vrijdag 20 oktober 2017

Nep-Stichting Kwaliteitsregister Jeugd en nep-'minister' Edith Schippers gaan samen ten onder; zoveelste vazal Rutte/ nep-'rechters' ontmaskerd!Het is de hoogste tijd om in - pacifistische - opstand te komen;

  • samen zijn wij veel sterker dan zij!

Jeugd'zorg' laat kinderen stelen; de SKJ dekt toe en minister Schippers zwijgt:


Hageraats, Bakker, Winter, Loykens en... ook de Waard; die laatste was volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - eventjes vergeten in zijn opsomming van het - bewust falende = criminele! - 'bestuur' van de SKJ dat wel degelijk kan en moet ingrijpen, maar nochtans weigert dat te doen... hoe 'professioneel'?

Niet alleen ontslag van mr. Jacquemijns maar ook van het gehele SKJ-bestuur is vereist, mini-ster Schippers! En als u dat (nu) weigert en snel snel weg gaat...

dan maken we uw 'baas' Rutte daar (eind-) verantwoordelijk voor, als 'primus inter pares' en leider van de kliek/ Rutte-2. Wat nu democratische 'rechtstaat', Rutte...

als de SKJ niet in staat blijkt een behoorlijke klachtbehandeling te realiseren en het bestuur een stelletje bedriegers blijkt te zijn?

  • Wat een nep; onacceptabel. Rutte-me-tutje!


De SKJ, onder direct toezicht van de minister van VWS = (nog en vertrekkend mini-ster) Edith Schippers, maakt er niet alleen wat betreft klacht-behandeling meer dan 'een potje' van maar poogt zelfs om volhardend klager Groenendijk het grond-recht tot - als deelnemer aan geplande zitting d.d. 10-11-2017 met de te-ontslaan-Jacquemijns maar zonder beklaagde (hoe 'dapper', Marieke K. en ook Steven S.! van) niet-Samen, niet-Veilig Midden-NL - het maken van audio-opname te ontnemen!

Op grond van artikel 139a Sr. heeft Groenendijk echter het volste recht om zijn eigen woorden en ook die van de voorzitter, de overige leden en de griffier op te nemen. Dit zodat naderhand eventuele (= altijd; juist daarom wordt gepoogd dit nu te verbieden!) discrepanties en/ of omissies in het proces-verbaal van zitting aange-toond kunnen worden. In de SKJ kan namelijk de facto geen enkel vertrouwen ge-steld worden... zoals herbevestigd wordt door de onacceptabele SKJ-'voorwaarde tot openen van zitting'!


Dit is geen behoorlijke klachtbehandeling of rechtstaat maar...

  • 1 grote nep en herinnert GRN aan andere? tijden die wij toch allemaal? nooit meer willen!

Word wakker Nederland; 1 voor allen, allen voor 1!


Voorgaande, recente publicaties mbt. nep-tucht-'rechters' van de SKJ:d.d. 30-07-2017'SKJ - WEG ERMEE;

klachten over 'jeugdzorg' worden helemaal niet eerlijk naar het 'tuchtrecht' behandeld maar... gepoogd in de doofpot te stoppen!'d.d. 10-08-2017'Geen klacht maar ontslag:

SKJ-tucht'rechters' mbt. falende jeugd'zorg'ers verzaken bewust en

  • vereiste, behoorlijke! klachtbehandeling blijkt... nep!

d.d. 19-08-2017''VerwardSKJ-bestuur/

vz. Hageraats, heeft behandeling nodig

  • je eist ontslag nep-'rechter' Jacquemijns, hij 'begrijpt' + bevestigt 'klacht'...?!'

d.d. 21-08-2017'Nep-tucht'rechter' van 'jeugdzorg' 

= SKJ zwijgt omdat ze betrapt werden en absoluut niet-te-vertrouwen zijn!

   Ook Hageraats temporiseert... triest.'d.d. 18-09-2017'Gatverdamme en no way:

SKJ-bestuur/

haha-Hageraats besodemietert
volhardend vader en

gaat akkoord met criminele 'rechter'
                   
                    mw. mr. E.M. Jacquemijns!' --->

d.d. 19-09-2017'Schokkend:

  • einde NL-'rechtstaat';

onleesbare en bewust anonieme handtekening onder uitspraak: SKJ-'rechter' weigert naam bekend te geven!'


d.d. 21-09-2017''n Peter R de Vriesje: 

SKJ-'voorzitter' en NJI-'directeur' haha-Hageraats slaat op de vlucht voor de waarheid en

  • gaat snel 3 weken 'op vakantie'?!'

d.d. 24-09-2017'Laatste kans SKJ

  • bevestiging ontslag nep-'rechter' Jacquemijns uiterlijk woensdag!

Hageraats, Loykens, Bakker, Winter, De Waard zijn zinkende!'d.d. 26-09-2017: 'Geen openbaarheid van uitspraken/ zittingen


+ audio-opname deelnemer in strijd met de wet verbieden,

  • betekent geen 'recht-' maar kromspraak!

d.d. 02-10-2017'Schippers moet ingrijpen bij criminele SKJ!

= Stichting Kwaliteitsregister Jeugd die grondrecht van burger tot audio-opname van zitting verbiedt!'d.d. 15-10-2017'Geen cursusje maar in opstand komen

tegen staatsterreur die onze kinderen steelt/ laat stelen;


  • ook politiek doet niets tegen criminele 'jeugdzorg'!'
Als de politiek - bewust! - faalt en op arrogante wijze weigert te antwoorden:Dan moeten we 't kennelijk maar zelf gaan doen?

Is dat wat Rutte bedoelde met 'de participatie-maatschappij'... vast wel! Zo begrijpt GRN dat nu.

En als hij (Rutte)/ zij (Schippers) niet reageert...

   - of moeten we nu 'gender-neutraal' zeggen; als
   'het' niet reageert; hihihaha, never nooit niet! - 

dan heeft het volk als enige keus en logisch recht om persoonlijk 'nadere uitleg' te komen vragen, nietwaar?!

Wordt vervolgd;Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd alsook het volgen van deze eerlijke, 100% bewezen website; oprechte dank daarvoor!


No justiceno peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - schoolmeester
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia