zondag 3 november 2019

BIOMASSA-CENTRALES zijn NIET DUURZAAM én SCHADELIJKER dan GAS & KOLEN - BLIJF ONAFHANKELIJK en HOUD OPEN HAARD/ HOUTKACHEL!


BIOMASSA-CENTRALES zijn NIET DUURZAAM én SCHADELIJKER dan GAS/ KOLEN!


Volhardend vader, recht-zoekend burger,overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - maakt zich óók zorgen om de luchtkwaliteit in Nederland en herhaalt:

   KIJK OMHOOG en GEBRUIK UW VERSTAND:
   STOP GIFTIGE CHEMTRAILS - ONMIDDELLIJK!

Daarnaast: GRN denkt dat (bijna) VERBIEDEN van OPEN HAARDEN en HOUTKACHELS vooral daarom
is om...

MENSEN AFHANKELIJK TE MAKEN -
NIET LUISTEREN? KOUDE WONING!
STOP UITROL ZIEKMAKENDE 628 BIOMASSA-CENTRALES: VEEL SLECHTER DAN GAS en KOLEN!WAT VOORAF GING:


d.d. 19-09-2019: Parool


Tegenstanders van de biomassacentrale die energiebedrijf Vattenfall wil bouwen bij Diemen, stappen naar de rechter. Ze denken een goede kans te maken door de stikstofimpasse waar veel bouwplannen nu op stuklopen.d.d. 03-10-2019: Telegraaf


AMSTERDAM - De miljarden subsidies voor biomassa-
centrales zijn weggegooid geld. De centrales, die vaak
hout stoken, produceren zelfs meer CO2 dan centrales
op kolen of gas. Dat concludeert een groep Europese wetenschappers.


d.d. 30-10-2019: Welingelichte Kringen

  • 'Pijnlijk onderzoek: Biomassa zorgt voor veel meer uitstoot dan kolen'

Je zou denken dat je zo’n onderzoek laat uitvoeren voor je 11,4 miljard euro aan subsidies toekent aan biomassacentrales en voordat je besluit dat de kolencentrales in Geertruidenberg en Eemshaven moeten overstappen op biomassa.
d.d. 31-10-2019: BNN/VARA

  • 'RIVM komt metopen haard’-alarm tegen gezondheidsklachten'

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  gaat vanaf dit najaar het sto-ken van hout bij ongunstige weersomstandigheden dan wel een slechte luchtkwaliteit afraden, meldt de rijksdienst op de eigen website. Het alarm gaat aan als er bijvoor-beeld weinig wind staat, of wanneer er smog hangt. Via een stookalert roept het RIVM mensen bij dergelijke situaties op om dan geen hout te stoken. Zo kunnen eigenaren van open haarden en andere houtkachels gezondheidsklachten bij hun buren en anderen in de omgeving voorkomen.d.d. 02-10-2019: NOS - 'Energie halen uit Biomassa is Slecht voor het Milieu'

11,4 miljard euro aan subsidie voor vervuilende biomassacentrales weggegooid geld

De miljardensubsidies die Nederland in biomassacentrales stopt zijn weggegooid geld, concludeert de Europese koepel van wetenschappers. Energie opwekken met hout zorgt zelfs voor meer CO2-uitstoot dan kolen en gas. ,,Het is een waanidee dat het verbranden van biomassa duurzaam is.’’

In Nederland staan binnen een paar jaar liefst 628 biomassa-installaties, blijkt uit een inventarisatie van het AD.

Het kabinet beschouwt biomassa als een belangrijke duurzame energiebron die komende jaren nodig is om de klimaatdoelen te halen en de gaskraan in Groningen dicht te draaien. Zo worden de grote kolencentrales in Geertruidenberg en Eemshaven momenteel omgebouwd tot biomassacentrales.

Die ombouw werkt averechts voor het klimaat en is een slechte besteding van publiek geld, stelt de European Academies Science Advisory Council (EASAC). ,,Biomassa is een heel slechte energiebron. Verbranding van hout levert weinig energie op, waardoor er netto meer CO2 uit de schoorsteen komt dan bij kolen en gas. Door een Europese afspraak hoeven we die uitstoot alleen niet in onze klimaatboekhouding op te nemen’’, zegt hoogleraar Louise Vet, die namens de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in de milieugroep van EASAC zit.

De Europese afspraak luidt dat de CO2-uitstoot van biomassa meetelt in het land waar de biomassa is geoogst - in de praktijk veelal Noord-Europa en Amerika. Omdat na die ‘oogst’ weer nieuwe bomen worden geplant die CO2 opnemen, wordt biomassa als duurzaam beschouwd. Onterecht, stellen de wetenschappers. ,,Het duurt jaren, soms zelfs decennia, voor dezelfde hoeveelheid CO2 weer is opgenomen door nieuwe bomen’’, zegt Vet. ,,Het is een waanidee dat het in één klap verbranden van biomassa in deze enorme hoeveelheden duurzaam is.’’

De stikstofcommissie van Johan Remkes adviseerde het kabinet vorige week ook al om te stoppen met subsidies voor het bijstoken van biomassa.
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

PRIMA PIANOMUZIEK op HILVERSUM CS dankzij 2 JAAR OEFENEN maakte GRN's dag weer VROLIJKER - VEEL DANK, GROET en VOORAL DÓÓRGAAN!


APPLAUS VOOR JONGEDAME OP HILVERSUMSE STATIONSPIANO: KLONK PRIMA!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - kan zelf helaas...

   GÉÉN MUZIEK-INSTRUMENT BESPELEN;
   ondanks ENKELE HALVE POGINGEN daartoe!

Dát is niet mijn talent, helaas en ja, dan had GRN maar meer moeten oefenen (vroeger); liever werd er gevoetbald... maar véél respect voor iedereen die wél een instrument bespeelt. Dat ook áltijd beter dan GRN doet die zich beter beperkt tot het 'graag en met veel plezier'.... vals meezingen! Tja, wat doe je eraan?


Dus: COMPLIMENTEN AAN DE PIANO-DAME
        OP STATION HILVERSUM

en... VOORAL DÓÓRGAAN:

JE BENT AL VEEL BETER DAN DAT JE DENKT - geen reden zenuwachtig te worden - HARTSTIKKE GOED!


GRN: 2 JAAR OEFENEN LEIDDE TOT BLIJE MEDEREIZIGER... DANK en GROET!
WAT VOORAF GING:


d.d. 31-01-2019: Ingebruikname piano door:

Virtuoze Jayden Ordòñez (6) en Maxim Nieuwenhuis (9) op Hilversum CS:


d.d. 16-04-2019: 'JONG GELEERD/ interesse = OUD nog steeds GEDAAN!':


GRN: Vooral dóórgaan;


  • leuke én goede pianomuziek maakt mensen vrolijk!Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

NEE, NEE, NEE - GÉÉN 5G! STEL 'ZE' PERSOONLIJK AANSPRAKELIJK VOOR 5G-GEZONDHEIDSSCHADE: RED UW KIND(EREN) VAN 5G-GEMAGNETRON!
PAK 'ZE' OP ENIGE PLEK WAAR ZE 'GEVOEL' HEBBEN: IN PORTEMONNEE - GÉÉN 5G!!


Volhardend vader, rechtzoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - maakt zich al langer...

   ZÉÉR GROTE ZORGEN OVER
   GIFTIGE CHEMTRAILS en 5G-
   ELEKTROMAGNETISCHE STRALING!

Alstublieft:

  • WORD WAKKER: LAAT UW KINDEREN, Uzelf, de DIEREN en NATUUR toch NIET LANGER VERGIFTIGEN en OOK NIET 5G-MAGNETRONNEN!


   GRN STEUNT het INITIATIEF van:

   DE NATIONALE BOND OVERHEIDSZAKEN
   om VERANTWOORDELIJKEN VOOR GAANDE
   én KOMENDE GEZONDHEIDSSCHADE...

   - alias 'STILLE MASSAMOORD' -
    AANSPRAKELIJK TE STELLEN:

    NEE, NEE, NEE... GÉÉN 5G!

     RAAK ZE WAAR HET HÉN PIJN DOET:

  • IN DE PORTEMONNEE!!
MAIL BOND OVERHEIDSZAKEN: AANMELDING AANSPRAKELIJKHEIDSSTELLING:


Doe mee aan de 5G aansprakelijkstelling met recht op een dagvergoeding van € 2.000,- per dag!

Van:       Nationale Bond Overheidszaken
               info@bondoverheidszaken.nl
Aan:        drs. E.M. Groenendijk MSc.
Datum:    Za 2-11-2019 23:25


Beste Bondslid,

Goed nieuws! De Nationale Bond tegen Overheidszaken is een aansprakelijkheidsactie tegen 5G begonnen en nog voor ik jou heb kunnen informeren (waarover later meer) kunnen we al spreken van een succes. Ik wil jou oproepen ook aan de actie mee te doen. Lees verder en bekijk ook onze vernieuwde geautomatiseerde:


Zoals je misschien weet zijn KPN, T-Mobile en Voda-fone momenteel druk bezig met voorbereidingen om 5G uit te rollen. Dit nieuwe mobiele netwerk wordt gepresenteerd als een mooi geschenk voor ons, om-dat het ons in staat zal stellen een film in twee se-conden te downloaden op onze mobiele telefoon. Ook kunnen we daardoor straks in slimme auto’s rijden.

Zoals je misschien ook weet, is dit maar één kant van de zaak. De elektromagneti-sche straling die bij het gebruik van 5G vrijkomt, is waarschijnlijk slecht voor je ge-zondheid. In Maastricht wordt 5G getest en daar vluchten mensen hun huis uit vanwe-ge de gezondheidseffecten die zij ervaren.

Het 5G-netwerk gaat bedrijven en overheid in staat stellen om jouw gedrag in belangrijke mate te monitoren, wat een verregaande inbreuk betekent op jouw per-soonlijke levenssfeer. Het 5G-netwerk kan zelfs gebruikt worden om energie als wapen tegen jou in te zetten. Is dit alles nieuw voor je, klik dan hier:


Begin deze maand zijn we daarom de aansprake-lijkheidsactie tegen 5G begonnen met recht op
een schadevergoeding van max. € 2.000,- , en die loopt als een trein! Het was mijn bedoeling om jou eerder over onze actie te informeren, maar doordat de e-mails naar alle leden handmatig moesten wor-
den verzonden, en we vanaf het begin veel aanmel-
dingen kregen, kwam ik er niet aan toe jou dit bericht te sturen. Sorry daarvoor. Inmiddels hebben we onze communicatie voor een belang-rijk deel kunnen automatiseren.

Sinds afgelopen zomer hebben ik en een kleine groep vrijwilligers een grote inspanning geleverd om tot een aansprakelijkheidsbrief te komen waarmee we de introductie van 5G kunnen blokkeren. De methode die we met de brief hanteren, is gebaseerd op ons eerdere succes inzake de Zorgverzekeringswet. De aansprakelijkheidsbrief wordt in elk geval verzonden naar directeuren van telecomproviders, politici en ambtenaren. We hebben nu aanmeldingen binnen van meer dan 4.400 personen. De actie richt zich op dit moment op de telecomproviders. Omdat we pas sinds vandaag over een vereenvoudigde aanmeldprocedure beschikken, heeft nog niet iedereen zijn aanmel-ding afgerond. Ons doel was om een aantal van 1.000 deelnemers aan onze actie te bereiken. We streven nu naar 5.000!


Zouden er zoveel mensen aan onze actie meedoen, dan bezorgen we de telecomproviders een zeer groot probleem. Sowieso hebben de directeuren van deze bedrijven straks aansprakelijkheidsbrieven op hun bureau liggen waar ze niet omheen kunnen. Maar liggen op dat bureau straks 5.000 brieven, dan be-draagt onze gezamenlijke claim 3,5 miljard euro op jaarbasis. Reken maar dat in de bestuurskamers dan paniek uitbreekt! Klik hier voor meer informatie over onze actie. De actie loopt tot en met maandag 18 november. Binnenkort gaan we de politici en ambtenaren aanpakken.

Meld je NU aan! En stuur dit bericht vooral ook door naar vrienden, familie, buurtgenoten, mensen die je kent van de sportclub, je werk, etc. We kunnen een doorbraak bereiken, maar dan moeten we wel voor wat massa zorgen!

PS. De cursussen en lezingen “Leer uw Rechten” starten weer vanaf december, leden die zich hiervoor hebben aangemeld ontvangen een uitnodiging en meer info per email.

O ja, Facebook heeft het nodig gevonden om ons de toegang tot ons eigen account te ontzeggen. Het openen van een tweede, vervangende pagina heeft Facebook onmid-dellijk tegengehouden. Je kunt ons enorm helpen door zélf onze informatie op sociale media te delen. Laat de gevestigde orde maar zien hoe wij over censuur denken!

Met vriendelijke groet, J. Zwarts

Voorzitter Nationale Bond Overheidszaken
Tel: (+31) 06 12567430 - website: www.bondoverheidszaken.nl
WAT VOORAF GING:


d.d. 15-03-2019: 'STOP 5G - LAAT UW HOOFD NIET IN MAGNETRON STOPPEN:


en:

d.d. 03-07-2019: 'STOP invoering DODELIJKE 5G-STRALING: 4 JULI, 15:00, Den Haag-DEMO LEVENSGEVAAR:


en:

d.d. 29-07-2019: 'GENIETEN van ZON = VERBODEN in NL: 'sluierbewolking/ smog' zijn GIFTIGE CHEMTRAILS en...

en:

d.d. 11-08-2019: '5G-STEUNZENDER AAN MIJN BUITENMUUR?
                           OVER MY DEAD BODY!

  • zei vaders dan en díe houdt GRN er graag in... 5G? Weg ermee!'
GRN: NEE, NEE, NEE... GÉÉN 5G!Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia