donderdag 17 augustus 2017

NL is geen rechtstaat (meer) en keihard bewijs in diep-triest PAS-familie-drama met 3e, intern. kinderontvoering. Hof te Arnhem is zelf misdadig!Met haar is alles gelukkig weer goed gekomen.


Het Paleis van Misdaad echter...


is niet te genezen! Dus:

 • Onmiddellijk ontslaan en

vervolgen naar het wetboek van Strafrecht...
die hele hap!

Groenendijk is sterker dan ooit.

              Want: samen met jullie!


NL-'rechters' helemaal niet 'onafhankelijkbetrouwbaar' maar... zelf crimineel:


De 'gemiddelde' burger van Nederland krijgt in haar/ zijn leven 1 keer te maken met een rechtbank/ hof en het is dan ook niet verwonderlijk dat veel mensen... 'onder de indruk zijn' van die statige gebouwen met marmer, bewaking en een staatsieportret van niet-mijn koning WA.

De meeste mensen geloven dan ook dat we in Nederland in een 'rechtstaat' leven waar de individuele burger tegen de willekeur van de overheid beschermd wordt. Dat de rechters onafhankelijk en betrouwbaar zijn = eerlijk, conform de wet hun afwegingen maken en dan uiteindelijk een bindend oordeel afgeven = de beschikking, het laatste beslissende woord waar de partijen zich dan aan te houden hebben.

Dit doen we zodat de tegenstanders op te'recht'zitting elkaar niet buiten de rechtszalen 'in de haren - of erger - vliegen', zodat mensen niet aan 'eigen-richting' gaan doen.

Echter:

 • de rechtspraak staat of valt dan bij de onafhankelijk- en betrouwbaarheid van die ambtenaren die voor de rechterlijke macht werken  = 3e been van 'trias politica' vormen.


Wat nou als volhardend vader en recht-zoekend burger drs. Erik M. Groenendijk MSc., wonende te Bussum dit - uiteraard 100%; onomstotelijk en wettig overtuigend -

...kan bewijzen (slechts het 'topje van de ijsberg' werd nochtans op deze site gepubliceerd)...

...dat meer dan 50 'rechters, griffiers, secretariaats-medewerkers

en beide presidenten' van het Paleis van Justitie te Arnhem = Paleis van Misdaad te Arn-hel...

 • zich niet aan de wet(ten) hielden en

Vrouwe Justitia in ons diep-trieste PAS-familiedrama jarenlang verkrachtten!


Feitelijk. Dat is onacceptabel...

 • PapaErik Groenendijk pikt dat niet!
Hoezo wijst het OM aangiftes tegen criminele 'rechters' af?


d.d. 11-08-2017:

'Na dossierinzage: 

geheime tussen-beschikking van hof Arnhem gevonden - Mintjes - die corruptie van crimineel Paleis van Misdaad/ OM aantoont!'

d.d. 15-08-2017:

'Ontsla vice-president hof Arnhem/ Mintjes:

zij wil als 'slager het stinkende vlees van collega-rechters en presidenten gaan keuren?' Dat kan niet.'

OM vervolgt wel burgerboefjes maar laat crimineel 'toga-tuig' gewoon? zitten!


Groenendijk verwijst naar publicatie d.d. 17-07-2017:

'Is OM-baas mr. Van der Burg bang voor wat 'eerlijke' concurrentie?

Wie ondermijnt er nu wat?

   Dient het OM wel de rechtstaat of...

...alleen 'de elite'?!'Groenendijk's drie dochters werden nu in totaal al drie keex ontvoerd, sinds d.d. 27-06-2016 met criminele hulp van o.a. Paleis van Misdaad te Arn-hel en na maanden, neen jarenlang temporiseren/ afhouden van mijn ter zake door het OM afgewezen aangiftes blijkt dat er zelfs een tussen-beschikking werd achtergehouden/ mr. Mintjes die behandeling d.d. 23-12-2016 vastlegde, maar nooit nagekomen werd...

...'omdat' het arrondissementsparket Arnhem/ Leeuwarden (het OM) wel snel alle - 100% gegronde! - aangiftes seponeerde...

 • maar tot op heden weigert dat met vereiste stukken! te onderbouwen.


'Logisch'; dat kan het OM namelijk niet.


Er is namelijk geen enkele, plausibele 'reden' te bedenken waarom 'rechters' die aangetoond de (familie-)wet negeerden; waar de verkeerde = valse handtekeningen onder beschikkingen staan maar desondanks als 'rechtsgeldig' werden aangemerkt door 'president' Blaisse (= keiharde leugen!); waar het hof beschikking in hoger beroep afgeeft terwijl bezwaarschrift tot vernietiging van rechtswege bij de rechtbank werd ingediend en ga zo maar door...

...nog steeds niet door het OM = de Rijksrecherche vervolgd werden voor 100% aangetoond; diverse criminele gedragingen!

 • Schokkend onprofessioneel, feitelijk misdadig van OM/ Van der Burg!
De wet geldt toch voor iedereen?!

Dus:

ook criminele not-'abelen' zijn te vervolgen...
als zij zich schuldig maken aan strafbare (non)-gedragingen! Juist zij dienen 'smetteloos' te zijn!


Gebeurt dat niet, maar weigert het OM te vervolgen, dan negeert de officier van Justitie de afgelegde ambtseed en is de feitelijke werkweigering = meten met twee maten, de facto een strafbaar feit en dient door Rijksrecherche vervolgd te worden.


Groenendijk kent - inmiddels - de wet beter dan al die 'mr. in de rechten' bij elkaar...

of die mrs. weten zelf ook dondersgoed dat zij de boel besodemieteren, maar;

'dat mag niet uitkomen en spannen ze samen'. 

Gatverdamme!

Doorzien en aantoonbaar met nieuwe ontwikkeling:

 • het hof trekt haar p#k terug = erkent impliciet dat GRN gelijk heeft!

Hof Arnhem kan niet oordelen over misdrijven gepleegd door o.a. hof Arn-hel!


Beklagzitting 18 augustus 2017

di 15-8-2017 08:52

Van: H.P. (Hof Arnhem-Leeuwarden) H.P.@rechtspraak.nl
Aan: drs. Groenendijk MSc.
 • 'Beste meneer Groenendijk,

Reactie GRN:

1. Niet 'beste' meneer, mw. H.P. - wij staan niet op vriendschappelijke voet, integendeel. Groenendijk meent dat uw 'vrijwillig ontslag' gepast is.

2. Net zoals 'Geachte heer Groenendijk' als aanhef boven uw brief gebruikt had moeten worden zoals in formele brieven gebruikelijk, nietwaar?!


 • De behandeling van uw beklagzaak onder nummer K16/0751 zal niet aanstaande vrijdag plaatsvinden, gezien de omstandigheden dat u een klacht tegen de voorzitter hebt ingediend...


Reactie GRN:

1. Omdat Groenendijk een klacht tegen de voorzitter = mw. mr. Mintjes indiende, vindt de beklagzaak niet plaats... dat is wat mw. H.P. = het hof zegt. Zonder mijn klacht-indiening zou behandeling dus wel hebben plaatsgevonden. 

2. Schokkend misleidend is dat het hof aldus poogt om Groenendijk daarvoor verantwoordelijk te maken voor het niet doorgang hebben, terwijl dit juist/ enkel en alleen aan Mintjes/ het hof zelf te verwijten valt.

Zij is het namelijk die het OM niet op de vinger tikte voor het niet-indienen van de vereiste stukken, uiterlijk 2 maanden na d.d. 08-09-2016 = aldus d.d. 08-11-2016 zodat behandeling reeds d.d. 23-12-2016, zoals door Mintjes zelf vastgelegd, had moeten plaatsvinden!

3. Vanaf d.d. 08-11-2016 tot heden = periode van ruim 9 maanden! deed het hof Arn-hel/ Mintjes helemaal niets...

behalve Groenendijk ten onrechte - want: 'hof slager keurt het eigen - verrottende! - hof-vlees', dat kan niet! - uitnodigen voor 'horen in raadkamer'.


En pas nadat Groenendijk het hof in de voor hem gedachte valkuil liet vallen = door ook Mintjes te ontmaskeren als 'deel van het probleem/ de criminele kliek'...

vervolgens formeel klacht indiende en haar oneervol ontslag alsmede strafvervolging eiste, 'zag het hof dan toch in dat...

...dit - inderdaad! -
niet kan'.

4. Maar in plaats van toe te geven...

dat 'het hof zelf niet om de stukken van het OM vroeg en zelf niet de geheime tussen-beschikking niet aan Groenendijk zond enz.'...


poogde het hof om ten onrechte:

   a) dit aangever in de schoenen te schuiven en

   b) na 9 maanden wachten op helemaal-niets-doende OM = negeren van tussen-
   beschikking vervolgens......weer op het - bewust! - verzakende OM te - willen - gaan wachten!


Ja, daaaaaaag! Voelt het hof zich wel helemaal lekker = geestelijk gezond?


Wie is er nu 'de baas' in NL?


De rechter(s) van het hof of het OM? Nu blijkt het die laatste te zijn... heh? Ja, het OM is de baas, niet de rechter/ Mintjes..

die is onderdanig aan mr. Van der Burg!

 • Van enige scheiding der machten is geen sprake.

Sterker nog:

de rechterlijke macht staat onder controle van het OM terwijl dit...
andersom behoort te zijn! Schokkend.


 • ...en er nog geen ambtsbericht van de officier van justitie en schriftelijk verslag van de advocaat-generaal binnen is.


Reactie GRN:

1. dat is de werkelijke 'reden' voor het afgelasten van de - onheuse/ onwettige! - 'behandeling' van ingediend beklag en niet de klacht!

2. nogmaals: dat had het OM al uiterlijk d.d. 08-11-2016 moeten inleveren, maar niet deed.


3. dit terwijl het beklag d.d. 08-03-2016 werd ingediend!

Dat is al 1 jaar en 5 maanden geleden maar het hof Arn-hel vindt dat kennelijk 'normaal'...

4. Groenendijk meent dat dit misdadig is en ont-maskerd (bijna) het hele hof als dat wat ze zijn: een sof... een mislukking(nog) onder 'leiding' van 

'president' Van der Winkel.5. oneervol ontslag en strafvervolging van...

mrs. Blaisse en Van der Winkel werd aan de Raad voor de Rechtspraak/ Bakker (en MinVenJ in planning!) voorgelegd.


 • Zodra deze binnen zijn, krijgt u van ons bericht...


Reactie GRN:

1. Dacht het niet. Daar gaat Groenendijk niet mee akkoord.

2. Het hof te Arnhem bewijst andermaal een criminele bende te zijn.

3. In plaats van criminelen oppakken, weer... Groenendijk besodemieteren.Dat pikt Groenendijk niet.

Vrouwe Justitia wordt verkracht door het sof te Arn-hel... en dat is onacceptabel. Niet alleen voor hem, maar voor alle eerlijke en weldenkende medeburgers!


 • ...en zal naar de bevoegdheid van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden worden gekeken.

Reactie GRN:


1. Pas als het OM stukken zou inleveren, dan pas zal het hof Arnhem 'gaan bekijken of zij eigenlijk wel bevoegd zijn'... dat is wat ze zeggen.

'Hahaha'. - sarcastisch bedoeld.


Hoe 'Ahhhhhhhhhhhh' is het sof wel niet?!

Weer maakt het onderdanige hof - luister nu maar eens naar deze meester of anders stuurt 'ie je eruit! - haar eigen handelen afhankelijk van het OM terwijl 'voor ieder kind duidelijk is' dat...

- en ongeacht van het schandalige niet-leveren van die stukken = 'redenen' van seponering - 

 • ...het hof Arnhem geen beklag ex art. 12 Sv. over datzelfde sof Arn-hel kan behandelen!


2. Dat is (schijn van) belangenverstrengeling en wettelijk - uiteraard - niet toegestaan! Het hof wil daar nu echter nog niet eens over nadenken... bahbahbah!


3. Maar dank 'u' voor uw 'slimheid'; wederom keihard bewijs dat het hof zelf de wet(ten) aan haar 'spannende? hoge, zwarte' laarzen lapt! Meer dan schandalig.

Groenendijk meent dat onmiddellijke behandeling door het hof Utrecht gepast is.


Hopende...
u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

mr. H.P. - Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Afdeling strafrecht locatie Arnhem - kamer G 2.28
www.rechtspraak.nl - bereikbaar: ma t/m vr


Reactie GRN:

1. Hopende het hof, de Raad voor de Recht?spraak, (nog) minister Blok - MinVenJ - en (nog) -president Rutte 'hiermee voldoende te hebben gewaarschuwd'.

2. 'Vriendelijk groet van H.P.?'... dat is niet gemeend. Ze vindt Groenendijk vast niet aardig...Groenendijk 'slaat terug' en verwijst naar de Raad voor de Recht?spraak:


Bussum, 17 augustus 2017

Hof Arnhem, mw. L.Z.; H.P.; N.F. en A.H.I., 
Geachte eerlijke en weldenkende Nederlandse medeburgers,

1. Met open vizier verwijs ik het hof Arnhem en u persoonlijk naar mijn brief d.d. 16-08-2017 (bijlage) aan de Raad voor de Rechtspraak waarin L.Z. en H.P. werden op-geroepen om 'vrijwillig ontslag' te nemen,

gelet op uw medewerking aan in de doofpot willen houden van ons diep-trieste PAS-familiedrama.


PapaErik hangt met alle gewicht aan kloten? van de Raad voor de Recht-spraak

Baas Bakker moet ingrijpen bij 'Paleis van Justitie'?
te Arn-hel!

 • Alarmklok geluid voor Vrouwe Justitia...

want: is Nederland nog wel een 'recht?'staat?2. Bij deze vult Groenendijk dat dringende advies aan be-treffende mw.? N.F. die, namens de griffier - welke; wat is de naam van desbetreffend griffier? die daartoe opdracht gaf! - d.d. 03-07-2017 Groenendijk te kunnen oproepen voor behandeling te Arnhem van een beklag ex art. 12 Sv. over diverse personen werk-zaam bij... het hof te Arnhem!

Dat kan natuurlijk niet en als N.F. dat niet zelf begrijpt en haar? handtekening/ paraaf daaronder plaatst dan is zij totaal niet-geschikt voor de huidige functie.

Hetzelfde geldt voor… 'griffier' mw. A.H.I. die haar handtekening zette maar verder helemaal niets deed; geen melding aan aangever en geen stappen tegen het OM (zie 3).

Ook 'vrijwillig ontslag' van N.F. en A.H.I. is meer dan gepast, binnen 2 weken beves-tiging of uw naam zal (mogelijk) voluit vermeld moeten worden.


3. Tot slot verzoekt volhardend vader en recht-zoekend burger Groenendijk om de onmiddellijke toezending - 1e exemplaar/ in kopie - van de tussen-beschikking d.d. 08-09-2016/ Mintjes (voorzitter) en A.H.I. (griffier), zoals deze bij dossier-inzage bleek te bestaan maar aangever niet alleen verzwegen werd, maar ook niet werd toe-gezonden. Een foto maken werd verboden...

Gevolg: Groenendijk beschikt niet over alle noodzakelijke stukken - tussen-beschikking Mintjes - en aangezien hij verkoos om zichzelf te vertegenwoordigen,


 • is toezending daarvan aan deze burger vereist... nietwaar?!


Dat dit niet geschiedde is:

   a) niet-'toevallig' maar bewust! en tenminste
   als...

   b) een grote schande = manipulatie/ bedrog te
   duiden,

aldus Groenendijk. Wordt vervolgd en openbaar gemaakt.


Ervan uitgaande het hof te Arnhem = sof te Arn-hel aldus naar behoren te hebben be-richt, verblijft in afwachting van uw onmiddellijke melding naam griffier, toezending tussen-beschikking en bevestiging van uw 'vrijwillig ontslag'...

met strijdbare groet,

drs. E.M. Groenendijk MSc.
Luctor et emergo: in belang van de kinderen en Vrouwe Justitia


Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd en ook volgen van deze eerlijke, en 100% bewezen websiteoprechte dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia


woensdag 16 augustus 2017

PapaErik hangt met alle gewicht aan kloten? van de Raad voor de Recht-spraak. Baas Bakker moet ingrijpen bij 'Paleis van Justitie'? te Arn-hel!


Alarmklok geluid voor Vrouwe Justitia: is Nederland nog wel een 'recht?'staat?


Vandaag geen 'leuke plaatjes' maar alleen deze ex-pliciete brief d.d. 16-08-2017/ oproep aan de Raad voor de Recht?spraak met voorzitter mr. Bakker

om per direct = onmiddellijk 'orde op zaken te (laten) stellen'...

    of

zelf 'door de mand te vallen, ontmaskerd te worden' en dan de 'toorn des volks over zich af te roepen'!

 • De inhoud is schokkend en onthullend, svp. 'even lezen', dan snapt u allemaal gelijk waarom die PapaErik/ Groenendijk dit niet pikt...

veel dank voor uw interesse/ moeite en het 'delen' als u met met mij eens bent, super!


Volhardend vader en recht-zoekend burger:


Dhr. drs. E.M. Groenendijk MSc.
Papastraat

Bussum

stoppasfamiliedrama@outlook.com
Betreft:

1. Onmiddellijk ingrijpen door Raad voor de Rechtspraak bij ‘Paleis van Misdaad’ vereist.

2. Failliet van de Nederlandse ‘recht’?-staat in PAS-familiedrama onomstotelijk bewezen!

3. Melding openbaarmaking brief en publicatie: http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/

Raad voor de rechtspraak


Tav. dhr.mr. F.C. Bakker (voorzitter);


mr. C.H.W.M. Sterk (vice-voorzitter); dhr. drs. P. Arnoldus (niet-rechterlijk lid) en mw. mr. H. Rappa-Velt (niet-rechterlijk lid).

Bezoekadres
Kneuterdijk 1                  
Telefoonnummer: (088) 361 00 00
2514 EM Den Haag          
Faxnummer: (088) 361 00 22

Correspondentieadres
Postbus 90613
2509 LP Den Haag
Bussum, 16 augustus 2017

Geachte Raad voor de Rechtspraak/ vz. Bakker,
Geachte eerlijke en weldenkende Nederlanders,


In reactie op uw brief d.d. 03-08-2017/ mr. Hiemcke meldt deze volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. het volgende:

Citaat-RvdR:


 • Ik hoop u met deze informatie voldoende te hebben geïnformeerd.’Reactie volhardend vader en recht-zoekend burger Groenendijk:


1. U kunt ‘hopen wat u wilt’, maar helaas. Groenendijk meent nog steeds onvoldoende geïnformeerd te zijn en roept uw ‘Raad voor de Recht?spraak’ (RvdR) andermaal op om - mee te werken aan het - recht doen laten gelden…


dat is namelijk toch uw naam en bestaansrecht?!


2. Want: vindt de RvdR het ‘normaal/ fatsoenlijk’ dat de Nederlandse Orde van Advoca-ten (NOvA) - al haar organen met daar ‘werk’zame advocaten/ dekens - enkel en alleen (tucht-recht?erlijke) verantwoording af te leggen heeft aan... ‘hun gelijken’ = andere burgers (‘peer judgement’) en het volgens uw eigen melding alleen ‘minister van Veilig-heid? en Justitie?’ is die hen zou moeten controleren…

maar die nu juist - ondanks herhaald aanschrijven - weigert om dat te doen?!

Daarnaast betekent dit dat er in het huidige ‘systeem’ (= de wijze van inrichting klacht-recht advocatuur) geen sprake is van scheiding der machten en er dus ook helemaal geen onafhankelijke tucht‘recht’spraak’ mogelijk is! Het systeem deugt niet; dat is de juiste conclusie.


3. Groenendijk verzoekt dan ook, met klem, aan de RvdR = voorzitter Bakker zelf (dus niet weer delegeren maar zijn ‘natte’ handtekening eronder) om - per ommegaande - inhoudelijk te reageren op deze geconstateerde ‘weeffout’/ discrepantie tussen:

...enerzijds de wettelijk vereiste, onafhankelijke tuchtrechtspraak advocatuur en

...anderzijds de feitelijke praktijk van enkel ‘peer judgement’ = ‘hun stinkende soort dekt hun stinkende soort’, ondanks de 100% bewijzen van het tegendeel.

De namen: ‘Raad en Hof van Discipline’ suggereren weliswaar dat het een ‘rechtbank of hof’ betreft maar dat is helemaal niet waar! Waarom is die advocatenclub ‘vrijgesteld’ van het toezicht/ controle door de RvdR?

Dat biedt hen namelijk de mogelijkheid - en dat wordt op grote schaal misbruikt! - om ‘de boel te besodemieteren zonder enig (persoonlijk) risico’ want ‘ze worden toch wel gedekt door hun smerige vrienden = nep-‘rechters’…

dat is de feitelijke praktijk (in deze casus)!


4. Wat voor ‘apart van de normale rechtspraak’-georganiseerde advocaten nep-tucht-recht geldt, is ook het geval bij de SKJ - de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

Ook daar blijkt dat in het huidige ‘systeem’ (= wijze van inrichting klachtrecht jeugd-zorg) geen sprake is van scheiding der machten en is er dus ook helemaal geen onaf-hankelijke tucht-‘recht’spraak’ mogelijk is!

Het systeem deugt niet; dat is de enige, juiste conclusie. Want:

Op mijn melding van hun bewuste, criminele!, verzaken en duidelijke oproep ‘orde op zaken te (laten) stellen’ bij een nep-tucht’recht’spraak betreffende falende jeugd’zorg’-medewerkers

- waar aan de ‘gezins’-voogd van SVMN/ Marieke K. en de opdrachten gevende team-'leider’/ Steven S. niet eens geregistreerd blijkt en daarmee op geen enkele wijze ver-antwoording hoeft af te leggen en buiten schot blijft; waarom is registratie niet voor alle mede-werkers in de jeugd’zorg’ verplicht? in de voorspelbare praktijk zijn het na-melijk juist de - vele! - ‘zwarte schapen’ die zich niet (laten) registeren…! -

verwees de RvdR niet naar de verantwoordelijk minister, zoals ter zake de advocaten-clubs werd gedaan, maar ‘terug naar die beroepsgroepen’ die de SKJ gezamenlijk opgezet hadden als vervanging van hun individuele klachtencommissies.


5. Het NIP, de NVO en BPSW gaan de ‘eigen SKJ’ niet afvallen, RvdR/ mr. Hiemcke! Uw ‘terug naar af’-verwijzing is dan ook totaal misplaatst en geen melding van het voor de jeugd’zorg’ verantwoordelijk ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid/ (nog) minister Asscher is dan ook als misleiding te duiden, aldus Groenendijk.

Jegens afdelingshoofd HRM/OO, mr. Hiemcke wordt hierbij om die 2 redenen formeel klacht ingediend, want: deze RvdR-‘sub-baas’ die meedoet aan ‘burger Groenendijk afhouden’, zit op de verkeerde plaats en kan beter ontslag nemen voordat ze oneervol ontslagen wordt!


6. Groenendijk verzoekt dan ook, met klem, aan de RvdR = voorzitter Bakker zelf (dus niet… delegeren maar zijn ‘natte’ handtekening eronder) om - per ommegaande - in-houdelijk te reageren op deze geconstateerde ‘weeffout’/ discrepantie tussen

...enerzijds de wettelijk vereiste, onafhankelijke tuchtrechtspraak jeugdzorg en

...anderzijds de feitelijke praktijk van enkel ‘peer judgement’ = ‘hun stinkende soort dekt hun stinkende soort’, ondanks de 100% bewijzen van het tegendeel.


7. Ter zake de NOvA en de SKJ voorspelt Groenendijk echter dat Bakker zich weer...

...‘niet-ontvankelijk’ zal verklaren en inhoudelijk weinig tot niets over de NOvA/ SKJ zal melden ‘omdat’ dan blijkt dat de huidige systemen van die ‘beroepsgroepen’ inderdaad niet voldoen aan de wettelijke verplichting tot 'n behoorlijke = onafhankelijke, betrouw-bare klachtbehandeling!

Bewezen: er is geen sprake van een behoorlijke klachtbehandeling bij de NOvA en de SKJ!

Dat is - gelet op verstrekkende, negatieve gevolgen in PAS-familiedrama - onacceptabel…!


8. Echter: de RvdR is wel degelijk ‘ontvankelijk’ voor mijn klacht over, tevens urgente oproep onmiddellijk ‘orde op zaken te (laten) stellen’ bij Paleis van Justitie te Arnhem = Paleis van Misdaad te Arn-hel.

Beide (nog) ‘presidenten, mr. Blaisse (recht? = krombank) en mr. Van der Winkel (hof? = sof) zijn oneervol te ontslaan en zelfs te vervolgen…

aangifte werd jegens beiden en vele criminele ‘rechters’ gedaan waarnaar Groenendijk hier kortheidshalve verwijst (= 2e en 3e artikel 12 procedures!).


9. Vaststaat dat het Paleis van Misdaad te Arn-hel haar medewerking verleende aan = ons diep-trieste PAS-familiedrama pas mogelijk werd ‘dankzij’ hun kinder-onterende, nogmaals; criminele (non-) gedragingen van ‘tuig in toga’ dat steeds weer de onzin van de jeugd’zorg’ (te weten: AMK/ BJZ-NH; BJZ Gelderland, SVMN en moeder-‘curator’ mw. mr. Hopmans) goedkeurde en de kinderbelangen feitelijk keer op keer vertrapte.

Laat staan dat de vader-belangen = papa blijven, zoals altijd… meegewogen werden. Gat-verdamme; dit was/ is m.i. pure vader-dsicriminatie!

· ‘Oprotten, je bek houden en betalen’;

dat is wat Paleis van Misdaad tegen echte vaders zegt. Schokkend en onacceptabel.

Wie/ wat denken ze daar wel niet dat ‘ze’ zijn? Criminelen, aldus deze volhardend vader en recht-zoekend burger Groenendijk. En dat zegt drs. MSc. alleen omdat hij dat ook:

· 100%, onomstotelijk en wettig overtuigend bewijzen kan…!


10. En ja, Groenendijk zal dat allemaal gaan publiceren, inclusief meerdere, onomsto-telijke audio-opnames van liegende en bedriegende, zogenaamde ‘rechters’, o.a. te Arn-hel. Alles op meerdere (geheime) locaties veiliggesteld en diverse personen zijn volledig op de hoogte…

= dit komt zeker uit en zal tot een landscrisis van formaat leiden… dag Rutte en Co!

Luistert u maar eens naar de audio-opname van de (nog) ‘president’ krombank Blaisse die totale onzin tracht te verkopen = keihard liegt als zij zegt dat ‘beschikkingen met niet hand-tekening van de behandelend rechter en griffier’ maar o.a. ondertekend door een secreta-riaatsmedewerker desondanks ‘gewoon rechtsgeldig zouden zijn’…

d.d. 08-05-2016: ‘Schokkend: onomstotelijk audio-bewijs van bedrog 'recht'bank Arnhem/ (nog) president mr. Blaisse!’

Hoe kan het dat die mevrouw nog steeds ‘de scepter zwaait’ in het krom-paleis’? Zij hoort daar niet vanwege duidelijke ongeschiktheid, nietwaar? Of is de RvdR het met Blaisse eens?

Nee toch? Gaarne uw - mr. Bakker/ presidium - inhoudelijke reactie en bevestiging van start van de noodzakelijke ontslagprocedures van Blaisse en Van der Winkel…

of valt ook ‘u en de uwen’ door de mand als ‘deel van die kliek’?


11. Daaaaaaaaaaaaag al die personen die niet de wet uitvoerden maar enkel... ‘geld, macht en…’ = hun eigen ‘belang’ nastreefden. Daaaaaag alle personen... die daaraan meewerk(t)en. Dat wordt ‘pek en veren’ = ga direct naar de gevangenis (EBI) en ja, de sleutel wordt weggegooid

En uiteraard: de personen aldaar krijgen van ons nog steeds te eten/ drinken en wor-den wel fatsoenlijk behandeld. Des te langer dat er dan door hen- jarenlang - nage-dacht kan worden over begane zonden en aangedane pijn, verdriet en ellende…


12. Want: wat zegt de RvdR over de volgende, recente publicaties waaruit - overdui-delijk! - blijkt dat de (non-) behandeling van het 3e!

- de 1e jegens mw. Solvig S. vanwege 9 maanden lang negeren van destijds vastge-stelde zorgregeling/ omgang tussen de kinderen en hun vader werd afgewezen (= de omgang onthouden werd geheel niet bestraft, maar ‘wit-gewassen’!) en de 2e jegens criminele ‘rechters en griffiers’ nochtans geweigerd überhaupt te behandelen (wordt gepubliceerd) -

beklag ex art. 12 Sv. eveneens al > 6 maanden niet wordt behandeld; de aangever Groenendijk geen afschrift van de tussen-beschikking d.d. 08-09-2016/ mr. Mintjes werd toegezonden (of op andere wijze daarover verwittigd werd); de door haar vast-gestelde hoorzitting d.d. 23-12-2016 geen doorgang vond omdat de advocaat-generaal van het arrondissementsparket Arnhem-Leeuwarden niet ‘binnen 2 maanden’ de nood-zakelijke stukken indiende en..

dat tot op heden nog steeds niet deed! Dat is toch ‘niet goed’, Raad voor de Recht?-spraak?

Onacceptabel toch, RvdR? Dit is pure oplichting/ bedrog in criminele vereniging tussen het OM = Overheids Misdadigers en het Paleis van Misdaad te Arn-hel, nietwaar RvdR?

En laat ‘toezicht daarop’ nu… wel tot uw taak behoren, RvdR. Onmiddellijk ingrijpen is vereist, nietwaar mr. Bakker? Niet weer ‘weken temporiseren’; de vakantieperiode is al voorbij voor vele burgers en er ‘moet gewerkt worden’, ook door de RvdR!


13. Kan het nog erger? Helaas wel… echt schokkend.

Want: het beklag van Groenendijk tot huidige niet- - maar 1000% wel! noodzakelijke - vervolging van strafbare (non-) gedragingen van o.a. criminele ‘rechters, griffiers, me-dewerkers en beide presidenten’ van het Paleis van Justitie? te Arnhem…

kan natuurlijk niet door datzelfde Paleis, door het hof Arnhem behandeld worden! Zoals in punt 8 van dat beklag ook aan Van der Winkel werd medegedeeld.

Dat is niet alleen een kwestie van logisch nadenken maar aldus ook wettelijk vereist ter vermijding van (schijn van) belangenverstrengeling/ partijdigheid, zoals de RvdR vast... (h)er-kend.


14. Hoe kan het dan - hahaha, het hof = sof viel keihard in de voor Groenendijk gegra-ven valkuil want werd doorzien! – dat aangever/ rechtzoekend burger toch opgeroepen werd tot horen in raadkamer bij… het hof te Arnhem, gepland d.d. 18-08-2017?

Dat kan helemaal niet…

...maar geschiedde toch, namens diezelfde ‘rechter’ Mintjes (zij is o.a. bekend van schijn?!-proces waar Jansen Steur werd vrijgesproken); dat is ‘nepper dan nep’!


15. En vooral: onwettig… typisch voor het Paleis van Misdaad te Arn-hel.

Kortheidshalve/ om herhaling te voorkomen, verwijst Groenendijk naar recente publicaties waarvan de inhoud als ingelast bij deze brief te beschouwen is:


d.d. 07-08-2017: ‘Waarschuwing: criminele burgemeester van Duiven beschermen en mijn dochters laten ontvoeren? Dat kan alleen maar verkeerd aflopen voor u!

d.d. 08-08-2017: ‘Criminele gemeen-te 'secretaris' Duiven/ Papjes & nog-kort-'burge-meester' De Lange en team'leider' Hoogstraten 'n lesje natuurkunde gegeven!’

d.d. 11-08-2017: ‘Na dossierinzage: geheime tussen-beschikking van hof Arnhem gevonden - Mintjes - die corruptie van crimineel Paleis van Misdaad/ OM aantoont!’

d.d. 12-08-2017: ‘Middelvinger naar 'minister-president of landverrader' Mark Rutte & Co... verdedig je 'Vrouwe Justitia' of 'laat je 3 ontvoerde meiden in de steek'?!’

d.d. 13-08-2017: ‘Openbaar Ministerie deed niets tegen 3e, internationale kinderont-voering, beschermde criminele rechters/ bestuurders en negeerde zitting van hof!’

d.d. 14-08-2017: ‘Ik plak niet-mijn 'koning' Willem-Alexander altijd 'op z'n kop' en ram er 3x met mijn vuist op! Leve de Volksrepubliek van... echte Nederlanders!’

d.d. 15-08-2017: ‘Ontsla vice-president hof Arnhem/ Mintjes: zij wil als 'slager het stinken-de vlees van collega-rechters en presidenten gaan keuren?' Dat kan niet.’


16. alsmede de eerste 2 publicaties over de Raad voor de Recht?spraak zelf, waar uw taken ook staan beschreven en in herinnering worden gebracht, net als de ook door ‘u en de uwen’ afgelegde ambtseed voor ambtenaren:


d.d. 10-07-2017: ‘Ingrijpen advocaten-drama vereist: maakt de 'Raad voor de Rechtspraak' haar naam waar of doet mr. Bakker niets en laat rechtzoekenden stikken?’ en

d.d. 19-07-2017: ‘Raad voor de 'Rechtspraak' weigert meteen in te grijpen bij verkrachting Vrouwe Justitia; mr. Bakker gaat... 'eerst maar eens weken op vakantie'?!

Leven we in Nederland in een democratische rechtsstaat of is dat slechts nep?!’17. Dat zal blijken. En ook of ‘Bakker en rest van het presidium’ inderdaad wel-edel-

of juist niet-edelgestrenge dames en heren’ zijn? We gaan het zien en wel heel snel…

Want: ter zake de ‘recht’?bank en ge’recht’?shof Arnhem is de RvdR namelijk wel ver-antwoordelijk c.q. dient toezicht te houden. Eens kijken of zij Blaisse en Van der Winkel aan- pakken (= exit-traject) en hetzelfde geldt voor mr. Mintjes…

het lijkt Groenendijk duidelijk wat de RvdR/ voorzitter Bakker te doen staat. Of hij/ ‘ze’ het nu leuk vinden of niet.


18. Maar ja, om iedere twijfel te voorkomen, somt Groenendijk hieronder de concrete en onmiddellijke = per direct, stappen op die de RvdR/ Bakker zijn inziens nu moeten zetten:


a) oneervol ontslag mrs. Mintjes, Blaisse en Van der Winkel (laten) bewerkstelligen en strafvervolging (om te beginnen; er volgen nog > 50 andere criminelen!);

b) verplaatsing naar en inhoudelijke behandeling op openbare recht!-szitting bij het hof Utrecht van ingediend 2e en 3e beklag art. 12 Sv. (stukken in bezit van hof Arnhem);

c) bewerkstelligen van het vergoeden door de staat van een redelijk honorarium van nader door Groenendijk te benoemen advocaat in verband met noodzakelijk de toe-komstig te voeren recht!-szaken en door voorgaande, criminele overheidsgedragingen nu uitgeput budget voor juridisch verweer;

d) (laten) bewerkstelligen van ‘vrijwillig ontslag’ van hof-medewerkers mrs. L.Z. en H.P. alsook uw eigen verzakende medewerker mr. Hiemcke;

e) contactopname met de (nog) demissionair ‘minister Blok en -president Rutte’ en bewerkstelligen van hun inhoudelijke, schriftelijke reactie(s) op mijn (recente) cor-respondentie en passend ingrijpen zoals ook hen duidelijk kenbaar gemaakt werd;


Een simpel en duidelijk abcde-tje, nietwaar mr. Bakker? Voor iedereen te lezen. Net als uw komende, persoonlijke! reactie = melding… van inwilliging, toch?!19. Desgewenst is Groenendijk in aanvulling, dus niet ter vervanging bereid om, dit uiterlijk d.d. 21-08-2017 met mr. Bakker, Blok dan wel Rutte in persoonlijk overleg te treden om…

…een eventuele oplossing ‘in der minne’ te bereiken, zeker resulterende in de terugkeer van mijn drie, nu 3x ontvoerde kinderen naar Nederland - voor begin van het nieuwe schooljaar!


20. En ja, dat kan door hen inderdaad met het Duitse ‘Jugendamt’…

- want daar werden mijn drie dochters LJI d.d. 27-06-2016 tijdens de in ieder geval t/m d.d. 03-08-2016 lopende ondertoezichtstelling naartoe ontvoerd door de Duitse ‘moeder’/ Solvig S. naartoe ontvoerd, dit met criminele medewerking van de gemeen-te Duiven/ Gelderland, (nog) ‘burgemeester’ De Lange –


worden gerealiseerd en

is ook absoluut in hun belang…

…eindelijk weer naar PapaErik kunnen en
een dikke, echte liefde-knuffel krijgen!

· Thuis is Bussum, Nederland.


Ervan uitgaande de Raad voor de Rechtspraak/ voorzitter Bakker en de overige leden, naar behoren te hebben bericht, verblijft in afwachting van uw onmiddellijke ingrijpen

met strijdbare groet,

drs. E.M. Groenendijk MSc.
Luctor et emergo: in belang van de kinderen en Vrouwe Justitia
Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd en ook volgen van deze eerlijke, en 100% bewezen websiteoprechte dank daarvoor!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

dinsdag 15 augustus 2017

Ontsla vice-president hof Arnhem/ Mintjes: zij wil als 'slager het stinken-de vlees van collega-rechters en presidenten gaan keuren?' Dat kan niet.

Volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc.- PapaErik - gaat uiteraard niet-akkoord dat het hof Arnhem/ mw. mr. G. Mintjes, vice = 'vieze?' -president denkt de...


tegen diverse van haar directe collega's maar ook jegens o.a. haar 'baas', mr. A.R. van der Winkel ingediende beklag vanwege (nog!) niet-vervolgen van - 100% en onomstotelijk; wordt allemaal (nader) openbaar gemaakt met begrijpelijke uitleg! bewezen - strafbare gedragingen (ambtsdelicten, valsheid in geschrifte etc.)...

 • te kunnen gaan behandelen.


Natuurlijk niet, dat is 'de sof-slager zal het stinkende, neen; verrottende vlees desondanks goedkeuren' en het - gegronde! - beklag ex art. 12 Sv./ de artikel 12-procedure aldus afwijzen, nietwaar?

 • Het is van den zotte om te denken dat er 'te Arn-hel over Arnhel' sprake kan zijn van een betrouwbare behandeling en eerlijk oordeel.


Zo werkt het niet. Want: mw. Mintjes - ondergeschikte - zal niet haar 'baas' Van der Winkel willen laten vervolgen, hoewel zij ook weet dat dat vereist is...

omdat zij 'haar chef niet zal afvallen'; dan zou Van der Winkel direct ontslag op gronden van 'twijfel over de geestelijke gezondheid van Mintjes' inwilligen.


Nee, hun 'plannetje' was:

 • 'laat die man maar komen, dan lijkt het alsof we serieus naar zijn beklag kijken maar we wijzen dat natuurlijk af en klaar zijn we met Groenendijk!', nietwaar?


Hoe doorzichtig/ voorspelbaar zodat reeds in het beklag, onder punt 8, aan (nog) 'president' Van der Winkel gemeld werd dat behandeling niet in Arnhem kon plaatsvinden, juist om de (schijn van) partijdigheid te voorkomen.


Van der Winkel en als beoogd en reeds sinds 08-09-2016 verantwoordelijk, (niet-) behandelende Mintjes dramden desondanks door. Nee dus!


het verder en verder wegzakken van mrs. Mintjes en Van der Winkel in hun eigen, criminele!, moeras = Paleis van Misdaad te Arn-hel.

Zie reactie van Groenendijk per brief d.d. 13-08-2017 of lees hieronder:

Vrouwe Justitia gekneveld in samenspan sof Arn-helOverheids Misdadigers:


d.d. 11-08-2017: VIDEO

'Na dossierinzage: geheime tussen-beschikking van hof Arnhem gevonden - Mintjes - die corruptie van crimineel Paleis van Misdaad/ OM aantoont!'

d.d. 13-08-2017

'Openbaar Ministerie deed niets tegen 3e, internationale kinderontvoering, beschermde criminele rechters/ bestuurders en negeerde zitting van hof!'

Dat pikt Groenendijk niet; klacht jegens Mintjes/ 'vrijwillig' ontslag en geen sof!


 • Aldus verzonden per directe mail

d.d. 14-08-2017, voor kantoorbegin:Volhardend vader en rechtzoekend burger

Dhr. drs. E.M. Groenendijk MSc.
Papastraat, Bussum
- stoppasfamiliedrama@outlook.com


Betreft: K16/0751

1. Geen behandeling beklag ex. art. 12 Sv. door...
...hetzelfde hof als de beklaagden mogelijk!

2. Indiening formele klacht jegens mr. G. Mintjes en eerlijk advies: treed af, ‘vrijwillig’!

3. Publicatie op website: http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/Het Gerecht?shof Arnhem

Tav. (nog) ge’recht’shofpresident
mr. A.R. van der Winkel

alsmede tav. mrs. L.Z. en H.P. - secretariaatsmede’werk’sters

Sector Strafrecht
Postbus 9030, 6800 EM  Arnhem beklag.hof.arnhem@rechtspraak.nl
Van der Winkel, hof-medewerkers,
Geachte eerlijke, weldenkende Nederlanders,

In reactie op het mailbericht d.d. 08-08-2017 van mr. H.P. en schokkende ontdek-king d.d. 09-08-2017 van een ‘geheim gehoudentussen-beschikking d.d. 08-09-2016 en geen doorgang vinden van zitting d.d. 23-12-2016 meldt volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. het volgende:


1. ook 1-kamer-verder-zittende collega van mw. L.Z., te weten mw. H.P. denkt dat, door hem ruimschoots van tevoren, verzochte toehoorder mw. Wanner d.d. 18-08-2017 ‘op hoop van instemming’ naar Arnhem afreist om dan enkel te horen;… ‘neen, de voorzitter/ G. Mintjes geeft helaas geen toestemming’.


Niet dus.

Dat kan niet redelijkerwijs van toehoorder Wanner verwacht worden, ‘dames? L.Z. en H.P.’! De enige die daar conform de wet over te beslissen heeft…


Mintjes dus en niemand anders. De melding van L.Z., citaat:

 • Ook de advocaat-generaal dient akkoord te gaan met de aanwezigheid van mevrouw Wanner.’

is derhalve m.i. niet-correct.

Al dan niet toestemming geven is enkel en alleen aan de rechter en dus ongeacht mening/ wens van de advocaat-generaal, nietwaar?

Klaarblijkelijk is de feitelijke praktijk dat niet het hof Arnhem, de rechter bepaalt, maarhet OM! Is het dat, wat mw. H.P. eigenlijk daarmee zegt/ verraadt; ja?!


De wereld op zijn kop

andermaal schokkend,
maar typisch

Paleis van Misdaad te Arn-hel’! 
2. de melding van mw. H.P., citaat:

 • Zoals vermeld, zal ter zitting worden beslist op uw verzoek over het bijwonen van de zitting door mw. Wanner. Dit verzoek zal derhalve niet op voorhand worden toegewezen.’

wordt door Groenendijk alsherhaling van niet-haar-werk-doen’ en onfatsoenlijk geduid!

Want: beide mrs. L.Z. en H.P. deden niet wat zij m.i. behoorden te doen, namelijk; contact opnemen met mw. G. Mintjes en haar het tijdig en conform vereisten inge-diende verzoek tot het meebrengen van een toehoorder. Zo simpel als wat, zou je denken…

…maar ‘strategie’ van het hof is duidelijk om ‘niet op voorhand willen voorleggen aan mr. Mintjes en mw. Wanner dan - met hoge waarschijnlijkheid - lekker voor niks laten komen/ zou kunnen komen (=  verspilde tijd, geld energie)’, terwijl die duidelijkheid ook...

 • voorafgaand aan zitting gegeven kan worden. Dat is wel zo netjes en m.i. de enige, juiste weg…!


3. klacht indienen jegens deze ‘dames’ is zinloos

omdat die sowieso weer afgewezen gaat worden; ‘hun soort dekt hun soort’!

De - interne; al beweren ze dat die ‘onafhankelijk’ is; ‘hahaha’, onzin! - de klachten-commissie van het hof zal enkel bij hoogste uitzondering een medewerker(s) afvallen en dat zeker niet doen als het beklaagde wan-gedrag juist...

 • in opdracht vanhogerop’ werd gedaan, nietwaar?!


4. om het die ‘dames’/ het hof Arnhem makkelijker te maken:

 • neem ontslag en wel binnen 2 weken na dagtekening

...of uw namen worden tzt. (mogelijk) eveneens openbaar gemaakt en dan weet iedereen hoe u écht bent! ‘Kijk daar, L.Z. en kijk daar, H.P.’ - wat heeft u liever?


Gelet op de ‘geheime = gepoogd verborgen te houden’ tussen-beschikking d.d. 08-09-2016; het geen-doorgang hebben van zitting d.d. 23-12-2016,

noch enig vervolg door Mintjes zelf aan het feite-lijk negeren van de eigen beschikking door het OM/ advocaat-generaal en

tevens als - niet! - behandelend ‘rechterzijnde… 


aangever drs. Groenendijk MSc. aldus > 6 maanden volledig in het ongewisse liet

 • meldt Groenendijk dat ‘wederom, diezelfde Mintjes’ als behandelend ‘voorzitter’ uiteraard niet geaccepteerd wordt.

5. Sterker nog:


Groenendijk gaat helemaal niet-akkoord met behandeling van het beklag ex art. 12 Sv….

betreffende diverse criminelen = (nog) ‘rechters’, ‘griffiers en secretariaatsmedewerkers’ van het Paleis van Misdaad te Arn-hel alsook

jegens beide (nog) ‘presidenten’ mrs. Blaisse/ Van der Winkel en


door het Hof Arnhem zelf!

Dat kan niet.

Dan is namelijk al te voorspellen dat ‘sof-slager het eigen, verrottende vlees des-ondanks zal goed?-keuren’, nietwaar? En dat pikt Groenendijk niet, uiteraard niet.


6. Zoals Van der Winkel in het beklag, punt 8 ook uitgelegd en omverplaatsing naar een ander hof/ Paleis van Justitie werd verzocht, citaat GRN (pagina 6, bovenaan):

 • ‘8. Klager verzoekt hierbij dan ook met klem om verplaatsing van inhou-delijke en mondelinge behandeling van dit beklag naar - bij voorkeur - het Gerechtshof te Amsterdam of een ander Hof dat de bevoegdheid daartoe overneemt.’

en aldus ook door de wetgever vastgelegd werd c.q. niet meer dan logisch is ter vermijding van (schijn van) belangenverstrengeling, nietwaar?!


7. Er kan d.d. 18-08-2017 dan ook geen zitting van de raadkamer te Arnhem plaatsvinden!

In plaats daarvan wordt hierbij formeel klacht ingediend jegens deze mw. mr. G. Mintjes, dit  vanwege haar falen zoals in punt 4 opgesomd en aldus ‘meedoen aan slager wil stinkende, eigen vlees gaan goedkeuren’! Gaarne uw klachtbevestiging en behandeling; bij weigering zal aangifte gedaan moeten worden.


Ook zij weet/ behoort te weten dat een artikel 12 procedure tegen personen diewerk’-zaam zijn bij het Paleis van Justitie? te Arnhem

 • natuurlijk niet door hetzelfde Paleis behandeld kunnen worden.

De medewerking van Mintjes aan dit, wederom ‘vals konijn uit versleten hoed’ is tenminste klacht-waardig! en…

 • zelfs als misdadig! te duiden, aldus Groenendijk.


8. Weer wordt bewezen dat te Arn-hel geen recht gedaan wordt, niet eens poging daartoe ondernomen wordt maar ook de ‘simpele oproep tot dossier-inzage en het horen in raad-kamer’…

als er wordt nagedacht wat daar - stiekem, eigenlijk - mee gepoogd wordt te bereiken;

…andermaal een smerige poging is vanVan der Winkel en trawantenom het sof-straatje schoon te vegen = van Groenendijk zijn gezeur? af te zijn!


9. Doorzien en dat zal hen allen ‘zuur gaan op-breken’ - alleen maar...

...meer ontmaskerd.

 • U bent allen niet meer geloofwaardig, want aangetoond: crimineel.

En als u dan niet vervolgd zou gaan worden, dan… 
moeten burger(s) dat zelf maar gaan doen, nietwaar?

Het burger-arrest en Volkstribunaal! Oh, oh, oh…. in plaats van de doofpot gesloten te houden, zal de beerput over u uitgestort worden.


10. Aanvullend:

a) Van het hof Arnhem, afdeling strafrecht/ beklag wordt dan ook per ommegaande de bevestiging van onheuse! oproep tot behandeling en schrapping van ‘horen’ d.d. 18-08-2017, 11:00 uur verwacht. Dit kan per mail met gescande, ondertekende brief en post nazending;

b) Van hof Arnhem/ (nog) president mr. Van der Winkel wordt bevestiging van de klacht-indiening jegens mr. G. Mintjes en planning van behandeling (-sdatum) verwacht; tevens bevesti-ging van het ‘vrijwillige’ ontslag nemen door ‘dames’ L.Z. en mw. H.P. binnen 2 weken na dagtekening;

c) Van het hof Arnhem/ (nog) president Van der Winkel wordt onmiddellijke doorzending van het beklag aan het Paleis van Justitie te Utrecht (ook mbt. A’dam werden er diverse personen aangegeven en behandeling is daar evenzo onmogelijk) verwacht dan wel aan die instantie van de rechtspraak/ welke ‘rechters?’ die voor behandeling verant-woordelijk zijn en - mogelijk - wel conform de wet recht spreken;


Tot slot: alle bewijzen, inclusief schokkende audio-opnames van diverse, misdadige kromzittingen, o.a. te Arn-hel werden verzameld en op diverse locaties met ingelichte medestanders veiliggesteld. 

Er is geen ontkomen meer aan


‘presidenten’

<--- M.J. Blaisse - van de 'recht is krom'-bank

             + Van der Winkel --->
van 'hof = sof' te Arn-hel...

en > 50 criminele rechters/ personen’ gaan keihard en onherroepelijknat’.


Groenendijk raadt hen aan, de ‘eer’ - welke? - aan zichzelf te houden en af te treden of

daartoe door het volk gedwongen te worden.

Wordt vervolgd, in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia.


Ervan uitgaande uw gerechtshof = sof; het ‘Paleis van Misdaad’ te Arn-hel naar behoren te hebben geïnformeerd, verblijft

met volhardende ‘groet’,

drs. E.M. Groenendijk MSc. - school’meester’ 
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia


Naschrift:


Reeds d.d. 08-03-2016 werd beklag gedaan en inmiddels, bijna 1,5 jaar later... nog steeds geen behandeling! Waarom niet? Omdat 'ze' gehoopt/ gedacht hadden dat Groenendijk 'zou opgeven' en hun misdaden (zoals meestal) in de doofpot gehouden worden. Ditmaal niet.

 • Nu kunnen 'ze' niet uitleggen 'waarom ze al die tijd niets deden/ doen'?

Keihard ontmaskerd; zij stinken enorm en dat zal Nederland - en daarbuiten - gaan weten!

Mintjes redde Jansen-Steur, is 'levenslang' actief en geen opgave nevenfuncties:


'Mintjes, G.
Mw. Raadsheer-rechter Gerechtshof Arnhem.

Sprak op 18 juni 2015 falend neuroloog Jansen Steur vrij en veroordeelde hem tot een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden.

Er was in feite sprake van een showproces.Lees SIN-NL doofpotdossier falend neuroloog Jansen Steur'Forum Levenslang: nummer 114 - mw. Mintjes

'De deelnemers zijn vanuit hun professie betrok-ken bij de levenslange straf. Zij zijn onder meer afkomstig uit de rechterlijke macht, het open-baar ministerie, de advocatuur, de medische en geestelijke verzorging of uit de wetenschapswereld. Deze deelnemers scharen zich achter doelstelling van het Forum Levenslang en nemen (in meer of mindere mate) deel aan vergaderingen en symposia. Velen van hen zijn actief in één van de negen werkgroepen.'En met dank aan drs. Hop:

'MINTJES - G.0956 mw. - NLRM 87 88/89 90 

Gerechtsauditeur Hoge Raad 10782 
Referendaris 2e klasse 
Ambtenaar Hoge Raad 10784 
Gerechtsauditeur Hoge Raad 290688 
NU 
Arnhem Hof raadsheer 010703 
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 280700 C010704-140904

 • GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN


- heeft ze die niet of wil ze die verbergen... net zoals er door mij geen foto van die vice-president van het sof te Arn-hel gevonden kon worden op internet.

Wil zij dan niet herkend worden en: heeft het volk niet het recht om te weten hoe zij - en alle andere ambtenaren van de rechterlijke macht net zo goed! - eruit ziet? Groenendijk vindt van wel...


C1997-140904 Hop bijbanenregister Hof Amsterdam'


Naast de eigen, negatieve ervaring van Groenendijk met Mintjes blijken er dus vele andere te zijn die...

grote vraagtekens bij deze mevrouw - die ook 'bij levenslang' meedoet - zetten...

zouden die het allemaal 'verkeerd zien' of...zou nou juist die ene - wegduikende?! - 'mr. Mintjes'... niet op de juiste plekken 'werk'zaam zijn?! Wordt vervolgd.


Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd en ook volgen van deze eerlijke, en 100% bewezen websiteoprechte dank daarvoor!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia