zondag 13 oktober 2019

OVERHEID LAAT BOEREN STIKKEN; BOUWT ZÉLF 3 STIKSTOF-FABRIEKEN en VERGIFTIGT MENS en DIER, NATUUR BEWUST met CHEMTRAILS en 5G!BOEREN 'MOETEN STOPPEN' ivm. 'N', DE STAAT BOUWT STIKSTOF-FABRIEKEN - HUH?!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - vindt dat:

De NATUUR BESCHERMD MÓET WORDEN 
maar ÓÓK dat BOEREN... MOGEN BOEREN!

 • #NoFarmerNoFood

Een goede BALANS van:

NATUUR, VOEDSELZEKERHEID en BOERENBELANG zal bereikt moeten worden én is ook mogelijk...


Echter:

   VERTEL dan WÉL HET HELE STIKSTOF = 
   VERGIFTIGING VAN MENS, DIER en NATUUR - 
   VERHAAL = STOP VIEZE, VUILE CHEMTRAILS!

   En:              NEE, NEE, NEE... GÉÉN 5G!


Wikipedia:

Stikstof is een scheikundig element met symbool N en atoomnummer 7. Stikstof is een niet-metaal uit de stikstofgroep (groep 15). Losse atomen van dit element zijn zeer reactief en verbinden zich direct met andere stikstofatomen. Hierbij wordt meestal di-stikstof gevormd (N2 of moleculaire stikstof), wat de gangbare verschijningsvorm van stikstof is. Op ka-mertemperatuur verkeert N2 in gasvorm.

Lucht bestaat grotendeels uit distikstof (stikstofgas), en verder voornamelijk uit dizuurstof (zuurstofgas) . De term stikstof komt voort uit het gevaar van een nog hogere concentratie van distikstof, zodat er te weinig dizuurstof is, waardoor men kan stikkenIn de context van milieuvervuiling wor-den met "stikstof" voornamelijk ammoniak en stikstofoxiden bedoeld. De Latijnse naam voor stikstof is nitrogenium, de Grieken noemen het nitron. Losse atomen stikstof wor-den ook wel in statu nascendi genoemd.

De stikstofcrisis is een crisis die in 2019 in Nederland ont-stond toen de vergunningsaanvragen van naar schatting 18.000 bouw- en infrastructuurprojecten werden stilgelegd. Vandaar dat deze crisis ook wel bouwcrisis wordt genoemd. Het gaat bij de stikstofcrisis om het vrijkomen van reactieve verbindingen van stikstof, namelijk ammoniak (NH3), nitraten, en om de verschillende stikstofoxiden, aangeduid met NOx. Stikstofoxi-den ontstaan bij verbrandingsprocessen, zoals in automotoren. Ammoniak ontstaat voornamelijk uit mest die op het land wordt uitgereden. Te veel stikstof zorgt voor verschraling van de na-tuur en aantasting van de biodiversiteit.

De crisis ontstond toen op 29 mei 2019 de afdeling bestuurs-rechtspraak van de Raad van State twee uitspraken deed over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het PAS mocht volgens deze uitspraak niet gebruikt worden voor het verlenen van vergunningen die extra neerslag van stikstofverbindingen in de Natura 2000 gebieden veroorzaakten. Een direct gevolg was dat bouwvergunningen niet langer verleend konden worden op basis van PAS. Het feit dat menselijke activi-teiten waarbij stikstofverbindingen in grote hoeveelheden vrijkomen leidt tot problemen met de ecosystemen op land, in water en in de zee is al lang bekend en wordt aange-duid met stikstofproblematiek. In 1991 verscheen de Europese Nitraatrichtlijn. In 2001 werden in de Europese Unie nationale emissieplafonds ingesteld. Beide maatregelen waren bedoeld om de stikstofproblematiek aan te pakken. Dit had echter in Nederland feitelijk nog niet geleid tot een rem op toename van stikstofproducerende activiteiten.INTERESSANT ARTIKEL - WÉRKELIJKE ACHTERGRONDEN:d.d. 10-10-2019: Niburu.co


Nederland is in paniek vanwege de stikstofcrisis, waarbij de boeren de Zwarte Piet (sorry! Roetveeg Helper) krijgen toegespeeld omdat zij de grootste boosdoeners zouden zijn.

Ondertussen bouwt datzelfde Nederland drie fabrieken in Groningen die allemaal stikstof gaan produceren.

WAT VOORAF GING:


d.d. 01-10-2019: 'BOEREN HEBBEN GENOEG VAN HAAGSE FRATSEN
                            en KRIJGEN DE STEUN VAN DE REST:


d.d. 01-10-2019: '#BoerEnTrots gaat voor in de bevrijding van Nederland:d.d. 02-10-2019: 'HOMMAGE AAN DE BOEREN = ABSOLUUT GÉÉN 'SPAM'

                           zoals FB oordeelt:Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

zaterdag 12 oktober 2019

Werkelijke doel EXTINCTION REBELLION: MEESTE MENSEN (laten) VER-MOORDEN en de REST TOT SLAAF MAKEN middels 5G-CONTROLESTAAT?!EXTINCTION REBELLION wordt DOOR STAAT ZÉLF GEORGANISEERD = NEPPERS!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - roept alle Nederlanders andermaal op:

ALTIJD ZÉLF NA TE DENKEN...

want: U WORDT KEIHARD BESODEMIETERD!


Dat EXCTINCTION REBELLION wordt namelijk bestuurd/ GECONTROLEERD door DE STAAT ZÉLF!

    ER = CONTROLLED OPPOSITION!
    FAKE FAKE FAKE FAKE FAKE FAKE

Het zijn GÉÉN ECHTE PATRIOTTEN/ BURGERS of NATUUR/ WERELDREDDERS in de ER-LEIDING maar...

STAATSTROLLEN die DOOR de 5G-INDUSTRIE BETAALD WORDEN!

 • Dát is de waarheid en niets dan de waarheid, aldus GRN.

ALTERNATIEVE MEDIA BRENGEN WÉL DE WAARHEID:d.d. 10-10-2019: RevolutionairOnline

'EXTINCTION REBELLION, HET NAZI-LEGER VAN FRANS TIMMERMANS, EN GRETA THUNBERG VERBONDEN AAN EN BETAALD DOOR 5G-MAFIA'

ELKE DAG WORDT DUIDELIJKER HOE DE POPPETJES VAN DE NWO EN VAN BILDERBERG OPEREREN

* EXTINCTION REBELLION, 5G EN DE VACCINATIES ZIJN NU DE BELANGRIJKSTE WAPENS VAN DE NWO IN DE STRIJD TEGEN HET SNEL ONTWAKENDE VOLKd.d. 11-10-2019: Niburu.co

   'Extinction Rebellion nog veel gevaarlijker
    dan gedacht!'

De klimaatactivisten van Extension Rebellion worden aangestuurd door keiharde professionals met een agenda. 

 • De werkelijke doelstellingen zijn angstaanjagend en houden onder andere de promotie van 5G in.

Er is een uitdrukking die je eigenlijk zou moeten onthouden, want deze is niet alleen heel belangrijk, het is de toverspreuk, waarmee wij de Hunger Games maatschappij zullen worden ingeleid.

   Die toverspreuk heet:
   Sustainable Development Goals

In het Nederlands zou je dat waarschijnlijk vertalen met het meest afgrijselijke woord ooit uitgevonden: duurzaamheidsdoelstellingen. Dit zijn de doelstellingen die bekendgemaakt zijn toen de wereldregering door de paus in 2015 werd geïnstalleerd. Tijdens die installatie werden de doelstellingen van de wereldregering gepresenteerd. Die doelstelling wordt ook wel de 2030 Agenda genoemd, de opvolger van Agenda 21 en is het meest smerige con-cept dat ooit is bedacht om de het grootste deel van de mensheid te lozen en de rest tot slaven te maken.
WAT VOORAF GING:


d.d. 27-07-2019: 'HOW DARE YOU - onze jeugd zó vies te bedonderen,
                            GRIEZELIGE GRETA:


EXTINCTION REBELS 'gevraagd om te gaan' - GELE HESJES werden GESLAGEN!d.d. 11-10-2019: NOS

   'Extinction Rebellion blokkeerde Amsterdams 
    verkeer op meerdere plekken'

De politie heeft bij de Stadhouderskade en het Wees-perplein gezegd dat blokkeren niet is toegestaan en dat als de activisten daarmee door zouden gaan, ze zouden worden aangehouden. "Ze zijn uiteindelijk zelf vertrokken, ook vanaf de andere locaties", zegt een woordvoerder.


d.d. 12-10-2019: De Volkskrant

   'Politie arresteert klimaatactivisten Extinction
   Rebellion na nieuwe blokkade in Amsterdam'

De politie in Amsterdam heeft zaterdagochtend zeker 130 demonstranten van klimaatprotestbeweging Extinction Rebellion gearresteerd.

De activisten blokkeerden de Blauwbrug in de hoofdstad. Rond half drie was de brug weer vrij.GRN: Denk áltijd zelf na... KICK OUT EXTINCTION REBELLION!

Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

SINTERKLAAS tegen ZWARTE PIET: JONGETJE-JETTEN van D'666 is JARIG en 'GROOT GENOEG' voor TRADITIONELE KIELHALEN onder STOOMBOOT!
IN HET BELANG VAN ÓNS NEDERLAND: KIELHALEN DIE SATANISCHE D'666-ers!Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - heeft inderdaad...

EEN GROTE HEKEL AAN
100% SATANISCHE D'666

Omdat 'JONGETJE JETTEN' alias FRACTIEVOOR-ZITTER ROB zorgt voor RUZIE BINNEN GEZIN én BINNEN NEDERLAND = SATANISCHE REGENBOOG-AGENDA!   Niet 'pragmatisch' maar SATANISCH...

   Wikipedia: 

   'Satanisme is de verering van Satan oftewel
   de duiveldie in de joods-christelijke traditie 
   geldt als de belichaming van het kwaad en als
   de antithese van God.

   Satan wordt
   in sommige
   stromingen in
   het christendom gezien als een werkelijk bestaand boosaardig en aan God vijandig wezen dat de eerste mensen op aarde heeft verleid tot zonde, wat de zondeval tot gevolg had. Deze christenen geloven dat met de dood en opstanding van Jezus de macht van de satan ge-broken is, zelfs als dat niet altijd merkbaar is. 

Bij andere christelijke stromingen is satan geen werkelijk bestaand wezen, maar een metafoor die zonde en verleiding symboliseert.'


   GRN: D'66 = D'666...
   dát is de waarheid en niets dan de waarheid.

   LAAT D'666 LEKKER ZÉLF...
  WAARDIGE DOOD STERVEN:
  
   op naar

GRN:

        Enne... in goden kan deze GRN niet geloven maar
        dat D'666 heel erge engerds zijn... die helemaal
        niet ónze maar alléén de belangen van de nep-
        elite dienen... daarvan is GRN absoluut overtuigd!
IPV. MENSEN TE VERBINDEN, ZORGT D666-JETTEN VOOR RUZIE BINNEN FAMILIES!


d.d. 08-10-2019: D666


ROB JETTEN OVER 1 JAAR FRACTIEVOORZITTERSSCHAP

Er waren memorabele momenten. Het pensioen-akkoord, het kinderpardon, het klimaatakkoord.

De vele bijnamen die ik kreeg. Het interview met mijn moeder voor Libelle. De meeste jullie wel bekend. Maar een ander bijzonder moment wil ik graag met jullie delen.


Ik stond in de tram. Een jongetje, amper 12 jaar oud, sprak me ineens aan:

   “Mijn ouders hadden gisteren ruzie over u.”

Eerst moest ik lachen, ik had zijn directe opmerking niet verwacht. Maar het jongetje vertelde dat zijn ouders tijdens het avondeten ruzie hadden over een video waarin ik me uitsprak vóór roetveegpiet. 

Ik denk nog vaak terug aan dat moment. Samen werk ik iedere dag aan de oplossingen van vandaag. Maar politiek is meer dan dat. De grote vragen stellen én durven beantwoorden.Wat gaan we doen met JONGETJE JETTEN? Wat gaan we doen met JONGETJE JETTEN?

   WAT GAAN WE DOEN MET JONGETJE JETTEN...

   'S MORGENS IN DE VROEGTE?

   KIEL-HALEN, DAT ZAL 'M LEREN...

   KIEL-HALEN, DAT ZAL 'M LEREN...
   KIEL-HALEN, DAT ZAL 'M LEREN...
   SATANISCHE ROBJE JETTEN!

   HELA EN HOP, DAAR GAAT 'IE 

   HELA EN HOP, DAAR GAAT 'IE
   HELA EN HOP, DAAR GAAT 'IE
   WEG MET SATANISTEN!

d.d. 26-02-2016: Karien van Korlaar - Kielhalen op de AmsterdamWordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

vrijdag 11 oktober 2019

STRONT-ZIEK van RAINBOW-WEEK... WORD GELUKKIG HOE/ MET WIE JE WILT maar ALTIJD, OVERAL die LHBTI-PROPAGANDA WERKT AVERECHTS!WORD GELUKKIG HOE/ MET WIE JE WILT maar SCHIJT-ZIEK van LHBTI-PROPAGANDA!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - heeft...

   NIETS TÉGEN LHBTI-ers
   maar... ÓÓK NIETS VÓÓR
   DIE 'GEWONE' MENSEN =
   NET ALS IEDEREEN/ U en IK!


Om die reden wordt GRN dan ook:

   STRONT-ZIEK van
  RAINBOW-WEEK!


De FAKE DUTCH MEDIA WEEK LOOPT NOG en DE VOLGENDE VERSPILLING VAN  BELASTINGGELD BEGINT ALWEER! Zijn er meer mensen die GENOEG hebben VAN al die...

 • OVERDREVEN GAY-MARKETING OVERAL?!! 

GRN herhaalt: doe maar gewoon, dan doen we - allemaal - al gek genoeg!
WAT VOORAF GING:


d.d. 19-02-2018: 'Word gelukkig met wie/ hoe je wilt, maar...
                            Rutte's gluiperige flikkergedrag is onacceptabel!

 • Drie Nederlandse kinderen ontvoerd maar hij weigert in te grijpen!'

d.d. 03-08-2018: 'To gay or not to gay' - schijtziek van overal en voortdurende LHBTI-propaganda:


 • COC 'doe normaal dan doen we - allen - al gek genoeg'!'

d.d. 27-07-2019: 'STOP: 'NL-PEDOLAND'! GÉÉN PEDOBOOT op PRIDE


 • WIE VIEZE DINGEN met KINDEREN doet... KRIJGT (tenminste) LEVENSLANGE OPSLUITING!'

d.d. 06-10-2019: 'VELE EURO'S BELASTINGGELD VERSPILD AAN

                            FAKE DUTCH MEDIA WEEK!

 • ALLÉÉN TRIO ROEPT U MAAR WAS TOP: nu nog met GÉLE STROPDASSEN!
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

donderdag 10 oktober 2019

BUSSUMSE BRANDWEER mét blauwe ZWAAILICHTEN 'AAN' in de STRAAT? SPUIT GÉÉN VUUR-WANTSEN maar NU de CHEMTRAILERS 'UIT' de LUCHT!


LIEVER BIJDRAGE LEVEREN AAN 'N COLLECTE DAN BRAND IN BUSSUMSE STRAAT:


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - keek deze 
avond met 'n half oog naar:

NEDERLAND - NOORD-IERLAND
TUSSENSTAND: 0 - 0 toen...


    BLAUWE
    ZWAAILICHTEN VOOR HET RAAM

    GRN DEED OPSPRINGEN MÉT...
    DE GELE CAMERA IN DE AANSLAG;

    WAT DOET DE BRANDWEER IN DE STRAAT?


GELUKKIG... GÉÉN BRAND maar wel:

 • GROET AAN BRANDWEER-BUURMAN VAN OM DE HOEK:

GROOT RESPECT VOOR de...
BUSSUMSE BRANDWEER en

GIFT VOOR BRANDWONDENSLACHTOFFERS maar...

GRN is ABSOLUUT GÉÉN VRIEND van:
GRN: En als TEGENPOOL voor de BRANDWEER...

GRN: Inmiddels staat 'ORANJE' ÉÉN-NUL ACHTER en in de 80ste minuut WEER GELIJK: 1 - 1...

 • TOEN de 2 - 1 en als EINDSTAND: 3 - 1

Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

maandag 7 oktober 2019

NOG MEER HEBBEN, HEBBEN, HEBBEN? GOLD GRABBERS in HILVERTSHOF GRN GAF dus HET MUNTJE AAN EEN KLEINE JONGEN VOOR ZIJN 2e KANS!MEER TROEP óf MINDER MINDER MINDEREN? En AUB NÓÓIT DE ZIEL VERKOPEN!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - was eergis-teren dus in HILVERSUM om...

in overdekt winkelcentrum HILVERTSHOF
een NIEUWE SCHOOLRUGZAK te KOPEN!

Van de oude, jarenlang trouw-dienende rugzak scheurde namelijk  onder het gewicht van ordner, schoolboeken economie (3x) en wiskunde, agenda, pak sap enz... één van de hengsels af! Goede fitness zullen we maar zeggen alleen had GRN nu 'n nóg steviger rugzak nodig. GRN is benieuwd hoe lang deze het volhoudt...


   Wat GRN in ieder geval volhoudt:

   GÉÉN GOLD GRABBER te zijn
   GELUKKIG NIET:

   GRN = NIET TE KOOP VOOR GEEN GELD 
   en OOK NIET VOOR GOUD: NOOIT!

   De waarheid is en blijft namelijk...

   ONAFHANKELIJK:
  DE GELE CAMERA!

   In Hilversum filmde GRN op zaterdag eveneens
   de VERKWISTING van ÚW BELASTINGGELD:


d.d. 06-10-2019:


     ALLÉÉN TRIO ROEPT U MAAR WAS TOP:
     nu nog met GÉLE STROPDASSEN!'
HEBBEN, HEBBEN, en NOG MEER HEBBEN? GA DAN NAAR HILVERTSHOF in H'SUM:

GRN: Liever had 'ie een zwarte gehad maar...

 • DEZE GROENE = OOK O.K. én BLEEK IN DE AANBIEDING... JE BENT NEDERLANDER of JE BENT HET NIET, toch?!
GRN: Maar onthoud... het MOOISTE IN HET LEVEN is:

 • ALTIJD GRATIS!


Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia