dinsdag 24 juli 2018

Burgerinitiatief stop chemtrails en weermanipulatie nu- zet u 40.000-ste handtekening? Nog maar 5.607 steuners nodig om 2e Kamer te dwingen!


GRN: De 40.000-ste steunbetuig(st)er heeft wel een (h)eerlijk ijsje verdiend, doen!
Ook wat betreft 'chemtrails/ geo-engiNEEring' geldt: samen zijn wij sterker dan zij!


Jazeker, beste Marije... natuurlijk voldoet deze volhardend vader, recht-zoekend burger en chemtrail-hater drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - aan jouw oproep:

d.d. 04-07-2018: Verzoek Marije F.:


   Hoi Erik,

   zou je deze willen delen
   op je tijdlijn
?

   (met petitie erbij)

   Bedankt!                                   Graag gedaan...

Stop chemtrails nu en weermanipulatie nu


  • 34.393 ondertekeningen

Dit is een burgerinitiatief om 40.000 handteke-ningen te verzamelen om het heimelijk toepassen van weermodificatie (geo-engineering) of ook wel solar radiation management of Albedo management genoemd, door middel van het sproeien van zogenaamde chemtrails en o.a. HAARP op de agenda van de samenleving en de Tweede Kamer te zetten. Heeft u hier voor of tegen kunnen stemmen?


Via zoekmachines is er veel info en beeldmatriaal te vinden. Op universiteiten wordt openlijk college over geo-engineering gegeven. Er moet snel duidelijkheid over komen.

   Teken dus dit belangrijke Burgerinitiatief!

Let op, dit is GEEN complottheorie! Google het woord Chemtrails, geo-engineering of HAARP maar eens!


We vragen je dit burgerinitiatief te steunen door je handtekening te zetten. Met 40.000 handtekeningen zorgen we ervoor dat het sproeien van Chemtrails en weermodificatieprogramma's besproken moeten worden in de Tweede Kamer.

Wij hopen dat er dan serieus onderzoek komt en ge-tuigen gehoord kunnen worden tijdens een "parle-mentaire" hoorzitting en/of enquête!

Alleen al het lanceren van dit initiatief heeft de aandacht gevestigd op o.a. chemtrails. Dus we hopen dat als er veel mensen dit Burgerinitiatief tekenen, dit...

  • de druk opvoert om er NU mee te STOPPEN


en de onderste steen boven te laten komen! Een parlementaire hoorzitting en/of parlementaire enquê-te waar betrokkenen uit binnen,- en buitenland onder ede gehoord gaan worden moet hier duide-lijkheid over geven. Je kunt dit burgerinitiatief alleen tekenen als je Nederlands Staatsburger bent en ouder dan 18!


-------------------------------------------------------------------------------------------------PETITIE:

  • Wij

Dit is een burgerinitiatief om 40.000 handtekeningen te verzamelen om het sproeien van chemtrails op de agenda van de samenleving en de Tweede Kamer te zetten.

  • constaterenBehalve in de rest van Europa en de VS wordt ook in Neder-land gesproeid door vliegtuigen. Contrails blijven maximaal 5 minuten zichtbaar.


Chemtrails waaieren uit en zijn langere tijd zichtbaar als melk-achtige uitziende sluiers die gezamenlijk een wolkendek vormen.De chemische stoffen zijn gevaarlijk voor de mens, flora en faunaDe eigenschap van deze stoffen om het optimaal func-tioneren van het bewustzijn van de mens te blokkeren, verstoren tevens de magnetische velden rondom de aarde en zijn

waarschijnlijk...

  • mede verantwoordelijk voor de uitzonderlijke weersveranderingen.De toename van bedreigende ziektes en aandoe-ningen aan longen en luchtwegen, huidziektes, chro-nische vermoeidheid is waarschijnlijk voor het groot-ste deel te wijten aan het sproeien van...

...barium, deeltjes aluminium, deeltjes polyamide-fibers en andere stoffen.


In 1995 zijn de eerste meldingen van dit fenomeen

gedaan. De laatste maanden was het even rustig, maar het sproeien neemt weer toe. Het sproeien wordt waarschijnlijk gestuurd door onderdelen van geheime diensten. Waarom doet het parlement en de regering hieraan mee en steunt ze dit sproeien en verbiedt ze het niet onmiddellijk?

Waarom heeft geen enkel lid van het parlement tot nu toe Kamervragen aan de regering gesteld?

Wij willen weten waarom dit gebeurt zonder dat we hierover geïnformeerd zijn!


-------------------------------------------------------------------------------------------------Voor GRN hoeft er niets 'verder onderzocht' te worden, dat is al 'kraakhelder'; we worden besproeid als kakkerlakken!

Spuit dat gif maar in je eigen lijf; wij eisen:

  • stop geo-engiNEEring, stop chemtrails onmiddellijk en sluit die gif-spuiters op!


d.d. 15-07-2018:

'Bestook 'verantwoordelijke bestuurders' = criminelen met giftige vragen;
Het heeft even geduurd maar; 'bij deze en graag gedaan' want GRN wil net als de wakkere Marije plus anderen: 


Dat wilt u toch ook? Teken dan svp. die petitie en eis de onmiddellijke stopzetting van vergiftiging van mens, dier en natuur!Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;
     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emerg
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia!