donderdag 30 mei 2019

WILT U eindelijk (weer) ÉCHT LEVEN? EIS dan ONMIDDELLIJK AFTREDEN van BEROEPSLEUGENAAR en LANDVERRADER: MARK RUTTE - OPROTTEN!MAAK UW LEVEN VÉÉL MOOIER door ONMIDDELLIJK AFTREDEN RUTTE te EISEN!


ÉCHT, GEACHTE NAÏEVE NEDERLANDERS: wilt u eindelijk (weer) écht leven... dan is HET REDDEN VAN ÓNS NEDERLAND uit de:

VOLKSVERRADENDE HANDEN van NEP-MINISTER-PRESIDENT...


       is KEIHARD NODIG - VERZET U, NU!

Dat vindt deze volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand
nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik!

Alstublieft: in het belang van uwzelf, uw (klein-) kind(eren) en in het belang van Nederland...

WORD WAKKER, GA ZÉLF NADENKEN, ZIE HOE U WORDT BEDONDERD, WORD BOOS en TREK EEN GEEL HESJE AAN!

GELE HESJES EISEN:


NUL KOMMA NUL RESPECT VOOR LANDVERRADENDE NEP-MINISTER-PRESIDENT MARKIE RUTTEMETUTJE!d.d. 29-05-2019: RTL Nieuws - 'Oppositie wil snel debat'

   Rutte over bemoeienis klimaatpublicatie:
   'We hebben niets toegedekt'

De Tweede Kamer wil de premier zo snel mogelijk aan de tand voelen over zijn bemoeienis met de publicatie van de eerste doorrekening van het klimaatakkoord. 

Rutte benadrukt dat 'er op een normale manier is gewerkt en er niets is toegedekt'.


 • "Ik heb het gezeik er wel voor over."

GRN: 'Gezeik? Gezeik? Hun normale manier van werken, is inderdaad gezeik! Want:

Rutte wordt keihard betrapt op manipulatie van de algemene beschouwingen = informeert de Kamer niet tijdig/ onvolledig... maar is dermate ARROGANT dat hij 'de boel omdraait' - de oppositie/ het volk is volgens Rutte diegene die 'zeikt' terwijl blijkt dat het RUTTE zélf is die de DEMOCRATIE/ WET in de praktijk helemaal NIET-RESPECTEERT!

 • Gatverdamme, de zoveelste SMERIGE GEDRAGING... TYPISCH RUTTE!


d.d. 28-05-2019: De Lange Mars Plus - Rob Vellekoop

 • 'Nederlanders meest goedgelovige volk ter wereld'

Nederlanders voeren in 2018 de koppositie aan als het gaat over het vertrouwen dat zij hebben in het nieuws. In Griekenland koesteren ze het meeste wantrouwen tegen het gepubliceerde nieuws. Toch hebben de Hollanders geen enkele reden de mainstream media te vertrouwen als je kijkt wie de eigenaren zijn van de nieuwsbronnen en welk nieuws er naar buiten komt. We verzamelden vijf redenen om het Nederlandse nieuws te wantrouwen.WAT VOORAF GING:


d.d. 07-05-2019: 'ÓNS TORENTJE: 'GELE HESJES STEKEN STOK IN RUTTE'S MANNEN?ROK...'d.d. 07-05-2019: 'Rutte? Ik moet je nietd.d. 08-05-2019: 'RUTTE VERDIENT GÉÉN HAND - GÉÉN RESPECT voor VOLKS-VERRADERS... INGEBORG/ HANNIE hadden GROOT GELIJK:


d.d. 30-05-2019:

'Zaterdag 01 JUNI 2019:

VUISTEN HOOG, GELE HESJES...
VUISTEN HOOG, IN ROTTERDAM.

GEEN LEUGENS MAAR WAARHEID...

GRN: Ivm. constante FB-blokkering wordt uw DELEN extra GEWAARDEERD...

 • MIJN DANK en GELE GROET: TOT ZATERDAG in ROTTERDAM!


Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

Zaterdag 01 JUNI 2019: VUISTEN HOOG, GELE HESJES... VUISTEN HOOG, IN ROTTERDAM. GEEN LEUGENS MAAR WAARHEID... HESJES NEDERLAND!
ROTTERDAM = GELER DAN GEEL - GEEN LEUGENS MAAR WAARHEID - HESJES NL:


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - gaat overmorgen:

zaterdag d.d. 01 JUNI 2019 uiteraard:

 • DEMONSTREREN met de ÉCHTE GELE HESJES in ROTTERDAM!

VERZAMELEN: 13:00 uur CENTRAAL STATION

ROTTERDAM = GELER dan GEEL - GÉÉN LEUGENS MAAR WAARHEID - HESJES NEDERLAND!

VUISTEN HOOG,
GELE HESJES -

VUISTEN HOOG, IN ROTTERDAM...

GEEN LEUGENS MAAR WAARHEID:

GRN: Misschien helpt het te melden dat 'Opa en Oma GRN' niet voor Ajax maar voor Feyenoord waren?

 • WELKOM in ROTTERDAM - trots op die havenstad mét GELE VUISTEN!d.d. 09-12-2007: JeroendeB89 - 'Gerard Cox- 'Ben je in Rotterdam geboren'Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

Óók de RvdJ - RAAD voor de JOURNALISTIEK bewijst TOTALE NEP te zijn. Blijkt NIET-ONAFHANKELIJK maar: KEIHARD PARTIJDIG - ONTMASKERD!
RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK HOUDT ZICH NIET AAN WET BESTUURSRECHT!


GÉÉN sprake van vereiste: 'ONAFHANKELIJKE KLACHTBEHANDELING' maar:

 • 'METEN MET TWEE MATEN' BEWEZEN!!

Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - krijgt er zo bijna 'lol' in om al die meelopers te ontmaskeren en hun instituties te kijk te zetten,want:

ÓÓK DE RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK BEWIJST TOTALE NEP TE ZIJN! 

bedrog, fake, façade, imitatie, misleiding, namaak, namaaksel, schijn, show, vals, vervalsing, wassen neusnep (zn):rommel, rotzooi, tinnef, troepnep (bn):onecht, ver-valst, vals!

- zoals reeds werd verwacht/ voorspeld:

DE ENE CRIMINEEL (RvdJ) DEKT DE ANDERE
CRIMINEEL (Gooi en Eemlander)...


ditmaal
echter:

 • TOTAAL MISLUKT en KEIHARD ONTMASKERD die 100% NEP-RAAD:

De RVDJ MEET MET TWEE MATEN en BLIJKT 100% PARTIJDIG TE ZIJN!WAT VOORAF GING:

d.d. 29-05-2019: 'RvdJ ONTMASKERD:________________________________________

Van: Raad voor de Journalistiek <raad@rvdj.nl>
Aan: drs. E.M. Groenendijk MSc.
Verzonden: woensdag 29 mei 2019 07:54


Onderwerp:
uw klacht tegen L. Mascini, H. Schneider en de Gooi- en Eemlander


Geachte heer Groenendijk,

Naar aanleiding van uw voicemail van gisteren zend ik u hierbij alvast digitaal mijn brief aan u van vandaag.

Zoals ik u eerder heb bericht zullen wij u niet telefonisch te woord staan, omdat u hebt aangekondigd telefoongesprekken met ons op te zullen nemen.

 • Eventuele vragen over de procedure kunt u daarom per e-mail aan ons toesturen.

Met vriendelijke groet, mw. mr. D.C. Koene - secretarisReactie per ommegaande:


RVDJ ONTMASKERD
- GÉÉN ZITITNG 14-06-2019 MOGELIJK!

Uw klacht tegen L. Mascini, H. Schneider en de Gooi- en Eemlander

Dit bericht is verzonden met hoge urgentie.

Van: drs. E.M. Groenendijk MSc.
Aan: Raad voor de Journalistiek - secretaris mr. Koene
Wo 29-5-2019 23:49


NEP-RAAD voor de Journalistiek, secretaris KOENE,
Geachte wakkere, eerlijke, zelf-nadenkende burgers,

In (voorlopige) reactie op uw brief d.d. 29-05-2019 waarin u erkent inderdaad EEN DOMME BLUNDER te hebben gemaakt... niet 14 april a.s. maar 14 juni a.s. werd bedoeld, meldt volhardend vader, recht-zoekend burger en GELE HESSER GROENENDIJK (GRN) het volgende:


1. Verwijzing naar recente video - maar die heeft u inmiddels vast bekeken én bleek de aanleiding voor uw late reactie (pas ná publicatie dienaangaande, LOL):

RvdJ ONTMASKERD: RAAD voor de JOURNALISTIEK (behandelaar) SPANT SAMEN MET LASTER-/ SMAADKRANT 'GOOI en EEMLANDER' (beklaagde)! https://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2019/05/rvdj-ontmaskerd-raad-voor-de.html

en: https://www.youtube.com/watch?v=cWdk45ULG48

2. uiteraard wenst GRN zijn standpunten conform klaagschrift op zitting van de Raad voor de Journalistiek nader = aanvullend, mondeling toe te lichten. Daarnaast meldt GRN te overwegen om een raadsman dan wel -vrouw mee te brengen. 'Ongeveer een week voorafgaand aan de zitting zult u nader geïnformeerd worden over de naam van deze vertrouweling'.

3. Helaas heeft u GÉÉN ANTWOORD op mijn vraag naar 'de NAAM  van de VOORZITTER en overige LEDEN van de Raad'? Die zouden 2 weken vóór de door u geplande zitting toch reeds bekend moeten zijn?! Gaarne alsnog - per ommegaande - conrete antwoorden, dank.

4. En wat is het beleid van de Raad aangaande het maken van VIDEO- en/ of AUDIO-OPNAMES van de door u geplande zitting? GRN verzoekt hierbij om toestemming voor INTEGRALE OPNAME in BEELD en/ of GELUID waarbij tevens expliciet verwezen wordt naar principe van JOURNALISTIEKE TRANSPARANTIE én DE WET - 'Als deelnemer aan een gesprek'... enzovoorts; u zéker bekend, nietwaar? Mocht U niet begrijpen wat GRN bedoelt dan uw reactie: uitleg en verwijzing wordt op verzoek gaarne verstrekt.

5. GRN gaat NIET AKKOORD met publicatie van zijn naam bij het klachtoordeel van de Raad omdat er bij voorbaat vaststaat dat de Raad PARTIJDIG IS! Daar verbindt GRN zijn naam niet aan. Natuurlijk niet. Omgekeerd houdt GRN alle rechten voor om op zijn site over de klacht en de Raad te publiceren. DE WAARHEID mag, neen, móet gezegd en gepubliceerd worden - DE GELE CAMERA!

6. En het belangrijkste waarop GEEN REACTIE van de RAAD volgde: beklaagden heb-ben 7 weken de beschikking gehad over GRN's klaagschrift maar GRN heeft nog steeds geen repliek mogen ontvangen en krijgt die uiterlijk = 99,99% waarschijnlijk pas d.d. 12-06-2019 terwijl GRN slechts tot d.d. 07-06-2019 de mogelijkheid van de RvdJ kreeg om 'aanvullende schriftelijke stukken in te dienen'.

Ergo: OP DE REPLIEK VAN BEKLAAGDEN KAN KLAGER ALDUS OP GEEN ENKELE WIJZE SCHRIFTELIJK REAGEREN!

En wordt 'dus' ook niet in het klachtdossier opgenomen... enkel 'mondeling' (45 minu-ten : 3 partijen = maximaal 15 minuten tijd voor GRN) waarbij het 'proces verbaal' door de griffier/ secretaris Koene (? gaarne ook melding: wie schrijft aldaar?) wordt geschreven onder het motto: 'wie schrijft die blijft?'!!

NEEN, NEEN, NEEN RvdJ - dáár gaat GRN uiteraard NIET AKKOORD MEE!

 • Wat een schandalige poging van de RvdJ om LASTER EN SMAAD = VIEZE 'JOURNALISTIEK' TE GAAN WITWASSEN!


7. De 'ingeroosterde behandeling van de klacht voor de zitting' kan op vrijdag 14 juni 2019 dus NIET PLAATSVINDEN!

Pas nádat GRN de repliek van beklaagden heeft ontvangen - uiterlijk 12 juni, volgens uw eigen opgave (3 weken ná voor de 2e keer sturen van GRN's klaagschrift aan beklaagden terwijl ze die al hadden door úw onbegrijpelijke 'eis' daartoe) - en ook GRN 3 weken de tijd heeft gekregen om daar SCHRIFTELIJK OP TE REAGEREN kan er sprake zijn van het inroosteren van een hoorzitting.

Dat heet: EQUALITY OF ARMS, mw. Koene... als U begrijpt wat GRN bedoelt. Een gelijk speelveld in plaats van onthouden van mogelijkheid tot schriftelijke Dupliek = voorsor-teren op onheuse afwijzing klacht door de RvdJ... dát is de waarheid en niets dan de gehele waarheid.

8. De RAAD KEIHARD ONTMASKERD - klachtbehandelaar en beklaagde(n) spannen samen tegen klager!

GRN acht zijn opstelling niet alleen zéér redelijk en billijk maar ook rechtens waar daarentegen de feitelijke handelswijze van de Raad meer dan enorm stinkt. Dát be-grijpt iedereen en wordt door GRN vanzelfsprekend ook als zodanig gecommuniceerd...

9. GRN EIST derhalve HET INPLANNEN VAN EEN LATERE ZITTINGSDATUM - DESNOODS NÁ DE ZOMERVAKANTIE... KWALITEIT GAAT VÓÓR SNELHEID, nietwaar?

Na weken wachten, GEEN REPLIEK ONTVANGEN en GEEN MOGELIJKHEID TOT DUPLIEK alsmede enkel de Raad te verwijten fouten - GRN heeft reeds andere afspraken voor 14 juni gemaakt, zoals u werd gemeld - kan 14 juni a.s. NIET PLAATSVINDEN. 

Gaarne ontvangt GRN per ommegaande = uiterlijk d.d. 01-06-2019 BEVESTIGING VAN UITSTEL én ZO SPOEDIG MOGELIJK een voorstel voor een ALTERNATIEVE = latere DATUM... in de toekomst moet de Raad toch 'ooit eens ergens beschikbaar zijn'? Zo niet, dan is het aanstellen van minder-druk-bezette?-leden raadzaam, aldus GRN!

10. Tot slot: hoe voelt dat nou om als RvdJ, om als secretaris 100% ONTMASKERD te zijn? Zelfs zónder telefonisch contact... LOL.


EIGEN SCHULD, DIKKE BULT.

Met wél-journalistieke 'groet',
drs. E.M. Groenendijk MSc.

In het belang van de kinderen, Vrouwe Justitia en Nederland
GRN vroeg zich af: HOEVEEL LEVERT DAT MAANDELIJKS OP - 'JE ZIEL VERKOPEN'?


Vacature(s) bij de Raad voor de 'Journalistiek'
GRN:

   Nóóit doen dus, je ziel is niet te koop...
   als je slim(mer) bent tenminste!

Voor de enkeling is solliciteren bij de RvdJ een optie:

https://www.nvj.nl/nieuws/raad-journalistiek-zoekt-drie-nieuwe-journalist-leden

 • De Raad voor de Journalistiek zoekt drie nieuwe journalist-leden

dinsdag 21 augustus 2018

De Raad voor de Journalistiek is op zoek naar drie nieuwe journalist-leden. Vanwege de huidige samenstelling gaat de voorkeur uit naar journalisten met ervaring als verslag-gever, die werkzaam zijn bij de landelijke omroep, /digitale media, regionale dagbladen en tijdschriften (publieks/opinie).

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie, waar belangheb-benden terecht kunnen met klachten over journalistieke activiteiten, die naar hun oor-deel niet goed zijn afgehandeld door het medium zelf. De Raad is een orgaan van zelf-regulering voor de media.

GRN: De RvdJ blijkt helemaal níet 'onafhankelijk' te zijn en... er een heel rare vorm van 'ethiek' op na te houden = meten met twee maten!


Klachten worden beoordeeld door colleges van vier leden en een onafhankelijke voor-
zitter.

Zij worden bijgestaan door de secretaris.

De Raad is voor de ene helft samengesteld uit journalisten en voor de andere helft uit andere deskundigen - die op enigerlei wijze betrokken zijn (geweest) bij de journa-listiek, zoals een docent van een opleiding journalistiek of een directielid van een uitgeverij of omroep - en publieke leden.

 • Van kandidaten wordt verwacht dat zij aantoonbare belangstelling hebben voor journalistieke ethiek en goed kunnen bijdragen aan een zorgvuldige beoordeling van journalistieke gedragingen.

Het betreft een functie op basis van vrijwilligheid. Onkosten worden vergoed. Leden van de Raad nemen ongeveer vier keer per jaar deel aan een zitting waarop meerdere klachten worden beoordeeld. De zittingen zijn altijd op vrijdagmiddag. Daarnaast komt de Raad twee keer per jaar voltallig bijeen. Ook niet-leden van de NVJ komen in aanmerking.

Voordracht van kandidaten verloopt via de NVJ.

GRN: Hoe 'onafhankelijk' is de RvdJ als de NVJ de samenstelling van de Raad bepaalt? Niet. Inderdaad.

'De slager keurt het eigen stinkende vlees desondanks goed'... oftewel: 'de ene crimineel dekt de andere crimineel'! Dat is de waarheid en niets dan de gehele waarheid, aldus GRN.


Bij gelijke geschiktheid verdienen vrouwen en kandidaten met een andere culturele achtergrond de voorkeur. Kandidaten kunnen zich vóór 1 september 2018 met korte motivatie en CV melden bij Pauline Niels, bestuurssecretaresse NVJ, pniels@nvj.nl.


Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Daphne Koene, secretaris van de Raad voor de Journalistiek, via telefoon 020-3123930 of e-mail raad@rvdj.nl.


GRN: Mw. mr. DAPHNE KOENE - van de vogeltjes via de wereldwinkel, Amnesty en geiten fokken naar advocatenkantoor, toen de NVJ én - nu RvdJ plus docent 'media-ethiek' aan de Hogeschool Utrecht.

GRN vindt dat mr. KOENE NIET GESCHIKT is om over MEDIA-ETHIEK te doceren gelet op de zéér PARTIJDIGE OPSTELLING in lopende klachtzaak! Eens kijken wat de studenten van die Hogeschool daar van gaan vinden... een interessante casus voor de afstudeer-scripte, bijvoorbeeld.
RvdJ totaal ontmaskerd - géén zitting d.d. 14-06-2019


Dit bericht is verzonden met hoge urgentie.

Van: drs. E.M. Groenendijk MSc.
Aan: Raad voor de Journalistiek - secretaris Koene
Do 30-5-2019 13:12


NEP-Raad voor de Journalistiek, secretaris KOENE,
Geachte wakkere, eerlijke en zelf-nadenkende burgers,

In aanvulling op mijn vorige mailbericht verwijst GRN kortheidshalve naar de publicatie van vandaag:

#RvdJ #TotaleOntmaskering #RaadVoorDeJournalistiek Óók de RvdJ - RAAD voor de JOURNALISTIEK bewijst TOTALE NEP te zijn. Blijkt NIET-ONAFHANKELIJK maar:

 • KEIHARD PARTIJDIG - ONTMASKERD!

https://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2019/05/ook-de-rvdj-raad-voor-de-journalistiek.html

Óók de RvdJ - RAAD voor de JOURNALISTIEK bewijst TOTALE NEP te zijn. Blijkt NIET-ONAFHANKELIJK maar: KEIHARD PARTIJDIG - ONTMASKERD!

Met wél journalistieke 'groet', drs. E.M. Groenendijk MSc.Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia