vrijdag 19 oktober 2018

Waarom slikt arrogant = nietsdoend Mokum dat zij iedere dag als kakker-lak vergiftigd wordt? Ook stadskinderen verdienen gezonde lucht ipv. gif!
GRN: Giftige chemtrails boven Amsterdam-Noord 's middags d.d. 16-10-2018
Waarom slikt 'arrogant?' Mokum dat zij iedere dag als kakkerlak vergiftigd wordt??


Volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - is werkzaam als docent in Amsterdam en maakte op dinsdag d.d. 16-10-2018 in de middag en vandaag, d.d. 19-10-2018 om 08:15 uur de boven- respectievelijk onder-staande opnames van de vieze, vuile, smerige = zeer giftige chemtrail-luchten boven Mokum...

De dagelijkse vergifitiging - boven onze hoofdstad, boven Bussum, boven heel Nederland! - van 'mens, dier en natuur' moet onmiddellijk stoppen!!


Chemtrails =

   o.a. aluminium, lithium, strontium, barium
   oftewel troepium!


Absoluut geen 'normale vliegtuigstrepen'/ contrails door meer vliegverkeer' maar extra = bewust besproeien van alles en iedereen met gif gif gif!

Waarom? Zoveel mogelijk mensen ziek laten worden = eerder laten sterven terwijl zij zelf 'pilletjes daartegen slikken' enzovoorts! Te ver gezocht? Echt niet: kijk omhoog en denk zelf na:------------------------------------------------------------------------------------------------


GRN: Muziekaal intermezzo...   He, Amsterdam...

   Groenendijk zegt dat jullie worden vergiftigd;

   He, Amsterdam...

   dat is toch niet te doen?!
   


 Maar...
 toch is het waar;

 ook alle Amsterdammers,
 slikken ied're dag weer gif!

    besproeid als kakkerlak...
    ook Amsterdam, besproeid als kakkerlak!


------------------------------------------------------------------------------------------------En 's ochtends d.d. 19-10-2018, 'lekker fris opstaan' in Amsterdam-Noord:

GRN:   Stop giftige chemtrails onmiddellijk - overal en meteen!

Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

PALEIS VAN MISDAAD ARN-HEL - GRN EIST GEHEIME TUSSENBESCHIK-KING MINTJES OP! OOK AANGIFTE TEGEN Z.J. OOSTING - HOF ARNHEMGRN: >50 misdadige rechters, griffiers, presidenten enz. - onacceptabel!

Burger GRN verzoekt Openbaar Ministerie om misdadig bestuurslid hof te vervolgen:Volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - publiceerde reeds de 'concept'-aangifte en bij deze het ingescande origineel, zoals bij de politie Hilversum gedaan werd tegen:

'Recht?erlijk bestuurslid Gerecht?sbestuur' = naar het wetboek
van Strafrecht TE VERVOLGEN - artikel 225 Sr.

  • mw. mr. Z.J. OOSTING (-Stockhorst?)

van het hof Arnhem = SOF ARN-HEL!!Aangifte d.d. 10-10-2018

   jegens mw. mr. Z.J. Oosting

   Pagina 1 - pagina 2


d.d. 16-10-2018:

    'Rechtersdictatuur-9:

    Drs. GRN MSc. laat zich niet verne#ken...


    
...door 100% misdadig!!!


   ge'recht?'shof Arnhem = sof Arn-hel

    mr. Z.J. Oosting
Uiteraard werd - misdadigster! - Oosting op directe wijze van deze recente aangifte op de hoogte gesteld:Aangifte jegens mr. Z.J. Oosting - publicaties


   Dit bericht is verzonden met hoge urgentie.

   Vr 19-10-2018, 00:05

   Van:    drs. E.M. Groenendijk MSc.
   Aan:    gezagenomgangsgriffie.rb- gel.
              arnhem@rechtspraak.nl 

   GAARNE DOORZENDING aan mr. OOSTING - dank!


   Geachte wakkere, eerlijke en zelf-nadenkende burgers,
   Hof Arnhem = sof Arn-hel/ bestuurslid mr. Z.J. Oosting,

   1. Volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc.
   heeft meer dan genoeg van uw Paleis van Misdaad te Arnhel en deed opnieuw
   aangifte, ditmaal tegen uw bestuurslid = misdadigster Oosting!

   2. Kortheidshalve verwijst GRN naar 1e publicaties,
   d.d. 16-10 en d.d. 19-10-2018:


   Rechtersdictatuur-9: drs. GRN MSc. laat zich niet verne#ken door 100% mis-
   dadig ge'recht?'shof Arnhem/ mr. Z.J. Oosting - aangifte gerealiseerd!

   GRN : Nederland is - helaas - geen rechtstaat (meer) maar... een bananen-
   republiek!!  Weg met dat  ZWART TOGIA-TUIG!
   

   3. In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia, in het belang van Nederland,


   Met publicerende 'groet',
   drs. E.M. Groenendijk MSc. - luctor et emergo!!!GRN EIST GEHEIME TUSSENBESCHIKKING - MISDADIGSTER - MINTJES OP!!!

Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia