maandag 11 mei 2020

#OpenUpNederland-17: TROTS OP VRIJHEIDsDEMONSTRANTEN die... met BEVRIJDINGsDAG wéér OP STRAAT STONDEN = STOP de 5G-DICTATUUR!!enDELEN - DELEN - DELEN - DELEN - DELEN - DELEN - DELEN - DELEN - DELEN - DANK!


ÉCHTE NEDERLANDERS STAAN ALLEMAAL SAMEN OP TEGEN NWO-DICTATUUR!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd
GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M.
Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - ROEPT NU
ALLE NEDERLANDERS MET KLEM OP:

  KOM ÓÓK IN VERZET
  VERZET - VERZET!

HET VOLK SAMEN VÉÉL STERKER
DAN STAATSGREEP PLEGENDE NWO:

  • STOP DE NU GAANDE BEZETTING VAN NEDERLAND, EUROPA en DE WERELD!

#PowerToThePeople #AllemaalSamen #GeleRevolutie
 
WAT VOORAF GING:


d.d. 10-05-2020:


    #OpenUpNederland-16: 'DIT IS ZO ENG... BEVRIJDINGsDAG 2020 DEN HAAG'

en
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia