dinsdag 22 mei 2018

GRN: 'De kop van de slang rnoet eraf gebeten'! OIA-Ouders In Actie vecht tegen slangenkuil van criminele jeugdzorg en misdadige familierechters...'Je moet de kop van de slang eraf bijten', las GRN ergens en onthield dat.


Volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk - gewoon PapaErik - heet niet voor niets 'Groen' en 'Dijk' - langs het groene pad en bovenop een dijkje lag een tot op heden niet nader gedefinieerd stuk slang.

Waarvan GRN eigenlijk wel wil weten 'wat het is' of beter gezegd: 'was'. De man met hond en zoontje die aan het wandelen waren, wisten het ook niet precies maar... hij vertelde wel een ander leuk verhaal.

Op de houtwal in de buurt - locatie ivm. stormloop van natuur-toeristen maar even 'niet openbaar' - is namelijk een vossenhol met... drie jonkies die gezamenlijk een egel aan het oppeuzelen waren. Tja: de een zijn dood is de ander zijn brood.

Een kort onderzoek naar 'het stuk slang' leverde dit op:

Was het een ringslang of een moerasadder dat daar langs het paadje in stukken lag?


Wikipedia (2x):                          WAS HET EEN RINGSLANG?


De ringslang (Natrix natrix) is een slang uit de familie waterslangen (Natricidae).

Het geslacht Natrix werd lange tijd tot de familie gladde slangen (Colubridae) gerekend. De ringslang werd tussen 1826 en 1907 in het geslacht Tropidono-tus geplaatst, en de naam Tropidonotus natrix komt

in oude literatuur nog veel voor.

De ringslang heeft een groot verspreidingsgebied in Europa en is een van de algemeenste soorten water-slangen. De ringslang komt ook voor in België en Nederland, net als de gladde slang en de adder.

De ringslang is hier in veel streken het enige reptiel, de slang is ongevaarlijk... en niet giftig voor de mens. Het is een schuwe en rustige soort die zelfs bij directe bedreiging maar zelden bijt.De ringslang kan een lengte bereiken van meer dan een meter en is betrekkelijk...

   ...eenvoudig te onderscheiden aan de kleuren

   en de kenmerken van de ogen.

Op het menu staan voornamelijk kikkers die langs de oevers van verschillende wateren buitgemaakt wor-den.


Belangrijke vijanden zijn roofvogels en rovende zoogdieren.

OF WAS HET TOCH EEN (MOERAS-) ADDER?


De adder (Vipera berus) is een giftige slang die behoort tot de familie adders (Viperidae).

De slang wordt ook wel gewone adder, Europese ad-der, zwarte adder[2] of moerasadder genoemd en komt voor in vrijwel geheel Europa en in delen van Azië. De adder is de enige giftige slang die ook voor-komt in België en Nederland.[3]De adder wordt ongeveer 50 tot 70 centimeter lang en is...

...te herkennen aan de koperbruine tot rode ogen met verticale pupil, de wat uitstekende schub boven het oog en het zigzagpatroon op de rug.De giftigheid wordt vaak overschat, de adder is lang niet zo gevaarlijk als bijvoor-beeld de mamba's, de cobra's of de meer verwante ratelslangen. De beet van de adder kan wel gevaarlijk zijn voor de mens, maar hoewel er jaarlijks tientallen adderbeten worden geregistreerd, zijn gevallen met fatale afloop uiterst zeldzaam.


De adder heeft een groot verspreidingsgebied en komt soms algemeen voor. Hierdoor kan het dier goed worden onderzocht en is er veel bekend over
de biologie en de levenswijze.

De adder is eierlevendbarend, de jongen komen levend ter wereld. Op het menu staan voornamelijk gewervelde dieren. De adder staat daardoor hoog in de voedselketen en is een belangrijke verdelger van plaagdieren, zoals konijnen en muizen.


De adder heeft echter ook verschillende vijanden, zoals roofvogels.
GRN weet het niet... maar blijft wel nieuwsgierig. Wie geeft uitsluitsel? Wat voor slang werd daar half opgepeuzeld achtergelaten in het 'Bussums moeras'? Een ringslang of toch een adder?

  • Wie het weet: gaarne melding via de mail, groene dank!En die garagedeur waarnaar GRN op weg was?

Na het opschuren, afstoffen/ ontvetten werd op 1e Pinksterdag de grondverf aangebracht en...

na een nachtje drogen, op 2e Pinksterdag, de uiteindelijke deklaag: 'mooi rood'.

Moeders is tevreden: het ziet er weer mooi uit en kan 'n aantal jaren verder mee. GRN vergat echter om een foto te maken van het eindresultaat, maar... dat wordt nog na-geleverd om 'het plaatje' rond te maken (before and after).


Voor zover deze groene publicatie over 'stukke slang, maar welke?' en 'klussen met Pinksteren'!

Er is namelijk nog veel meer te melden over

en actie te voeren tegen:
Wordt vervolgd...

  • Uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!

No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia