maandag 3 juni 2019

75 JAAR VRIJHEID VIEREN? WE ZIJN HELEMAAL NIET ÉCHT (BE)VRIJ(D): de MENSHEID lijdt nog steeds onder 't juk van V.N. = VERENIGDE NAZI'S!

WE ZIJN HELEMAAL NIET ÉCHT (BE)VRIJ(D): nog steeds VN = VERENIGDE NAZI'S!


Deze volhardend vader, recht-zoekend burger, over-tuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik -

waarschuwt wederom:


HET GAAT
NIET GOED:

   IN NEDER-
   LANDIN EUROPA en IN DE WERELD.

   WIJ WILLEN GÉÉN 3e   
   WERELDOORLOG maar

   VREDE VOOR IEDEREEN!WAT VOORAF GING:


Nationaal Comité 4 en 5 mei

   GRN75 jaar... welke vrijheid?!!

In 2019 en 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden.

We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoor-delijk zijn om vrijheid door te geven.


d.d. 20-04-2019: 'GELE HESJES GOES MATTHÄUS PASSION waar GERDI VERBEET D'R BEST DOET VOOR NEDERLAND'?!


BIG is té POWERFUL en HEEL ENG - SMALL is VEEL BEAUTIFULLER en GROOT GENOEG!


Wikipedia:

'De Verenigde Naties (afkorting: VN) vormen een internationale organisatie die in 1945 werd opgericht door 51 landen. De VN wordt beschouwd als de op-
volger van de Volkenbond (League of Nations).

Het is een intergouvernementele organisatie die samenwerkt op het gebied van het internationale recht, mondiale veiligheid, behoud van mensen-rechten, ontwikkeling van de wereldeconomie en
het onderzoek naar maatschappelijke en culturele ontwikkelingen.


De organisatie telt 193 lidstaten sinds 14 juli 2011. Vrijwel elk internationaal erkend, onafhankelijk land is lid van de organisatie.

Vanuit het hoofdkan-
toor in New York en de deelhoofdkantoren in Genève, Wenen en Nairobi beslissen de lid-
staten en de gespeciali-seerde organisaties van de Verenigde Naties tijdens reguliere ont-
moetingen over essentiële wereldzaken en wereldomvat
-tende gebeurtenissen.

Sinds eind jaren 90 is de organisatie zich ook meer gaan richten op interne ontwikkelingen en hoe de Verenigde Naties mee kunnen groeien met de vraag naar een nieuwe methode van wereldwijde samenwerking.'


GRN: 'Een nieuwe methode van wereldwijde samenwerking'? Neen! Géén NWO - 'New World Order'... No WayKEIN FÜNFTES REICH!


Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

OIA-37: #HoeKanHet dat in NL de KINDEREN en (meestal) PAPA's steeds DE LUL zijn? STOP CRIMINELE JEUGD'ZORG' en MISDADIGE 'RECHTERS'!!
PAPA'S HOUDEN NET ZO VEEL VAN/ ZIJN NET ZO BELANGRIJK VOOR DE KINDEREN!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - wordt boos als hij ziet dat er nog helemaal niets veranderd is.

STOP CRIMINELE JEUGD'ZORG' en
MISDADIGE FAMILIE'RECHTERS'!


PapaErik mocht NIET NAAR DE EINDMUSICALS van ZIJN DOCHTERS of ANDERS ARRESTATIE...

En nu werd PapaIvo - VRIJKOTTE OPGEPAKT
voor het KIJKEN NAAR VOETBALWEDSTRIJD
van ZIJN ZOONTJE!

  • Hoe kán dat in Nederland anno 2019?

Dat is erger dan ziekmakend, dat is CRIMINEEL:

  • NÓÓIT IN HET BELANG VAN HET KIND!
WAT VOORAF GING:


d.d. 14-05-2019: 'OIA-34: #BringAllKidsBack


       - voor ÁLLE KINDEREN, gráág?!'
d.d. 19-05-2019:

'ÜBER ALLES', liebt PapaErik
seine TOLLE TÖCHTER LJI...

 LINA, JÖRDIS und IMKE

  KINDESENTFÜHRUNG mit Hilfe der 
  NIEDERLÄNDISCHEN und DEUTSCHEN 
  BEHÖRDEN, DIRK BRENGELMANN!'


  • Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Den Haag


d.d. 31-05-2019: OUDERS IN ACTIE

'OIA-36: FREE IVO VRIJKOTTE -->

#FREEVRIJKOTTE, IVO, nu al TWEE NACHTEN IN DE CEL 'OMDAT' die...

        van ZIJN ZOONS kwam KIJKEN?!'


d.d. 01-06-2019: Joep Zander wordpress -


<--- hek rechtbank almelo met spandoeken

Facades van rechtbanken, zelfs of juist als de hekken potdicht zitten, roepen bij mij altijd trau-
maervaringen op.

   Fysiek en psychies geweld van rechters
   gerechtspolizisten en hun aanhang.Gisteren heb ik mijn trauma’s weer flink opgeroerd want we demonstreerden met 5 mensen bij de rechtbank Almelo waar Ivo Vrijkotte volgens onze berekening zou worden voorgeleid....Tegen half 4 kwam de advocaat weer naar buiten en kon ons mededelen dat Ivo vrij kwam omdat de rechtercom-missaris de hele arrestatie en hechtenis onrechtmatig achtte omdat het een veel te zwaar middel zou zijn.

   Het OM had 2 weken verlenging van de hechtenis
   bepleit vanwege recidivegevaar.

Aanvankelijk interpreteerden wij het een beetje verkeerd en dachten we dat Ivo hiermee vrijgesproken was, maar dat is natuurlijk niet zo. Hij moet op 12 juni voorkomen.
....

Even later kwam ook Ivo naar buiten, blij maar ook aangeslagen. Inmiddels was ook...

...het artikel van Tubantia op internet verschenen.

Mooi stuk met wel een paar foutjes ( we waren met 5 mensen en niet van de stichting Dwaze Vaders die dit soort acties al lang niet meer ondersteunt omdat ze liever vriendjes willen zijn met de andere kant van de lijn).

Juist met dit soort acties echter kun je je traumati-sche ervaringen overwinnen en laten merken dat we dit soort mishandeling door het corrupte Nederland-se, stijl ondoorzichtige justitiesysteem...GA JE NAAR VOETBALLEN VAN ZOON of MUSICAL VAN DOCHTERS = ARRESTATIE!


GRN: Nederland is ZIEK - CRIMINELE JEUGD'ZORG' en MISDADIGE FAMILIE'RECHTERS'!


GRN: Ouders In Actie eisen:

  • VRIJSPRAAK voor IVO VRIJKOTTE - #HoeKanHet

Enne: dit deed IVO dus NIET...
hij keek en zwaaide alleen!

d.d. 22-02-2011: JohnKanon - 2010 Martin van Waardenberg -
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

POWER to the PEOPLE: succesvolle, zonnige, internationale GELE HESJES DEMONSTRATIE in mooi ROTTERDAM = GÉÉN LEUGENS maar WAARHEID!VUISTEN HOOG, GELE HESJES, VUISTEN HOOG, VOOR NEDERLAND, GÉÉN LEUGENS..

  • MAAR WAARHEID - HESJES NEDERLAND!

Het was gisteren té mooi weer om binnen aan het werk te gaan en dus besloot deze volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - lekker naar buiten te gaan!

Eigenlijk wilde GRN het slot van de SUCCESVOLLE:

INTERNATIONALE GELE HESJES
DEMONSTRATIE in ROTTERDAM 

gisteravond nog publiceren maar het lichaam zei dat 'EVEN SLAPEN' een beter idee was. Aldus VANDAAG VROEG OP en GELE HESJES PART FOUR...


WAT VOORAF GING:


d.d. 01-06-2019: 'Deel-1: SUCCESVOLLE, ZONNIGE en altijd GEZELLIGE
                           'GELE HESJES DEMO' in MOOI ROTTERDAM, want:


d.d. 01-06-2019: 'INTERNATIONALE GELE HESJES DEMO in ROTTERDAM = TOUS ENSEMBLE:


d.d. 02-06-2019: 'Deel-3:


     GELE HESJES 'SWINGEN DE PAN UIT' bij INTERNATIONALE DEMO 
     in ROTTERDAM

  • avec GILET JAUNES und GELBE WESTEN - allemaal samen!'


NIEUW - NIEUW - NIEUW - GELE HESJES ROTTERDAM - NIEUW - NIEUW - NIEUW:Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia