zaterdag 12 mei 2018

Berta-4 Willempie en Maxima-al Lelijk-van-binnen mogen van GRN direct doodvallen! Steun voor Nadia/ Insiya maar Erik/ LJI in de steek gelaten!Nadat deze volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - het NOS-nep-'journaal' van d.d. 12-05-2018 om 17:00 uur... 


gekeken had, werd de aldus genoemde 'emotionele brief' van Nadia Rashid - de moeder van ontvoerde Insiya - op-gezocht, vervolgens op youtube aandachtig beluisterd en

 • met 'gemengde gevoelens' bekeken:


d.d. 11-05-2018: Humans of Amsterdam 


44.507 weergaven

d.d. 12-05-2018: NOSVANDAAG, 10:34 BINNENLAND, KONINGSHUIS'

Koningin Máxima laat via de Rijksvoorlichtingsdienst weten dat ze meeleeft met de wanhopige moeder.

 • "Het is - in het bijzonder op Moederdag - verschrikkelijk wanneer een moeder en haar kind tegen hun wil niet bij elkaar kunnen zijn. Dat gemis is schrijnend", meldt Máxima.

GRN: geldt hetzelfde niet voor: 'drie dochters en hun vader'...d.d. 12-05-2018: NH Dagblad'Koningin Máxima 

reageert

op brief moeder Insiya:


AMSTERDAM - (AT5) Koningin Máxima heeft via de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) gereageerd op de open brief en emotionele videoboodschap van Nadia Rashid, de moeder van de ontvoerde Insiya. Enkele dagen voor Moederdag herinnerde Nadia de koningin eraan dat haar 4-jarige dochtertje voor het tweede jaar op rij haar moeder niet mag zien.


GRN:

Nederland kan Maxima-al lelijk
namelijk...

     ...missen als kiespijn!

   - leve Rood Wit en Blauw, weg met die Oranjes - 

Weg met de monarchie en leve de Volksrepubliek


van eerlijke, weldenkende Nederlanders. Lang leve ons Nederland:

 • Lang leve Rood-Wit-Blauw!

Moeder Nadia/ Insiya wel geholpen, GRN juist tegengewerkt door 'overheid/ media'?!d.d. 30-12-2016: '
Vader ontvoert kind en moeder is zielig; alle media erop. 


Maar ontvoert moeder 3 dochters 3x in samen-werking met criminele jeugd'zorg'/ 'recht'ers... 


Kleine, arme Insiya blijft klemzitten tussen ouders; nu triest PAS aanstaande?

 • 'Het is onmenselijk'. Zal zij niet hebben geroepen: waar is mama? Ik wil ma-ma zien! Ik wil naar mama toe. Wat doe je op dat moment dan? Breekt je hart dan niet? Heb je geen hart, heb je geen geweten? Dit mag een kind niet overkomen!'d.d. 02-01-2017: 'Mannendiscriminatie in het NL-familie'recht':

                           Moeders zijn zielig, vaders altijd 'n lul...
                          
                           en jeugdzorg, politie, rechters onafhankelijk
                           alsook professioneel? Dat is echt ONZIN!

In hetzelfde schuitje...Op vrijdag d.d. 23-12-2016, 20:51 uur schreef deze 'vader-in-hetzelfde-schuitje' een hart onder de riem aan moeder Nadia:


   'Dezelfde rechten en plichten voor moeders
   en vaders;

      terug met Insiya en

      terug met Lina, Jördis en Imke.

   Sterkte... ik begrijp wat je doormaakt. Erik' 


En reageerde zij zaterdag d.d. 24-12-2016, 13:30 uur als volgt, lief:


   'Beste Erik, Bedankt voor je bericht. Ik wens je heel veel sterkte. Geen ENKEL ouder
   mag dit meemaken, ongeacht of het de moeder of vader is. Kinderen zijn geen
   strijdmiddelen en horen niet te worden 'misbruikt' in grote mensen problemen.

   Ik hoop dat er snel verbetering komt in jouw situatie en in elk ander situatie waarbij
   een ouder de ander ouder het moeilijk dan wel onmogelijk maakt. Dit mag geen
   enkel ouder of kind meemaken.

   ALLE Kinderen zijn belangrijk. Ook de kinderen waarvan wij niets vernemen.

   Heel veel sterkte! Groet, Nadia'
d.d. 02-04-2017: '
Als Groenendijk-je bij PAUW-tje komt, dan geeft hij niet thuis!


Als puntje bij paaltje komt... als het er echt om gaat, partij te kiezen - voor licht of 't donker - dan blijkt de reguliere media steeds aan de verkeerde kant te staan!d.d. 04-03-2018: 'Meet Eva Jinek met 2 maten?


Vindt u het ook niet heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel erg opvallend dat tot aan niet-mijn 'koningin Maxima-al Lelijk-van-binnen' er gepoogd wordt om moeder Nadia/ Insiya te helpen maar...

...tegelijkertijd 'alles werd en wordt gedaan om het PAS-familiedrama van PapaErik en dochters Lina, Jördis en Imke in de doofpot te stoppen/ houden?

Deze volhardend vader en recht-zoekend burger steunt Nadia Rashid met heel zijn vaderhart en... 

hoopt dat Insiya spoedigst bij haar terug komt;
net zoals zijn allerliefste drie dochters LJI...

 • Berta-4 Willempie en Maxima-al Lelijk-van-binnen mogen van GRN direct doodvallen!

GRN: Hoogste tijd dat Willempie 'goed op zijn nummer (terug-) gezet wordt'! • Uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia


OIA-15: Rouvoet's duivelse 'scheiden zonder schade' = belediging 'ver-stoten' ouder(s)/ PAS-kinderen; keihard bewijs van overheidsmisdaad!GRN weet zeker dat 'als de hel bestaat'... Rouvoet CS daar 'n warm welkom krijgen!
GRN: Scheiden zonder schade? Niet als Rouvoet CS de scepter zwaaien... naar de nor!


d.d. 11-05-2018: J. Zander


Ik heb veel moeite om mijn woorden op het scherm te krijgen. Ik laat het even bij wat rauwe werkelijk-heden die ik snel kwijt wil.

De plannen van Rouvoet zijn een regelrechte belediging voor al die vaders en an-deren die al jaren het gerotsooi rond kinderen en scheiding (tussen kinderen - ouders) proberen aan te pakken. Dat aanpakken gebeurt niet alleen door kritiek op het eigen functioneren maar uiteraard ook door kritiek, ernstige kritiek, op het functioneren van zogeheten professionals. Al 20 jaar geleden was de Raad voor de Kinderbescherming bereid dat te erkennen.

 • Ondertussen is het alleen maar erger geworden.


Maar wat zegt Rouvoet CS nu:

   Ik maak hierbij nog wel een opmerking

   Hoezeer ook te begrijpen vanuit het ervaren onrecht 
   en de vaak jarenlang opgebouwde gevoelens van
   frustratie en onmacht

   ...is het niet behulpzaam dat van de kant van de ver-
   stoten ouders’ en hun belangenorganisaties vaak

   ...alle hulpverlenende, jeugdhulp- en justitiële instan-
   ties worden gewantrouwd en beschuldigd van mede-


plichtigheid aan het contactverlies.GRN maakt deze opmerking:Niet:


'ervaren' onrecht en opgebouwde gevoelens van frustratie en onmacht;


'niet behulpzaam dat de ‘verstoten ouders'...

...alle hulpverlenende, jeugdhulp- en justitiële instanties wantrouwen en beschuldigen van

medeplichtigheid aan het contactverlies.


Maar wel:


 • Zeer gegronde gevoelens van verdriet, boosheid en door GRN omgezet in strijd;


 • Keiharde bewijzen van niet alleen 'mede-plichtigheid' maar juist door de overheid georganiseerde (en mogelijke) vader-ver-vreemding = de smerigste misdaad ooit;


 • Criminele jeugd'zorg', misdadige familie'recht'ers/ 'griffiers en presi-denten' en wetsminachtende Politie, Openbaar Ministerie plus dito Ministerie van Justitie en Veiligheid/ mr. Grapperhaus en drs. Dekker!


Jegens deze 100% misdadigers - meer dan 50 personen! - werd door GRN consequent aangifte gedaan maar - zoals dat door de 'club tegen het volk' wordt 'opgelost':

'zij' dekken elkaar allemaal... ongeacht de keiharde bewijzen van het tegendeel. En dat blijft voor GRN en ieder rechtschapen mens: onacceptabel!

 • Het is 1 grote nep: 1 grote oplichtingspraktijk: Nederland is helemaal geen rechtsstaat maar in werkelijheid 'n vieze, koude, kale, kolere KROMSTAAT!


Met mijn drie allerliefste dochters als grootste slachtoffers en dat pikt hun vader, deze PapaErik niet; nooit worden 'de meiden' in de steek gelaten...


GRN ontmaskert alle misdadigers...

   - inclusief mw. S.S. die morgen niet het recht
   heeft om 'Moeder?dag' te vieren... die ere-
   titel verdient zij namelijk allang niet meer! -

...en vecht voor zijn allerliefste drie dochters en Vrouwe Justitia!

Want:


De waarheid en...

 • echte liefde van PapaErik voor zijn dochters LJI duren het langst!


Vervolg: J. Zander

 • Rouvoets ontkenning van de rauwe werkelijkheid van scheidingsterreur:

Dit is niet alleen een wat onderbelichte weergave van de mening van verstoten ouders, die vaak ook nog verstoten burgers zijn, maar ook

 • een ontkenning van de werkelijkheid van actieve verstoting door zogeheten professionals zelf.

En verder markeert het dus een aanzienlijke backlash in het zicht van de instanties op hun eigen functioneren. Niet verwonderlijk als je ziet wie de commissies van Rouvoet bevolkten.

 • Het is gewoon het schoonpraten van hun eigen wanpraktijken!


Recente GRN-publicaties mbt. 'Ratten van de RvdK', Grapperhaus, Dekker en Rouvoet:


d.d. 27-10-2018: 'Grapperhaus-valt-in-duigen: getuige Holleeder niet beschermd end.d. 09-11-2017: 'Onmogelijke combinatie = Roeters/ Raad voor de Kinder-
                          NIET-'bescherming en moeder-curator Hopmans! 


Leugenaars die over waarheid spreken? Hahaha, je zou er bijna van gaan lachen als die smeerlappen niet ons kind/ onze kinderen in pijn, ellende en verdriet (laten) storten om... er zelf beter van te worden! 'Geld, macht en smerige zaken', dat is waar het dat soort 'professionals' werkelijk om gaat.


De echte kinderbelangen - om nog maar niet van vader-belangen te spreken - worden stelselmatig genegeerd en 
vertrapt;

 • familiewetten geminacht en aan de laars gelapt en...
       tegelijkertijd hebben ze 'het lef' = vuile, smerige leugen-
       praat om zichzelf als 'beschermers van kinderen en wet'
       te laten vieren. Gatverdamme; bahbahbah!

Hoe geest-es-ziek is dat wel niet? Inderdaad, heel erg ziek!'Scheiden zonder schade'? Eerlijk delen?

 • Niet alles is tegenwoordig '(ver) beter (d). Zeker niet met huichel- en geen 'echte christen'-Rouvoet!


'Vroeger'...

 • ...werden dit soort misdadigers 'gevierendeeld'!


d.d. 24-03-2018: 'OIA-14: 'Jeugdzorg/ familierechters' verkrachten (belang van
                           het) kind en dekken elkaar af; vieze criminelen!

 • Rouvoet/ Christenunie = duivels!'
GRN gaat zijn aandacht weer - voornamelijk - richten op het figuurlijk 'afschieten van criminele jeugd'zorg' en misdadige familie'rechters'. Het is 'lekker weer' en dus geen 'reden' om niet te komen opdagen bij komende OIA-acties!


Want: echte ouders zijn Ouders In Actie! Aanmelden via:
d.d. 04-01-2018: 'Ouders In Actie: wilt u uw kind(eren) weer zien?
                           Niet x-keer per jaar... maar iedere dag?Wordt vervolgd...

 • Uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

Houdt u van uw (klein-) kinderen, uwzelf en van gezonde lucht? 'Kijk svp. verder dan uw neus lang is' en ook omhoog - 'ze' maken ons bewust ziek!GRN: Dat doen ze al 10-20 jaar of langer...

 • en MOET NU meteen GESTOPT WORDEN!

'Wie kijkt er nu niet omhoog?' c.q. 'wie kijkt niet verder dan zijn/ haar neus lang is'?


Wanneer deze volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - andere mensen, heeeeeel voorzichtig aanspreekt en vraagt om...

 • 'eens vaker omhoog te kijken; denkt u dat die vliegtuig-strepen alleen gewone verontreiniging is of heeft u al wel eens van chemtrails gehoord?'

dan reageren de mensen als volgt:


   1) neen, dat interesseert mij niet... het zal wel.

   2) jazeker, dat zijn contrails, gewone strepen;
   
   3) chemtrails? neen, daar geloof ik niet in, onzin!

of... helaas een enkeling:

   4) je; ik weet het; chemtrails - heel smerig; stop dat... wat gaan we doen?maar allemaal...

 - minus 'groep-1 personen' - zijn bereid om naar de argumenten en 'normale, begrijelijke' uitleg te luisteren en

GRN hoopt dat - nadat we elkaar tenslotte een 'fijne dag verder en geniet van de zon! Ja, dank u, u ook!' toegewenst hebben -  de meeste personen...


 • ...uit 'groep 2 en 3' thuis inderdaad eens te gaan internet-onder-(kijk naar boven; alle bewijzen al te zien!)-zoeken betreffende: 'chemtrails'.


En ook deze site (vaker) gaan volgen... dank u!

GRN doet zijn best om alhier en 'iedereen die hij te-genkomt', wakker te maken. Stapje voor stapje... zodat 'schelletje voor schelletje'; de ogen willen zien en de hersenen hard gaan nadenken... zodat uitein-delijk de spieren tot actie overgaan!

Want: dit zijn geen 'normale condenssporen/ gewone luchtverontreiniging door vliegtuigen' maar ons-lang-zaam-maar-zeker-doodmakende-chemtrails/ geo-engiNEEring! 

Zie video hieronder, vanaf 5 sec. en vervloek:

 • die psychopaten-piloten die ons vergiftigen - dier/ natuur en mens-kinderen & volwassenen:


d.d. 21-06-2017: macentertainment Youtube News

 • Shocking Up Close Video of a CHEMTRAIL PLANE Dumping it's POISON

This is an incredible up close video of a chemtrail plane spraying massive amounts of what we think are a mixture of chemicals into our atmosphere.

From there it continues into our drinking waters, foods and the innocent animals of this world.


En dat gebeurt dus ook 'gewoon = misdadig' (bijna) iedere dag in Nederland:
TEKEN de PETITIE: Stop chemtrails nu en weermanipulatie nu

- al 33.706 ondertekeningen!

Dit is een burgerinitiatief om 40.000 handtekeningen te verzamelen om het heimelijk toepassen van weermodificatie (geo-engineering) of ook wel solar radiation manage-ment of Albedo management genoemd, door middel van het sproeien van zogenaamde chemtrails op de agenda van de samenleving en de Tweede Kamer te zetten.

Heeft u hier voor of tegen kunnen stemmen? Piloten, doctoren en wetenschappers ver-tellen de waarheid over chemtrails. Via zoekmachines is er veel info en beeldmateriaal te vinden. Op universiteiten wordt openlijk college over geo-engineering gegeven. Er moet snel duidelijkheid over komen. Teken deze petitie dus!

Let op, dit is GEEN complottheorie! Google het woord Chemtrails maar eens!

We vragen je dit burgerinitiatief te steunen door je handtekening te zetten. Met 40.000 handtekeningen zorgen we ervoor dat het sproeien van Chemtrails en weermodificatie-programma's besproken moeten worden in de Tweede Kamer. Wij hopen dat er dan serieus onderzoek komt en getuigen gehoord kunnen worden tijdens een "parlemen-taire" hoorzitting! Alleen al het lanceren van dit initiatief heeft de aandacht gevestigd op chemtrails. Dus we hopen dat als er veel mensen deze petitie tekenen, dit de druk opvoert om er NU mee te STOPPEN en de onderste steen boven te laten komen! Een parlementaire hoorzitting of parlementaire enquête waar betrokkenen uit binnen,- en buitenland onder ede gehoord gaan worden moet hier duidelijkheid over geven. Je kunt dit burgerinitiatief alleen tekenen als je Nederlands Staatsburger bent en ouder dan 18!

GRN ondertekende: Dank u wel. Nu is het belangrijk uw ondertekening te bevestigen. Op e-mailadres stoppasfamiliedrama@outlook.com ontvangt u een e-mail van webmas-ter@petities.nl met "Bevestig alstublieft" in de onderwerp-regel. Kijk ook in uw spam/ reclame-postbus als u de e-mail niet kunt vinden. Zonder bevestiging telt uw onderte-kening niet mee.

GRN: bevestigde en ja, u mag mijn 'naam en woonplaats publiceren'!

Nog niet overtuigd van...

    ...de smerige waarheid?

 • Kijk dan svp. dit filmpje eens:

U ziet alles aangeduid en duidelijk uitgelegd:d.d. 17-05-2012: 911operationgladio

 • You can see the sprayers
       /nozzles and everything!

en hier vanuit een 'gewoon = stiekem van chemtrail-sproeiers voorzien vliegtuig; door een wakkere passagier(e) gefilmd:

     d.d. 02-10-2014: Grover Watrous

 • Passenger On Plane Films Chemtrail Nozzle Spraying

En neen: dit is absoluut geen 'gewoon dumpen van overvloedige brandstof'!

GRN: Met dit resultaat boven Bussum - dat komt allemaal naar beneden en wordt door ons ingeademd en ga zo maar door.


Kijk ook, onderzoek zelf en sluit u aan:
d.d. 22-04-2018: 

'I Amsterdam: beware of pickpockets, wrong drugs and toxic chemtrails:
video report onWordt vervolgd...

 • Uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia