woensdag 15 augustus 2018

Trap niet in Rijksmuseum-'Escape' = Valkuil: de werkelijkheid is nep - ge-manipuleerd en bij elkaar gelogen! 'No escape' - in opstand komen moet!GRN: Zet die Oranje-bril af, kijk weer scherp, denk zelf na en kom ook in opstand!

De werkelijkheid is niet echt, maar hartstikke nep = gemanipuleerd/ bij elkaar gelogen!


Na eerst wat op het 'I amsterdam'-bankje uitgerust te hebben en met liefde aan zijn meiden LJI te hebben gedacht, werd er
afscheid genomen van die (kleinere) toeristen-attractie en ver-
volgde deze volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - dus zijn weg, onder het Nederland Museum door naar Amsterdam Centraal.

'Escape game?' Wat een nonsense.

De NL-burgers zitten iedere dag opgesloten in een nep-werkelijkheid en dat is geen spel, maar de waarheid. Veel meer = alle mensen moeten dat gaan zien in plaats van zich 'bezig te laten houden met escape spelletjes in het Rijks'.


Want:

   Anders is er binnenkort... 
   niets meer te ontsnappen!

   No escape, no game over;
   NWO - NO WAY!


Wikipedia:

Het Rijksmuseum in Amsterdam is een van de 16 rijksmusea in Nederland. De collectie biedt een overzicht van de Nederlandse kunst en geschiedenis met onder andere werken van 17e-eeuwse Nederlandse meesters als Rembrandt, Vermeer en Hals. Het museum is sinds 1885 gevestigd in het Rijksmuseumgebouw, ontworpen door de Nederlandse architect P.J.H. Cuypers.


Het Rijksmuseum:

   Visie:
   Het Rijksmuseum verbindt mensen, kunst en ge-
   schiedenis.

   Missie: In het Rijksmuseum krijgen kunst en ge-
   schiedenis betekenis voor een breed samengesteld, hedendaags (inter)nationaal publiek.

Als nationaal instituut biedt het Rijksmuseum een representatief overzicht van de Nederlandse kunst en geschiedenis vanaf de Middeleeuwen en belangrijke aspecten van Europese en Aziatische kunst. Het Rijksmuseum bewaart, beheert, conserveert, restau-reert, onderzoekt, bewerkt, verzamelt, publiceert en presenteert voorwerpen van kunst en geschiedenis, in en buiten het eigen gebouw.


-------------------------------------------------------------------------------------------------


d.d. 14-08-2018: 'Bitte, helfen Sie: Duitsland steunt kinderontvoering en vader-
                           vervreemding:
-------------------------------------------------------------------------------------------------Vervolg: wie weet er een betere naam voor 'het Rijks'... Nederland Museum?


Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;
     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia