dinsdag 27 februari 2018

De 'elite' is bang voor GRN en laat leus: 'they live, we sleep' verwijderen van station Bussum-Zuid... hahaha; de angstige 'macht' laat zich kennen!GRN dacht bovenstaande opname te hebben gewist (niet dus) en nogmaals:Alleen dit plekje werd schoongemaakt, de rest niet... 'de elite' wordt steeds banger!


Vergelijk svp. met:

d.d. 17-12-2017:

'Disobey:
opstandige medeburger in 't Gooise Bussum;

   they live, we sleep!

Enne; GRN zou 't grappig vinden als deze tekst 'opeens' weer verschijnt op locatie!

Alstublieft: UNSHEEP - UNSHEEP - UNSHEEP - UNSHEE - UNSHEEP - UNSHEEP!


Uiteraard is dit geen oproep tot vandalisme... maar zeker wel; van tenminste 'zelf nadenken ipv. u als schaap te laten be-donderen' tot actieve, burgerlijke ongehoorzaamheid!

is het opzettelijk overtreden van de wet...

of het negeren van bevelen van de overheid met een politiek doel.


GRN's doelen:

  • zijn allerliefste drie dochters weer in de armen kunnen sluiten voor dikke knuffels; echte vrijheid, gelijkheid, broederschap en volksdemocratie!


De meeste denkers en activisten die zich ermee bezig hebben gehouden stellen dat burgerlijke ongehoor-zaamheid;

   per definitie geweldloos is en...
   nooit plaatsvindt uit louter eigenbelang.

Als inspiratiebronnen voor burgerlijke ongehoorzaam-heid en/of geweldloos verzet worden vaak genoemd;

Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Leo Tolstoj en Henry David Thoreau.


Laat die nep-'bestuurders'  allemaal lid van 'de club tegen het volk' op allerlei moge-lijke manieren merken dat u hen... meer dan zat bent - die bange poeperds!

  • Wij zijn het volk en samen veel sterker dan 'zij''!

Stopt u uw hoofd als een struisvogel in het zand of... denkt u liever zelf na?!


Simpeler/ duidelijker kan GRN het niet uitleggen:

Vergelijk alstublieft 'opstandige? of waarheids!'-video d.d. 17-12-2017 'They live, we sleep' met de 

   - alleen deze plek werd schoongemaakt, maar bij-
    voorbeeld de - altijd - vieze wachtruimtes niet en 
    ook elders op het station staat nog altijd graffiti -

...rararare prioriteiten van de gemeen-te Gooise Meren!'-video d.d. 26-02-2018 en onthoud:

  • Samen zijn wij veel sterker dan 'club tegen het volk' = bang voor ons!


Een revolutie is een plotselinge opstand van het volk
of verandering. 

Het is daarmee de tegenhanger van de evolutie, wat een ge-leidelijke verandering is. Heden ten dage zijn historici het niet eens welke gebeurtenissen nu wel of niet de term 'revolutie' waardig zijn. Ook worden de termen revolutie en revolte soms door elkaar gebruikt.

In de politiek bedoelt men met revolutie vaak het afzetten van een autoriteit en/of een plotselinge verandering van politieke verhoudingen en politiek systeem.

Een geweldloze revolutie wordt een fluwelen revolutie genoemd. Een revolutie die een wijziging van heerser maar niet van systeem inhoudt heet ook wel een paleisre-volutie.

Wordt vervolgd...

  • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

Echte Amsterdammers stemmen 21 maart; 'Stem van de straat' - lijst 11. Martine, Louise, Nico of Steve: eerlijke kanjers die wel uw belang dienen!VREDE (Nederlands) - barış (Turks) - aştiyê (Koerdisch)


GRN: 'leven en laten leven of nog beter; samen-leven' - in vrede, wel te verstaan:


Metro: DIT MOET JE WETEN OVER HET TURKS-KOERDISCHE CONFLICT

Het Turkse leger en de PKK staan lijnrecht tegenover elkaar. Maar wat is de PKK en wat betekent het con-flict eigenlijk?

1 Wie zijn de Koerden?

De Koerden vormen een etnische minderheid in onder meer Turkije, Irak, Syrië en Iran. Ze hebben hun ei-gen taal en cultuur, maar kennen geen eigen grondgebied. Tot op de dag van vandaag erkent de regering van Turkije de Koerdische bevolkingsgroep niet als minderheid.


2 Wat is de PKK?

De Partiye Karkeran Kurdistan (Koerdische Arbeiders-partij, PKK) is 'n separatistische groepering die streeft naar politieke rechten van Koerden in Turkije. Deze groep is in de jaren ’70 opgericht vanuit een linkse studentenbeweging. De Koerdische arbeiderspartij wordt door onder Amerika, de Europese Unie en de NAVO bestempeld als een terroristische organisatie.

De beweging schuwt namelijk geen geweld om haar doelen te bereiken.


3 Hoe is het conflict ontstaan?

Na de Eerste Wereldoorlog wordt het Ottomaanse Rijk in diverse staten opgedeeld. Oorspronkelijk zou er een onafhankelijke Koerdische staat worden opgericht, maar dit wordt tegengehouden door Turkije: de regering is bang dat zij te veel grondgebied verliest.

In plaats van een eigen staat wordt het grondgebied van de Koerden verdeeld over Turkije, Irak, Iran, Syrië, Armenië en Azerbeidzjan. Dat is tegen het zere been van het Koerdische volk: zij willen nog altijd een eigen staat.


GRN wenst...
boven alles:


      VREDE
   
  voor alle Turken

  en alle Koerden!
Stem 21 maart 2018 op Martine of Louise of Nico van 'De stem van de straat':


Volksnieuws uit Amsterdam-Noir - 14-01-2018

Stem van de Straat Partij

Het Programma/Doelstelling voor Amsterdam De Stem van de Straat Partij (niet uitputtend). - voorwoord partijleider ing. Steve Brown van de Stem van de Straat.

De Stem van de Straat gaat de Verkiezingen in met het Motto:


En dan hebben wij het over Amsterdammers van alle geloven, rassen en seksuele geaardheid!

Maar met name voor de Amsterdammers uit de Laagste en midden klasse, die zijn namelijk al meer dan een kwart eeuw de Klos in Amsterdam en in Nederland.

Volgens het CBS... leven 3 miljoen mensen op het randje van de financiële afgrond en bezit 10% Ultra-Rijken inmiddels meer dan ¾ van alles in Nederland en dat is een Schande en in strijd met de mensen-rechten en wat ons betreft ronduit misdadig.

In Amsterdam ligt de armoedegrens op 120 procent van het wettelijk sociaal minimum, het bedrag dat mensen minimaal nodig zouden hebben om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. 120 procent van het sociaal minimum is voor een gezin 22.983,00 euro per jaar. Voor een alleenstaande ligt de armoedegrens op 17.636,00 euro. Ter vergelijking: een modaal inkomen ligt op 33.000 euro per persoon. De meeste Neder-landers verdienen rond dit bedrag. Alle bedragen zijn fiscaal bruto.AMSTERDAM-NOIR- Enkele hoofdpunten van het partijprogramma De Stem van de Straat waarvan VVD rilt, D66 kotst en Groenlinks het liefst met hun mega extreem dure bakfietsen over Brown heen scheurt.  En  laat het 'Nep en Fop CDA' eens beginnen zich aan hun eigen  tien verboden te houden! Brown zelf moet nog het meest kotsen van Lodewijk Asscher de Ping Pong democratie koning en zijn 8 stumpers in de Tweede Kamer. Zie De Stem van de Straat afl 3 2018 Salto tv. Zie voor hele uitzending: De stem van de straat; Esther van Fenema en Steve Brown‬ https://youtu.be/enittoyzT9k
Verkiezingsflyer 'Stem van de straat'
d.d. 26-02-2018: 'OIA-11: NL-rechters zijn geen rechters maar criminelen - GRN in gesprek met beroemde;
Voor de lieve Martine en Louise maakt GRN graag een beetje reclame:


Ouwehoeren boeken

Meer dan 50 jaar hebben de Ouwehoeren Martine en Louise Fokkens in ”het leven” gezeten. En ze hebben natuurlijk niet stil gezeten. Je kunt wel nagaan dat ze ontzettend veel hebben beleefd.

Inmiddels zijn er over hun belevenissen een aantal boeken uitgekomen. Daarnaast is er in 2011 een documentaire gemaakt. Deze film over de Ouwehoeren is wereldwijd uitge-bracht onder de naam ”Meet the Fokkens“. Ze zijn daarom ook wereldberoemd. Wanneer ze door Amsterdam lopen worden ze altijd aangesproken en soms wordt zelfs hun auto tegengehouden om zo met ze op de foto te gaan. Steeds werd er daarom gevraagd: “waar kun je de Ouwehoeren boeken?”


Ouwehoeren op de wallen 

Louise Fokkens, Martine Fokkens 218 blz.

De dames Fokkens, beter bekend als de Ouwehoeren, zijn in-middels een begrip geworden, zowel in ons land als internatio-naal.

In de vorige bundels zijn we al in aanraking gekomen met 'Leipe Loetje Duimelot', 'de tuinkabouter' en andere spannende details uit de peeskamer.


Ouwehoeren op reis, Louise Fokkens & Martine Fokkens...

Geschreven bij Ouwehoeren op reis. Het zijn weer gezellige verhalen, maar om ze te lezen is het wat moeilijk. Ik ben geen Amsterdamse dus ik moest het hardop lezen om te begrijpen wat er geschreven staat. En hardop lezen valt niet mee. Als de dames nog een boek gaan schrijven dan liever in het gewoon hollands.


Ouwehoeren Verhalen uit de peeskamer, pocketeditie

Na vijftig jaar werken op de Wallen schrijven de 2-lingzussen Louise en Martine Fokkens (71) hun hi-larische avonturen op. De Dames Fokkens openen de gordijnen van de peeskamer en vertellen recht voor zijn raap en vol smeuïge details over 'Keesje en Tante Miep', 'de Tuinkabouter' en 'Leipe Loetje Duimelot'. Louise en Martine zijn sterke, optimistische en humoristische vrouwen.

Complot? Aangifte tegen 50 criminele rechters door drs Groenendijk!


Date: mei 31, 2016 - Volksnieuws uit Amsterdam-Noir

AMSTERDAM-NOIR- Is het navolgende artikel het werk van ‘Complot-Gekken’? Oordeelt u zelf: we hebben er lang en goed over nagedacht, voordat we besloten on-derstaande video te maken en te publiceren. Want in een video:


Echter; wij hebben drs. Erik M. Groenendijk MSc. zijn dossier uitvoerig bestudeerd en kwamen daarbij tot de absolute conclusie, dat er onomstotelijk bewijs van het be-weerde is.

Wordt vervolgd...

  • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia