maandag 1 juli 2019

GENIETEN VAN DE VLEERMUIZEN: PRACHTIGE LUCHTACROBATEN BOVEN BUSSUM VANGEN HUN MAALTJE MET ECHOLOCATIE - FLADDER, FLADDER!PRACHTIGE LUCHTACROBATEN BOVEN BUSSUM VANGEN MAALTJE MET ECHOLOCATIE:


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - vindt het PRACHTIG om die VLEERMUIZEN te bekijken...
niet bang om gebeten te worden en enkel bewon-dering voor die LUCHTABROCATEN!


Wikipedia

Vleermuizen (orde Chiroptera, ook wel handvleu-geligen genoemd) zijn zoogdieren die echt kun-nen vliegen (in tegenstelling tot zweven). Hiertoe zijn hun vleugels voorzien van een vlieghuid die tus-sen de vingers van hun voor- en achterpoten en hun staart zit. Er zijn veel soorten vleermuizen. Sommige zeldzame soorten komen slechts op één enkele locatie voor (meestal een grot). We-reldwijd zijn er ruim 1.100 soorten, waardoor meer dan één op de vijf zoogdiersoorten een vleermuis is.

Europese vleermuizen eten meestal insecten, die in de avondschemer in de lucht gevangen wor-den met behulp van echolocatie. Omdat er 's win-ters nauwelijks insecten rondvliegen, houden de in Nederland en België voorkomende soorten een win-terslaap, waarbij ze hun metabolisme tot een uiterst laag pitje terugdraaien en hun lichaamstemperatuur maar net boven het vriespunt blijft. Vleermuizen pa-ren vóór de winter, maar de eisprong en bevruchting treden pas een paar maanden later op. Meestal is er maar één jong; dat wordt gezoogd en blijft tijdens de jacht van de moeder op de slaapplaats hangen. Vleermuizen kunnen tot tientallen jaren oud worden en planten zich maar langzaam voort. Ze zijn meestal zeer trouw aan hun standplaats en overwinteringsplaats.


d.d. 27-11-2014: Wakaleo - 'Baby Bat Burritos'

  • These little flying foxes are new arrivals to the Australian Bat Clinic after an extreme heat event separated them from their mothers.Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

GELE HESSER GRN GUNT DE POLITIE GÉÉN 95,- EURO én NOG VEEL BE-LANGRIJKER: BLIJF LEVEN IN GEZONDHEID = MOBIEL HELEMAAL NIET!MOBIEL OP DE FIETS? DAT IS NIETS - JE WILT BLIJVEN LEVEN (en KOST NU 95,-)!Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - heeft (bijna) altijd zijn videocamera bij zich en maak-te gisteravond snel een opname van twee agenten die deze fietsende mijnheer staande hielden. GRN weet de achtergrond verder niet maar...

...die fietser was duidelijk niet blij met de politie!

Voordat er gevraagd kon worden wat er aan de hand was, fietste de boze mijnheer (die géén mobiel in zijn hand had!) al weer verder... de politie dus ook. Hoe. wat en waarom blijft onbeantwoord tenzij... de fietser of agenten een toelichting kunnen sturen? Dank bij voorbaat! GRN houdt namelijk wél van 'hoor en wederhoor'...

  • De Gele Camera - Het Échte Nieuws en niets dan het gehele nieuws!


En voor iedereen geldt:

MOBIEL op de FIETS?

  • DAT is NIETS!

En vanaf vandaag KOST dat 95,- euro...
HOU DIE inderdaad LIEVER IN JE ZAK!

En nóg veel belangrijker: BLIJF LEVEN!


GRN's tip:

Gebruik géén mobiel/ zo min mogelijk stralings-bronnen = zeer schadelijk voor de gezondheid!

De elektro-magnetische straling kan allerlei ernstige gezondheidsklachten veroorzaken, zoals bijvoorbeeld: 'rectale kanker' - vanwege dat mobiel steeds in de achterzak dragen en ja, ook 'van voren'; dezelfde, negatieve effecten - zelfs leidend tot 'onvrucht-baarheid'! Alstublieftword wakker, denk altijd zélf na!WAT VOORAF GING:d.d. 24-07-2019: 'Nog steeds een gevaarlijke oversteek...
                           in memoriam: Tommy boy.


d.d. 24-06-2019: 'POLITIE GNV10232 en OVERHEIDsMISDADIGER VISSER SPANNEN SAMEN dus:

Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

ÉCHTE NEDERLANDERS WILLEN GÉÉN KONINGIN MAXIMA AL LELIJK VAN BINNEN DIE MET 'N MOORDENAAR GAAT BIJPRATEN: AFTREDEN en WEG!
NEDERLAND WIL GEEN KONINGIN DIE MET MOORDENAARS GAAT BIJPRATEN!


OOK IN NEDERLAND 'MAG' DE WAARHEID...

  • NIET GEZEGD WORDEN!

Dat leverde volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - namelijk weer een FAKEBOOK-BLOKKERING op...


GRN herhaalt het SCHANDALIG te vinden DAT NIET-MIJN 'KONINGIN'

   MAXIMA AL LELIJK
   VAN BINNEN...

    'GEZELLIG KOFFIE DRONK
    bij MOHAMMED BIN SALMAN
     = MOORDENAAR van KHASHOGGI!WAT VOORAF GING:


d.d. 30-06-2019:

'GRN SCHAAMT ZICH voor NEDERLAND:

MAXIMA AL LELIJK VAN BINNEN ging... 


ORANJE GAAT GEZELLIG OP BEZOEK BIJ EEN VAN MOORD BESCHULDIGDE? BAH!


GRN: ZO'N WILLEMPIE en MAXIMA AL LELIJK VAN BINNEN zijn...

  • NIET WELKOM in mijn GELE HUIS en OOK NIET IN NEDERLAND!


Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia