vrijdag 16 augustus 2019

GELE HESJES: ALLEMAAL NAAR TIEL om KANJER ELVIRA GH te STEUNEN! Gele GRN dankt ook alle LIKERS en DELERS = SAMEN STERKER DAN 'ZIJ'!
GELE HESJES NEDERLAND en INTERNATIONAAL naar TIEL: STEUN AAN ELIVRA GH!


En graag sluit volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand
nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - vandaag positief af:

VEEL DANK ALLE LIKERS en DELERS:

  • DE GELE CAMERA HOUDT VOL én GAAT ALTIJD DOOR!!

Uiteraard, want: in het belang van de kinderen, Vrouwe Justitia en in het belang van Nederland.


   MORGEN, d.d. 17-08-2019    
   ALLEMAAL NAAR TIEL:

   GELE KANJER
   ELVIRA GH STEUNEN...
    VANZELFSPREKEND!

      Van EERST: 9 HESJES naar NU MININAAL:
      90 naar...

WAT VOORAF GING:


d.d. 20-07-2019: 'En toen BLIES GELE OLIFANT het SPROOKJE;
                          'ALLES GOED GEREGELD in NEDERLAND'... UIT.


d.d. 31-07-2019: 'WEES DAPPER - VREEDZAME WESP bij GRN OP DE HAND...


GRN: Tot morgen... in TIEL en GELE KNUF voor ELVIRA GH!

Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

Heeft VRIJMETSELAAR 'RICHARD' nu een 'DRIEVOUDIGE PERSOONLIJK-HEID? Pluijmen, Van den Pol, Van den Polder? GÉÉN BEHOEFTE aan jullie!
GRN NEEMT RICHARD RICHARD RICHARD NIET SERIEUS met 3 ACHTERNAMEN!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - is inderdaad géén liefhebber van godsdiensten (om het even welke) en al helemaal niet van:


En dat beeld werd alleen maar weer bevestigd door:


   RICHARD RICHARD RICHARD
   - GRN heeft GÉÉN BEHOEFTE
    om met jou of die 'gerespecteerde? broeder'

   (verder) IN GESPREK TE GAAN
   = ZONDE VAN MÍJN TIJD!
WAT VOORAF GING:


d.d. 12-08-2019: 'OIA-40: WORDT Gele Hesser GRN NU - IMPLICIET - BEDREIGD?d.d. 16-08-2019: '#IkPikHetNiet: STAATSTROLLEN, NEO-NSBers en RARE MAILTJES als je...De gele rakkers - wat hebben die en jíj nu met Vrijmetselaars te maken? Niets!RICHARD RICHARD RICHARD...

  • HELEMAAL DE WEG KWIJT!


richard van den pol
<richardvandenpolder@gmail.com>
Vr 16-8-2019 11:37

Geachte heer groenendijk. 

Bij deze is het niet toegestaan om een kraampje op te zetten bij het Utopia terrein. wel wil ik laten weten dat u mooi bent opgenomen door de Utopia 2.0 super camera.

Met vriendelijke groet,

Eric Greenendijck ??????????

ONTVANGSTEBEVESTIGING door TALPA/ UTOPIA:


Automatic reply:

  • Talpa-agressieveling bij Utopia-terrein!

Utopiawebredactie
<utopiawebredactie@talpa.tv>
Vr 16-8-2019 14:13


Beste Utopia kijker,

Bedankt voor uw mail. Wij ontvangen dagelijks een grote hoeveelheid e-mails. Ons streven is om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, daarom geven wij alvast antwoord op de meest gestelde vragen.

  • Indien wij uw vraag in deze mail niet hebben beantwoord, kunt u nog een reactie van ons verwachten.

...reclame blablabla

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,
Online redactie Utopia


Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

#IkPikHetNiet: STAATSTROLLEN, NEO-NSBers en RARE MAILTJES als je... VRAGEN STELT en WAARHEID ZEGT? Nederland is HEEL ENG GEWORDEN!
STAP VOOR STAP met VELE NEO-NSBers is NEDERLAND heel erg ENG GEWORDEN!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - heeft be-sloten géén tijd meer te verspillen aan het
soort reacties als deze!

Geen verifieerbaar adres/ contactgegevens én foto dan géén reactie en direct in de prullen-bak... dit geldt natuurlijk niet voor mensen die GRN persoonlijk leerde kennen en door hem (meer) ver-trouwd worden!

Tóch vond GRN het de MOEITE WAARD om U TE LATEN ZIEN met wat voor:

   STAATSTROLLEN en RARE MAILBERICHTEN
   je KRIJGT ALS JE HET NIET MEER PIKT...

Maar dát weerhoudt GRN niet. Natuurlijk niet!

  • #IkPikHetNietWAT VOORAF GING:


d.d. 16-08-2019: 'OPROEP aan ÉCHTE en GEACHTE mr. drs. E.S.S. HOOGMA om samen AANGIFTE TE DOEN...EN NEEN, OOK 'TRUTHWARRI0R@PROTONMAIL.COM WORDT NIET-VERTROUWD!WAT VOORAF GING:


d.d. 12-08-2019: 'OIA-40WORDT Gele Hesser GRN NU - IMPLICIET - BEDREIGD?


GRN: 'Groeten' naar Zwitserland...

Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

BIG BROTHER IN HET BOS? TALPA-BEWAKINGSBOLLEN AAN EEN BOOM! SAMENWERKING tussen OVERHEID (LAREN) & BEDRIJFSLEVEN (TALPA)?
Oud-burgemeester 'KRUISINGA' en/of huidige 'MOL': hoe zit dat nu, BB in het bos?


Heeft volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - al gemeld dat hij woensdag d.d. 14-08-2019:

De GEMEEN-TE LAREN OPBELDE om...


    ...te informeren naar de 
    eigendomsverhoudingen
    van betreffend(e) perce(e)l(en) naast
    het TALPAUTOPIA-TERREIN en...

    DE ONVRIENDELIJKE MEDEWERKER DE VERBINDING
    PLOTSELING VERBRAK? DAT VINDT GRN...

    GÉÉN GOEDE 'DIENSTVERLENINGSERVICE'!


    Eens kijken of GRN tijd vrij
    gaat maken om de (altijd) gemaakte AUDIO-OPNAME alsnog te publiceren.

WAT VOORAF GING:


d.d. 15-08-2019: 'HOE ZIT DAT NU, BURGEMEESTER NANNING MOL:

Big Brother in het bos - burgemeester Mol?


Dit bericht is verzonden met hoge urgentie.

Van: drs. E.M. Groenendijk MSc.
Aan: Gemeente Laren/ burgemeester Mol

Vr 16-8-2019 10:59Geachte gemeente Laren, geachte burgemeester Mol,
Geachte wakkere, eerlijke, zelf-nadenkende burgers,

Kortheidshalve verwijst GRN naar de volgende publicatie:

https://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2019/08/big-brother-in-het-bos-talpa.html

Gaarne vernemend, drs. E.M. Groenendijk MSc.Ontvangstbevestiging

noreply@laren.nl
Vr 16-8-2019 11:00
Hartelijk dank voor uw e-mail.

Dit is een automatisch antwoord namens de BEL Combinatie, de werkorganisatie van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren.

Binnen twee werkdagen ontvangt u antwoord op uw email.
 •    Bij eenvoudige vragen ontvangt u een inhoudelijk antwoord.
 •    Bij complexere vragen geven wij u een duidelijke termijn waarbinnen u een antwoord kunt verwachten.

N.B. Spam en/of acquisitie wordt niet in behandeling genomen.

Met vriendelijke groet,
BEL Combinatie
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

OPROEP aan ÉCHTE en GEACHTE mr. drs. E.S.S. HOOGMA om samen AAN-GIFTE TE DOEN jegens NAAMSMISBRUIK door NEO-NSBer als 'hoogEma'!GELUKKIG: drs. GRN MSc. en mr. drs. HOOGMA zijn SLIMMER DAN STAATSTROL!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - doet hierbij:

MELDING VAN NAAMS- en TITELATUUR-MISBRUIK DOOR een - nochtans - ONBE-
KENDE STAATSTROL alias NEO-NSBer...

DIE VERVELENDE MAILTJES STUURT ALS ZIJNDE AFKOMSTIG VAN UW PERSOON...
plus 1 extra letter verschil:  Ergo: gepoogd wordt om GRN tegen U op te zetten
  middels misbruik van uw naam... daar trappen wij
  niet in én zijn beiden boos daarom?!

  GRAAG komt GRN met de ÉCHTE HOOGMA IN
  CONTACT om aldus GEZAMENLIJKE STAPPEN
  te ondernemen - stoppasfamiliedrama@outlook.com
  - JEGENS deze - nog - ONBEKENDE PERSOON:
   AANGIFTE bijvoorbeeld?

  GAARNE VERNEEMT GRN VAN U
  en GROET HOOGACHTEND!

STAATSTROL/ NEO-NSBer POOGT GRN TEGEN mr. drs. E.S.S. HOOGMA OP TE ZETTEN:


Staatstrollen maken misbruik van échte naam en titelatuur mw. 'Hoogma' door zich als een waarschijnlijk niet-bestaande 'HoogEma' voor te doen... dit 'zodat GRN ruzie gaat maken met de échte Hoogma'? Is dat hun bedoeling?

Zoekopsdracht: 'mr. drs. e.s.s Hoogema' geeft als resultaat:

  • Bedoelde je: mr. drs. e.s.s Hoogma

Ergo: mr. drs. E.S.S. HoogEma BESTAAT NIET!

Daar trapt GRN niet in en zal contact opnemen met mr. drs. Hoogma om haar op de hoogte te stellen van misbruik van naam/ titelatuur... want als zodanig is dit te duiden.

Mogelijk dat wij dan samen aangifte jegens de wérkelijke afzender kunnen doen, diegene die zich achter de FAKE-NAME HoogEma VERSCHUILT!

  • Via de INTERNET-PROVIDER MÓET HET IP-ADRES en aldus DE WERKELIJKE AFZENDER toch TE ACHTERHALEN ZIJN?!STAATSTROL NEP-HOOGEMA BLIJFT GRN LASTIGVALLEN... WAT EEN STUMPERD!


Overmoedig ???


GRNDAPPER, bedoel je?

  • JÍJ GEDRAAGT JE ALS een LAFFE HOND!


NEP: Elizabeth HoogEma
e.s.s.hoogema@gmail.com>

Do 15-8-2019 09:51


Geachte heer Groenendijk,

In uw video's richt u zich herhaaldelijk tot ambtsbekleders, zoals de ministers en de minister president. In een recente video zegt u '... ik denk niet dat John de Mol dat wil, want dat is slecht voor zijn imago.' Ik wil u er op wijzen dat geen van hen allen van uw bestaan afweet en het de heer De Mol hoogstwaarschijnlijk geen snars uitmaakt wat u, als verwarde man die klaarblijkelijk niet goed bent geweest voor uw eigen kinderen, van hem vindt.


Het valt mij op dat u uzelf zeer overschat. Ik advi-
seer u dan ook om eens contact op te nemen met een psycholoog. De taal die u uitslaat neemt een steeds verwarrendere en dreigendere toon aan.
Dit is zorgelijk.

GRN: Gaaaaaap! Neem je eigen advies ter harte...

Ik kijk uit naar uw bericht. Indien u hulp nodig heeft bij het vinden van een psycholoog bij u in de buurt, ben ik bereid u een aantal aanbevelingen te doen.

Hoogachtend, mr. drs. E.E.S. HoogEma


GRN: KLINKLARE ONZIN! Daar reageert GRN verder niet op, anders dan:

  • NAAMSMISBRUIK - voordoen als zijnde iemand anders - is STRAFBAAR!


Gele Hesser GRN is DAPPER en VECHT MET OPEN VIZIER!


Van: drs. E.M. Groenendijk MSc.
Aan: NEP-HOOGEMA!
Do 15-8-2019 22:35


Laffe NEO-NSBer:

https://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2019/08/oproep-aan-echte-en-geachte-mr-drs-ess.html

OPROEP aan ÉCHTE en GEACHTE mr. drs. E.S.S. HOOGMA om samen AANIFTE TE DOEN jegens NAAMSMISBRUIK door NEO-NSBer als 'hoogEma'! GELUKKIG: drs. GRN MSc . en mr . drs . HOOGMA zijn SLIMMER DAN STAATSTROL!

Duidelijk antwoord?!
Bericht ontvanger Re: Tegen de muur van Mussert met NEO-NSBers!


Elizabeth Hoogema <e.s.s.hoogema@gmail.com>
Do 15-8-2019 22:35

Geachte heer Groenendijk,

Ik heb uw bericht in goede orde ontvangen. Ik zal uw bericht binnen zes weken in behandeling nemen. Indien één van mijn collega's een 'gepaster' antwoord kan geven, zal ik hen raadplegen. Uw bericht kan dus eventueel worden gedeeld met derden.

Indien ik aanvullende informatie nodig heb, zal ik telefonisch contact met u opnemen.

Hoogachtend, Mr. drs. E.S.S. Hoogema


GRN: GAAAAAP!ONTMASKERDE STAATSTROL = NEO-NSBer BLIJFT PROBEREN ONRUST TE STOKEN:


GRN: Wat een ONZIN blijft die HoogEma uitkramen... het is 'bijna grappig' te noemen! Dat GRN nu extra wordt lastiggevallen, bewijst enkel dat:

  • GRN 'de waarheid' publiceert die 'tegenstanders' vervelend vinden!Re: Tegen de muur van Mussert met NEO-NSBers!

Elizabeth Hoogema
<e.s.s.hoogema@gmail.com>
Vr 16-8-2019 06:01Geachte heer Groenendijk,

Ik heb uw artikel aandachtig gelezen en uw video bekeken. In uw video benadruk u herhaaldelijk op het feit dat 'wat' 'dat' hoort te zijn. Ik adviseer u de zoekmachina 'Google' eens te raadplegen. U zult ontdekken dat wat u stelt, onjuist is.

Daarnaast maakt u mij uit voor "neo-NSB'er". Ik wil u er op wijzen dat, conform art. 261 Sr., dit een smadelijke uitspraak is. U belastert hiermee mijn eer en goede naam. In een soortgelijke zaak (parketnummer: 13/463298-06) is alsmede de eer en goede naam van een natuurlijk persoon landelijk belasterd. De rechtbank heeft in die zaak een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van twee maanden opgelegd. 

In uw video verzoekt u om samen te werken om onrecht te bestrijden.Ik adviseer u om mensen waarmee u samen wil werken niet te belasteren, zoals u doet. Daarnaast is uw manier van spreken zeer storend. Dat heeft verder niks met de inhoudelijk zaak te maken, niettemin wilde ik het vermelden.

Tot slot, zoals ik reeds in mijn vorige mail heb beschreven, adviseer ik u ook nu om contact op te nemen met een zorgverlener. U situatie is zeer zorgwekkend. De heer Treur (uw wijkagent) dient dan ook in te grijpen. Het is onverantwoord omS mensen zoals u 'los te laten' in de maatschappij.

----------------------------------------------------------------------------------------------


GRN: De WIJKAGENT WERD UITGENODIGD maar BLEEK TÉ LAF om TE KOMEN...
         TREURig hoor!


d.d. 15-03-2019: 'POLITIESTAAT NL:
----------------------------------------------------------------------------------------------


Conclusie
U handelt in strijd met art. 261 Sr. Ik heb u hierop gewe-zen. Daarnaast adviseer ik u dringend om contact op te nemen met zorgverlener om uzelf te laten behandelen.

Ik vertrouw erop dat u capabel genoeg bent om zelf een zorgverlener te vinden, aangezien u mijn aanbod niet ge-accepteerd heeft.

Hoogachtend, mr. drs. E.E.S. Hoogema

P.S. mocht u nog fouten in de bovenstaande tekst tegenkomen. Dat is mogelijk. Ik heb de tekst na-melijk niet nagelezen.


---------------------------------------------------------------------------------------------- 


CONCLUSIE GRN: STAATSTROL HoogEma maakt zichzelf niet bekend = niet-verifieerbaar en is KEIHARD ONTMASKERD.
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia