zaterdag 14 maart 2020

SCHOKKEND HOE BANG NL ZICH LAAT MAKEN OM 'CORONAVIRUS' maar VEEL DODELIJKER 5G 'GEWOON' LAAT INVOEREN? WORD snel WAKKER!
HEEFT U WEL EENS AAN DE COMBINATIE 'CORONAVIRUS en 5G' GEDACHT? DOEN!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - vindt het echt...

SCHOKKEND HOE BANG NEDERLAND
ZICH LAAT MAKEN OM...

  • 'CORONAVIRUS' maar VEEL DODELIJKER 5G 'GEWOON' LAAT INVOEREN? WAKE UP NL...!

GRN: Nee, nee, nee... géén 5G!

WAT VOORAF GING:


d.d. 14-03-2020: NL IN CORONA-HYSTERIE:

en
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

NL IN CORONA-HYSTERIE: 'STRESS WAARSCHIJNLIJK DODELIJKER DAN COVID-19' en OOK DE ECONOMIE GAAT ZO KAPOT = HET ÉCHTE DOEL?!
NL CORONA-HYSTERIE: STRESS WAARSCHIJNLIJK DODELIJKER DAN COVID-19!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - herhaalt:

   LAAT U TOCH NIET BANGMAKEN:


   CORONA IS M.I.
   ÉCHT NIET VEEL
   ERGER DAN
   ALTIJD...

   HET IS JUIST DE GEMAAKTE HYSTERIE
   DIE HEEL GEVAARLIJK KAN ZIJN:

  • DENK ALTIJD ZÉLF NA!

GRN was vandaag de LOKALE MIDDENSTAND STEUNEN en ging maar weer eens NAAR DE KAPPER en bij de VISBOER werd 'n BAKJE KIBBELING genuttigd (plus makreel voor thuis)!


WAAR NEDERLAND ZICH WÉL DRUK OM ZOU MOETEN MAKEN:


WAT VOORAF GING:


d.d. 14-03-2020: NATUURMONUMENTEN & POSTCODE/ BANK GIRO-LOTERIJ denken alleen aan EIGEN PORTEMONNEE en...
d.d. 14-03-2020: 'LOOD IN DRINKWATER = LAGER IQ, MINDER SLIM'...

en


Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

'LOOD IN DRINKWATER = LAGER IQ, MINDER SLIM'... ZOU 'DE POLITIEK' DAT LANG GEWETEN, BEWUST GEDAAN en EXPRES ZO HEBBEN GELATEN?

GRN LAS OOIT VEEL BOEKEN maar HOUDT HET NU alleen BIJ LEZEN van DE STRIPS:


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - LEEST veel te weinig boeken (helaas) maar....

   WÉL ALTIJD DE STRIPJES IN DE KRANT!

En deze van Jesse van Muylwijck vond GRN inderdaad niet alleen LEUK maar ook OM OVER
NA TE DENKEN:

  • RED DE KINDEREN VAN DE POLITICI!


   Ook: 'als  het in
   de krant staat dan moet het waar zijn', toch?
   Dan geldt ook:

   NEP voelt zicht thuis op het
  Media Park in Hilversum oftewel:
   het FAKE MEDIA PARK:

  • NOS = NEPNIEUWS ONDER STAATSTOEZICHT!
 
OVER DE CARTOONIST:


Wikipedia: Jesse van Muylwijck (Groningen, 19 maart 1961) is een Nederlandse striptekenaar, cartoonist en beeldend kunstenaar. Van Muylwijck is gespecialiseerd in humoristische krantenstrips. Zijn eerste strips, Er was eens en Visserslatijn, versche-nen vanaf 1981 in kleine kranten.


Sinds 18 oktober 1993 tekent hij de strip De Rechter, waar in juni 2011 al 5500 afleveringen van waren verschenen. Naast De Rechter maakte hij de albums De Notaris weet er meer van, Deurwaarder Van Dokken en De Advocaat weet altijd Raad.

In 2010 ontving hij de stripschapprijs voor De Rechter.Jesse Cartoons:Cartoons en strips
Jesse van Muylwijck maakt cartoons en strips in zijn studio op Vancouver Island, Canada, en overal waar hij wordt uitgenodigd te komen tekenen. Zijn dagelijkse strip De Rechter loopt in 14 Nederlandse kranten en diverse tijdschriften, en bereikt ruim 3 miljoen lezers. Van De Rechter zijn meer dan 30 boeken verschenen.

Cartoons in opdracht
Jesse maakt ook cartoons op maat. Hij is ervaren in het luisteren naar opdrachtgevers en het vertalen van hun ideeën in heldere en pakkende cartoons. Daarmee kan hij toegevoegde waarde geven aan organisaties en hun communicatie. Jesse maakt zijn cartoons online en levert ze aan per mail, of maakt ze ter plekke, tijdens strategische bijeenkomsten of conferenties, waar ook ter wereld.

Workshops en karikaturen
Jesse geeft ook workshops striptekenen, en heeft talloze kinderen en volwassenen in verschillende landen geïnspireerd hun eigen verhalen te vertellen in strips. Last but not least treedt Jesse op als karikaturist bij zakelijke en andere evenementen.

Vragen? 
Stuur een e-mail aan info@jessecartoons.com
WAT VOORAF GING:


d.d. 14-03-2020:

NATUURMONUMENTEN & POSTCODE/ BANK GIRO-LOTERIJ denken alleen aan EIGEN PORTEMONNEE en...


Wordt vervolgd...


     Uw
 delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

NATUURMONUMENTEN & POSTCODE/ BANK GIRO-LOTERIJ denken alleen aan EIGEN PORTEMONNEE en ZETTEN ÉCHT NATUURBEHOUD ONDERAAN!
EEN BETER MILIEU BEGINT BIJ JEZELF én DOOR NA TE DENKEN OVER 'DÉ WAARHEID!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - 'doet 1x per jaar mee' maar verder NOOIT:

   STOP RECLAME'S POSTCODE-, BANK/GIRO-
   en VRIENDEN-LOTERIJ:
ROT OP MET JULLIE AGRESSIEVE EN ONGEVRAAGDE MARKETING-TROEP!

   Ook GRN vindt: 

   HUIDIGE VERENIGING NATUURMONUMENTEN
   DENKT MEER AAN DE EIGEN PORTEMONNEE 
   DAN AAN DAADWERKELIJK NATUURBEHOUD!

   Wat dat betreft zitten GRN en DICK 'T HOEN
   zeker OP ÉÉN LIJN!

WAT VOORAF GING:


d.d. 17-01-2020: 'AAN DE BEWONERS VAN DIT ADRES'?
                           ROT OP met die LOTERIJRECLAME-TROEP!
OPEN BRIEF van DICK 'T HOEN over WÉRKELIJKE MOTIVATIE NATUURMONUMENTEN:


d.d. 14-02-2020: Gooi en Eenlamder

'Open brief buurman Dick ’t Hoen over onnodige verhuizing Natuurmonumenten’. 


Open brief buurman Dick ’t Hoen over ’onnodige verhuizing Natuurmonumenten’. ’Verbeter de wereld, begin bij jezelf’

Dick ’t Hoen met de volgens hem overdadige, verspillende marketing voor de Postcodeloterij, die auto’s uitdeelt waar Natuurmonumenten geld van ontvangt13/02/2020 om 20:00

Als kritisch buurman en natuurliefhebber lag Dick t Hoen meermalen in de clinch met Vereniging Natuurmonumenten. Dat het hoofdkantoor, waar 243 men-sen werken, na 45 jaar mede vanwege het slechte openbaar vervoer naar Amersfoort verhuist noemt de voormalige wethouder van het toen nog zelfstandige ’s-Graveland een vlucht naar voren. In een open brief aan directeur Marc van den Tweel van Natuurmonumenten neemt hij het beleid op de korrel.


Beste Marc,

Je verheugt je vast op verhuizen, veel natuur- en milieuorganisaties zitten in Amers-foort. Vorige eeuw een stevig argument, nu lachwekkend. Bijna alles kan via de digitale snelweg. En dat in ’s-Graveland het openbaar vervoer niet toereikend is voor het per-soneel komt mede doordat je geen actie ondernam om dat te stimuleren. Bijvoorbeeld, met bijbetalen aan begin en eind van de werkdag extra bussen laten rijden. Of OV fietsen huren.

Aandringen

Die bus langs het hoofdkantoor kwam destijds op aandringen van Natuurmonumenten bij de toenmalige gemeente ’s-Graveland. Medewerkers zouden er zoveel mogelijk ge-bruik van maken. De buslijn tussen Hilversum en Bussum zou ook voor het Bezoekers-centrum, volgens jullie goed voor ruim 100.000 bezoekers per jaar, van groot belang zijn. Leden en bezoekers werd gevraagd zo veel mogelijk met fiets of openbaar vervoer te komen. Het valt voor jou ook niet mee om als directeur (salaris ± 170.000 euro) van een natuurorganisatie het voorbeeld te geven qua openbaar vervoer, gewend aan dage-lijks rijden in een comfortabele bolide. Je moet eerder uit je bed, met fiets of lopend naar het station.

Rottend materiaal

Natuurlijk maak jij je zorgen over de CO2 uitstoot in ons land. Maar vijvers, poelen en sloten op de landgoederen in ’s-Graveland stoten ongeveer evenveel uit als één agra-risch bedrijf. Op de bodems een dikke laag rottend materiaal, die gasvorming veroor-zaakt. Door nalatig onderhoud van jullie worden die soms pas na tientallen jaren schoongemaakt. Als je vraagt waarom niet vaker, krijg je als antwoord dat er geen schouwplicht is en niet voldoende geld. Dat moet een agrariër eens zeggen! Dan worden er maatregelen genomen om hem aan zijn verplichtingen te laten voldoen.

Boswachterswoningen

Op de buitenplaatsen staan al decennia tien boswachterswoningen die tot vijftien jaar geleden bewoond werden door jouw medewerkers. Inmiddels zijn de meeste voor veel geld verkocht op erfpachtbasis. Nu komt de boswachter voor de buitenplaatsen vanuit Urk elke werkdag 150 km rijden om hier toezicht te houden. Hij rijdt bovendien in een auto over de buitenplaatsen, en niet op de fiets zoals tot vijf jaar geleden. Marc, mooi voorbeeld van nodeloze CO2-uitstoot.

Met autos

De leegkomende gebouwen verhuren of verkopen jullie. Daardoor moeten werknemers van bedrijven die zich er vestigen ook weer met auto’s naar Schaep en Burgh en Boe-kesteyn, omdat het openbaar vervoer slecht is. En dan laat je kantoren achter die be-paald niet klimaatneutraal zijn. Terwijl Natuurmonumenten een belangrijke partij was aan de klimaat tafel. Een gemiste kans! Jullie konden als natuurorganisatie het voor-beeld geven, gebouwen klimaatneutraal maken. Natuurlijk kost dat veel geld, maar ook ondernemers, boeren, burgers en buitenlui doen dat.

Klimaatneutraal

Natuurmonumenten gaat volgens de Gooi en Eemlander het kantoorpand in Amersfoort in tien jaar in totaal voor 18 miljoen euro huren. In ’s-Graveland had je voor de helft daarvan al jullie panden inclusief bezoekerscentrum klimaatneutraal kunnen maken. Marc, dat is lef hebben, een voorbeeld zijn. Maar nu vlucht je voor de problemen. Ook staat aan de Leeuwenlaan in ’s-Graveland om financiële redenen al twaalf jaar villa Land en Boschzigt en omliggende panden te verpauperen. De woningnood is hoog, maar daar trekken jullie je niets van aan. Terwijl die villa, en naastgelegen landgoed Jagtlust samen voor bijna elf miljoen euro (veel gemeenschapsgeld) zijn aangekocht. Net als het voormalige kantoorpand van Philips Dufar, dat jullie nu in de verkoop zet-ten. Je kunt deze panden ook aan de gemeente Wijdemeren aanbieden voor een sociale prijs, zodat daar betaalbare, klimaatneutrale appartementen kunnen komen.


Postcodeloterij

En dan de Postcodeloterij, jullie sponsor. Het afgelopen jaar kregen miljoenen weer veel-vuldig brieven met het verzoek mee te spelen. Heb je wel eens afgevraagd hoeveel bomen hiervoor gekapt worden, hoeveel energie het drukken en verspreiden kost?

En dan die prijzen, honderden Mini’s en BMWs. Marc, waarom wil Natuurmonumenten geld van een loterij die veel papier verspilt en zoveel autos (CO2) verloot. Alsof je tegen geweld bent, maar aandelen hebt in een kruitfabriek.

Doel voorbij

Natuurmonumenten schiet zijn doel voorbij. Alsof behoud en instandhouden van natuur en cultuur ondergeschikt zijn aan de drang naar nog meer bezittingen, meest aangekocht met gemeenschapsgeld. Jullie bezitten nu ruim 2600 gebouwen, beheren zo’n 110.000 hectare. Niet boswachter, tuinbaas en vrijwilligers in het veld hebben het voor het zeggen. Nee, vertellers van mooie verhalen, rentmeesters, beleidsmakers, managers, makelaars, beleggingsadviseurs, vastgoedcowboys, adviesbureaus en advocaten. Onderhoud is ondergeschikt. En luisteren naar leden, burgers, boeren en buitenlui is lastig. Zo zijn in Wijdemeren particulieren al jaar en dag eigenaar van kleinschalige natuurgebiedjes. Ze beheren voor eigen kosten, maar jullie zetten hen weg als amateurs.

En de politiek? Die wordt ingepakt en stelt geen vragen! Met dank ook aan jullie voorzitter, Jeroen Dijsselbloem, voormalig minister van Financien.


Hoogmoedswaanzin

In 2007 hadden jullie nog zo’n 820.000 betalende leden, nu 700.000. Snap je dat steeds meer mensen jou en je organisatie niet meer serieus nemen? De verhuizing hiervandaan naar Amersfoort is een voorbeeld van de hoogmoedswaanzin waaraan Natuurmonumenten en helaas veel vergelijkbare organisaties lijden. Marc, het goede doel dienen, met eerbied, met je hoed in de hand is voor jou vreemd. Nee, het goede doel vermarkten, om daar zelf beter van te worden ligt je beter. Bewijs de vereniging een grote dienst: Stap op en ga doen waar je goed in bent: Knollen voor citroenen verkopen. Ben je toch nog een beetje biologisch bezig.

Dick t Hoen

Directeur Natuurmonumenten Marc van den Tweel blijft in een persoonlijke reactie op ’t Hoens open brief ’de vele voordelen’ van een verhuizing naar Amersfoort benadrukken. ,,Samenwerking wordt vanzelfsprekender en makkelijker wanneer medewerkers elkaar en derden fysiek ontmoeten. Zelfs of misschien wel júist in dit digitale tijdperk.” Hij stelt dat Amersfoort niet alleen voor de ruim 200 ‘centrale medewerkers’ een werkplek is, maar voor de 400 in de natuurgebieden werkende mensen een belangrijke, centrale en goed bereikbare ontmoetingsplek wordt. ,,Ook partnerorganisaties verwelkomen we er graag”.

Wel openbaar vervoer

Volgens Van den Tweel stimuleert Natuurmonumenten zijn mensen wel degelijk met het openbaar vervoer te reizen. ,,Velen fietsen dagelijks op een door ons vergoede OV-fiets van station Hilversum naar ’s-Graveland. En dagelijks rijdt een taxibusje heen en weer. Ook wordt reizen met OV voor 100% vergoed, en autokilometers maar beperkt. In Amersfoort het OV nog veel vanzelfsprekender. Helemaal met een station op twee minuten en beperkte parkeergelegenheid.”

Cultureel Erfgoed

Hij wijst erop dat veel gebouwen van Natuurmonumenten cultureel erfgoed zijn. ,,Die we met liefde en zorg beheren. De kosten daarvoor zijn hoog. Maar mede dankzij bijdragen van de Postcodeloterij en van onze leden - afgelopen jaar weer meer dan het jaar ervoor - kunnen deze kastelen, buitenplaatsen, forten en landgoederen blijven en opengesteld worden voor publiek. Het vertrek uit ’s-Graveland verandert daar niets aan.”

Trots

Van den Tweel zegt trots te zijn dat het jaar in jaar uit lukt om de gebieden en erfgoed te beschermen en te behouden

  • ,,Ik beschouw het een voorrecht om direc-teur te zijn van een van de grootste vereni-gingen van ons land, met leden die meer be-trokken zijn dan ooit.”GRN: 'Met leden die meer betrokken zijn dan ooit, Marc'?! Dat strookt niet met het voortdurend dalend aantal leden...

  • GRN denkt dat Dick t Hoen gelijk heeft!Natuurmonumenten:

Op de buitenplaats Schaep en Burgh wandel je over imposante beuken- en eiken-lanen. Het statige landhuis heeft een oranjerie en koetshuis. Achter het huis vind je een vijver met een eiland.

Buitenplaats Schaep en Burgh ligt statig en voornaam aan het Noordereinde in 's-Gra-veland. Vanuit het landhuis zijn er schitterende uitzichten over de parktuin en vijver. De imposante beuken- en eikenlanen, het Capitool achter het landhuis, de vijver met het eiland en vooral het hoofdgebouw met oranjerie en koetshuis geven het buiten echt grandeur. Sinds 1976 bevindt het hoofdkantoor van Natuurmonumenten zich in dit gebouw.

GRN: Nu dus niet meer... verkocht en Natuurmonumenten naar Amersfoort!

Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia