vrijdag 4 maart 2016

Weer aangifte tegen corrupte president mrs. Blaisse, Civile en Evers van het 'Paleis van Misdaad' te Arnhem


Weer een - zinloos? - 'uitje' naar het politiebureau te Hilversum:

Conform afspraak verscheen recht-zoekend burger/ volhardend vader om 15:00 uur bij de 
politie Gooi & Vechtstreek/ bureau op de Groest te Hilversum om aangifte te doen vanwege 'valsheid in geschrifte' - art. 225 Sr. - en 'machtsmisbruik/ rechtsweigering'.

De misdadige 'deur-in-het-gezicht-smijt'-brief d.d. 22-02-2016 van de 'krom'bank Arnhem/ misdadige (nog) president mr. Blaisse namens het gehele 'bestuur' = 'mede-capo's' mrs. Civile en Evers leidde niet alleen tot directe reactie mijner-zijds d.d. 24-02-2016 en publicatie van het 8e artikel d.d. 28-02-2016 maar ook zoals aange-kondigd d.d. 01-03-2016 ook - wederom - tot aangifte jegens de feitelijke 'partners in crime'...!

Na melding aan de balie en vriendelijk ontvangst door deze agente hoefde ik bijna niet te wachten en kwam een grote - > 2 m. - en dito brede agent dhr. O.V. met uitge-stoken hand op mij af: 
voor de lokale kenners... GNV10279. Ja, ik ben hier helaas om weer aangifte te doen tegen de 'krom'-bank Arnhem. In kamer 3? Prima, ik heb alles bij me... behalve mijn drie meiden - nu 14, 12 en 10 jaar! Dank u wel. Voor uw 'begrip en hulp'...?!


Recept van aangifte: be prepared voor 'soms? uw beste vriend'Allereerst een officieel legitimatiebewijs, dan mijn 'concept-aangifte' met de - strafbare - feiten/ delicten zo kort en duidelijk mogelijk vermeld als schriftelijke uitleg/ antwoord op de vraag: 'waarvan nu als burger aangifte wilt doen?' Ik heb namelijk gemerkt dat het nuttig is om 'n in alle rust voorbereide, schriftelijke toelichting/ samenvatting mee te nemen.

De politie is zo namelijk snel en zonder (mogelijk weder-zijdse) irritaties en/ of verwarring duidelijk van welk(e) strafbaar feit/ (non-) gedraging u/ deze burger - als slachtoffer van een misdrijf - aangifte wenst te doen. En 'altijd' opgenomen dient te worden! Vervolgens de schriftelijke bewijsstukken/ bij-lagen waarmee de misdaden van de 'krom'-bank Arnhem onomstotelijk vaststaan en 'met een strik erom' aangeleverd werden.
Een hele brede, grote en 'vriendelijk-cynische' agent doet zijn werk


Binnen enkele minuten en lezing/ doorkijken van mijn concept-aangifte werd  'naar achteren gelopen voor overleg' en - uiteindelijk toch snel en naar moge-lijkheden? - mijn concept-aangifte naar de formele aangifte omgeschreven. De agent meende dat de kinderen 'wel weer naar u toe komen als ze 18 zijn'? Maar ondertussen worden zij dan door hun ziekelijk-egoistische moeder en gemene club van misdadige jeugd-'hulp'-verleners (mogelijk) 'naar de knoppen geholpen'. Daar gaat deze liefhebbende vader zeker niet lijdzaam op wachten; onze meiden hebben hun eigen vader nu meer dan ooit nodig. In hun belang.
De politie vraagt: 'of u daar niet aan onderdoor gaat, dat kost u toch zo veel energie?' Ik laat mijn meiden nooit in de steek en nee, dank u, het gaat 'goed' met deze volhardend vader/ recht-zoekend burger! Dat 'begreep' hij best, maar poogde niet om zijn cynisme te verbergen. 'Daar gaan ze - helaas - waarschijnlijk niets mee doen, mijnheer' was de strekking van zijn opmerking/ intonatie.

Op mijn vraag; 'wat raadt u mij aan dan wel te doen?' werd ik eerst naar Slachtofferhulp verwezen en toen naar het OM en een advocaat... die doen echter 'niets' anders dan 'een brief'/ '2x onjuist sepot en 14x 'oorverdovende stilte'/ 'vele dikke rekeningen sturen'... 'Dan weet ik het ook niet meer' en goedemiddag.

Vrouwe Justitia en lachende Mark Rutte... een slecht 'Paartje'!


Of en wanneer de politie Gooi & Vechtstreek deze aangifte aan niet-behande-lende OM/ mr. Esbir Wildeman zendt? Of officier van 'Justitie' de vereiste beslissing tot vervolging van 'de drie van Arnhem'/ 'hooggeplaatsten = diep-vallende' magistraten gaat nemen? Wat denkt u zelf? Inderdaad dat zou moeten; gelooft u nog steeds in dat sprookje...?


Dit is de Nederlandse 'recht = krom'staat waarmee de lachende Mark ons poogt zoet te houden? Word 1. alstublieft snel wakker en 2. begrijp en steun de - 3. pacifistische - revolutie. Stop het verval van ons mooie land en verkrachting van Vrouwe Justitia door haar eigen 'zogenaamde' dienders...! Vrouwe Justitia wordt in - minder dan  haar hempie gezet en de belangen van 3 meiden & hun eigen vader vertrapt. Onacceptabel.No justice, no peace! Stop diep-triest PASfamiliedrama NU...!
Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

Oproep decanen der Rechtsgeleerdheid: (nog) president Blaisse & Co pissen naast de pot...?!

'Back to de Middeleeuwen' in Arnhem...?!

Sluijters en het wrakingscollege/ mrs. Van Groeningen, Van der Mei, Van Gameren en andere collega's - ook het 'hof = sof'/ mr. Van der Winkel & meer - zich middels uiteenlopende (non-) gedragingen... strafbaar gedroegen.
Zoals wij dat in onze 'democratie en rechtstaat' als fier en rechtschapen volk in ons mooie Nederland met elkaar afgesproken hebben om te voorkomen dat eerzame burgers die in zijn/ haar belangen en rechten - op een onheuse/ onrechtmatige wijze - geschaad worden, vervolgens zelf 'verhaal gaan halen' en/ of 'orde op zaken stellen'. 
Eigenrichting heet dat. Dit dan mogelijk met het gebruik van - al dan niet gepast - fysiek en/ of mentaal geweld; 'het recht van de sterkste' - wie de grootste spieren of meeste wapens heeft? - geldt dan weer; net als in de Middeleeuwen of daarvoor?

De wet geldt ook/ juist voor wetshoeders; wetsloeders in het gevang!


Dura lex sed lex: de wet is hard, maar het is nu éénmaal de wet en dient in dit geval ook absoluut te worden omgezet! In een echt 'Paleis van Justitie' worden misdadigers conform de wet veroordeeld en niet juist door een 'wolf in schaaps-kleren/ mr. Blaisse = chef-misdadiger' geleid te worden c.q. geen misdadigers werkzaam te zijn, zoals in Arnhem de facto het geval is. Dat is de omgekeerde wereld en onaanvaardbaar!

In casu pogen namelijk deze - duurbetaalde en met ambtseed gezworene -wets-'loeders' om deze rechtzoekend burger keihard te besodemieteren en laten de kinderen daarmee bewust in een triest PAS-familiedrama. Vandaag al 713 dagen = bijna 2 jaar hun eigen lieve vader niet meer kunnen zien of knuffelen, is ziek en pure (emotionele) kindermishandeling!


Wat vindt de decaan van werkweigering door OM, CPG, MinVJ?

Dat het Openbaar Ministerie/ niet!-behandelend officier van Justitie mr. Esbir Wilde-man, het College Procureurs-generaal/ mr. Bolhaar alsook het Ministerie van Veiligheid en Justitie/ mr. Van der Steur niets willen (gaan) doen, blijkt uit hun non-reacties op mijn aangetekend verzonden corres-pondentie c.q. misdadig sepot van 2 aangiftes zonder valide motivering - passende artikel 12 procedure is in voorbereiding.

Afbeeldingsresultaat voor universiteiten nederlandBenieuwd naar de juridische/ morele standpunten van alle decanen van de faculteiten der Rechts- geleerdheid en verzochte - academische steun/ melding van daadwerkelijke (uitleg van de) wet.

Dit middels brief/ oproep d.d. 03-03-2016 zoals deze per mail-bericht en tevens ondertekend per post werd verzonden. Sommigen van hen zijn/ waren zelf(s) ook werkzaam als rechter- plaats-vervanger in Paleis van 'Justitie' te Arnhem en aldus bekend met dagelijkse gang verondersteld...


Voor Amsterdam; UvA - prof. dr. Zieck (waarnemend), VU - prof. mr. Bouwens. Voor Leiden: UL - prof. dr. Lawson. Maastricht: UM - prof. dr. Schneider. Groningen: RUG - prof. mr. dr. Wezeman, Nijmegen: Radboud - prof. mr. S.E. Bartels. Voor Rotterdam: Erasmus - prof. mr. dr. Stoter, voor Tilburg: LawSchool - prof.mr. J.E.J. Prins en voor Utrecht: UU - prof. mr. A.T. Ottow.Quis custodiet ipsos custodes? - 'Wie bewaakt de bewakers?'
No justice, no peace! De - pacifistische - revolutie is aanstaande...!Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia