zondag 24 april 2016

Schriftelijke aanwijzing SVMN nu vereist: 'moeder' blijft beschikking/ ouderinformatie en belregeling negeren!

Weer 3 weken geen ouderinfo = moeder negeert opnieuw beschikking!

Ondanks eerdere publicaties d.d. 02-04-2016 en d.d. 04-04-2016 en herhaalde oproepen aan de Raad van de Kinder'bescherming' (RvdK), de zeer bijzondere curator 'trol' mr. Hopmans en - waarvoor/ door wie? - gecertificeerde instelling 'Samen Veilig' Midden-Nederland/ met huidig teaml'ij'der dhr. S.S. en afwezige 'gezins'voogd mw. M.K. blijkt de - helaas - ziekelijk-egoistische 'moeder' mw. S.S. haar leven niet te - willen - beteren...Conform de geldende beschikking dient 'moeder' S.S. om de twee weken = 2x per maand, hun altijd geinteresseerde vader van passende ouderinforma-tie = wel en wee van de meiden/ hun belevenis-sen in afgelopen twee weken vanuit 'moeder' gezien, te verstrekken. Helaas... Wederom laat 'moeder' S.S. niets van zich horen. Opnieuw geen, tijdige, ouder- informatie na 3 weken sinds vorige 'herha-ling van 7 zinnen' d.d. 04-04-2016. 'Moeder is weer over tijd'...

Zo moeilijk is het toch niet om 'even de tijd te nemen/ 'n half uurtje per keer' te nemen om deze vader/ ex-partner te informeren over onze kinderen? Zoals de 'moeder' ook verplicht is, aldus de behandelende 'rechter(s)'! Als voorbeeld voor (meer) passende ouderinformatie wordt verwezen naar '58 papaweekendverslagen 2014-2013' en '2012-2011'; mogelijk dat de 'moeder' S.S. daaruit inspiratie kan/ wenst te putten?
Geen bellen oudste dochter per sms-bericht 1 dag van tevoren gemeld!


Nadat volhardend vader/ PapaErik Groenendijk per mailbericht d.d. 24-04-2016, 13:47 uur de 'moeder' S.S. opriep om tijdig en passende ouderinformatie te ver-strekken & meer, bleek zij 's morgens om 09:02 uur per sms-bericht volgende onprettige en niet-tijdige melding te hebben gedaan:


Afbeeldingsresultaat voor puber met mobiel
'Door vakantieplannen kan Lina morgen

niet met jou bellen. Jördis en Imke zijn

thuis en gewoon bereikbaar. Groet S.S.'


Uiteraard wordt onze oudste dochter 'Lina' haar vakantie in (Belgie? aldus haar eigen telefonische melding d.d. 18-04-2016, 19:00 uur) zeer gegund en wordt haar dan ook (nogmaals) veel plezier gewenst! Verruim je blik, onderzoek veel en behoud steeds het goede...

  • Papa hoort wel weer aan de telefoon van je wat je voor leuks beleefde en over een (mogelijk) ansichtkaartje verheug ik me altijd...


Afbeeldingsresultaat voor negeren wetEchter: is het niet de taak van 'moeder' S.S. om - ook door 'recht'-bank Arnhem/ 'rechter' mr. Van Son en collega's: mrs. Kuypers, Kroon en griffier Sluijters als in het belang van de kinderen, dus ook de oudste Lina/ net 14 jaar, werd geacht - na het afpakken van de omgang > 2 jaar tenminste het telefonische contact in stand te houden?

Zoals dat de 'moeder' S.S. ook opgelegd, maar keer op keer; aldus - helaas - structureel genegeerd = overtreden/ niet nagekomen werd?


Waarom zou er met Lina niet 'op vakantie' gebeld kunnen worden? Zij - en de andere meiden 'Jördis en Imke' ook - heeft al jaren een eigen mobiel en is dan gewoon bereikbaar anno 2016. Waar een wil is, is een weg en kan Lina 'real-time' van die dag haar vakantiebelevenissen met haar vader delen, nietwaar?

Of 'kan' dit alleen op 'moeder haar mobiel' zodat zij dit (later) kan afluisteren en controleren wat onze drie meiden wel/ niet aan hun papa vertelden? De kinderen daarmee vervolgens (mogelijk) mee te confronteren en/ of intimideren... dat is PAS -


Parental Alienation Syndrome = diep-trieste ouderverstoting!


Afbeeldingsresultaat voor parental alienation syndrome
Stop dit PAS-familiedrama.

Stop SVMN/ Rvdk/ 'trol' Hopmans

Stop diep-trieste 'emotionele kindermishandeling' NU!Pas 1 dag eerder/ geen alternatief en geen ouderinfo = aanwijzing?!

Opmerkelijk is dat de 'moeder' S.S. in haar sms-bericht - en geen mail! - niet meldde waar onze oudste dochter Lina heen gaat op vakantie, niet meldde wanneer zij dan weer terug (in Nederland) is en ook geen voorstel deed om haar op een later tijdstip/ of al eerder dit weekend bijvoorbeeld op zaterdag d.d. 23-04-2016 = haar & mijn 1e vakantiedag...! Waarom niet? Dat zou 'wel aardig zijn geweest', niet-waar? Nakoming van de geldende belregeling/ zoeken naar een alternatief lijkt het minste wat de 'moeder' S.S. kan/ had moeten doen... toch?!  • Wat is dit voor een 'misgun-mentaliteit' van de 'moeder' S.S.? Is dat gezond of juist ziekelijk en ietwat psychisch 'verward'...?!

Nu stelt 'moeder' S.S. wederom - haar standaard-strategie; zelf de 'boevrouw'/ agressor zijn, maar 'zielig = ziekelijk-egoistisch slachtoffer' spelen en anderen 'met problemen opzadelen c.q. voor haar karretje spannen'. Dat is niet gezond en absoluut geen goede leefomgeving voor mijn drie dochters!


  • Graag kunnen jullie bij papa komen wonen en mama krijgt hulp voor haar 'psychische ziekte' en uiteraard zal ik jullie omgang met haar niet onmogelijk maken! - Lina/ mij weer voor 'geen bellenvolendete Tatsachen' en wij 'moeten dat maar slikken'? Niet dus.

Deze 'moeder' is ziekelijk-egoistisch en dient gestopt te worden; in belang van onze kinderen. Kortheidshalve wordt verwezen naar mijn 2e, aanvullende reactie d.d. 24-04-2016 aan 'moeder' S.S. - met kennis van haar sms-melding '(weer) geen bellen met Lina d.d. 25-04-2016 en geen alternatief gemeld'.


Als verantwoordelijke GI/ SVMN werd zowel team'lijder' dhr. S.S. alsook de facto moeders, niet 'gezins'voogd mw. M.K. opnieuw - recent ten 3e male - verzocht om vanwege structureel niet-nakomen van de beschikking(en) ter zake:

1) verstrekking van ouderinformatie en

2) de nakoming van de belregeling

aan de 'moeder' S.S. een formele schriftelijke aanwijzing te geven.

Maar dat zullen ze 'toch niet doen' want over de zogenaamde '?supermoeder?' S.S. mag 'niets slechts' vast komen te staan, nietwaar...?!

Tot d.d. 27-04-2016 werd SVMN door deze vol-hardend vader/ recht-zoekend burger nog
bedenk-tijd gegeven om een beslissing te nemen en mij aldus kenbaar te maken. Nochtans vaak door SVMN gebruikte strategie van 'non-reactie' en geen antwoord/ geen beslissing...

  • geen schriftelijke aanwijzing jegens 'moeder' S.S. bewijst alles... en wordt uiteraard weer gepubliceerd.Afbeeldingsresultaat voor verwarde man
Grappig: deze foto lijkt zelfs
op de echte SVMN-team'lijder'!
Aangezien SVMN-team'lijder' dhr. S.S. steeds niet reageert op de urgente en herhaalde correspondentie van deze volhardend vader en zijn 'automati-sche afwezigheidsmelding' mij wat zowel 'irriteerde als stimuleerde', vond ik het 'nodig' om hem nogmaals op

  • zijn eigen taken = bewuste falen van SVMN te wijzen.

Deze recht-zoekend burger maakt zich 'oprechte' zorgen over zijn gezond-
heid en de veiligheid van diegene/ eenieder in zijn persoonlijke omgeving...!

Kortheidshalve
wordt verwezen naar mijn 2e mailreactie aan SVMN & Co - ook de RvdK/ het MinisterieVJ en zeer bijzondere curator = 'trol' Hopmans werden per cc. andermaal op directe weg geinformeerd.
Moeder S.S. in paniek: waarheid over haar doet pijn... arme meiden!


Naschrift: ben je (bijna) klaar voor publicatie, zendt 'moeder' S.S. in paniek (?) snel weer 'ouder-informatie' en (selectief) 'antwoord' op gestelde vragen... mijn update volgt zo spoedig mogelijk, maar bovenstaande blijft van kracht en wordt door haar re-actie juist andermaal bevestigd! Wat SVMN (over-) morgen gaat doen/ beslissen en wel/ niet - de 3x gegrond verzochte geven van een formele 'schriftelijke aanwij-zing' jegens de 'moeder' S.S. vanwege herhaald niet-(tijdig en met onvoldoende diep-gang) nakomen van de ouderinformatie en weer niet-nakomen van de belregeling zal woensdag blijken; wordt vervolgd...
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!


Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia