vrijdag 29 juni 2018

Geen immigratie- maar 'n regerings-probleem! Willen we meer of minder Rutte's kliek? Minder, minder, minder! Dat gaan we dat samen regelen...
'Boter, kaas en eieren', voor Echte Nederlandse kinderen: Hup Nederland Hup!
Het immigratie-probleem komt door ons regeringsprobleem: kom ook in opstand!


Volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - stemde/ -t geen PVV, FvD of VuVuDu maar zeker ook geen D'666, GroenLinks, CU, DENK en alles daar tussen! Waarom niet?

Omdat ze allemaal niet de belangen van 'het volk' behartigen maar slechts 'het plan' uitvoeren en ons - van alle kleuren, vrouw/ man, gelovig of niet, hetero of LHBTI+? - tegen elkaar willen opzetten... Europa graag in chaos zouden willen storten (een burgeroorlog en/ of WO-3 tegen Rusland?).

 • Neen, dus. Genoeg is genoeg.

Het immigratie-probleem is snel op te lossen want: het is een regerings-probleem! Willen we meer of minder van Rutte's kliek?

Minder, minder, minder! Dan gaan we dat toch samen regelen..

 • lang leve de pacifistische Schuursponzen-Revolutie van WEZB - Wakkere Eerlijke Zelf-Nadenkende Nederlandse Burgers!d.d. 28-06-2018: RTL Nieuws

   'Merkel:
    onenigheid over migranten kan lot EU bepalen

De onenigheid over asielpolitiek kan het lot en de eenheid van de Europese Unie bepalen.

Daarvoor waarschuwde de Duitse bondskanselier Angel Merkel in de Bondsdag, vlak voor de Europese top van vandaag en morgen in Brussel.


Wat willen wij?

Onafhankelijke landen die samenwerkenunilateralisme

 • Politiek waarbij een staat eenzijdig op-treedt zonder afhankelijk te zijn van de samenwerking met andere staten.


of:

1 groot Neo-Nazi-Europa - met nu nog landen maar dan slechts 'provincies'?

= multilateralisme

 • Activiteit waarbij een staat met twee of meer andere staten geza-menlijk optreedt. De GATT en de Wereldhandelsorganisatie (WHO ) zijn belangrijke voorbeelden van multilateralisme. In dit geval betreft het de internationale handel. Multilateralisme komt ook op andere terreinen van internationale betrekkingen voor.


GRN voelt zich Nederlander, dan Europeaan en Citizen of the World. En dat kan allemaal tegelijk...

 • zonder op te gaan in de steeds enger wordende Neo-Nazi-EU


d.d. 28-06-2018:

'Angela Merkel waarschuwt voor de toekomst van de EU bij de migratie-top'

De Duitse bondskanselier, Angela Merkel, gooit olie op het vuur door te stellen dat de komende EU-top over migratie het einde zou kunnen betekenen van de Europese Unie. Migratie is volgens haar een onderwerp dat de lidstaten uiteen drijft en


Daarom moet er ontwikkeling zijn bij de komende top, anders zal het alleen maar bergafwaarts gaan.GRN: Neen, mw. Merkel...
         dat zien wij toch heeeeel anders;

   lang leve het uiteenvallen van de EU!

Wat een zegen voor alle burgers van de EU is dat...
geen Merkel, geen Macron, geen Rutte! Weg met al die leugenaars, weg met die volksverraders!


 • Lang leve onafhankelijke Europese landen met wakkere, eerlijke en zelf-nadenkende burgers - leve WEZB-internationaalsamen verschillend!

Eindelijk weer vrij en kunnen we verder samenwerken als onafhankelijke Europese landen! Zonder die, door ons niet-gewenste, massa-immigratie!

GRN haat discriminatie en geen 'wij' en 'zij' maar samen. Toch: stop Kalergi-plan nu:


juli 2017: Wakkere mensen: 'Het Kalergi Plan'


Cobra verwijst in zijn Planetaire Situatie Update van 5 juli 2017 naar deze artikelen. Ik heb ze beide vertaald en het geheel is een flink stuk geworden om te lezen, maar zeer de moeite waard. Het is een ‘eyeopener’ voor iedereen die zich afvraagt wat en waarom er gaande is in het Europa van vandaag.

Het Kalergi Plan dateert al van de twintiger jaren van de vorige eeuw (dus bijna hon-derd jaar geleden!) en is in feite het grondplan voor de oprichting van de EU en de ver-nietiging van de soevereiniteit van de Europese landen en mensen. Het door Richard Coudenhove-Kalergi geschreven boek ” Praktischer Idealismus” beschrijft zijn visies hoe hij geloofde in de vernietiging van het zelfbeschikkingsrecht en de eliminering van Europese naties, te bewerkstelligen door de formering van een Europese gemeen-schap. De absolute kern:

om een nieuw ras te creëren en te vestigen met nieuwe kenmerken en karakteristieken, door het mengen van blanke Europeanen, Aziaten en zwarte Afrikanen, om zo de karakteristieken van de Europese mensen te veranderen en te modificeren op “positieve manieren”.

Dit wat hij voorstelde zou moeten gebeuren door geforceerde massamigratie om een ongedifferentieerde homogene massa van slaven te creëren die zouden moeten worden gedomineerd door een welvarende zelfverkozen elite.d.d. 11-02-2017: Epoch Times Deutsch

 • 'Der Kalergi-Plan und die Abschaffung der europäischen Völker'

- Merkel erhielt 2010 Kalergi-Preis

Im Kalergi-Plan wird seit 1922 die Abschaffung der europäischen Völkervielfalt angedacht, eine „Alternativlosigkeit“ des Planes wurde herbeigeredet ... und Bundeskanzlerin Angela Merkel wurde 2010 mit dem „Europa-preis“ der „Coudenhove-Kalergi Stiftung“ ausgezeichnet.

d.d. 23-06-2018: Cassius
GRN vindt dat Nederland voor de zich-Nederlands voelende mensen is, logisch toch?!


Lang leve de Super-Elite van:

Noord- en Zuid-Hollandse Nederlanders, Friese Nederlanders, Groningse Nederlanders, Limburgse Nederlanders, Brabantse Nederlanders, Zeelandse Nederlanders, Utrechtse Nederlanders, Gelderse Nederlanders, Overijsselse Nederlanders, Drentse Nederlanders, Flevolandse Nederlanders

of anders gezegd:


Antiliaanse Nederlanders, Surinaamse Nederlanders, Turkse Nederlanders, Marokkaanse Nederlanders, Afghaanse Nederlanders, Egyptische Nederlanders, Ghanese Nederlanders, alle menselijke Nederlanders en dus ook: Duitse Nederlanders!

   Allen die een Nederlands paspoort hebben...

   en zich ook Nederlander (willen) voelen!Dubbele nationaliteit? Dan blijf je 'moeilijkheden' houden:

 • waarom niet als je 18 bent dan 3 jaar de tijd en kiezen met 21 jaar?

Voelt iemand zich ook Echte Nederlander...
dan graag dat andere paspoort teruggeven.

Kan 'ander paspoort teruggeven' niet? Dan, helaas, inderdaad het NL-stem-recht ontnemen totdat het andere land door druk van 'de eigen burgers' ook vrij zijn om te verkiezen hun toekomst elders = in NL, op te bouwen - en als ...

 • ECHTE NEDERLANDER mee te beslissen over ONS LANDIs dat geen eerlijk plan? GRN vindt van wel...

En dat geldt ook voor zijn eigen drie dochters die zowel de Nederlandse alsook de Duitse nationaliteit bezitten...

   PapaErik houdt altijd van zijn meiden;

ongeacht 'het paspoort'!


Wat uiteraard zeker niet betekent dat Nieuwe Nederlanders net als GRN 'lekker kaas' moeten worden - lang leve de verschillen - maar wel dat iedereen zich hier ook Echte Nederlander/-se voelt dan wel gaat voelen. Alleen dan komen we er 'zonder kleer-scheuren' uit:

Eerst echt samen-leven voordat we meer immigranten tot Europa toelaten...

 • dat is in belang van iedereen met een Nederlands paspoort, aldus GRN


GRN maakt geen onderscheid tussen 'Jan, Piet, Truus' of 'Mohammed, Bilal, Chaima' - voor allen dezelfde kans(en); dat zou iedereen moeten doen!

 • Allemaal gelijkdus ook allemaal 1 nationaliteit... logisch en wel eerlijk.

GRN haat discriminatie en/ of rascisme...

 • 'daar zijn we helemaal klaar mee',

staat er op 'n A4-papiertje op het raam van het buurthuis in Amsterdam-Noord waar hij langs komt als er naar de pont wordt gewandeld. Helemaal mee eens: beoordeel alle mensen op hun gedrag(ingen), niet op hun sexe, afkomst, huidskleur, geloof of seksu-ele overtuiging enz.... artikel 1 van de Nederlandse Grondwet.

 • Maar: 'scheid het kaf van het koren', in alle bevolkingsgroepen en -lagen! Dat is wat Nederland nodig heeft en... te beginnen aan 'de top'! d.d. 22-06-2018: 'GRN's plan:


= gelijk oversteken, akkoord?!'d.d. 23-06-2018: 'Echte NL-ers laten zich NIET door DENK/ Azarkan
                            en PVV/ Wilders tegen elkaar opzetten

 • samen veel sterker en in opstand tegen die nep-'elite'!'

Uw delen wordt gewaardeerd;        
daarvoor mijn oprechte dank!


No justice, no peace - Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia!