donderdag 8 maart 2018

In belang van de kinderen: STEM allemaal LOKAAL bij de gemeenteraads-verkiezingen. Niets te verbergen...? Stem dan vooral TEGEN de Sleepwet!


GRN denkt zelf na, u toch zeker ook:   UNITE - POWER TO THE PEOPLE

  • Enerzijds is het stemmen over het 'referendum' niet-bindend, maar anderzijds zouden die gemeen-teraadsverkiezingen 'wel?' echt zijn...


Gemeenteraadsverkiezingen en raadgevend referendum 21 maart 2018


Op 21 maart 2018 zijn

  • de gemeen-te-raadsverkiezingen.

Tegelijkertijd kunt u ook uw stem uitbrengen voor het raadgevend referendum over de vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel de 'Sleepwet' genoemd.

------------------------------------------------------------------------------------------------

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017)[1], ook wel pejora-tief  - terecht, aldus GRN! - aangeduid als de "Sleepwet" of "Sleepnetwet", is een NLse wet in formele zin die het wettelijke kader voor de Algemene Inlichtingen- en Veilig-heidsdienst (AIVD) en Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) wordt en het toezicht door de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) regelt. Deze wet vervangt de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (Wiv 2002).


Voorafgaand vindt op 21 maart 2018 een raadgevend referendum over de Wiv 2017 plaats.

  • Indien voor de wet wordt gestemd, of de opkomst onder de 30% ligt, dan kan de wet gewoon in werking treden. Anders moet het parlement een nieuw besluit nemen over de wet: intrekken of in werking treden.

------------------------------------------------------------------------------------------------

De voorwaarden voor het mogen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen en voor het referendum zijn op bepaalde punten verschillendVoorwaarden stemmen gemeen-teraadsverkiezingen:

U bent op 21 maart 2018 18 jaar of ouder
U woont op 5 februari 2018 in gemeente Gooise Meren, u staat op 5 februari 2018 ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeen-te Gooise Meren.

Dit geldt ook voor niet EU-inwoners die minimaal 5 jaar legaal in Nederland verblijven. Lees meer over stemmen door niet-Nederlandse inwoners op kiesraad.nl
U bent niet uitgesloten van het kiesrecht

Als u aan deze voorwaarden voldoet, krijgt u vanaf 2 maart 2018 (uiterlijk 7 maart 2018) uw stempas voor de gemeenteraads-verkiezingen per post.


Stempas gemeenteraadsverkiezingen Gooise Meren

Kiezers krijgen - uiterlijk 14 dagen voor het referendum - op hun huisadres 'n uitnodi-ging om te stemmen: een stempas. Met een stempas kan de kiezer in elk stembureau binnen de gemeente stemmen. Is een kiezer niet in de gelegenheid om zelf zijn stem uit te brengen, dan kan hij dit bij volmacht door iemand anders laten doen.GRN vraagt zich al langere tijd af en denkt hardop:

is het niet de allerhoogste tijd dat wij;

   het Nederlandse volknu niet alleen...
   het tuig uit de lokale gemeen-teraden;


maar juist...

...ook uit landelijk Den Haag gaat verjagen?!!!


d.d. 23-02-2018:


'Gemeenteraadsverkiezingen Gooise MerenHet volk gelooft nep-politici niet!' Zeker niet de 'landelijke regionale' partijen!

StemWijzer

Er doen 10 partijen - nog maar 9! - mee aan de ge-meenteraadsverkiezingen in Gooise Meren op 21 maart 2018:

VVD, CDA, D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Hart voor BNM, ChristenUnie, Goois Democratisch Platform en Behoud Oud Valkeveen.

Wilt u weten welke partij het dichtst bij uw eigen standpunten staat? Vul dan de 30 stellingen van de StemWijzer Gooise Meren in. Het invullen neemt maar een paar minuten van uw tijd in beslag.GRN: stemwijzers = complete onzin!

Op grond van een paar - voorgekookte! - stellingen uw stem gaan weggeven?

Niet de 'mooie praatjes/ beloftes voor de verkiezingen' tellen maar juist wat ze in de afgelopen periode van die vorige 'mooie? praatjes' feitelijk waarmaakten...

weinig tot nietsEn dat is niet 'toevallig', maar bewust zo gepland.

Ook op gemeentelijk niveau wordt 'de burger'...


...besodemieterd; het is allemaal 'poep' - met of zonder stropdas:
d.d. 27-02-2018: 'Echte Amsterdammers stemmen 21 maart; 'Stem van de straat' - lijst 11.

  • Martine, Louise, Nico of Steve: eerlijke kanjers die wel uw belang dienen!
Als u niets te verbergen heeft? Stem dan TEGEN TEGEN TEGEN TEGEN Sleepwet:


Wat de NIET-te-VERTROUWEN-overheid

ons poogt te verkopen = onterecht angst
aan te jagen...

...enkel en alleen om een 'ja' te krijgen om de  onschuldige/ 'gewone' burger nog meer te bespioneren:

Sleepwet brochure van de overheid:

= dus NIET te vertrouwen!

d.d. 09-10-2017: Bits of Freedom roept op om


Bits of Freedom is verheugd dat er een referendum zal komen over de sleepwet. Nadat deze zeer controversiĆ«le surveillancewet in Nederland gehaast door het parlement is aangenomen, is het woord nu aan de burger. In slechts 6 weken tijd zijn > 300.000 handtekeningen verzameld voor een referendum over de nieuwe wet voor de geheime dien-sten.

Het is daarmee duidelijk dat burgers niet zitten te wachten op een vrijheidsbeperkend sleepnet. Ze trekken nu aan de noodrem.

  • Bits of Freedom gaat campagne voeren voor een “nee” tegen de wet. Een tegenstem is niet alleen een protest tegen de groeiende surveillancemaat-schappij, maar ook een oproep aan de politiek om de onschuldige burger beter te beschermen.d.d. 04-11-2018: 'Bits of Freedom presenteert

   de sleepwet-kieswijzer

Vandaag verspreidden we 20.000 brieven door NL namens de fictieve organisatie 'Rijksveiligheids-dienst'.

De Rijksveiligheidsdienst bestaat natuurlijk...


  • GRN: NOG! - ...niet.

Met deze ludieke actie vragen we aandacht voor de sleepwet-kieswijzer. Op basis van 5 scena-rio's en uitleg over de wet kan je...

  • ...zelf bepalen waar jij de grens trekt.

GRN: Stempas Referendum Sleepwet


Nederland glijdt snel af: 'de belangrijkste kenmerken van 'n totalitaire staat':


- in een totalitaire staat wordt geprobeerd het han-delen en denken van mensen zoveel mogelijk te beheersen;

- in een totalitaire staat wordt geweld gebruikt en/ of gedreigd met het gebruik van geweld;

- in een totalitaire staat speelt de inzet van gehei-me politie en verklikkers een grote rol;- in een totalitaire staat speelt angst daardoor...
...een grote rol;

- in een totalitaire staat worden werkgeversbonden en vakbonden gelijkgeschakeld;

- in een totalitaire staat is slechts een politieke partij toegestaan;

- in een totalitaire staat ontbreken grondrechten als vrijheid van meningsuiting, drukpers, ver-gadering en vrijheid van godsdienstVandaag: BussumsNieuws - d.d. 04-03-2018: Komende donderdag:


GOOISE MEREN - De lijsttrekkers van de politieke partijen van Gooise Meren lopen warm voor een verkiezingsdebat.

GRN: de zelf-nadenkende burger laat dit gemeen-te theater volledig koud maar... alleen voor de dak- en thuislozen is dit een goede mogelijkheid om het 

  • 'Gooise bestuur' aan de tand te voelen;

koffie/ thee en 'n koekje te krijgen. Veel liever hadden ze een eigen plek/ toekomst-perspectief!

Komende donderdag doen ze allemaal mee aan een debat op het gemeentehuis. Er wordt gedebatteerd aan de hand van tien lokale stellingen. Het debat start om acht uur. Belangstellenden kunnen een bezoekje brengen aan het gemeentehuis, maar het debat kan ook gevolgd worden op bestuur.gooisemeren.nl.Of GRN daar vanavond heen gaat en/ of 'het debat' = reeds afgesproken = voorgekookt toneelstukje zal volgen? De politie Gooise Meren kan opgelucht 'ademhalen'...Wordt vervolgd...

  • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia