dinsdag 21 augustus 2018

Dividendbelasting: Rutte kletst ook bedrijfseconomische onzin! Burgers gaan wel betalen voor geplande afschaffing - schaf die nep-regering af!


Vanaf: 3:38 minuten...!

d.d. 02-03-2008: Thehotstepper - 'Internal Human Energy' -

GRN: Wow - dat is nog eens een andere manier om de krant aan te steken!d.d. 20-08-2018: Telegraaf

   Coalitie:
   schrappen dividendtaks niet op bordje burger

   'Bedrijfsleven betaalt'

Het hogere prijslaartje voor het afschaffen van de dividendbelasting mag niet voor rekening komen van burgers. Dat verklaren coalitiebronnen tegen De Telegraaf,Deze volhardend vader, recht-zoekend burger en bedrijfseco-noom; drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - dacht bij bovenstaande kop direct:

 • 'Jaja, afschaffing dividendbelasting laten betalen door de bedrijven zelf'???

     Hoe denkt Rutte-3 dan die bedrijven - Shell, Unilever en 
     dat soort megabedrijven - te laten betalen?!

     En leidt dat dan niet tot een verslechtering van het NL
     bedrijfs-/ vestigingsklimaat?!Daarover werd in het Telegraaf artikel van Wouter de Winther vermeld:


 • 'Het voorstel scheelt de schatkist niet 1,4 miljard maar mogelijk wel twee miljard; het extra geld zal elders bezuinigd moeten worden. Zowel bij VVD, CDA als D66 wordt gesteld dat dit geld niet bij burgers, maar bij het bedrijfsleven zelf zal worden gehaald.

'Dat profiteert enorm van de economie', weet een bewindspersoon.'

GRN: En 'moeten nu meer gaan betalen',
zeggen VVD, CDA en D66 maar... hoe dan?

Feitelijk 'stellen' VVD, CDA en D66 dat slechts maar...

...geven geen enkele invulling aan de omzetting daarvan: hoe dan, nogmaals? Hoe willen ze 'de bedrijven laten betalen' voor de jaarlijkse bonus aan (buitenlandse) aandeelhouders? Geen concrete maatregel, niets.

 • Alleen maar 'beloftes' van - door die megabedrijven (vroeger, nu of in de toekomst) betaald wordende! - politici die... niet worden nagekomen!


Bovendien: als Rutte-3 jaarlijks hetzelfde bedrag dat nu als douceur voor de aan-deelhouders (= reeds megarijken) staat gepland... dus 'te laten betalen voor de af-schaffing van de dividendbelasting te laten betalen = jaarlijks 2 miljard extra/ hogere belasting? voor bedrijven in te voeren maar waarover 'de coalitie' met geen woord rept...


...dan zullen die bedrijven aan economische slag-kracht (winsten en/ of financiele reserves zullen da-
len) verliezen en daarmee...

...minder/ geen dividend uit (kunnen) keren = de betaling van (een deel van) de winst als beloning voor de aandeelhouders voor gelopen ondernemersrisico!

Dat tast de bedrijfseconomische basis op lange termijn aan en tot lagere/ geen dividend-uitbetaling
in de toekomst. Het is zeker dat zowel het manage-ment (= dagelijkse leiding van het bedrijf) alsook de - vaak anonieme - aandeelhouders dat niet wilen dus...

is de CONCLUSIE gerechtvaardigd dat 'die megabedrijven NIET voor hetzelfde bedrag - dat misgelopen wordt door de onnodige afschaffing van de dividendbelasting - 'extra belast zullen gaan worden', zoals VVD, CDA en D66 nu beweren!


Ergo: BURGERS BETALEN wel degelijk DE REKENING;

het volk wordt door Rutte-3 gedwongen om jaarlijks 2 miljard aan steenrijke buitenlandse aandeelhouders te geven:

 • Neen! Neen! Neen!

SCHAF niet de dividendbelasting, maar RUTTE-3 AF!Beloftes aan NL-volk worden altijd geschonden - bij Unilever houdt Rutte woord? Bah!


'Iedere NL-er 1.000 euro erbij'-Rutte:

 • 'We zitten er moreel aan vast'...

GRN: 'Rutte en moraal'... dat is onmogelijke combinatie. Rutte's moreel is -273 graden Celsius!

Steeds corpulentere fractie'leider' Dijkhoff:

 • 'Het lijkt erop dat de oppositie meer bezig is om premier Rutte te beschadigen dan dat men inhoudelijk naar het taksvoorstel kijkt'.


GRN: Rutte beschadigt Nederland met zijn leugens/ bedrog en ook inhoudelijk slaan de 'redenen' van Rutte en Dijkhoff bedrijfseconomisch gezien - op 'wenig tot helemaal niets'!

Het is een politieke/ persoonlijke (lees: later goedbetaalde baantjes-) keuze...


 • en van vasthoudende verraad van het volk hebben wij meer dan genoeg:

WEG met RUTTE-3, oprotten NU!


In de UK is de dividendbelasting dan wel 0% (aldus de Telegraaf) maar niet het Nederlandse volk maar het was Rutte die - onnodig en tegen onze be-langen in! - beloofde aan zijn voormalig werkge-ver/ 'vrindjes' bij Unilever om dat dan ook in Nederland te doen.

   'Om hoofdkantoren van de UK naar NL te lok-
   ken', is de uitleg van Rutte kort samengevat.Unilever vertrekt door de Brexit sowieso uit het United Kingdom en ons mooie Nederland is dan 'lekker dichtbij Londen, ook makkelijker voor het personeel enz.' . Frankrijk? Met al die stakingen, neen. Belgie? Hebben ook dividendbelasting, dus neen enzovoorts. Ons land is en blijft met handhaving van de dividendbelasting voor dat soort bedrijven een prima vestigingsplaats - ook voor hoofdkantoren.


Rutte-3 poogt het volk een rad voor de ogen te draaien om maar zijn landverradende belofte...


 • 'je moet de huid niet verkopen voordat de beer geschoten is, Rutte!

...aan bedrijven als Unilever te kunnen houden. Rutte-3 dient niet het belang van Nederland maar die van internationale megabedrijven en hun...

aandeelhouders = megarijken; 'club tegen het volk'!

Dat is... 
 • de waarheid en niets dan de (gehele) waarheid! • Telegraaf:

  'Peiler Maurice de Hond stelde gisteren dat slechts 16% van de Nederlanders... het schrappen van de dividendbelasting steunt.

  Maar dat waait wel weer over, weet een VVD-minister.

  • "Volgend jaar heeft niemand het er meer over."


  GRN:

  En zo denkt 'onze regering/ volksvertegenwoordiging' in werkelijkheid over Echte Nederlanders...

  die zij niet 'vertegenwoordigen' maar juist keihard en op meest arrogante wijze besodemieter(d)en!


  d.d. 18-10-2014: RT


  • 'European media writing pro-US stories under CIA pressure -

  German journalist and editor Udo Ulfkotte says he was forced to publish the works of intelligence agents under his own name, adding that noncompliance ran the risk of being fired. Ulfkotte made the revelations during interviews with RT and Russia Insider.

  GRN: Udo zegt de waarheid... word wakker, sta op en verjaag die nep-'elite'!!

  Wordt vervolgd...


       Uw delen wordt gewaardeerd;

       daarvoor mijn oprechte dank!


  No justiceno peace Luctor et emergo
  Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

  Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
  In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

  Vrije meningsuiting duurt in NL precies 7 minuten! Waarom 'mag' GRN niet zeggen dat MH17 door 'club tegen het volk werd neergeschoten'?!  GRN: Zeg mij wat is die vrijheid... '7 minuten lang' waard? Censuur-puur!

  'Mag' GRN niet zeggen dat MH17 door club tegen het volk werd neergeschoten?


  Volhardend vader en recht-zoekend burger... drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - leerde dat de waarheid gezegd mag...

  ...neen; gezegd moet worden!

  Alleen...

  dat wordt in het 'vrije?' Nederland niet gewaardeerd door de censu-reerders van FB.

  De vrije meningsuiting duurt bij Face = Fakebook...  -------------------------------------------------------------------------------------------------

  Wikipedia:

  Vrijheid van meningsuiting, op sociale media vaak verkort tot VvMU, is de vrijheid van burgers om hun overtuigingen kenbaar te maken, zonder voorafgaan-de controle door de staat. De vrijheid van menings-uiting is niet absoluut, net als de meeste andere grondrechten. Zo zijn belediging en smaad onder bepaalde omstandigheden strafbaar.

  • Vrijheid van meningsuiting wordt vaak beschouwd als een integraal concept in democratieën.

  De vrijheid om zonder angst voor vervolging je mening te kunnen uiten staat expliciet vermeld in de Universele verklaring van de rechten van de mensDe wettelijke beperkingen op meningsuiting kunnen per rechtsstaat verschillen. Het NL-strafrecht richt zich tegen smalend taalgebruik en aanzetten tot haat, belediging van gezagsdragers en het verspreiden van leugens (laster en smaad), maar minder of niet tegen obsceniteit of schendingen van goede smaak.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------


  Want: FB-censureerders bestraften GRN voor 'de waarheid' = zijn visie mbt. de geo-politieke 'redenen' en werkelijke ver-antwoordelijken voor neer (laten) schieten van de MH17 =

  door 'de club tegen het volk'! Dat denkt tenminste deze GRN en toen hij dat publiceerde:


  • direkt weer 1 week FB-gevangenis!

  Betekent: GRN heeft gelijk.


  De waarheid moet gezegd en

     ...gedeeld worden; veel dank!


  d.d. 20-08-2018: 


     'Waarheid over MH17 komt niet vanzelf
      uit de lucht vallen;

      moet dus afgedwongen worden:


  GRN denkt:  Fakebook-censuur, video-2:

  Bussum, 20 augustus 2018, 13:43
  Hallo censureerders van Fakebook,


  Wat is dit weer voor een onzin?

     * Mag de waarheid niet gezegd worden?

  GRN leerde dat die altijd gezegd mag...

  neen; gezegd moet worden!


  • Op deze wijze toont FB enkel dat zij in dienst staan van die nep-'elite'! De club tegen het volk om het maar zo te betitelen...


  Of heft FB de blokkering onmiddellijk op? 
  Neen)

  Wordt gepubliceerd...

  In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia verblijft,


  drs. E.M. Groenendijk MSc. - luctor et emergo
  Wordt vervolgd, GRN 'groet'!


  Waarheid over MH17 komt niet vanzelf...
  uit de lucht vallen;

  moet dus afgedwongen worden:

  • 'binnenlandse' verraders zijn schuldig,

  niet de Russen! 


  http://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2018/08/waarheid-over-mh17-komt-niet-vanzelf.html  d.d. 29-03-2013: Eli Kanal

  • Westernhagen - Freiheit Livekonzert 1989
  Wordt vervolgd...


       Uw delen wordt gewaardeerd;

       daarvoor mijn oprechte dank!


  No justiceno peace Luctor et emergo
  Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

  Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
  In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia