maandag 5 augustus 2019

CAMPING-KATER ALBERT heeft géén KEUZE-STRESS: gezellige DRUKTE in DE STAD óf heerlijke RUST op HET PLATTELAND - en VREET VELDMUIZEN!
WAAR AL DIE MENSEN ZICH DRUK OM MAKEN? GEEF MIJ MAAR LEKKERE MUIZEN!Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - houdt van allebei:

  • DE DRUKTE en VEEL 'TE DOEN' in DE STAD

maar ook van:


Die 'KEUZE-STRESS' HEEFT boerderij/ CAMPING-KATER ALBERT gelukkig NIET...

...het enige dat hem (en zijn jongere maatje) écht interesseert, is:

WAAR VANG IK DE LEKKERSTE VELDMUIZEN

  • MJAM, MJAM... LEKKER!

En tja, hoewel GRN éérst geprobeerd had - als stom stadsmens die het toch 'zielig' vond - om dat veldmuisje te redden toen 'ie nog niet aangeknauwd was door Albert snel op te pakken en met voor- én vooral; achterpoten vasthoudende om de hoek te gaan zodat het muisje de tijd had om weg te lopen...


...maar toen GRN even later Albert weer losliet en die natuurlijk weer snel terug naar het veldje schoot en die muis te stom = zó in doodsangst was dat 'ie ge-woon? was blijven zitten!

Dán kan ook GRN er niets meer aan doen en Albert had honger - scharrelt het eigen kostje bij elkaar, dus... 'de een zijn dood is de ander z'n vreten'!

  • Zo gaat dat 'in de natuur'/ op het platteland!


Wikipedia:

De veldmuis (Microtus arvalis) is in Europa een vrij algemeen voorkomende knaagdiersoort. De we-tenschappelijke naam van het geslacht Microtus be-tekent letterlijk: klein-oor (gelatiniseerd Grieks: mikrōtos = mikr(o)- klein + ōtos, van ous, oor) en
de soortnaam arvalis betekent uit het bouwland (Latijn: arvālis). Ze leven graag in gebieden waar grassen en granen te vinden zijn. Hij kan vaak staande op zijn achterpoten worden gezien. De veldmuis is géén "ware muis", zoals de huismuis en de bosmuis, maar behoort tot de woelmuizen, een andere grote onderfamilie uit de orde der knaagdieren.
WAT VOORAF GING:d.d. 05-08-2019: 'DE FAMILIE' HOUDT GRN GRAAG = MET ALLE LIEFDE
                            IN ERE en VERRASTE 'MOEDERS' met ZONEN-BEZOEK en...ALBERT LUSTTE ER NOG WEL EENTJE; EENS KIJKEN OP 'T VELD - WAT TE BIKKEN?


GRN: En wat geaaid worden, vond Albert ook oke...
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

'DE FAMILIE' HOUDT GRN GRAAG = MET ALLE LIEFDE IN ERE en VERRAS-TE 'MOEDERS' met ZONEN-BEZOEK en GROETTE onderweg GEEL ERMELO!
DE FAMILIE HOUDT GRN GRAAG = MET ALLE LIEFDE IN ERE en GROET DUS ERMELO!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - stapte VRIJDAG, d.d. 02-08-2019 IN DE TREIN naar VORDEN om...

daar samen met de andere, GROTE BROER een VERRASSINGSBEZOEK te brengen
aan (op 01-08 geboren): ONZE JARIGE MOEDER - 76 JAAR...

   GOED GEDAAN en...
   GEWOON RUSTIG DÓÓRGAAN!

      En vanuit Bussum kom je dan over

    HET GROTE ERMELO...

      Waaraan NU NOGMAALS en TOEN GRAAG
   GELE GROETEN gedaan werd!WAT VOORAF GING:


d.d. 01-08-2019: 'ZEG HET MET MOOIE PIANO-
                           MUZIEK op HILVERSUM:

   VAN HARTE GEFELICITEERD MET JE 76E
   VERJAARDAG, ONS LIEVE MAMSIE

   en KOFFIE-DATE!'

Wikipedia:

Ermelo is een plaats op de Veluwe in de Nederlandse provincie Gelderland, en hoofdplaats van de gemeente Ermelo. Ermelo heeft circa 25.000 inwoners (2013)

Etymologie

In zijn eerste naamsvermelding uit de 9e of 10e eeuw heette Ermelo Irminlo. Het deel lo verwijst naar een op zandgrond gelegen bos. Voor Irmin worden ver-schillende verklaringen gegeven; "groot", "goddelijk, verheven, groot", of het verwijst naar een oud-Ger-maanse god met de naam "Irmin". Mogelijk is er een verbinding met het Saksische heiligdom Irminsul.

Het wapen van Ermelo is het wapen van gemeente Ermelo, bestaande uit een witte pauw met een Malte-zer kruis en een getralied schildhoofd. De beschrijving luidt:

"In azuur een aanziende pronkende pauw, in de rechter bovenhoek vergezeld van een Maltezer kruis, alles van zilver; een schildhoofd van goud, getralied met van de kruis-punten uitgaande, naar beneden gerichte, uitgebogen punten, alles van sabel. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels."

Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

WEES GEEN SCHAAP: LIEVE, HARD-WERKENDE, GOED-BEDOELENDE maar ÉCHT TÉ NAÏEVE NEDERLANDERS... DENK, AUB, BETER = ALTIJD ZÉLF NA!
STA OP, VÓÓRDAT HET TE LAAT BLIJKT TE ZIJN: RED TOEKOMST VAN UW KINDEREN!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - blijft pro-
beren om:

LIEVE, HARD-WERKENDE en
GOED-BEDOELENDE maar

ÉCHT TÉ NAÏEVE NEDERLANDERS... BETER =

Ensie:

'Naïef zijn of naïviteit betekent dat een persoon iemand anders gemakkelijk vertrouwt of gelooft, ofwel te goed van vertrouwen is. Deze houding heeft doorgaans als eigenschap dat iemand onbe-vangen en ongekunsteld door het leven gaat.'

RED UZELF, RED UW KIND(EREN), RED ÓNS NEDERLAND, RED DE WERELD:
WAT VOORAF GING:


d.d. 05-08-2019: 'OVERTUIGD van ÚW MENING
                           - Ú WEET ALLES BETER

     MOGELIJK HEEFT U GELIJK maar;


In CATALONIË, in FRANKRIJK, in HONG KONG gaat HET VOLK WÉL DE STRAAT OP...GRN: Zijn NEDERLANDERS DAN LAFAARDS of HEEL ERG NAÏEF of een COMBINATIE?

  • Of BEWIJST Ú MASSAAL HET TEGENDEEL? TOT ZATERDAG!
d.d. 25-10-2009: 'Eurythmics - Sweet Dreams (Are Made Of This)'

Lyrics

Sweet dreams are made of this
Who am I to disagree?
I travel the world and the seven seas
Everybody's looking for something

Some of them want to use you

Some of them want to get used by you
Some of them want to abuse you
Some of them want to be abused

Sweet dreams are made of this

Who am I to disagree?
I travel the world and the seven seas
Everybody's looking for something

Hold your head up, keep your head up, movin' on

Hold your head up, movin' on, keep your head up, movin' on
Hold your head up, movin' on, keep your head up, movin' on
Hold your head up, movin' on, keep your head up

Some of them want to use you

Some of them want to get used by you
Some of them want to abuse you
Some of them want to be abused

Sweet dreams are made of this

Who am I to disagree?
I travel the world and the seven seas
Everybody's looking for something

Sweet dreams are made of this

Who am I to disagree?
I travel the world and the seven seas
Everybody's looking for something

Sweet dreams are made of this

Who am I to disagree?
I travel the world and the seven seas
Everybody's looking for something

Sweet dreams are made of this

Who am I to disagree?
I travel the world and the seven seas
Everybody's looking for something"
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

OVERTUIGD van ÚW MENING - Ú WEET ALLES BETER? MOGELIJK HEEFT U GELIJK maar MISSCHIEN ook NIET... GRN DRINGT GRAAG WAARHEID OP!
GRN WIL HEEL GRAAG ZIJN MENING AAN U OPDRINGEN omdat 'T KEIHARD NODIG IS!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - houdt van GOED-GEÏNFORMEERDE en ZELF-NADENKENDE BURGERS...

MAAR ALS ER klaarblijkelijk NOG STEEDS TÉ WEINIG WAKKERE MEDE-NLers zijn,


TE BRENGEN ZODAT U TÓCH ZÉLF VERDER GAAT ONDERZOEKEN want:

   de WAARHEID = KEIHARD
   en Ú MÓET WAKKER WORDEN!

In het belang van de kinderen, Vrouwe Justitia en in het belang van Nederland...
WAT VOORAF GING:


d.d. 01-08-2019:

     'Vrijheid? Democratie? Mensenrechten?

     Blijven NAÏEVE NEDERLANDERS...
     KOP IN 'T ZAND steken...


d.d. 04-08-2019: 'KINDEREN & DRONKEN MANNEN
                            zeggen DE WAARHEID': 

BURGEMEESTER HALSEMA van Groen?Links?


Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia