maandag 8 april 2019

GELE KOETS-PIRAAT: KOST DEMONSTREREN in A'DAM €250? GRONDWET art. 9: RECHT OP VERGADERING/ BETOGING! 'Aye aye', MARTIJN GREUP!d.d. 17-02-2012: 'Real Pirates: Parrot' - Science Museum of Minnesota

ARTIKEL 9 GRONDWET: KOST RECHT OP VERGADERING & BETOGING IN A'DAM €250,-


De Nederlandse Grondwet

Artikel 9: Vrijheid van vergadering en betoging

Grondwet van 2008

Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvij-and nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - is het helemaal eens met:


MARTIJN GREUP - 

Wij hebben IN NEDERLAND toch het...
RECHT OM TE DEMONSTREREN 

- althans, dat zeggen 'ze' - én dat dient aldus
'gewoon' GEFACILITEERD te worden!


DEMONSTREREN = GRONDRECHTBEHOORT GRATIS TE ZIJN!


Hoofdstuk 1: Grondrechten

Artikel 9

1Het recht tot vergadering en betoging wordt erkend, behoudens ieders verantwoor-
delijkheid volgens de wet.

2De wet kan regels stellen ter bescher-ming van de gezondheid, in het belang
van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.
MARTIJN GREUP - DE GELE PIRAAT LEGT UIT:


d.d. 07-04-2019: AT5 Echt Amsterdams Nieuws


Martijn Greup voerde gisteravond een eenmansactie op de Dam tegen het vergun-ningenbeleid van de gemeente. Met zijn auto en een gele caravan stond hij op het centrale plein om aandacht te vragen voor 'demonstratievrijheid'.

The way of the pirates.com: - Pirate Slang

Real 17th century pirates actually did not spoke any different than a regular navy. They did not use any special pirate phrases or pirate words. Mostly it was just English language, that is today known as Early Modern English. Since the late 19th century, pirates in fiction, on the other hand, used a lot of pirate terms that are today associated with everything we like about pirates. Some of our favorite phrases from pirate lingo are listed below!WAT VOORAF GING:


   d.d. 07-04-2019:

   'WAAR IS 'T FEESTJE

   BIJ GELE HESJES én het PUBLIEK:

   SAMEN HAKKEN in AMSTERDAM!

d.d. 07-04-2019: 'SWINGENDE AMSTERDAMSE GELE HESJES GEVEN HET STOKJE OVER AAN: ARNHEM:
en:

d.d. 28-01-2014: 'The Pirates - Song of Victory'GRN: I'll Crush Ye Barnacles!


Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia