vrijdag 14 juni 2019

Make The Netherlands Beautiful & Proud Again: KICK OUT KING WILLEM = FAKE MAJESTY 'ALEXANDER-WILLEM': do beg for ASYLUM in IRELAND!RED ÓNS NEDERLAND VAN DE ONDERGANG: KICK OUT KING WILLEM en RUTTE-3!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - heeft een:

  • DIEPE HAAT tegen:

     FAKE KING WILLEMPIE alias

  
 NEP-KONING ALEXANDER-
 WILLEM omdat hij DRIE BURGER-
 PRINSESSEN KEIHARD IN DE
 STEEK LIET en meer...

   Maak ÓNS NEDERLAND eindelijk weer
  MOOI en TROTS:

  KICK OUT KING WILLEM!Dát is wérkelijk: IN LANDSBELANG!

Het zijn NEP-'ORANJES' - GÉÉN 'ÉCHTE':

Ze weigeren om DNA af te geven omdat daaruit namelijk zou (kunnen) blijken dat Willempie & Co helemaal géén aanspraak hebben op de troon, aldus velen (zie link hieronder)!WAT VOORAF GING:


d.d. 01-02-2019: 'GELE HESSER GRN: 'BENT U DHR. ERIK GROENENDIJK?' - Jazeker...Naar de homepage van koninklijkhuis.nld.d. 12-06-2019: Dublin - Ierland


Het staatsbezoek begint in Dublin waar president Higgins en zijn echtgenote Sabina Higgins het Ko-ninklijk Paar ontvangen bij Áras an Uachtaráin, de ambtswoning van de president. Na de welkomstceremonie vindt een gesprek plaats. In de tuin planten de Koning en Ko-ningin volgens Ierse traditie een boom en luiden zij de vredesbel. In de tuin planten de Koning en Koningin volgens Ierse traditie een boom. Vervolgens legt het Koninklijk Paar in de Garden of Remembrance in het centrum van Dublin een krans ter nage-dachtenis aan de mannen en vrouwen die omkwamen bij de strijd om de Ierse onaf-hankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk.d.d. 14-06-2019: Ditjes en datjes

Vlag

Het zal een komisch gezicht zijn geweest; de Neder-landse vlag hing ondersteboven aan de meters-hoge vlaggenstok. Blijkbaar waren ze niet op het idee gekomen om nog één keer te controleren of de Nederlandse vlag rood, wit, blauw is of:


   blauw, wit, rood. ...Nederland in nood!

Vervolgens zei de nieuwe Lord Mayor van Dub-lin, Paul McAluiffe de naam van onze Koning verkeerd.

   ,,His Majesty Alexander-Willem.”

Het is niet bekend of het Willem-Alexander zelf opviel, maar er zullen wat wenkbrau-wen zijn gefronst.
d.d. 13-06-2019: Revolutionair Online - VIDEOd.d. 13-06-2019: Telegraaf

  • 'Hij durft! Koning grapt over Ierland'

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn de tweede dag van het staatsbezoek aan Ierland be-gonnen met een bezoek aan de burgemeester van Dublin.
d.d. 10-06-2019: JDReport

   'Zitten de oranjes eigenlijk
   wel rechtmatig op de troon?'

Volgens de stellige overtuiging is ons huidig koningshuis géén echte nazaat van Oranje en tevens geen nazaat van het huis Romanov, tenzij onverwacht uit DNA onderzoek anders blijkt.

Hiermee is de rechtmatigheid van de troon en het dra-gen van de naam Prins van Oranje voor het huidig Koningshuis een zeer groot vraagteken en verlangt DNA onderzoek. Of is het politiek en met name het belang van het CDA dermate groot dat zij, zich bewust van deze “Staatsrechtelijke Fraude”, deze pseudo Oranjes op de troon wenst te houden en de bevolking nog een eeuw of meer voor de kosten laat bloeden tot een durfal of de bevolking ingrijpt. Op één onderdeel is men in Den Haag goed, ZWIJGEN !d.d. 28-04-2019: 'WARE GEZICHT van NEP-KONING WILLEM-ALEXANDER;

GRN: KICK OUT KING WILLEM alias NEP-KONING ALEXANDER-WILLEM!

OPMERKELIJK VERSCHIL IN VERSLAGGEVING TUSSEN NEPNIEUWS en ÉCHT NIEUWS:


GRN: Tot morgen...

   MET 'N GEEL HESJE AAN!

  GELE HESJES eisen:

  ÉCHTE DEMOCRATIE,
  ONAFHANKELIJKE RECHTSTAAT,
  EERLIJKE WELVAARSTSVERDELING!

Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

2x EIKENPROCESSIE: PAS OP voor VERVELENDE? BRANDHAREN-RUPSEN = PRACHTIGE, BRUINE NACHTVLINDERS (in wording) = GÉÉN PROBLEEM!VERVELENDE? BRANDHAREN-RUPSEN = PRACHTIGE, BRUINE NACHTVLINDERS!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - houdt van GROEN en dus ook van:

  • EIKENPROCESSIERUPSEN met brandharen: dat worden straks MOOIE NACHTVLINDERS!

Inderdaad wél even 'n beetje oppassen...


...maar als je niet té dicht in de buurt komt en ze met rust laat, gebeurt er niets. Voor diegenen die tóch echt niet durven... bij deze wat opnames van dichtbij om 100% veilig van te genieten:

gegarandeerd ZÓNDER BRANDHAAR-GEVAAR!
Maar: krijgt u desondanks 'de kriebels'? Nee, toch?!
GROEN MOETEN WE DOEN:

Wikipedia:

De eikenprocessierups is de rups van de eikenpro-cessievlinder of eikenprocessierupsvlinder (Thaume-topoea processionea), een nachtvlinder uit de fa-
milie tandvlinders (Notodontidae), onderfamilie pro-
cessievlinders (Thaumetopoeinae). De soort komt oorspronkelijk uit Zuid-Europa, is algemeen in België en sinds 1990 wordt hij ook in Nederland steeds algemener.

  • De brandharen van de rups vormen voor de mens een gevaar voor de gezondheid.

Het lichaam van de rups is bedekt met lange, witte haren die op roodachtige wratten staan ingeplant (dit zijn niet de brandharen). De brandharen (setae) zijn ongeveer 0,2 tot 0,3 millimeter lang, zijn pijlvormig en hebben weerhaakjes. De haren, die bij een be-dreiging worden afgeschoten, kunnen dan mak-kelijk de huid, de ogen en de luchtwegen bin-
nendringen. De stoffen die van de haren afkomen veroorzaken een op allergie lijkende huiduitslag, zwellingen, rode ogen en jeuk. In de meeste gevallen verdwijnen de klachten vanzelf. Niet alle personen zijn even gevoelig voor de brandharen. In zeldzame gevallen kunnen andere verschijnselen ontstaan, namelijk braken, duizeligheid en koorts.MEER RUPSEN-GEKRIEBEL OP DE BOOM:

Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

GRAPPERHAUS DRAAI-GOEROE doet AANGIFTE vs. EERLIJKE LEKKERS en ONDER DRUK ZETTERS ONGEMOEID? Dat is precies VERKEERD OM, Ferdi!
GRAPPERHAUS DRAAI-GOEROE heeft zélf BERGEN BOTER OP HET KALE HOOFD!


GRN heeft geen klompen meer die kunnen breken, maar misschien heeft U nog wel een paar?

Deze volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - eist:

  • het ONMIDDELLIJKE AFTREDEN van GRAPPERHAUS DRAAI-GOEROE


GRAPPERHAUS DOET AANGIFTE TEGEN 'LEKKERS' maar...

...laat 'ONDER DRUK ZETTERSONGEMOEID??

   Dat is DE OMGEKEERDE WERELD,
   Ferdinand...
GRN: Kijkt u zelf betreffende 'onthullingen'...
WAT VOORAF GING:


d.d. 12-06-2019: 'KNIJP die MISDADIGE OVERHEIDSBANAAN tot MOES!
                           Hé, RUTTE: 'NL een rechtsstaat'?

GRN: En nogmaals... AFTREDEN, DIE HELE KLIEK!

GRN: LEVE de EERLIJKE LEKKERS en WEG MET:
  • DRAAI-GOEROE GRAPPERHAUS & DEKKER, KAN HET NOG GEKKER?!


Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia