vrijdag 28 september 2018

Overheidsterrorisme tegen drie meiden in Paleis van Justitie te Arnhem = Misdaad te Arn-hel: de grootste terroristen... vind je bij de NLse overheid!Nederlanders laten zich niet misleiden - wij verenigen ons tegen misdadige overheid!


Volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - herhaalt:


Het volk laat zich niet bang maken, laat zich niet tegen elkaar opzetten en verenigt zich tegen alle terroristen: zulke als in Arnhem alsook die in Den Haag! GRN herhaalt:

  • Nederland is geen recht- maar een kromstaat.

Rutte-3 vindt zijn/ haar/ het? Waterloo in Bussum:Het Paleis van Justitie te Arnhem is een Paleis van Misdaad te Arn-hel. Over de ruggetjes van drie minderjarige meiden, de (op-) rechte rug van hun vader en over de ruggen van alle Nederlanders, ongeacht afkomst en geloof etc..


Word wakker, alle Nederlanders: verenigt u..

   wij samen tegen de terroristische overheid!

  - Van Dale: 'het onder druk zetten van een re-
  gering of bevolking door daden van terreur.' -

Sluit u bij ons aan, 'duizenden mannen en vrouwen in dienst van'... de 'elite' of 'het volk'? Wij houden wel van je, 'de club' doet alleen maar alsof en misbruikt je om je eigen mensen te knechten/ te knuppelen...

  • de keuze is dan toch makkelijk: mens of monster?

Weg met tirannieke overheidsterroristen, leve wakkere, eerlijke en zelf-nadenken-de burgersLeve de Volksrepubliek Nederland - samen trots op Rood-Wit-Blauw!

Staatspropaganda: niet 'de waarheid; en bedoelt om angst/ verdeeldheid te zaaien:


d.d. 27-09-2018: Dagblad Metro


  • 7 verdachten aangehouden voor het voorbereiden van een aanslag

De politie heeft met de aanhouding van zeven mannen mogelijk een grote terroristische aanslag in Neder-
land voorkomen.
d.d. 27-09-2018: RTL Nieuws 


Burgemeester Arnhem: hier schrik je van'

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem laat weten geschrokken te zijn van het nieuws dat zeven mannen, waarvan drie uit Arnhem, een grote terroristische aanslag wilden plegen. De arrestaties hebben veel impact in zijn stad, zegt Marcouch.
Wikipedia:
                  Ahmed Marcouch (Beni-Boughafer, 2 mei 1969)
                  is een Nederlands politicus.

Sinds 1 september 2017 is hij burgemeester van de gemeen-te Arnhem. Vanaf 9 juni 2010 tot en met 23 maart 2017 was hij lid van de Tweede Kamer. Tevens was hij gemeenteraadslid van Amsterdam en daarvoor portefeuillehouder en stadsdeel-voorzitter van het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart.

Hij is lid van de Partij van de Arbeid. Naast de Nederlandse heeft hij de Marokkaanse nationaliteit.Wat als overheidsterroristen nou de echte terroristen binnenliet c.q. bewust uitlokt?


GRN:

En zelfs als die opgepakten 7 verdachten inderdaad een terroristische aanslag in Nederland wilden plegen...

<--- wie liet hen ons land binnen? Rutte 1 t/m 3!

Niet wij, het Nederlandse volk, maar die huichelende politici en nep-bestuurders!

Kijkt u maar eens wat de 'malus inter criminalis' vandaag daarover zei en let vooral heel goed op zijn laatste antwoord:

  • 'Dit... is goed afgelopen'd.d. 28-09-2018: NOS

WEkELIJKS GESPREK MET DE
MINI-STER PRESIDENT RUTTE

   'We weten ook dat we geen garantie kunnen
   geven dat er in Nederland nooit een aanslag
   is...'


Het gesprek met de minister-president over actuele ontwikkelingen in de politiek.Transcript - begin:


0:18 seconden:

NOS: 'Mijnheer Rutte, welkom terug. Er was natuurlijk reces en we moesten wachten op Prinsjesdag voordat we weer konden praten, u bent er vanaf nu weer elke week of, eh, 1 van uw plaatsvervangers.


   Ja, het is duidelijk waar we het over
   moeten hebben vandaag, eh, was
   uw eerste gedachte gisteravond: 


  • 'wat hebben die diensten het fantastisch gedaan of o jee, waar zijn we in hemelsnaam aan ontsnapt?'


0:40 seconden, Rutte:

'Beide, maar eh, we weten dat we heel goede diensten hebben, we weten ook dat we geen garantie kunnen geven dat er in Nederland nooit een aanslag is, maar wel dat we duizenden mannen en vrouwen hebben, eh die dag en nacht bezig zijn om ons veilig te houden.


GRN: Wie veilig houden, Rutte? Wie is 'ons'?

  • Is ons: 'het volk' of jullie soort (= club tegen het volk)?!!


Rutte:

'En gisteren is denk ik echt ook het bewijs daarvan eh dat we dat op zich goed doen in Nederland. Bij het Openbaar Ministerie, bij de AIVD, eh, de politie, eh krijgsmacht.


NOS: 'Je zou kunnen zeggen dat is niet meer dan normaal want daarvoor zijn zij ingehuurd...'

Rutte: 'Ja, dat is ook waar, maar je ziet het maar.'

NOS: 'En deze mensen waren ook al wel in beeld of enigszins bekend dus. Stelt u voor dat u hier had gezegd: we hadden ze niet in de gaten gehouden? Dat had dan ook, dat was dan toch raar geweest?'

Rutte: 'Ja, maar je weet nooit wat je niet weet. Dat blijft natuurlijk het spannende, je moet zeg maar... iemand die een aanslag wil plegen, moet 1x het voor elkaar krijgen, eh, onze diensten moeten permanent iedereen die zo'n plan zou ontwik-kelen, volgen... proberen te ontregelen en uiteindelijk op te pakken.'

NOS: 'En 24 uur in de gaten houden? Is dat ook onderdeel daarvan?'


Rutte:

'Na ja, dat dat hangt van het geval af, maar...

  • d'r zijn natuurlijk situaties waarin je zeer intensief de zaken moet begeleiden.'GRN: Huh? Wat zeg je daar nu precies, Rutte? Wat nou 'begeleiden'?


Is het dat wat je eigenlijk zegt, Rutte? GRN begrijpt oprecht niet wat u zegt... 

  • Rutte-3; het klinkt in ieder geval 'verdacht'!

'We weten ook dat we geen garantie kunnen geven dat er in Nederland nooit een aanslag is...'

GRN: Maar dat Rutte-3 heeeeeel veilig zit, dat is zeker. Het volk moet 'gewoon verder leven' en zich laten slacht(offer)en terwijl Rutte roept 'wat erg en meer veiligheidsdiensten' om het volk nog meer te controleren = te onderdrukken!


  • Red Nederland - stop de overheidsterroristen!


In memoriam:   Koos Alberts


GRN:

Nooit, neen nooit is er hoop...

   ...dat GRN bij 'jullie' soort
   overheidsterroristen komt !

Sterker nog:

'Wij' worden met de dag groter, talrijker en luider...Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia