zondag 28 februari 2016

Laffe rechtbank-president mr. M.J. Blaisse weigert vragen over misdadige 'rechters' te beantwoorden!

De feitelijke 'krom'gang: geen reactie op 100% bewezen misdadige (non-)gedragingen en onterechte klachtafwijzing middels laffe reactie:

Dat (nog) president mr. Blaisse en haar medebestuursleden mrs. Civile en Evers zich als keiharde misdadigers bewijzen, blijkt andermaal uit hun reactie d.d. 22-02-2016 als vergeefse poging om de 'zeer corrupte deksel op de enorme doof-pot/ stinkende beerput = 'krom'bank Arnhem' te houden. Ter-wijl recht-zoekend burger inderdaad:


    1. formeel klacht deed van onjuiste/ misleidende 'verbodsborden audio-opname' in o.a. het Paleis van Misdaad te Arnhem maar ook;


     2. president mr. Blaisse/ 'krom'bank Arnhem opriep om 'orde op zaken te stellen' ter zake bewezen misdadige (non-) gedragingen van het behandelend familiecollege/ mrs. Van Son, Kuypers, Kroon (met Sluiters als griffier) en wrakingskamer/ mrs. Van Groeningen, Van der Mei, Van Leeuwen (Van Gameren als griffier) en ons diep-trieste PAS-familiedrama eindelijk te (laten) beeindigen,
Afbeeldingsresultaat voor geen rechtsstaatantwoordde de 'krom'bank/ Blaisse alleen op punt 1 waarbij ontvangen uitleg de facto non-valide/ kul is en punt 2 geheel genegeerd werd.

Zij smeet de deur in het gezicht van 100% gelijk-hebbend, rechtzoekend burger met haar: 'ik sluit het dossier'. Hoe diep zinkt de (nog) president van de 'krom'bank Arnhem in haar eigen onwettigheid/ misdaden weg? Volhardend vader zal zijn drie kinderen ook tegen 'juridische beesten/ oplichtingspraktijken blijven beschermen'.

Betrapt en dan de deur dicht smijten? Dat betekent revolutie!

Kortheidshalve verwijst rechtzoekend burger/volhardend vader naar zijn brief d.d. 24-02-2016 aan het ge'recht'sbestuur van deze 'krom'bank Arnhem alsmede het bezwaar-/ verzoekschrift dat d.d. 05-02-2016 tijdig en conform vereisten werd ingediend ter vernietiging van onmogelijke 'beschikking/ proces-verbaal' van de wrakingskamer d.d. 21-01-2016.


Dit 'van rechtswege' = direct uit de wet voortvloeiende nietigheid zonder dat daarvoor een afzonderlijke procedure noodzakelijk is. Dat is de 'krom'bank zeker ook bekend, maar wordt door hen juist bewust genegeerd. Dat is onacceptabel en misdadig! Want:


Terwijl de rechtstaat/ (grond)wet juist daarvoor bedoeld is om de wets-getrouwe, individuele burger bescherming te geven tegen de (semi-) overheid, blijken gepretendeerde rechts'hoeders' te Arnhem de facto rechtsloeders onder aanvoering van 'zwarte toga wolf' mr. Blaisse te zijn. Die zelf 'schijt' hebben aan de wet, laat staan de kinderbelangen en volhardend vader al helemaal niet kunnen uitstaan. Als luis in hun decadente toga-pels zal hij - en de rest van het Nederlandse volk - echter net zo lang blijven (door-) bijten tot u vrijwillig en hard gillend wegrent of door ons in de gevangenis wordt gezet...!

Wij willen namelijk eerlijke, betrouwbare rechtspraak conform de wet en zeker niet uw smerige 'spelletjes' waardoor jaarlijks > 500 mensen zelf-moord plegen, per dag > 50 gezinnen op straat worden gezet en mijn drie meiden inmiddels 708 dagen hun eigen vader onthouden werd.


No justice, no peace! De - pacifistische - revolutie is aanstaande...!
Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’

Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia