donderdag 1 november 2018

Vrije vogels = beroepsgroep advocaten, f#cken het volk met voorbedach-te rade - minJV = Grapperhaus en Dekker moeten ingrijpen bij Wanorde!GRN: Video-1... halverwege 'waarom het gaat' - gehele pleidooi kijk onderaan:

Advocatenwaarheid(nog) 'vrije vogelsf#cken het volk met voorbedachte rade


Volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - PapaErik - dankt journalist en melder van misstanden Nico van den Ham:

...niet alleen zeer voor het maken van deze beelden van - gewraak-te - behandeling van de klacht jegens ex-deken/ advocaat mr. E. van Empel maar ook voor de bewerking van de beelden en audio.

Dat is namelijk echt heel veel werk om te doen en mattie Nico wilde helpen... helemaal toppie en nogmaals; mijn grote dank!

Ook mijn werkgever/ de schooldirecteur: dank voor het bijzonder verlof om deze zitting te kunnen bijwonen en leerlingen; maak altijd '2 paragrafen'... ook als GRN uitvalt; gewoon verder werken want jullie willen je diploma toch halen?! Goed zo...

En waarom doet GRN dit?

 • Omdat die 'vrije - hoe lang nog? - vogels' het volk met voorbedachte rade... f#cken:

     'De ene criminele advocaat...
     dekt de andere criminele advocaat'!

     Om aan te tonen dat die 'vrije beroepsgroep' van
     advocaten helaas keer op keer blijken 'elkaar de
     hand boven het hoofd te houden', ongeacht de slui-
     tende, onomstotelijke bewijzen van het tegendeel.

     Ergo:

     De klachtbehandeling van de Orde(n) = Wanorden 
     blijkt niet conform de wettelijke vereisten zoals o.a. 
     gesteld in H9 Algemene wet bestuursrecht! Of simpeler gezegd:

  • Het is allemaal nep! Bedrog, een schijnvertoning, zodat 'u mag klagen maar... verliezen doet u toch altijd'!

  Belangrijke publicaties - voorgeschiedenis klacht jegens Van Empel:


  d.d. 28-10-2018:

      'GRN haat kinder-onterende

       en wet-negerende... 

           mr. Diana Hopmans --->

       van Advokatenkollektief Oud-Charlois ivm.


  ---


  d.d. 29-10-2018:

     'Wan-Orde Advocaten:

     Klacht vs. ex-deken/ advocaat


     <--- mw. mr. E. van Empel.

     en video-opnames worden (= zijn) gemaakt!

  ---


  d.d. 30-10-2018: 'Verkoop je ziel niet;

  • word nooit advocaat!

       GRN heeft meer respect voor
       eerlijke schoenverkopers...


  VIDEO-2: HELE ZITTING - ALLES AUDIO meestal ook BEELD tenzij... kijkt u maar:


  GRN: De gehele zitting klacht vs. Van Empel bij de Raad van Discipline d.d. 29-10-2018:


  • met mrs. K.H.A. Heenk - voorzitter (links) en L.M. Roorda - griffier:

  GRN: Tot op heden geen reactie van het ministerie Justitie en Veiligheid;


     Ministers Grapperhaus en Dekker...

     Uiteraard wordt u op de hoogte gehouden van
     de ontwikkelingen - in het belang van de kin-
     deren, Vrouwe Justitia en ook in uw belang...

     als u daar - ongewild - zou komen te staan!
  Wordt vervolgd...


       Uw delen wordt gewaardeerd;

       daarvoor mijn oprechte dank!


  No justiceno peace Luctor et emergo
  Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

  Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
  In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia