjes als 'waarheiddemocratie' aan het volk te verkopen... wat 'n kul.

Daar trappen wij niet (meer) in;
uw 'machtsspelletjes' zijn (bijna) uit!

Dat nu 'Poetin de schuld krijgt van alles' en ook GeenMorgen 'waarschuwt' voor de zogenaamde agressie van de Russen zonder naar eigen NATO-escalaties te verwijzen, is zeer zorgelijk! Vergelijk het eens met Katja Schuurman die de mensen in Rusland juist aardig en het jammer vond om weer verder te moeten rijden... het kan verkeren!

  • Wij willen - in Nederland en ook in Rusland, Syrie, Irak en elders - geen WO-III maar 'tractor rijden, broodjes bakken en kinderen lesgeven'.


In een democratie bepaalt het volk en wordt er naar de burgers geluisterd. In Nederland ge-
beurt dat nu niet; wij willen geen associatie-verdrag met de Ukraine en toch wil Rutte 'ja' gaan zeggen en daarmee ons, de Nederlandse kiezer besodemieteren? Dat is een Rutte-dictatuur!

Wie denkt de zich-verstoppende 'vrolijke heer' Rutte wel niet dat hij is? Een nep-minister-president.. en heel Nederland ziet dat allang - wij kunnen - Markie - missen als kiespijn! Eerst maar die 1.000,- euro ontvangen - van hem persoonlijk - en dan... op een ander, (mogelijk) wel geloofwaardig en be-trouwbaar persoon stemmen. Nooit op zo'n - met nep-geld pogen het volk om te kopendeVVD-draaikont als - geschiedenis zijnde drs. Mark Rutte...!
Nederland is geen rechtstaat meer... maar een corrupte bananenrepubliek!


Niet alleen blijkt de 'parlementaire democratie' in Nederland niet (meer) te bestaan en wij anno 2016 in een 'verdekte politiestaat' te wonen, maar is kritiek op de 'recht'?erlijke macht - te vaak - zeer gegrond.

Niet onafhankelijk en niet betrouwbaar, maar een verlengstuk van de politiek/ huidige macht'hebbers'... het failliet van de Nederlandse 'recht'staat staat in ons diep-trieste PAS-familiedrama onomstotelijk en zonder enige twijfel vast. Onbestaanbaar en onacceptabel.

Te beginnen d.d. 27-01-2016 waar het sprookje van de Nederlandse 'recht'staat een nachtmerrie blijkt te zijn, waar desbetreffende Arnhemse wrakingskamer zich - klaarblijkelijk - aan een ambtsmisdrijf schuldig maakte, de aangifte werd gedaan maar zij niet-bestraft werden en vrolijk kunnen doorgaan met onrecht uitspreken... in naam van niet-mijn 'koning WA' de grootste... vult u zelf maar in... van allemaal! Leve de volks-republiek van eerlijke, hardwerkende en zelf-nadenkende Nederlanders.


Als je 'Geert Wilders heet' dan krijg je alle media-aandacht, zie zijn laatste woord op 'recht'zitting, zijn reactie na zijn - ondanks mijn afkeer tegen zijn politiek van groepen tegen elkaar opzetten, mijn in-ziens onjuiste - veroordeling en doen niet alleen bij PAUW maar ook Umberto mee aan 'bashing van de boze witte? man?'...

Maar als je Groenendijk heet en tegen meer dan 58 'recht'ers aangifte moet doen ivm bewezen - het doen van een valse aangifte is strafbaar - strafbare (non-) gedragingen... dan gebeurt er - nochtans - niets. Niets anders dan dat 'de klokkenluider bestraft/ genegeerd wordt'. Nederland is ziek, erg ziek. Laten we beginnen met minder, minder niet-het-volk-dienende 'politici, bestuurders en rechters'. Die inderdaad, corrupter zullen blijken te zijn dan iedere Nederlanders lief is. Kromstaat-NL.16!


In gesprek over criminele 'recht'spraak met journalist Nico van den Ham met namen van meer dan 50 misdadige 'recht'ers openbaar genoemd. Lock them up!

Criminele 'recht'ers zijn de schimmel aan de wortels van de 'recht'staat, maar daar hoor je Rutte, Van der Steur of Bolhaar nooit over. Voor vragen daarover rennen alle politici weg of 'denken dat dit niet zo is en rechters echt... wel te vertrouwen zijn'... jaja, ook Zwarte Piet is echt! Maar 'u' bent zeker nep!


Als drie Nederlandse kinderen hun eigen zorgzame, liefhebbende en veilige vader 'dankzij' dit soort mensen vandaag al 993 dagen geen omgang hadden, sinds hun 3e internationale ontvoering naar Duitsland d.d. 27-06-2016 ook geen enkel telefonisch of mail-contact, laat staan een papaknuffel konden krijgen dan is de jeugd'hulp'verlening en 'recht'spraak ernstig ziek... dat is pure emotionele kindermishandeling en voortdurende, ernstige schending van mensenrechten!


Mijn eerlijke, jarenlange verweer tegen dit een - helaas - ziekelijk-egoistische 'moeder' en de m.i. criminele jeugd'hulp'verleners en dito 'recht'ers = smerig onrecht, ellende en veel verdriet en voor de werkelijke belangen van onze drie kinderen wordt voortgezet tot de meiden bij hun papa wonen en zij weten wie er al sinds hun geboortes echt van ze houdt.

Altijd en overal. Dikke kusknuf, meiden!
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia