donderdag 21 juni 2018

OIA-17: Wie kun je vertrouwen in strijd tegen criminele jeugdzorg/ mis-dadige familierechters? Pas op voor 'controlled opposition' - denk zelf na!d.d. 07-12-2015; Dan Zaleski - Monkey Sees A Magic Trick - 30.860.521 views

GRN is benieuwd hoeveel andere zelf-nadenkende burgers... 'de truuk' doorzien?!
Welke truuk? Die van 'doen alsof je opkomt voor en de belangen behartigt van':


Deze altijd zelf-nadenkend en kritisch persoon, volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - was benieuwd naar 'het video-verslag' en 'de opkomst' bij de Manifestatie: 'Opkomst voor het kind' maar helaas... er kon maar bitter weinig gevonden worden. Was het geen succes?


d.d. 08-06-2018: Omroep Flevoland - AUDIO AUDIO AUDIO


De Almeerse X. rijdt op dit moment naar Den Haag naar het Malie-veld. Daar gaat ze protesteren voor betere wetgeving voor kinderen. De manifestatie heet "Opkomst Voor Het Kind".' 'Waarheidsvindingsplan' vanuit het LoC in naam van het Ministerie en uit naam van de ouders... maar die ouders werden hele-maal niet gehoord, aldus mw. X.d.d. 08-06-2018: Amsterdam-Noir:

 • 'Manifestatie “Opkomst voor het Kind'
Woensdag 13 juni 2018, Malieveld Den Haag

(ingestuurd door X)

AMSTERDAM-NOIR-PersberichtWoensdag 13 juni 2018 vindt op het Malieveld in Den Haag een manifestatie plaats van ouders die protesteren tegen de gang van zaken rond het Actieplan Waarheidsvinding van Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker. Met dit Actieplan voert de Minister een motie van de Tweede Kamer uit om te komen tot invoering van waarheidsvinding in procedures over maatregelen van kinderbescher-ming (ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van minderjarigen).

In zulke zaken worden van oudsher veel ongegronde beschuldigingen geuit tegen de ouders ter onderbouwing van een verzoekschrift aan de kinderrechter.

De professionals wimpelen verweer af met het mantra:Deze manifestatie is een reactie van onafhankelijke ouders - GRN zet daar grote ??? bij - op het congres Waarheidsvinding van 10 november 2017 op de Erasmus Universiteit, georganiseerd door daartoe geselecteerde ouders uit “cliëntenraden”.

Op dat congres ontstond een vernietigende stem-ming, gericht tegen de professionals. Het Actie-plan gaat geheel voorbij aan de werkelijkheid tijdens het congres.

Tijdens de Manifestatie “OpkomstvoorhetKind” zal afstand worden genomen van het ambtelijk opgestelde Actieplan Waarheidsvinding en zal een visiedocument worden ge-presenteerd met een tegengeluid. X - 06-12345678Met layout-wijzigingen en vetgedrukt door GRN:

d.d. 09-06-2018: Joep Zander

 • Waarheidsvinding

'Als je vindt dat er betere waarheidsvinding moet plaatsvinden in het familierecht dan kan het geen kwaad om zelf eens de werkelijkheid onder ogen te zien zeg ik bij deze even tegen al die mensen die aanstaande woensdag de toespraken gaan aanhoren op het Malie-veld bij een of andere ...


Zelf zal ik er niet bij zijn. Ik was aanvankelijk uitgenodigd om te spreken. Nadat ik weigerde om het volledig eens te zijn met een voorgebakken verhaal waarvan de-gene die me uitnodigde de essentie niet eens kon uitleggen, iets met een bre-dere jeugdtafel of zo, werd ik ineens geweerd. Het is maar dat u weet waarom ik er dus niet bij ben.


Zoek het uit want ik heb geen zin het hier weer eens uit te leggen omdat ik dan lasterprocedures riskeer van mensen die theoretisch mijn maten zouden moeten zijn.

   Want de waarheid tsja dat is lastiger 
   als het je toevallig niet uitkomt heh?

Laat u niet bedonderen,

   let op de valse profeten!!!
d.d. 12-06-2018: ''Als je nog eens beter kijkt dan is het niet zoals het lijkt


Collecteren voor 't goede? doel zijnde 'opkomst voor het kind?' Sorry... onnavolgbaar!


GRN: Als er geld gevraagd wordt... dan wordt deze econoom altijd voorzichtig. En al helemaal als niet in duidelijk en begrijpelijk Nederlands uitgelegd werd; 'waarom, waarvoor, aan wie'? Oordeel zelf:


Manifestatie Opkomst voor Het Kind


Voor vragen over terug te refereren gemaakte kosten email: opkomstvoorhetkind@Gmail.com

Alle ontvangen bedragen worden openlijk ver-meld. Doelstelling: Het Belang van Het Kind (in artikel 3IRVK), waarvoor we allen aanwezig zijn deze dag. En dus voor het nationale belang en voor een gezonde toekomst! De Landelijke Kindvriendelijke Manifestatie die opkomt voor de belangen en Rechten van Het Kind in Nederland 2018, vindt plaats op Nationale Buitenspeeldag;

Wij nodigen iedereen uit die zich verantwoordelijk voelt over het welzijn van Het Kind in Nederland en wie Het Kind een warm hart toedraagt, ieder kind en jongere is van harte welkom, ook met de jeugd voor de jeugd, op deze woensdagmiddag. Ten behoe-ve van het behartigen en beschermen van de belangen van ieder Kind en ieder’s Kind Recht op een duurzame, liefdevolle, gezonde, plezierige, rechtvaardige, kindvriende-lijke, ondernemende, creatieve populatie van Nederland, vanaf deze politiek centrale ligging Den Haag, waarin de kinderen en jongeren hun talenten kunnen ontplooien en zich tot onafhankelijke zelfstandigen kunnen ontwikkelen en zich veilig voelen. Door op te komen als Nederland, ouders en jeugdigen, voor kinderen, voelen kinderen en jongeren zich beschermd en verdedigd daar waar het mis zou kunnen gaan of mis is gegaan. Door hun actief en openbaar te beschermen tegen onrechtvaardigheid, ver-sterken wij de eigen kracht van de Jeugd.


Wij komen op voor Het Kind met een uiterst nood-zakelijke realistische kijk en rationele kijk, voor de verbreding van de werkwijze van de jeugdbescher-mingstafel, door de aangehaalde verbeterpunten aan te kaarten en door te communiceren in een positief netwerk gericht op verbetering van de resultaten in de jeugdzorg, wat meer hoop, steun en perspectief geeft op een verbetering van de Jeugdzorg sector, tot aan de meest efficiënt mogelijke werkwijze. Allen zonder financieel winstoogmerk. Zo creëren wij een veilige en leerrijke omgeving.

GRN: snapt u het? drs. GRN MSc. kan het nauwelijks volgen. Blablabla...

Details https://opkomstvoorhetkind.wordpress.com (Tussentijds programma)
De dag start 14:00 uur. Op het Podium zullen zeer belangrijke professie aanwezig zijn en hun oplossingsgerichte inzichten delen:


-------------------------------------------------------------------------------------------------GRN: Huh? 'Zeer belangrijke professie aanwezig zijn'?

Wat bedoel je? Praat en schrijf 'gewoon Nederlands' want dit komt niet 'professioneel' over. Integendeel.

De - werkelijk professionele! - PAS-expert J. Zander werd weliswaar uitgenodigd door de organisatie maar... weigerde te komen (zie boven) om zeer begrijpelijke redenen.

Ook GRN 'begrijpt niet' waarom hij niet (meer) in de FB-groep:

 • '(h)erken ouderverstoting' welkom is - op navraag geen reactie...

Waarom niet? 'Samen sterk', wordt weliswaar als hashtag gebruikt maar dat (b)lijkt in de praktijk te zijn: 'alleen als je dat doet wat wij willen dan mag je meedoen', aldus GRN. En direct gaan de nekharen overeind staan want...

 • dat (b)lijkt heel erg op de 'werk'wijze van criminele jeugd'zorg' en misdadige familie'recht'ers...

is dat soms een besmettelijke ziekte? Aldus herhaalt GRN: in hoeverre is FB-groep (h)erken ouderverstoting 'te vertrouwen' of is die groep juist een schoolvoorbeeld van: 'controlled opposition'?


   A controlled opposition is a protest movement that is
   actually being led by government agents. Nearly all    
   governments in history have employed this technique to
   trick and subdue their adversaries. Notably Vladimir
   Lenin who said:

 • 'The best way to control the opposition is to lead it ourselves.'

Dat zou namelijk verklaren waarom GRN niet (meer) welkom is in en of benaderd werd door die groep...


GRN zal altijd weigeren om 'mee te doen met de doofpot' = 'in gesprek te gaan met - 100% bewezen - een bewust criminele overheid'!

   Daar ga je niet 'mee praten'...
   die sleep je over de tafel!

Betekent:


wel 'toegang tot de overheid en de media' dat deze personen en/ of organisaties/ groepen:


 • dan wel: 'heulen met de vijand'?

Het zou zo maar kunnen... want GRN vindt het 'zeer opmerkelijk' dat terwijl hij:

ALLE BEWIJZEN HEEFT VAN 3 CRIMINELE JEUGDZORG-INSTANTIES en dito ZEER-BIJZONDERE MOEDER-'CURATOR'

EN >50 MISDADIGE 'RECHT'ERS/ GRIFFIERS/ PRESIDENTEN...

toch OP GEEN ENKELE WIJZE UITGENODIGD of BENADERD...

 • MAAR JUIST UIT die FB-GROEP GEGOOID WERD!

WAAROM TOCH?

DE WAARHEID EN NIETS DAN DE WAARHEID WERD en WORDT GEPUBLICEERD DOOR GRN en DAT WIL DIE FB-GROEP TOCH 'HELPEN VINDEN'? GRN GELOOFT DAAR NIETS (MEER) VAN EN...

 • DOET FB-GROEP (H)ERKEN OUDERVERSTOTING IN DE BAN!

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Vervolg:

Het Nederlands Advocaten Comité, waaronder Oud-Advocaat Mr. Ir. P.J.A. Prinsen, inzake het uitbannen van onwaarheden en 'Een Rechtstaat is ook voor onze Kinderen', over het Visieplan, Familie- en Personen-recht Advocate Mevr. Mr. Mieke Krol van Mieke Krol Advocaten, Stichting Vader Kennis Centrum, be-stuurslid dhr. Bas van ’t Hoff over ouderversto-ting, Politici; o.a. Dhr. Norbert Klein, inzake zijn aangenomen motie(s) in de Tweede Kamer en het uitbannen van onwaarheden. Mensenrechtenjuriste en journaliste o.a. Flair Online Blogger; Mr. Drs. Yvonne Floor over 'Rijk en gemeenten presenteren nieuwe aanpak huiselijk geweld en kindermishande-ling: de noodzaak van het horen van ervaringsdeskundigen.' Dhr. Lex Huppe, van "Platform ouders en kinderen in het onderwijs" over onderwijsgerelateerde oplossing-en. Dhr. Hans Pollen van Advies Centrum Thuiszitters. Dhr. Gio Vogelaar van Jeugd-zorgvuldig. Ervaringsdeskundige ouders; Dhr. Patrick Damhuis, Mevr. Paulien Floor, Mevr. Dominique, Dhr. Willem Kloppenburg. Belangrijke kinderbelangen-organisaties zullen aanwezig zijn: Zoals Voor Ouders Door Ouders vertegenwoordigd door Dhr. Ron Visser. En Tv Programma; Terminate Child Trade van Salto TV, Internationaal te zien, vertegenwoordigd door Dhr. Dwight Sergio Samson.

Omdat de dag in het teken van Het Kind staat is er ook vermaak voor de Kinderen zoals een luchtkasteel en een ballonnen-stand en een suikerspin-stand. Kinderen en jongeren van professioneel niveau, zoals Nederlands Kampioen 2018, zullen zich van hun creatieve kant laten zien door op het podium hun talenten te belichten en te promoten ten opzichte van alle kinderen die hierdoor bekrachtigd en gestimuleerd worden in hun ontwikkeling.

Dhr. Ron Lindeman en Dhr. Ron Baggerman zullen tussentijds tezamen hun muzikale bijdrage leveren in een korte podiumbreak. Tevens is er een koffie-stand “Koffie met Liefde” en een food-stand “De Soepketel” om belangstellenden te voorzien van eet en drink-gelegenheden. 

Ideeën zijn van harte welkomGRN was/ is niet welkom... och, wat 'errug'?!

Ook lokale doorsturingen. En landelijke aangezien Het Kind heel Nederland aan-gaat. Hoe meer publiciteit hoe beter! Hoe groter de opkomst hoe sterker wij voor de Rechten van Het Kind staan en kunnen Opkomen!!

#samensterk #onrecht #meldingshysterie #politiek #kinderen #ouders #jeugdhulp #rechtsvinding #onderwijs #zorg #eigenkracht

https://opkomstvoorhetkind.wordpress.com/verbeterpunten-aanleiding/


GRN: De opkomst blijkt uiteindelijk niet al te goed te zijn geweest... 123 zijn geweest · 374 zijn geïnteresseerd.


Van demonstratie in Den Haag naar picknicken in Amsterdam - waar blijft harde actie?Gezellig - zinloos? - demonstreren en dito picknicken in het park... daar zullen die vele criminele jeugd'zorg'ers en misdadige familie'recht'ers echt ontzettend bang van worden, nietwaar? Kuchkuch.

GRN merkt dat hij cynisch wordt, vooral van...

 • 'zoektocht naar filmer van 'top-recht?-ers':


X - Gisteren om 1:29 · 

We zijn nog maar net bijgekomen van de Manifestatie Opkomst voor Het Kind en sluiten meteen aan. Over drie maanden, op veler verzoek, een vervolg op het Manifest. Een voorgestelde picknick in hartje Nederland; Amsterdam, waar we ons weer sterk maken voor de kinderrechten, die nog heel veel en *blijvend* gehoord moeten worden. Wij komen weer op. Delen is lief en aanmelden mag💕 Opkomstvoorhetkind.nl

5 uur · Graag uw aandacht voor onderstaand bericht <3

‎Opkomst voor Het Kind‎ aan Picknick Opkomst voor het kind - 
5 uur ·

   Goedendag,

   De organisatie is op zoek naar journalisten en studenten die graag mee
   willen de rechtzaal in en gedurende een week met filmacademie-studenten
   de top van de jeugd- en familierecht advocaten willen volgenDit om
   een realistische beeld te scheppen en aan de slag te gaan met aandacht
   voor de schending in kinderrechten, zodat die oplossingsgericht kunnen wor-
   den aangevoerd ter ondersteuning van de opkomst voor kinderen in de jeugd-
   bescherming. Kent u of bent u een geinteresseerde journalist of student die
   een week wil meelopen met de studenten, betrokken partijen en procesont-
   wikkelingen van deze advocaat?

   Stuur dan graag een mailtje met jouw motivatie en cv naar

    info@opkomstvoorhetkind.nl #samensterkGRN: Nou, neen! Geen enkele interesse om zich (mogelijk) 'voor het karretje van' te laten spannen! Dan blijft hij liever geheel zelfstandig...


GRN herhaalt dat de Nederlandse 'recht'staat in werkelijkheid een helse kromstaat is en gemaakte AUDIO- en VIDEO-OPNAMES in de KROMZALEN IN HET PALEIS VAN MISDAAD o.a. te ARN-HEL allemaal OPENBAAR GEMAAKT WORDEN!


Wilt u zich aansluiten bij 100% EERLIJKE,
ONAFHANKELIJKE en STRIJDBARE GRN?

 • ECHTE OUDERS zijn OUDERS IN ACTIE!
       OudersInActie @ outlook.com


d.d. 17-05-2018:

'OIA-16: Schokkend en onacceptabel
- bijna iedere dag NL-kind ontvoerd:

niet ondanks maar juist 'dankzij'... 
GRN gaat dus zeker niet mee picknicken in Amsterdam... maar zet zich liever in voor werkelijke waarheidsvinding en het verenigen van Echte Ouders:
Uw delen wordt gewaardeerd;        
daarvoor mijn oprechte dank!         


No justiceno peace - Luctor et emergo -
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia!

Markie Rutte doet alsof hij 'op zijn stuitje is gevallen' - beschuldigt Trump van Obama-wetten, liet zelf 3 NL-kinderen ontvoeren, deed bewust niets!GRN: Trump reageert wel... Markie Rutte doet alsof hij 'op zijn stuitje is gevallen'!Wel 'opkomen voor migrantenkinderen' maar drie NL-kinderen in de steek laten?!


Artikel 8 Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM)
             Recht op eerbiediging van privé-, familie en gezinsleven

1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinslevenzijn woning en zijn correspondentie.

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het econo-misch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Ingevolge Artikel 8 lid 1 EVRM heeft een ieder recht op respect voor zijn privéleven en familie- en gezinsleven (hierna: ‘family life’). Ingevolge het tweede lid is geen inmeng-ing van enig openbaar gezag toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover opgesomd. Het artikel biedt bescherming tegen een ongerechtvaardigde inmenging in ‘family life’ door overheidsorganen, maar levert geen verplichting voor de Staat op de mogelijkheden te herstellen voor een gezin 
dat al door een van de gezinsleden, althans door één van hen, beschadigd is.d.d. 19-06-2018, 01:19 RTL Nieuws


Premier Mark Rutte maakt zich zorgen over de be-handeling van kinderen die met hun ouders illegaal de grens van de Verenigde Staten oversteken. Ze worden daar van hun ouders gescheiden.


GRN: Het moge duidelijk zijn GRN altijd tegen het scheiden van ouder(s) en kind(eren) is maar hoe zit dat nu met...


DRIE NEDERLANDSE KINDEREN
   DIE AL BIJNA 4 JAAR

VAN HUN VADER GESCHEIDEN WERDEN

   MET HULP VAN DE 100% BEWEZEN;
   CRIMINELE NEDERLANDSE OVERHEID?

DAAR HOOR JE RUTTE NIET OVER...


 • HOEZO NIET? WAT EEN SMEERLAPPERIJ!


06-2018: De Goede - ??? - Zaak:

'Aan: Minister-president Mark Rutte
         Rutte: roep de Amerikaanse ambassadeur
         op het matje!'

GRN: Wat een slechte zaak, die 'goede zaak'! Kijk dit is nou 'n goed voorbeeld van 'staatspropaganda'... van gekochte sites, aldus deze kritische burger.

NIET TEKENEN dus, als u tenminste zelf nadenkt: wees slimmer en laat u niet manipuleren! Misschien moet GRN maar een alternatieve petitie starten:'Mooi praten op tv' maar in de krompraktijk is Mark Rutte 100x erger dan Trump!d.d. 16-06-2018: 'GRN acht premier Mark Rutte 'pathologisch leugenaar'

Dat is pas echt in - ons Neder - landsbelang!'
d.d. 17-05-2018: 'OIA-16: Schokkend en onacceptabel - bijna iedere dag NL-kind ontvoerd:d.d. 16-02-2017: 'Papa vindt jullie ook heel lief en
                            houdt ontzettend veel van jullie'!


Wordt vervolgd...

Uw delen wordt gewaardeerd;        
daarvoor mijn oprechte dank!         


No justiceno peace - Luctor et emergo -
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia!