donderdag 6 september 2018

Slot: Fake Media Park. Alticom - eigenaar Hilversumse TV-toren - doet aan goedkope nep-'sponsoring' en laat bezoekers 5,- euro betalen voor de lift!GRN: Alstublieft, beste mensen - word eindelijk eens kritsch(er) en denk altijd zelf na!

Op naar de televisietoren in Hilversum - met logo van op tv-gestopte 'Man bijt hond':


In de vorige publicatie kunt u zien wat volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - aantrof op het binnenterrein van de AVRO/ TROS waarna richting de televisietoren werd gegaan... 


   ...iets verder doorlopen door naar de rand
   van het bos.

   En wat GRN daar aantrof?

   Dat ziet u in de video onderaan...


   d.d. 06-09-2018: 'Deel-5:

   'Opsporing verzocht' en nep-politie!
   Stop Fake Media  Wij willen de waarheid:

Slot, deel-6:
GRN: Antwoordde een medewerker aldaar die een sigaret stond te roken en navraag deed...

En wie/ wat is dat Muziekids dan wel niet? Volgens hun website:


Welkom op de website van stichting Muziekids.”

Wat hebben we met elkaar een prachtige zomervakantie. Iedereen geniet volop. Maar er zijn ook vele kinderen die juist nu in het ziekenhuis behandeld of verpleegd worden. Dat is minder mooi en echt niet leuk. Muziekids schenkt deze patiëntjes toch een fijn en vrolijk muzikaal zonnetje. Zoals in DeKinderkliniek in Almere, waar tientallen kinde-ren onze Muziekids Studio bezoeken. In het ETZ Elisabeth te Tilburg, Tergooi Blaricum en het nieuwe Prinses Máxima Centrum in Utrecht. Dagelijks beleven al deze patiëntjes, hun broertjes, zusjes en ouders, óók in deze zomermaanden zo een mooi blij moment van ontspanning met het zèlf en samen ‘muziek maken’. Maak dat ook mogelijk in heel Nederland. In elke provincie. In alle ziekenhuizen, de Muziekids Studio. Steun ons. Start een crowdfunding actie. Help mee en doneer!


Met beste Muziekids groetjes! Robbert de Vosdirecteur Stichting MuziekidsGRN: Toch 'erg handig' dat ooit Economie gestudeerd werd... als de jaarrekening van Muziekids 2016 bekeken wordt (2017 ontbreekt?!) blijkt dat het 'niet zo goed gaat'. Een verslechtering van netto resultaat met: 2.826,- euro; is dat 'mede waarom'...

  • er toegang werd geheven bij de TV-toren? Klaarblijkelijk.

Enne die TV-toren is - nagevraagd bij daar aanwezig, ander personeel - eigendom van Alticom. Van die twee dames die achter het 5,- euro tafeltje zaten om met de lift even naar boven te mogen (trappenhuis was afgesloten met een lint), bleek 'de linkse' ver-bonden te zijn aan dat bedrijf.


  • 'Wij doen dit als sponsoring', vertelde zij.

Echter...

GRN heeft een heel andere voorstelling van 'sponsoring':

Marketingtermen.nl:Alticom: oprichting 2007, oprichter(s) TDF Groep

EigenaarInfracapital - sleutelfiguren Ed Boerema, CEO 
Hoofdkantoor Zwolle - werknemers: 14, Producten opstel-
punten antennes - datacenter diensten - sector: telecom-
municatie en ICT


Alticom is de eigenaar van 33 torens en masten voor telecommunicatie in Nederland. Het be-drijf - Alticom was de Nederlandse tak van het Europese bedrijf TDF Groep. TDF biedt trans-missie-diensten aan in Frankrijk, Duitsland, Finland, Hongarije, Spanje, Polen, Estland en Monaco, maar doordat TDF in juni 2011 al haar aandelen in haar Nederlandse tak Alticom verkocht aan Infracapital Partners LP is TDF niet meer actief op de Nederlandse markt.


Alticom is zelf geen exploitant van zenders: ze is geen mobiele telecommunicatie-aanbieder en ze is ook geen exploitant van TV- of radiozenders. Ze verhuurt haar op-stelpunten aan derden. Aanbieders van dit soort diensten kunnen bij Alticom ruimte aan de (buitenkant van de) mast huren voor het plaatsen van antennes en/of ruimte in de mast voor het plaatsen van de benodigde zend- en ont-

vangstapparatuur.


GRN: 'Per dag zo'n duizend bezoekers a 5,- euro = 5.000 x2 = 10.000,- euro in totaal', laten betalen... is geen sponsoring! Dat is 'bezoekers laten betalen en er zelf gratis een wit voetje mee pogen te halen', Alticom uit Zwolle!


   Sponsoring is als jullie = Alticom zelf 
   50.000,- euro hadden overgemaakt...

   in plaats van het volk/ de bezoekers 'voor
   jullie' te laten betalen!!

   Lekker goedkoop, die zogenaamde = nep-
   'sponsoring' van Alticom met als hun CEO =


Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia


Deel-5: 'Opsporing verzocht' en nep-politie! Stop Fake Media - wij willen de waarheid: echt nieuws, het hele nieuws en niets dan het hele nieuws!
GRN: Eerst even het terrein op en daarna naar de televisietoren (komt eraan)...
Waarom pakt die Fake politie de 100% criminele 'burgemeester' De Lange niet op?Volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - was gisteren te moe en ging vroeg naar bed. Vandaag maken het Fake Media Park af...

...te beginnen bij 'de politie' die

  • alleen waakzaam en dienstbaar is voor 'de club/ elite'.


   Het volk...

   laat de Nationale Politie
   met hun baas:

   <--- Erik Akerboom

   echter keihard in de steek!


Dat is de waarheid en niets dan de waarheid die, zoals u weet, gezegd moet worden! Precies het omgekeerde van datgene wat 'de politie' ons proberen wijs te maken. Bij-voorbeeld door mee te doen aan het standje van 'Opsporing Verzocht' op het Fake Media Park:

GRN: Beide dames in het kraampje van 'Opsporing Verzocht' wilden 'natuurlijk' graag weten waar dit filmpje gepubliceerd zou worden... de site en naam van 'die lastige? = eerlijke burger' werden genoemd' en vermeld dat 'de politie' vast een heel dossier over hem heeft. GRN is bekend.

Wees nooit bang en onthoud:

   de politie is nooit... 'vriend van het volk'

   = smerige leugen; pure staatspropaganda!


Aansluitend werd nog een gesprek gevoerd en door GRN uitgelegd waarom er geen enkel vertrouwen (meer) gesteld kan worden in 'de politie'. Een zeer grondige schoon-maak is noodzakelijk:

  • te beginnen bij 'die flop-top' Akerboom en Van der Burg!


Weg met Erikie Akerboom van de Fake politie,

weg met Gerritje van der Burg van het OM en weg met heulende, individuele agentjes.

De politie is er niet 'voor' het volk/ de wet maar
is de facto slechts 'de knokploeg van de nep-elite!'.

Hoe het kan dat de 100% criminele burgemeester De Lange van Duiven/ Gelderland die drie Neder-landse kinderen tijdens lopende ondertoezicht-stelling liet overschrijven van het BRP naar het RNI-deel van het bevolkingsregister en daarmee de huidige, 3e internationale kinderontvoering mogelijk maakte? Direct in strijd met de geldende beschikking van de rechtbank Arnhem.


Hoe kan het dat die misdadiger nog steeds op 't pluche zit in plaats van in de gevangenis?

   Hoe kan dat 'politie'? Hoe kan dat 'Akerboom'?

Hoe kan dat 'Opsporing Verzocht?'

Het enige dat GRN ziet is dat jullie die Erikie Akerboom een headset geven en dat hij dan 'dienstbaar als 'ie is'- kotskots - tips van het publiek aanneemt...

wat een huichelarij! Wat een bedrog! En als samen-werkingsverband tussen de AVRO/ TROS en de Fake politie/ OverheidsMisdadigers is 'Opsporing Verzocht' aldus 'van dezelfde club'... zoals GRN beide dames in hun stand uitlegde.

'Maar bent u dan niet naar de Nationale Ombudsman gegaan? Zekers, dames. Echter: die hoort bij dezelfde 'club tegen het volk' en is er enkel zodat het volk kan klagen maar daadwerkelijk 'echt en hard' ingrijpen... zal 'ie nooit doen en kan 'ie niet eens: slechts een 'raadgevend advies' dat geen enkele consequentie heeft voor de veroorzakers van die klacht. Allemaal nep.

GRN verwijst desondanks naar het oordeel in zaak 2012/ 129:


GRN: En het volk... vindt het allemaal 'prachtig'. Omdat die niet weten dat ze op be-zoek zijn bij de grootste volksverlakkers... die feitelijk 'schijt hebben aan het volk'.


  •  'Welkom' op het Fake Media Park te Hilversum!


Waar de massa wordt gemanipuleerd met halve waarheden/ selectief nieuws en in een door hen gewenste richting wordt geduwd...

   vaak/ altijd niet in het belang van het volk maar
   ...alleen dat wat 'de zichzelf elite-noemende' wil.

Iedereen overal afluisteren, is er al doorheen - de sleepwet - weet u het nog? Waar uw telefoon, inter-net en wat dan nog door Fake politie en Overheids-Misdadigers wordt afgetapt - ook als u niets crimineels doet!


Of de orgaantransplantatiewet: waar uw eigen lichaam niet meer van uwzelf is, tenzij u aan-geeft dat u niet wil dat 'ze' plunderen wanneer zij dat willen! De omgekeerde wereld...

D'666-er Pia laat de overheid uw lichaam stelen; dat is haar wet naar mening van GRN in werkelijkheid!

Neen: geen verplichte vaccinatie van kinderen of weigering op creches als een kind niet geprikt zou zijn... onzin! De onaantastbaar-heid van het eigen lichaam mag niet worden aangetast en er kunnen idd. (grote) vraagtekens gezet worden bij vaccinatie.


En ook het 'proefballonnetje' van 'Nationale DNA-bank' waar iedereen opgeslagen ligt, werd weer opgelaten nav. 'de match?' in de zeer trieste zaak Nicky V. Neen!!! geen DNA van iedereen verplicht opslaan... zijn 'ze' nu helemaal gek-geworden?


En het volk? Maakt er 'n leuk dagje 'Fake Media Park' van...

GRN: Nu nog naar de televisietoren en dan hebben we het weer even gehad met dat Fake Media Park te Hilversum! Tipje van de sluier: ook daar werd het volk besode-mieterd/ gepoogd geld uit de zak te kloppen...Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia