zondag 11 augustus 2019

5G-STEUNZENDER AAN MIJN BUITENMUUR? OVER MY DEAD BODY! - zei vaders dan en díe houdt Gele Hesser GRN er graag in... 5G? Weg ermee!5G-STEUNZENDER AAN DE BUITENMUUR? 'OVER MY DEAD BODY!',  zei vaders dan!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - moest toch
wel HARD LACHEN toen hij onderstaand MAILBE-RICHT ontving van een andere 'Erik'..

ERIK HOUWERS dan wel ERIK VAN BOVEN
- DAT WEET DIE 5G-'DIRECTEUR' ZÉLF NIET MEER...


KLAARBLIJKELIJK TÉ LANG/ TÉ DICHT
BIJ 5G-STRALINGSBRONNEN GESTAAN!

En voor alle duidelijkheid:

GÉÉN 5G OP MIJN GRONDAAN MIJN HUIS!WAT VOORAF GING:


d.d. 29-07-2019: 'GENIETEN van ZON = VERBODEN in NL:5G? WEG ERMEE! GRN dankt ERIK 'HOUWERS/ VAN BOVEN'? voor LOL om DIE L#L!


GRN: Let op...

Volgens het mailadres heet die meneer 'Houwers'
maar onderaan de mail heet 'ie opeens 'van  Boven' (met 2 spaties, inderdaad). LOL

   Dát is nog eens een snelle transitie!

   Erik Houwers
   <houwerserik@gmail.com>
   Vr 9-8-2019 05:05Geachte heer Groenendijk,

Wij willen u via deze mail informeren over de komst van 5G naar uw leefomgeving. Wij zijn een bedrijf belast met de uitrol van 5G in Bussum en omge-ving. Bussum is een van de eerste plekken waar wij namens de telecomproviders de implementatie van 5G zullen uitvoeren.

  • GRN: Hoe heet het bedrijf dan en hoe heet jij nou zélf, Houwers/ van Boven? Wie ben jij dan wel, Erikkie? Waar ben jij - direct - te bereiken? Enzovoorts! GRN reageert niet op mail; stuur maar 'n officiële brief van 'het bedrijf'!


Wij mailen u om u te laten weten dat een van de steunzenders van ons netwerk aan de gevel van uw huis bevestigd zal worden.

Wij willen hiervoor graag een afspraak met u maken, aangezien onze monteur enige tijd werkzaamheden uit zal moeten voeren aan
de buitenmuur.

  • GRN: O ja? Dat dacht ik niet. Gaat niet gebeuren. Enne: ik geloof er helemaal niets van! Wat een slechte poging om GRN in de zeik te nemenHouwers/ van Boven?!

Zou u aan kunnen geven wanneer u beschikbaar bent om de monteur te ontvangen?

  • GRN: Beantwoord eerst maar eens míjn vragen: welk bedrijf, waar kan ik jou persoonlijk bereiken en het belangrijkste: ben je wel helemaal lekker?
  • Klaarblijkelijk heb je té lang en/ of té dicht bij 5G-stralingsbronnen in de buurt gestaan!

Met vriendelijke  groet,
Erik van  Boven - Directeur


GRN: Directeur? Van het kippenhok waarschijnlijk! TOKTOKTOKTOKTTOK - 5G - TOKTOKTOKTOKTOK - 5G:


WILT U TOCH MAAR EENS WAT MEER WETEN OVER 5G? KIJK DAN DOCUMENTAIRE:


d.d. 09-03-2019: KlaTV

   'Tweede dringende oproep:

Onze eerste uitzending "Dringende Oproep:

5G is een gevaar voor het leven" heeft zich als een lopend vuurtje op alle sociale platforms verspreid. Meerdere honderdduizenden oproepen, alleen op Youtube, tonen de exponentiële verspreiding van de 5G oproep!
  • Dit laat zien hoeveel mensen geïnteresseerd zijn in een kritische benadering van 5G.
In deel 1 van de oproep werd ook gewezen op een zeer mysterieuze vogelsterfte in Den Haag, waarover verschillende internetplatforms hebben bericht. Zij schrijven de dood van honderden vogels toe aan 5G-tests die parallel zouden hebben plaatsgevon-
den. Dat deze uitleg niet absurd is, blijkt onder andere uit de beoordeling van professor Dr. Werner Thiede. Hij zegt (citaat): “De nieuwe mobiele telefoniestandaard 5G zal een compleet nieuwe stralingsomgeving voor flora en fauna creëren. De straling zal inten-ser en meer korte golf-, dus “harder” worden - de golfvorm en het effect zal lijken op dat van een stralingswapen.”  

Toch zijn er op het internet stemmen opgedoken die een verband tussen 5G of mobiele straling en de plotse dood van vogels categorisch ontkennen. Er is echter geen volle-

dig wetenschappelijk onderbouwd bewijs dat de dood van de vogels geen verband zou houden met mobiele telefoniestraling.


De tweede oproep van vandaag toont met zeven concrete voorbeelden een steeds terugkerend pa-
troon: zodra iemand beweert dat mobiele telefo-
niestraling de oorzaak zou kunnen zijn van scha-
de aan mens, dier en milieu, uiten zich massaal tegenstemmen die dit verband categorisch ont-
kennen. 

Voorbeeld 1: Mysterieuze bijensterfte


In de deelstaat Beieren loopt momenteel het referendum “Red de bijen!” De achter-uitgang van de bijenpopulatie met ongeveer 80% is alarmerend! In het initiatief, dat onder andere door de ÖDP en de Groenen werd geïnitieerd, wordt mobiele telefonie echter niet eens genoemd als mogelijke oorzaak van de dramatische bijensterfte.


Talrijke wetenschappelijke studies geven echter onloochenbare aanwijzingen dat bijen worden gestoord in hun oriëntatievermogen en communicatie, door draadloze telefo-niestraling, en dit ver onder de geldende grenswaarden! Het is zeer opvallend dat de achteruitgang van het bijenbestand gepaard ging met de uitbreiding van de mobiele telefonie! (Bron: "Bijen, vogels en mensen - de vernietiging van de natuur door elek-trosmog" - Dr. Ulrich Warnke)Desalniettemin beweren politici dat “De nu geldende grenswaarden de grenswaarden zijn die in overeen-stemming zijn met de volksgezondheid en het pre-
ventiebeginsel”. Jürgen Trittin, voormalig federaal minister van milieu (B90/Groenen) 

Voorbeeld. 2. Mysterieuze boomschade


Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia