woensdag 8 november 2017

Jeugdzorg SVMN verneukt onze kinderen en SKJ-toezichthouder verzaakt bewust = crimineel! Verbod audio-opname door nep-'rechter' Jacuemijns!


Volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. heeft...

op grond van de feiten/ aangetoonde wanpraktijken inclusief poging tot ontzeggen van burgerrecht tot audio-opname (anders oneerlijk 'proces')! -


...geen enkel vertrouwen (meer) in de SKJ

- de Stichting Kwaliteits?management Jeugd en

de jeugdzorg, in casus 'niet-Samen niet-Veilig Midden-Nederland'...


 • feitelijk is het 1 groot bedrog- en kinderverneukfabriek!De meest recente voorgeschiedenis:


d.d. 30-07-2017:

GRN eist ontslag van nep-'rechter' mw. mr. Jacquemijns!


d.d. 03-08-2017:SKJ bevestigt klacht-indiening' terwijl
              'ontslag'... de eis was!


d.d. 10-08-2017: GRN publicatie - 'Geen klacht maar ontslag:

 • SKJ-tucht'rechters' mbt. falende jeugd'zorg'ers verzaken bewust en vereiste, behoorlijke! klachtbehandeling blijkt... nep!'d.d. 19-08-2017: GRN publicatie - ''Verward' SKJ-bestuur/

Voorzitter Hageraats, heeft behandeling nodig:

 • je eist ontslag nep-'rechter' Jacquemijns, hij 'begrijpt' + bevestigt 'klacht'...?!'
d.d. 21-08-2017: GRN rappel aan SKJ-bestuur

 • uw ingrijpen is vereist!


d.d. 30-08-2017: Hageraats kletst onzin - GRN meent:

 • 'de ene SKJ-bedrieger dekt de andere SKJ-bedrieger':
'uw klachten

wo 30-8-2017 16:13

Van: Rutger Hageraats <r.s.hageraats@gmail.com>
Aan: drs. Groenendijk


Geachte heer Groenendijk,

U heeft mij een aantal vragen gesteld. Die zal ik hieronder kort beantwoorden.

1. Ik zie geen enkele reden om als bestuurslid in te gaan op uw verzoek om mevrouw Jacquemijns te ontslaan. U heeft een wrakingsverzoek ingediend. Die is volgens de spelregels van het SKJ beoordeeld. En afgewezen.

2. U vraagt mij in te gaan op wat u het 'wanbeleid van SKJ' noemt ten aanzien van onder-liggende casus. Dat zal ik niet doen.

Als bestuurslid communiceer ik nooit over casuïstiek met klagers of met jeugdprofes-sionals. Wij hebben een onafhankelijk tuchtrecht. Het bestuur van SKJ ziet toe of het tucht-recht professioneel en volgens de spelregels wordt uitgevoerd. Ik kijk daarbij niet naar de inhoud maar naar de wijze waarop SKJ met klachten omgaat.

3. Ik heb uw mails gelezen. En ik heb mij door het bureau van SKJ laten informeren over de contacten met u over de behandeling van uw klacht. Op basis daarvan zie ik geen reden om mij te bemoeien met het proces. Die inhoudelijk overigens nog loopt, ik begrijp dat er nog een inhoudelijke zitting moet plaatsvinden.


4. U vroeg mij te reageren vóór een bepaalde datum. Daar was ik niet toe in staat. Sowieso vind ik het niet prettig om op deze wijze geconfronteerd te worden met een soort ultimatum.

5. Tot zover mijn reactie. Op alle andere kwalificaties en oordelen zal ik verder niet ingaan.

Met vriendelijke groet,


Rutger HageraatsVoorzitter Bestuur SKJ'

d.d. 31-08-2017 - Uitnodiging SKJ voor hervatting gewraakte zitting

d.d. 03-03-2017 maar met onacceptabele want nep-'rechter' Jacquemijns en;

 • zonder audio-opname toe te staan = de afwijzing staat bij voorbaat vast!
 • Bovendien: dat is wettelijk een ontoelaatbare voorwaarde omdat het GRN als deelnemer aan het gesprek/ de zitting - uiteraard! - toegestaan is om dat gesprek op te nemen. Dit ook zonder (voorafgaande) toestemming van de overige deelnemers!Reactie Groenendijk op SKJ/ Hageraats-onzin:


d.d. 18-09-2017: GRN publicatie

- 'Gatverdamme en no way:

 • SKJ-bestuur/ haha-Hageraats besodemietert volhardend vader en
 • gaat akkoord met criminele 'rechter' Jacquemijns!'

d.d. 19-09-2017: Geen klacht ingediend, maar wel - anonieme! afwijzing;


hoe meer 'van de pot gerukt', wilt u het nog hebben, voordat ook u daarvan overtuigd bent dat de SKJ heel erg ziek is?!

 • 'Schokkend: einde NL-'rechtstaat'; onleesbare en bewust anonieme hand-tekening onder uitspraak: SKJ-'rechter' weigert naam bekend te geven!'d.d. 21-09-2017: ''n Peter R de Vriesje:


SKJ-'voorzitter' en NJI-'directeur'

 • haha-Hageraats slaat op de vlucht voor de waarheid

en gaat snel 3 weken 'op vakantie'?!'


d.d. 23-09-2017: GRN-brief aan SKJ-bestuur =

 • Winters, Bakker, Loykens en de Waard
minus gevluchte Hageraats


Betreft: Zaaknr. 16.075T-Tv


1. ‘Voorzitter’ Hageraats ‘vlucht weg’/ 3 weken afwezig; rest van bestuur nu aan de beurt’ 

2. Laatste kans Winters, Bakker, Loykens en de Waard; uiterlijk d.d. 27-09-2017 ingrijpen!

3. Publicatie brief d.d. 22-09-2017 op de website:

d.d. 24-09-2017: Mail-verzending GRN-brief

en verwijzing naar publicatied.d. 10-10-2017: HahaHageraats

is weer terug van 3 weken 'vakantie' maar:

 • geen passende, inhoudelijke reactie
 • geen hoorzitting maar slecht toneel
 • toch doordrammen met Jacquemijns...Reactie Groenendijk:


Onacceptabel. Want nepper-dan-nep!

   De geplande bijeenkomst:

   vrijdag d.d. 10-11-2017, 11:00 uur

zal dan ook niet al te lang gaan duren, aldus GRN.


Uiteraard worden eventuele 'resultaten' gedeeld met alle lezers. En 'met open vizier' werd het SKJ-bestuur met voorzitter Hageraats per onderstaand;

 • direct mail-bericht d.d. 08-11-2017 op de hoogte gesteld van publicatie:Bussum, 8 november 2017
SKJ-bestuur, voorzitter Hageraats,
Geachte eerlijke en weldenkende medeburgers,


1. als de SKJ weigert te antwoorden en door-dramt met nep-'rechter' Jacquemijns alsook onwettelijke voorwaarde(n) stelt...

dan is iedereen duidelijk dat de SKJ 'veel poogt te verbergen'!

Het maken van een audio-opname door een deelnemer aan het gesprek dan wel met zijn/ haar toestemming is wel degelijk wettelijk toegestaan;

 • uw huisregels zijn in strijd met de wet!


2. kortheidshalve verwijst volhardend vader en recht-zoekend burger drs. Groenendijk MSc. naar recente publicatie:Volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. heeft...
...geen enkel vertrouwen (meer) in de SKJ - de Stichting Kwaliteits?management Jeugd en de jeugdzorg, in casus 'niet-Samen niet-Veilig Midden-Nederland':

 • feitelijk is het 1 grote bedrog- en kinderverneukfabriek!


3. Ervan uitgaande uiterlijk morgen, d.d. 09-11-2017, 14:00 uur passende correctie uwerzijds (= toestaan audio-opname) en de vereiste! vervanging van mr. Jacquemijns te hebben vernomen, verblijft

Met strijdbare 'groet', drs. E.M. Groenendijk MSc.


Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe JustitiaWordt vervolgd.


No justiceno peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - schoolmeester
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia