zaterdag 28 december 2019

#Live2000BijVoorbaatDoodFestival = VERSPILLING van BELASTINGGELD aan #DoodFestival door 'HILVERSUM CITY MARKETING' is wéér ZEPERD!GRN: En voor wie niet (meer) weet wat ZEPERD betekent...

MUFFE 'CITY MARKETING HILVERSUM' VERSPILT ÓNS GELD AAN DOOD FESTIVAL!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - gaat morgen zeker...

   NIET naar LIVE2000 in HILVERSUM

want, BIJ VOORBAAT:

   Uiteraard gaat DE GELE CAMERA
   WÉL...

   NAAR DEN HAAG omdat:

  RUTTE-3 OP MÓET ROTTEN
   en wel ONMIDDELLIJK!


   WAT VOORAF GING:


   d.d. 27-12-2019: 'NEDERLAND IN VERZET

                              WEG MET HET KABINET:

   RUTTE-3 MÓET OPROTTEN!
  #BurgersBoerenBouwers

  HET PLEIN in DEN HAAG

  #RutteOprotFeest'
en
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia