donderdag 31 mei 2018

Vader vermoorde Anne Faber heeft 100% gelijk: ontsla die OM-er R. Otte - heulende, nu president hof Arnhem/ Van der Winkel is zelf 'n crimineel!

GRN groet en steunt dappere VADER FABER - hij heeft 100% GELIJK:

 • Weg met - bewust?! - falende 'recht'staat te Arn-hel
Vader Anne Faber houdt Hof Arnhem-Leeuwarden verantwoordelijk voor dood dochter:


d.d. 26-05-2018: Volkskrant - redactie

 • Vader Anne Faber: de dood van mijn dochter is het gevolg van falen van de rechtsgang

Volgens Faber valt uit de openbare stukken van twee eerdere rechtszaken tegen verdachte Michael P. op te maken dat hij toen al levensgevaarlijk was. P. werd in 2010 veroordeeld wegens verkrachting van 2 meisjes van 16 en 17 jaar.

Het OM zou toen signalen over een psychische stoornis volgens Faber hebben genegeerd.GRN: Mijn oprechte deelneming met de dappere vader (en overige familie/ geliefden) van Anne Faber. Zonder 'details te willen weten', wordt familie Faber 100% geloofd... zonder enig voorbehoud.

De 'recht'-spraak bestaat niet in Nederland en de verwijten die gemaakt worden...

...klinken, 'voelen' en met ratio/ uit de eigen, zeer negatieve ervaringen met dat Paleis van Misdaad te Arn-hel absoluut geloofwaardig. 

GRN gelooft Faber en:

 • steunt eis tot ontslag en (mogelijk) strafvervolging van nu OM-'topper' Rinus Otted.d 26-05-2018: Blik op nieuws

 • 'Beschermen van de samenleving


In de brief richt Faber zich hierover tot raadsheer

Rinus Otte, die inmiddels in de landelijke leiding van het Openbaar Ministerie zit:

   ‘Ik stel vast dat het gerechtshof de doelen van

    de strafrechtspleging, namelijk het voorkomen
    van herhaling en het beschermen van de sa-
    menleving, uit het oog heeft verloren'.


En: '‘Ik acht u, als voorzitter van het hof, in belangrijke mate verantwoordelijk voor het falen van de rechtsgang van destijds,


en ik vind dat u uw huidige functie als procureur-generaal moet neerleggen in het belang van de geloofwaardigheid en het vertrouwen in de rechtspraak.’Deze volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groe-nendijk MSc. - gewoon PapaErik - is het helemaal eens met vader Faber

en herhaalt de eis = rechtvaardig verzoek:

 • OTTE MOET OPROTTEN!d.d. 26-05-2018: Volkskrant - Maud Effting en Willem Feenstra

Wim Faber:


Wim Faber, de vader van de in september vorig jaar
vermoorde Anne Faber, vindt dat zijn dochters dood
het gevolg is van het ‘falen van de rechtsgang’.

In een open brief vandaag in de Volkskrant, die hij schreef na eigen onderzoek,

   roept hij de voorzitter van het gerechtshof ter 
   verantwoording.


 • Het hof zou signalen over een psychische stoornis bij verdachte Michael P. hebben genegeerd en geen duidelijke motivering hebben gegeven over zijn strafvermindering in hoger beroep.GRN: 'negeren en niet (duidelijk) motiveren'... heel herkenbaar.

 • Paleis van 'Justitie' te Arnhem = Paleis van Misdaad te Arn-hel 


Wat dacht u van 100% bewezen:

'valsheid in geschrifte' en aangiftes tegen > 50 criminele 'rechters, griffiers en...

...nep-'president' Van der Winkel - hof = sof - alsook nep-'president' Blaisse van de recht- = krombank Arnhem = Arn-hel'.

Duidelijker kan niet... meer bewijzen worden gepubliceerd. Dat Paleis van Misdaad moet keihard ontmaskerd en...

 •  op zijn/ haar bek = naar de gevangenis gaan!
d.d. 26-05-2018: Nu/nl


De dood van Anne Faber had voorkomen kunnen worden en is het gevolg van falen van het gerechtshof. Dat stelt vader Wim Faber in een open brief in de Volkskrant.d.d. 26-05-2018: 'Vader Anne Faber haalt in open brief uit naar hof:


Anne Faber werd in september vorig jaar verkracht en vermoord. De vader van de vermoorde Anne Faber roept in een open brief de voorzitter van het gerechtshof in Arnhem ter verantwoording.

 • "De verkrachting van en de moord op Anne had voorkomen moeten en kunnen worden", stelt vader Wim na eigen onderzoek.Criminele 'president' Hof Arnhem-Leeuwarden Van der Winkel dekt falende Otte (OM):


d.d. 30-05-2018: Volkskrant - Maud Effting en Willem Feenstra

 • 'President hof verwerpt kritiek van vader Anne Faber op rechter'

De president van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden neemt het vandaag in een verklaring op voor de bekritiseerde rechter Rinus Otte. Daarmee reageert de president op de open brief van Wim Faber, de vader van de in september vorig jaar vermoorde Anne Faber.


President Fred van der Winkel van het gerecht-shof neemt het nu op voor Otte,

   ...die inmiddels in de landelijke leiding van het 
   Openbaar Ministerie zit.

Hij zegt dat het destijds onmogelijk was om ver-dachte Michael P. tbs op te leggen voor de verkrach-tingen van de meisjes.

Bovendien heeft het hof hem wel degelijk een ‘relatief hoge straf’ gegeven, vindt hij.d.d.30-05-2018: NOS


op vonnis Michael P.

De president van het gerechtshof zegt dat het nor-maal gesproken niet is toegestaan om nadere uitleg te geven over een arrest. Toch wil hij reageren: "Omdat de verwijten van de heer Faber de beslis-singen in de individuele strafzaak uit 2012 over-stijgen."

‘Natuurlijk hebben rechters ook persoonlijke opvat-tingen’, schrijft hij. Maar een publicatie in een aca-demisch debat ‘betekent daarom helemaal niet dat die rechter vervolgens voor-ingenomen is in zaken. (…) Bovendien zullen ook de collega’s in een meervoudige strafkamer daarop toezien.’

 • Van der Winkel schrijft graag een ‘persoonlijk gesprek’ met Wim Faber te willen.


GRN: 'in achterkamertjes' willen 'ze' wel praten en je daar dan... besodemieteren!


Ook GRN was 'op gesprek' in dat Paleis van Misdaad, in 'overleg'- = gesprek met krombank-'president' Blaisse die loog dat

   'beschikkingen met valse handtekeningen deson-    
   danks rechtsgeldig zouden zijn' - complete onzin!


GRN maakte als onomstotelijk bewijs echter een audio-opname van dit schandelijk gesprek en deed aangifte jegens Blaisse...


Dat is de FEITELIJKE WAARHEID:

d.d. 28-05-2018: 'Grondrecht op 'eerlijke' rechtsgang door Paleizen van Misdaad Arnhem en Den Bosch keihard vertrapt 

 • weigeren zelfs de stukken te zenden = ziek!'

'Ook GRN kon weer verder en net voordat het 'te donker voor video' werd bovenstaan-de update opgenomen met hieronder genoemde brief waarop van het sof Den Bosch geen enkele reactie kwam ondanks de verstreken wettelijke termijn tot zending van een ontvangstbevestiging (= 100% zeker met aangetekende verzending a 8 euro nog iets). Dat zegt al heel veel.

Van het sof Arn-hel werd bezijdens de eenmalige 'mail-bevestiging van doorzending aan de president' evenmin schriftelijke ontvangstbevestiging ontvangen.


   Beide Paleizen van Misdaad
   - Arnhem en Den Bosch -

voldeden evenmin aan het
- schriftelijke en aangetekend verzonden -

verzoek tot onmiddellijke toezending van:


   1) de geheim gehouden tussen-beschikking (al maanden!) van de-te-ontslaan-
       nep-'rechter'-tevens-vice-voorzitter-Mintjes,

   2) het ambtsbericht van de officier van justitie en

   3) het schriftelijk verslag van de advocaat-generaal.


Dat zegt alles:

de burger GRN wordt toegang tot het 'eigen' dossier geweigerd! Het is werkelijk schokkend. Andermaal en 100% bewezen dat:

   Nederland geen recht- maar een kromstaat is!

GRN pikt dat niet en...
                             publiceert alle feiten plus meer!'


Hoogste tijd om 'de dure etentjes' (niet hieronder; dat waren 'gewone' gasten) betaald met ons belastinggeld te vervangen door 'op water en brood'...

 • vindt u ook niet?

Wordt vervolgd...


 • Uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!

       No justiceno peace - Luctor et emergo -

       Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!


Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia!