zaterdag 8 december 2018

Deel-2: GELE HESJES Den Haag - We zouden toch in een 'vrij NL' leven, aldus Rutte-3; waarom houdt politie dan GRN staande op 't Binnenhof?!Video-3: Arme paarden... die hebben helemaal geen zin om door Den Haag te moeten!

En GRN ging naar Den Haag - om Rutte, om Rutte - naar DH om Rutte-3 weg te jagen!


Voor de tweede keer, d.d. 01-12-2018 was GRN er bij! Ruim op tijd reisde volhardend vader en recht-zoekend burger, tevens GELE HESSER drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - naar...

...'die mooie stad achter de duinen'; Den Haag om weer
te demonstreren met de GELE HESJES Nederland:Deel-1: GELE HESJES Den Haag,

    d.d. 08-12-2018
    - video's 1 en 2:

    'GELE HESJES NL - 'ivoren torens der macht'
    in Den Haag met net zo'n hek als in Parijs;


NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW:En waarom GRN nu eigenlijk...

   door massaal aanwezige politie
   ...'staande gehouden' werd??! 

   Onbegrijpelijk...
   waar werd GRN van 'verdacht'?


  • Van het vertellen van de waarheid en niets dan de waarheid...

dat is hun 'reden', aldus deze wakkere, eerlijke en zelf-nadenkende burger!

Echter:

  • We zouden toch in een 'vrij Nederland?' leven, aldus Rutte-3? Haha - niemand ge-  looft  Markie nog - en dat geheel gegrond!

Waarom ook GRN  'de overheid' niet vertrouwt?

Kijkt u maar wat er in de praktijk gebeurde:


Video-4:

  • Politie: 'Goededag... waar bent u van, mijnheer?'
Naschrift: Erik Akerboom, Akerboom heet die 'man' en...GRN:

   Geloof niet dat we in een 'vrij land' leven...

   het tegendeel is waar!! Onacceptabel.

   Deel-3 GELE HESJE Nederland - locatie Den Haag

   volgt zo spoedig mogelijk. Later vanavond?


Neen; het wordt morgen(-vroeg)? We doen ons best...

  • In het belang van de kinderen, Vrouwe Justitia en Nederland!

Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

GELE HESJES NL - 'ivoren torens der macht' in Den Haag met net zo'n hek als in Parijs; Grapperhaus & Dekker beschermen Wanorde van Advocaten!GRN: 'Ivoren torens der macht' in Den Haag - met net zo'n hek als in Parijs...

En GRN ging naar Den Haag - om Rutte, om Rutte - naar DH om Rutte-3 weg te jagen!


Voor de tweede keer, d.d. 01-12-2018 was GRN er ook bij, reisde volhardend vader en recht-zoekend burger, tevens GELE HESSER drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - naar Den Haag om te demonstreren met de GELE HESJES Nederland:


Maar voordat hij naar het Binnenhof ging, liep GRN eerst naar het Ministerie van Justitie en Veiligheid, althans...


...dat staat op het bordje
vermeld. Maar:

In werkelijkheid staan de 'J' en 'V' voor:

   'Jokkebrokken' en 'Volksverraders'

- dit onder leiding van die nep-'mini-sters' mr. Grapperhaus en drs. Dekker.

Die weigeren te reageren op aangetekend verzonden poststukken en daarmee wei-geren in te grijpen bij de wanordelijke = misdadige praktijken van de 'Orde?', of beter gezegd: de 'Wanorden' van Advocaten.Daarmee zeggen Grapperhaus & Dekker tegen recht-zoekend burger GRN:

  'Stik er maar in!'

  Stik er zelf maar in,
  'mannen?'!


Ergo:

Het 'recht' = Vrouwe Justitia ligt gekneveld in een hoek en Grapperhaus & Dekker genietendat is niet alleen ...
WAT VOORAF GING:


d.d. 27-11-2018:

'Rutte, Grapperhaus/ Dekker l#llen op tv mooi over 'recht'staat maar...NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW:


GRN: Zouden 'ze'/ Grapperhaus & Dekker - het kan niet gekker - daarom zo'n hoog hek om dat misdadige ministerie hebben staan? Waarschijnlijk:

GELE HESJES DH, Video-2:

Deel-2: GELE HESJES Den Haag, d.d. 08-12-2018 komt eraan...

Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

GEZELLIG: demonstreren met GELE HESJES - VREEDZAAM, VOLHARDEND en MASSAAL PROTEST tegen RUTTE-3 en VOOR NEDERLAND! #NLisGEELd.d. 22-01-2018: Sterrenparade- 'Arie Ribbens - Polonaise Hollandaise'

d.d. 07-12-2018: 'De GELE HESJES TEGENGEWERKT door 'DE MACHT' - ook ARRESTATIES gemeld en TWITTER BLOKKEERT?!

ECHTE JOURNALIST in opleiding WIL 'n ECHTE GELE HESSER GRN interviewen - prima!


Volhardend vader, recht-zoekend burger en GELE HESSER drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - werd niet uitgenodigd door PAUW. Daar mogen kennelijk alleen GELE HESJES komen die oude liedjes over '15 miljoen mensen' willen zingen. Leuk hoor en mee eens, maar helpt dat? Dacht het niet.

  • Een gemiste kans voor hen beiden...

Gelukkig zijn er nog wel ECHTE JOURNALISTEN in opleiding
die interesse toonden voor ECHTE NEDERLANDERS...

uiteraard poogt GRN dan tijd te vinden/ maken om met Danny een interview te doen. Maandag na de lessen, ergens in de buurt van Amsterdam CS - openbare bibliotheek? Deze journalist in wording en docent GRN komen er samen wel uit... en laten het u weer weten c.q. zien!

GRN gaat u straks toch ook...

  • ...met GEEL HESJE OP STRAAT ZIEN? GEZELLIG!


d.d. 24-02-2011: Jenny De Boer - 'Fluitsma & van Tijn 15 miljoen mensen'

GRN: Inmiddels zijn het er 17 miljoen en 'moeten' het er van Rutte-3 nog meer worden... van buitenafNeen!


Onderwerp: interview


   Van: Danny X. (geanonimiseerd)
   Verzonden: dinsdag 4 december 2018 22:42
   Aan: stoppasfamiliedrama@outlook.com

   Beste heer Groenendijk,

   Ik ben Danny X. en studeer journalistiek in Utrecht.

   Voor een opdracht zou ik u zeer graag willen inter-
   viewen. dit omdat er in de media weinig bekend is..
   over mensen van de Gele hesjes groep in Neder-
   land. U bent een van de weinige mensen die wel ...

   ...online erg actief is voor de beweging.

   In traditionele  nieuwsmedia wordt de beweging erg negatief weggezet. ik zou graag
   bij u langs willen komen om een interview te houden over hoe, waarom en wat de
   redenen zijn dat u zich zo daadkrachtig inzet voor de burgermaatschappij. Uiteinde-
   lijk wil ik het interview ook aanbieden bij traditionele nieuwsmedia. Graag hoor ik van
   u of u zou willen meewerken met een interview. 

   Met vriendelijke groet, Danny X.

Op 5 dec. 2018 om 01:02 heeft Volhardend Vader het volgende geschreven:

<stoppasfamiliedrama@outlook.com>


Zekers, beste Danny...

als docent kan ik je verzoek niet weigeren... doe maar een voorstel maar ben helaas altijd erg druk.

Moet desondanks lukken. Dank voor je interesse en... ook goed artikel voor op de site (geanonimiseerd).

GELE GROET, Groenendijk - In het belang van de kinderen, Vrouwe Justitia en Nederland


Onderwerp: Re: GELE GROET en ja, maar hoe, wat, wanneer (vooral dat laatste)!


Van: Danny X.
Verzonden: woensdag 5 december 2018 10:05
Aan: Volhardend Vader


   Fijn om te horen dat u er voor open staat!

   Ik zou graag bij u thuis/andere plek die u wil 
   langskomen om daar maximaal een halfuurtje met
   u te praten. Het gesprek zal over u, uw motivatie
   voor de gele hesjes en toekomstbeelden gaan.

   Ik moet voor de opdracht ook een portretfoto van u bij maken. Mocht u dit 
   afschrikken, - mij niet, anderen misschien wel? haha! - het is voor een op-
   dracht voor school, niemand anders dan mijn docent krijgt dit te zien als u
   dit niet wil.

   De deadline van dit interview is volgende week woensdag, ik zou u dus zo
   snel mogelijk willen interviewen. Ik zou morgenmiddag tussen 14:00 en
   17:00 bij  u langs kunnen komen of vrijdag de hele dag. Als dit niet goed 
   uitkomt maandag of dinsdag ben ik ook de hele dag vrij. Graag hoor ik van
   u wat het beste uitkomt!

Op 6 dec. 2018 om 00:17 heeft Volhardend Vader het volgende geschreven:

<stoppasfamiliedrama@outlook.com>


Hallo beste Danny,

morgen les t/m 15:15 en afscheid collega, vrijdag (later 's middags/) 's avonds of zaterdag bij:

https://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2018/12/gooisegelehesjes-zaterdag-08-12-2018.html

zondag concert in H'sum - daarna daar ergens? Maandag weer les maar dan zou ook kunnen in A'dam ergens, na 15:15 uur. 

Gele Groet, Erik Groenendijk

Re: GELE GROET en ja, maar hoe, wat, wanneer (vooral dat laatste)!


Van: Danny X.
Verzonden: woensdag 5 december 2018 23:45
Aan: Volhardend Vader

Onderwerp:
Re: GELE GROET en ja, maar hoe, wat, wanneer (vooral dat laatste)!


   Hoi Erik,

   Maandag rond half 4 in Amsterdam komt mij het beste uit! Is er een plek waar u
   het dichtst in de buurt bent? Dat we daar even ergens wat gaan drinken?

   Zou u wellicht ook een geel hesje met u meenemen? Dat is misschien leuk voor de
   foto.

   Groet Danny

Re: GELE GROET en ja, maar hoe, wat, wanneer (vooral dat laatste)!


Van: Volhardend Vader
Aan: Danny X.
Vr 7-12-2018, 22:10


Hallo, beste Danny...

Maandag is prima en tijd lukt ook... doe maar een voorstel waar bij A'dam CS. - Openbare bibliotheek?? -

Morgen kan ook voor de demonstratie - dan reis ik via Utrecht... om 12:00 uur wil ik in Den Haag zijn.

Telefoonnummer? Dat werkt makkelijker. Geel hesje zit vast in de tas.

Gele Groet, Erik

   #GeleHesjesNL #gelehesjes @MinPres  Wat GELE HESJES verbindt?
   TEGEN RUTTE-3 en VOOR NEDERLAND - dat voelt goed! VREEDZAAM,
   VOLHARDEND en MASSAAL PROTEST - Ö. Akyol!
   https://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2018/12/wat-gele-hesjes-
   verbindt-tegen-rutte-3.html Nep-'ELITE' (1%) en meelopers (19%) zijn
   HEEL BANG voor GELE HESJES... stoppasfamiliedrama.blogspot.com
Ook RT heeft interesse:


Yes! Re: RT video request
Volhardend Vader
Za 8-12-2018, 01:10


  • Yes you may and yes, I am the author... great!
       Greetings from Erik Groenendijk

In reply to:

Van: Sima Horunzhaya
Verzonden: donderdag 6 december 2018 10:59
Aan: stoppasfamiliedrama@outlook.com

Onderwerp: RT video request

Dear Sir, I'm RT.com copyright producer, we would like to ask your permission to use this video in RT story  https://www.youtube.com/watch?v=WfSKj6FF60I on all RT, RBTH, RUPTLY platforms with your courtesy. Are you the author?

thank you in advance for reply

-- 
Sima Horunzhaya, copyright producer, RT.com
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia