donderdag 17 augustus 2017

NL is geen rechtstaat (meer) en keihard bewijs in diep-triest PAS-familie-drama met 3e, intern. kinderontvoering. Hof te Arnhem is zelf misdadig!Met haar is alles gelukkig weer goed gekomen.


Het Paleis van Misdaad echter...


is niet te genezen! Dus:

 • Onmiddellijk ontslaan en

vervolgen naar het wetboek van Strafrecht...
die hele hap!

Groenendijk is sterker dan ooit.

              Want: samen met jullie!


NL-'rechters' helemaal niet 'onafhankelijkbetrouwbaar' maar... zelf crimineel:


De 'gemiddelde' burger van Nederland krijgt in haar/ zijn leven 1 keer te maken met een rechtbank/ hof en het is dan ook niet verwonderlijk dat veel mensen... 'onder de indruk zijn' van die statige gebouwen met marmer, bewaking en een staatsieportret van niet-mijn koning WA.

Helaas geloven de meeste mensen dan ook...

dat we in Nederland in een 'rechtstaat' leven waar de individuele burger tegen de willekeur van de over-heid beschermd wordt. Dat de rechters onafhankelijk en betrouwbaar zijn = eerlijk, conform de wet hun afwegingen maken en dan uiteindelijk een bindend oordeel afge-ven = de beschikking, het laatste beslissende woord waar de partijen zich dan aan te houden hebben.

Dit doen we zodat de tegenstanders op te'recht'zitting elkaar niet buiten de rechtszalen 'in de haren - of erger - vliegen', zodat mensen niet aan 'eigen-richting' gaan doen.

Echter:

 • de rechtspraak staat of valt dan bij de onafhankelijk- en betrouwbaarheid van die ambtenaren die voor de rechterlijke macht werken  = 3e been van 'trias politica' vormen.


Wat nou als volhardend vader en recht-zoekend burger drs. Erik M. Groenendijk MSc., wonende te Bussum dit - uiteraard 100%; onomstotelijk en wettig overtuigend -

...kan bewijzen (slechts het 'topje van de ijsberg' werd nochtans op deze site gepubliceerd)...

...dat meer dan 50 'rechters, griffiers, secretariaats-medewerkers

en beide presidenten' van het Paleis van Justitie te Arnhem = Paleis van Misdaad te Arn-hel...

 • zich niet aan de wet(ten) hielden en

Vrouwe Justitia in ons diep-trieste PAS-familiedrama jarenlang verkrachtten!


Feitelijk. Dat is onacceptabel...

 • PapaErik Groenendijk pikt dat niet!
Hoezo wijst het OM aangiftes tegen criminele 'rechters' af?


d.d. 11-08-2017:

'Na dossierinzage: 

geheime tussen-beschikking van hof Arnhem gevonden - Mintjes - die corruptie van crimineel Paleis van Misdaad/ OM aantoont!'

d.d. 15-08-2017:

'Ontsla vice-president hof Arnhem/ Mintjes:

zij wil als 'slager het stinkende vlees van collega-rechters en presidenten gaan keuren?' Dat kan niet.'

OM vervolgt wel burgerboefjes maar laat crimineel 'toga-tuig' gewoon? zitten!


Groenendijk verwijst naar publicatie d.d. 17-07-2017:

'Is OM-baas mr. Van der Burg bang voor wat 'eerlijke' concurrentie?

Wie ondermijnt er nu wat?

   Dient het OM wel de rechtstaat of...

...alleen 'de elite'?!'Groenendijk's drie dochters werden nu in totaal al drie keex ontvoerd, sinds d.d. 27-06-2016 met criminele hulp van o.a. Paleis van Misdaad te Arn-hel en na maanden, neen jarenlang temporiseren/ afhouden van mijn ter zake door het OM afgewezen aangiftes blijkt dat er zelfs een tussen-beschikking werd achtergehouden/ mr. Mintjes die behandeling d.d. 23-12-2016 vastlegde, maar nooit nagekomen werd...

...'omdat' het arrondissementsparket Arnhem/ Leeuwarden (het OM) wel snel alle - 100% gegronde! - aangiftes seponeerde...

 • maar tot op heden weigert dat met vereiste stukken! te onderbouwen.


'Logisch'; dat kan het OM namelijk niet.


Er is namelijk geen enkele, plausibele 'reden' te bedenken waarom 'rechters' die aangetoond de (familie-)wet negeerden; waar de verkeerde = valse handtekeningen onder beschikkingen staan maar desondanks als 'rechtsgeldig' werden aangemerkt door 'president' Blaisse (= keiharde leugen!); waar het hof beschikking in hoger beroep afgeeft terwijl bezwaarschrift tot vernietiging van rechtswege bij de rechtbank werd ingediend en ga zo maar door...

...nog steeds niet door het OM = de Rijksrecherche vervolgd werden voor 100% aangetoond; diverse criminele gedragingen!

 • Schokkend onprofessioneel, feitelijk misdadig van OM/ Van der Burg!
De wet geldt toch voor iedereen?!

Dus:

ook criminele not-'abelen' zijn te vervolgen...
als zij zich schuldig maken aan strafbare (non)-gedragingen! Juist zij dienen 'smetteloos' te zijn!


Gebeurt dat niet, maar weigert het OM te vervolgen, dan negeert de officier van Justitie de afgelegde ambtseed en is de feitelijke werkweigering = meten met twee maten, de facto een strafbaar feit en dient door Rijksrecherche vervolgd te worden.


Groenendijk kent - inmiddels - de wet beter dan al die 'mr. in de rechten' bij elkaar...

of die mrs. weten zelf ook dondersgoed dat zij de boel besodemieteren, maar;

'dat mag niet uitkomen en spannen ze samen'. 

Gatverdamme!

Doorzien en aantoonbaar met nieuwe ontwikkeling:

 • het hof trekt haar p#k terug = erkent impliciet dat GRN gelijk heeft!

Hof Arnhem kan niet oordelen over misdrijven gepleegd door o.a. hof Arn-hel!


Beklagzitting 18 augustus 2017

di 15-8-2017 08:52

Van: H.P. (Hof Arnhem-Leeuwarden) H.P.@rechtspraak.nl
Aan: drs. Groenendijk MSc.
 • 'Beste meneer Groenendijk,

Reactie GRN:

1. Niet 'beste' meneer, mw. H.P. - wij staan niet op vriendschappelijke voet, integendeel. Groenendijk meent dat uw 'vrijwillig ontslag' gepast is.

2. Net zoals 'Geachte heer Groenendijk' als aanhef boven uw brief gebruikt had moeten worden zoals in formele brieven gebruikelijk, nietwaar?!


 • De behandeling van uw beklagzaak onder nummer K16/0751 zal niet aanstaande vrijdag plaatsvinden, gezien de omstandigheden dat u een klacht tegen de voorzitter hebt ingediend...


Reactie GRN:

1. Omdat Groenendijk een klacht tegen de voorzitter = mw. mr. Mintjes indiende, vindt de beklagzaak niet plaats... dat is wat mw. H.P. = het hof zegt. Zonder mijn klacht-indiening zou behandeling dus wel hebben plaatsgevonden. 

2. Schokkend misleidend is dat het hof aldus poogt om Groenendijk daarvoor verantwoordelijk te maken voor het niet doorgang hebben, terwijl dit juist/ enkel en alleen aan Mintjes/ het hof zelf te verwijten valt.

Zij is het namelijk die het OM niet op de vinger tikte voor het niet-indienen van de vereiste stukken, uiterlijk 2 maanden na d.d. 08-09-2016 = aldus d.d. 08-11-2016 zodat behandeling reeds d.d. 23-12-2016, zoals door Mintjes zelf vastgelegd, had moeten plaatsvinden!

3. Vanaf d.d. 08-11-2016 tot heden = periode van ruim 9 maanden! deed het hof Arn-hel/ Mintjes helemaal niets...

behalve Groenendijk ten onrechte - want: 'hof slager keurt het eigen - verrottende! - hof-vlees', dat kan niet! - uitnodigen voor 'horen in raadkamer'.


En pas nadat Groenendijk het hof in de voor hem gedachte valkuil liet vallen = door ook Mintjes te ontmaskeren als 'deel van het probleem/ de criminele kliek'...

vervolgens formeel klacht indiende en haar oneervol ontslag alsmede strafvervolging eiste, 'zag het hof dan toch in dat...

...dit - inderdaad! -
niet kan'.

4. Maar in plaats van toe te geven...

dat 'het hof zelf niet om de stukken van het OM vroeg en zelf niet de geheime tussen-beschikking niet aan Groenendijk zond enz.'...


poogde het hof om ten onrechte:

   a) dit aangever in de schoenen te schuiven en

   b) na 9 maanden wachten op helemaal-niets-doende OM = negeren van tussen-
   beschikking vervolgens......weer op het - bewust! - verzakende OM te - willen - gaan wachten!


Ja, daaaaaaag! Voelt het hof zich wel helemaal lekker = geestelijk gezond?


Wie is er nu 'de baas' in NL?


De rechter(s) van het hof of het OM? Nu blijkt het die laatste te zijn... heh? Ja, het OM is de baas, niet de rechter/ Mintjes..

die is onderdanig aan mr. Van der Burg!

 • Van enige scheiding der machten is geen sprake.

Sterker nog:

de rechterlijke macht staat onder controle van het OM terwijl dit...
andersom behoort te zijn! Schokkend.


 • ...en er nog geen ambtsbericht van de officier van justitie en schriftelijk verslag van de advocaat-generaal binnen is.


Reactie GRN:

1. dat is de werkelijke 'reden' voor het afgelasten van de - onheuse/ onwettige! - 'behandeling' van ingediend beklag en niet de klacht!

2. nogmaals: dat had het OM al uiterlijk d.d. 08-11-2016 moeten inleveren, maar niet deed.


3. dit terwijl het beklag d.d. 08-03-2016 werd ingediend!

Dat is al 1 jaar en 5 maanden geleden maar het hof Arn-hel vindt dat kennelijk 'normaal'...

4. Groenendijk meent dat dit misdadig is en ont-maskerd (bijna) het hele hof als dat wat ze zijn: een sof... een mislukking(nog) onder 'leiding' van 

'president' Van der Winkel.5. oneervol ontslag en strafvervolging van...

mrs. Blaisse en Van der Winkel werd aan de Raad voor de Rechtspraak/ Bakker (en MinVenJ in planning!) voorgelegd.


 • Zodra deze binnen zijn, krijgt u van ons bericht...


Reactie GRN:

1. Dacht het niet. Daar gaat Groenendijk niet mee akkoord.

2. Het hof te Arnhem bewijst andermaal een criminele bende te zijn.

3. In plaats van criminelen oppakken, weer... Groenendijk besodemieteren.Dat pikt Groenendijk niet.

Vrouwe Justitia wordt verkracht door het sof te Arn-hel... en dat is onacceptabel. Niet alleen voor hem, maar voor alle eerlijke en weldenkende medeburgers!


 • ...en zal naar de bevoegdheid van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden worden gekeken.

Reactie GRN:


1. Pas als het OM stukken zou inleveren, dan pas zal het hof Arnhem 'gaan bekijken of zij eigenlijk wel bevoegd zijn'... dat is wat ze zeggen.

'Hahaha'. - sarcastisch bedoeld.


Hoe 'Ahhhhhhhhhhhh' is het sof wel niet?!

Weer maakt het onderdanige hof - luister nu maar eens naar deze meester of anders stuurt 'ie je eruit! - haar eigen handelen afhankelijk van het OM terwijl 'voor ieder kind duidelijk is' dat...

- en ongeacht van het schandalige niet-leveren van die stukken = 'redenen' van seponering - 

 • ...het hof Arnhem geen beklag ex art. 12 Sv. over datzelfde sof Arn-hel kan behandelen!


2. Dat is (schijn van) belangenverstrengeling en wettelijk - uiteraard - niet toegestaan! Het hof wil daar nu echter nog niet eens over nadenken... bahbahbah!


3. Maar dank 'u' voor uw 'slimheid'; wederom keihard bewijs dat het hof zelf de wet(ten) aan haar 'spannende? hoge, zwarte' laarzen lapt! Meer dan schandalig.

Groenendijk meent dat onmiddellijke behandeling door het hof Utrecht gepast is.


Hopende...
u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

mr. H.P. - Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Afdeling strafrecht locatie Arnhem - kamer G 2.28
www.rechtspraak.nl - bereikbaar: ma t/m vr


Reactie GRN:

1. Hopende het hof, de Raad voor de Recht?spraak, (nog) minister Blok - MinVenJ - en (nog) -president Rutte 'hiermee voldoende te hebben gewaarschuwd'.

2. 'Vriendelijk groet van H.P.?'... dat is niet gemeend. Ze vindt Groenendijk vast niet aardig...Groenendijk 'slaat terug' en verwijst naar de Raad voor de Recht?spraak:


Bussum, 16 augustus 2017,
per mail: 17 augustus 2017

Hof Arnhem, mw. L.Z.; H.P.; N.F. en A.H.I., 
Geachte eerlijke en weldenkende Nederlandse medeburgers,

1. Met open vizier verwijs ik het hof Arnhem en... u persoonlijk naar mijn brief d.d. 16-08-2017 (bijlage) aan de Raad voor de Rechtspraak waarin L.Z. en H.P. werden op-geroepen om 'vrijwillig ontslag' te nemen,

gelet op uw medewerking aan in de doofpot willen houden van ons diep-trieste PAS-familiedrama.


PapaErik hangt met alle gewicht aan kloten? van de Raad voor de Recht-spraak

Baas Bakker moet ingrijpen bij 'Paleis van Justitie'?
te Arn-hel!

 • Alarmklok geluid voor Vrouwe Justitia...

want: is Nederland nog wel een 'recht?'staat?2. Bij deze vult Groenendijk dat dringende advies aan be-treffende mw.? N.F. die, namens de griffier - welke; wat is de naam van desbetreffend griffier? die daartoe opdracht gaf! - d.d. 03-07-2017 Groenendijk te kunnen oproepen voor behandeling te Arnhem van een beklag ex art. 12 Sv. over diverse personen werk-zaam bij... het hof te Arnhem!

Dat kan natuurlijk niet en als N.F. dat niet zelf begrijpt en haar? handtekening/ paraaf daaronder plaatst dan is zij totaal niet-geschikt voor de huidige functie.

Hetzelfde geldt voor… 'griffier' mw. A.H.I. die haar handtekening zette maar verder helemaal niets deed; geen melding aan aangever en geen stappen tegen het OM (zie 3).

Ook 'vrijwillig ontslag' van N.F. en A.H.I. is meer dan gepast, binnen 2 weken beves-tiging of uw naam zal (mogelijk) voluit vermeld moeten worden.


3. Tot slot verzoekt volhardend vader en recht-zoekend burger Groenendijk om de onmiddellijke toezending - 1e exemplaar/ in kopie - van de tussen-beschikking d.d. 08-09-2016/ Mintjes (voorzitter) en A.H.I. (griffier), zoals deze bij dossier-inzage bleek te bestaan maar aangever niet alleen verzwegen werd, maar ook niet werd toe-gezonden. Een foto maken werd verboden...

Gevolg: Groenendijk beschikt niet over alle noodzakelijke stukken - tussen-beschikking Mintjes - en aangezien hij verkoos om zichzelf te vertegenwoordigen,


 • is toezending daarvan aan deze burger vereist... nietwaar?!


Dat dit niet geschiedde is:

   a) niet-'toevallig' maar bewust! en tenminste
   als...

   b) een grote schande = manipulatie/ bedrog te
   duiden,

aldus Groenendijk. 


Ervan uitgaande het hof te Arnhem = sof te Arn-hel aldus naar behoren te hebben be-richt, verblijft in afwachting van uw onmiddellijke melding naam griffier, toezending tussen-beschikking en bevestiging van uw 'vrijwillig ontslag'...

met strijdbare groet,

drs. E.M. Groenendijk MSc.
Luctor et emergo: in belang van de kinderen en Vrouwe Justitia


Ondertekend en per aangetekende post d.d. 17-08-2017 nagezonden.


Boel besodemieteren en 'toevallig' net op vakantie zijn/ gestuurd worden?


En hoe 'toevallig'... de onheuse oproep verzen-dende medewerker mw. N.F. - in opdracht van die onbekende 'griffier' - is tot 28 augustus 2017...

'op vakantie' gegaan/ gestuurd?

Zij kan nu dus 'geen antwoord geven' op urgente vragen.

Ook: vandaag d.d. 18-08-2017 werd een (bijna) 'lachwekkende' reactie van (nog maar kort!) 


'president' Van der Winkel van het hof = sof te Arn-hel ontvangen... publicatie en reactie volgen zsm.!

Wordt vervolgd...


Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd en ook volgen van deze eerlijke, en 100% bewezen websiteoprechte dank daarvoor!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia