zaterdag 31 maart 2018

Check uit bij 'het systeem' en in bij 'de waarheid': they live, we sleep... hoogste tijd om wakker te worden, op te staan en de 'elite' te verjagen!
Strijders van het licht;

   leeuwen lopen altijd voor de troep uit...

maak alle slapenden wakker

desnoods met een schop onder de kont!

   Eliminate the illuminati!


 • In het belang van de kinderen en Vrouwe Justita.


Voorgeschiedenis: er op opstandige medeburger, er af door gemeente, nu weer er op!


In december 2017 maakte deze volhardend vader, recht-zoekend burger tevens Bussummer drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - een 1e video over de leus;

 • 'they live, we sleep',

zoals door een wakkere medeburger met 'n dikke, zwarte  markeerstift op het electriciteitshuisje van ProRail (?) was geschreven:

Binnen 2 maanden echter... werd deze wakkere boodschap voor de Bussumse medemens/ beste NS-reizigers = 'geachte dames en heren' weer verwijderd terwijl de overige graffiti en troep gewoon bleef staan c.q. liggen!

Hahaha; is dat nou 'toeval' of kijkt/ raadpleegt ook de regio-nale bestuurs'elite' stiekem deze site? GRN denkt het laatste;

 • 'ze' zijn erg scared/ bang dat meer meer meer mensen wakker worden en in opstand komen; precies dat wat ze nodig hebben en ook gaan krijgen!d.d. 27-12-2017: 'Disobey: opstandige medeburger in 't Gooise Bussum;

they live, we sleep!

 • Hoogste tijd om wakker te worden, op te staan en zelf echt te gaan leven!
d.d. 27-02-2018: 'De 'elite' is bang voor GRN en


hahaha; de angstige 'macht' laat zich kennen!'


Wikipedia: Station Bussum Zuid - afkorting Bsmz - opening 22 mei 1966 - perrons: 2
Oosterspoorweg - streekbus 107, 109 Connexxion - reizigers 4199 (2016) per dag


Coördinaten 52° 16′ NB, 5° 10′ OL

Station Bussum Zuid is een spoorwegstation in Bussum, gelegen aan de trajecten Amsterdam-Amersfoort en Weesp-Utrecht.

De halte, een van de eerste stations met een P&R-functie, werd geopend op 22 mei 1966. Het in 1971 geopende stationsgebouw, van het type sextant, is al enkele jaren buiten gebruik. In 2015 kwam er een koffiekiosk in alsmede een verhuurpunt van OV-fiets. De perrons zijn verbonden door een houten loopbrug over de sporen. De oorspronkelijke brug op de kop van het station werd in 2015 vervangen door een meer in het midden geplaatste traverse met lift.


Reptilian shapeshifter/ GRN zijn 't eens: de 'club tegen het volk' moet in de vuilnisbak!


Beide Bussummers (?): reptilian shapeshifter/ RR en GRN zijn het duidelijk helemaal eens met elkaar:

weg met de huidige; liegende en bedriegende 'elite' -


Zijkant van de electriciteitskast van ProRail:


Links van de toegang tot het perron (vanuit spoor gezien):

Rechts van de toegang tot het perron (vanuit spoor gezien):GRN vraagt: check uit bij 'het systeem' en in bij 'de waarheid' - in uw eigen belang!


GRN denkt dat er best 'aliens' zouden kunnen bestaan, maar ontmoette er nog geen:

Maar in hoeverre daar 'reptilians' aan te pas komen? GRN sluit helemaal niets uit - dat heeft hij inmiddels geleerd - maar blijft ook wat dat betreft zeer kritisch. Eerst zien, dan geloven... is nog niet zo verkeerd. Altijd je verstand blijven gebruiken en 'zien met andere zaken dan je ogen' - bijvoorbeeld infrarood, warmtecamera's en/ of...? - desondanks niet uitsluiten. GRN zou wel eens 'een aardige reptilian' willen ontmoeten; of zijn dat allemaal engerds?


Reptilians (also called reptoids,[1] lizard people,[2] reptiloids, saurians, Draconians)[3][4][5] are purported reptilian humanoids that play a prominent role in fantasy, science fiction, ufology, and conspiracy theories.[6][7] The idea of reptilians was popularised by David Icke, a con-spiracy theorist who claims shape-shifting reptilian aliens control Earth by taking on human form and gaining politi-cal power to manipulate human societies. Icke has claimed on multiple occasions that many of the world leaders are, or are possessed by, so-called reptilians.

Later beweerde hij, dat de wereld in werkelijkheid ge-regeerd werd door Illuminati, een soort elite aan de macht. Hij bracht hen in verband met zo ongeveer elke tot dan toe bekende complot-theorie.

Vervolgens publiceerde David Icke in 1999 het boek The Biggest Secret, waarin hij beweerde dat een aantal machtige leiders in de wereld zouden afstammen van de zogenaamde Reptilians, een bepaald ras van buitenaardse wezens.

Als voorbeelden van afstammelingen van deze aliens werden o.a. door hem ge-noemd: George W. Bush, George H.W. Bush, Elizabeth II, Kris Kristofferson, Beatrix der Nederlanden, Bill Clinton, Hillary Clinton, Vlad Djunkzer, Dick Cheney, Henry Kissinger, Frank Sinatra, Winston Churchill, Al Gore en Tony Blair.
Bussum in opstand - gaarne contact met meer gelijkgezinden/ strijders van het licht:

Tot slot:

Graag komt GRN in persoonlijk contact met opstandige mede-Bussummer RR en verzoekt hem/ haar om een mailtje te sturen of op andere wijze elkaar te ontmoeten;
2 weten en kunnen meer dan 1 of enkelen... hoe dan ook; 

 • veel dank voor het opnieuw wakker-willen-schudden van iedereen!


Samen zijn wij veel sterker dan 'zij';

   wij zijn het volk!

Dus: ook u... word burgelijk ongehoorzaam;

verenigt u en laat die smerige machts'hebbers' een volks poepie ruiken; voor nu en altijd ...

   weg met die bedriegers!


Wordt vervolgd...

 • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

VuVuDu is als 'slaaf van oranje' en lacht het domme volk en ook het GDP stiekem uit. Blijf niet achter in het mijnenveld met enkel... een lege laars!


GRN: precies zo doet de VuVuDu met 'het volk'... blijf niet achter met een lege laars!


GRN adviseerde 'protest' = BSOV te stemmen; 't Goois Democratisch Platform won:Wel in de politiek-geinteresseerde volhardend vader, recht-zoekend burger tevens Bussummer drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - heeft zijn eigen, voornamelijk negatieve, ervaringen met zowel de landelijke alsook de regionale politiek gemaakt en vond dat ook op lokaal niveau de mede-mensen wel opgeschud mogen worden.

Nep-'burgemeester' - ook VVD-er: Han ter Heegde

'Verbeter de wereld, begin dicht bij huis', maar helaas;  met uitzondering van o.a. het GDP reageerde geen enkele politicus/ bestuurder van Gooise Meren inhoudelijk op GRN zijn keurige brieven... ook nep-'burgemeester' Ter Heegde niet. Die had het 'zo druk' met kiezers achterop de fiets naar het stembureau te brengen dat hij 'vergat' om de keurige brief van eveneens stemmer GRN te antwoorden... of was dat geen 'toeval of blijven liggen'? Bevalt het Ter Heegde niet dat 'zijn nep-politiek' doorgeprikt wordt en GRN zich wel oprecht grote zorgen maakt over de dagelijske vergiftiging van onze leef-omgeving/ lucht middels chemtrails?!d.d. 19-03-2018: 'GRN stemde 'protest' en dus op lege BSOV-zetel in Gooise gemeenteraadhet is toch allemaal nep!

 • Chemtrails zijn wel echt - we worden vergiftigd!'


d.d. 20-03-2018:
Gooi en Eemlander - PvdA/ Rolien Bekkema


 • 'Bij negatieve uitlatingen op social media nodig ik mensen uit'


'Bij negatieve uitlatingen op social media nodig ik soms mensen uit voor een face-to-face gesprek.

Iemand heeft boos achter z'n - of haar! gaarne m/v - toetsenbord zitten rammen, kennelijk zit er iets dwars.


Of ze zijn dan verbaast dat je reageert of je hoort er niks meer van.'


GRN: zegt fractievoorzitter Rolien Bekkema van de PvdA/ Goois Meren, maar... dat deed ze tot op heden niet. 'Erg jammer'. GRN vertrouwt noch haar, noch die PvdA.d.d. 22-03-2018: BussumsNieuws


 • Lokale partijen reageren aangenaam verrast op uitslag

'Veel gejuich bij lokale partij GDP, Hart voor BNM en de ChristenUnie. Deze drie partij-en mogen gezien worden als de 'winnaars'. Niet in zetelaantallen want de grootste blijft de VVD.'

'Fractievoorzitter Alexander Luijten (VVD) is tevreden met de uitslag. We hebben het gevoel dat we beloond zijn voor onze standvastige manier van bestuur. En dat we de grootste zijn gebleven met 7 zetels. Het totaalbeeld noemde hij wel versnipperd en aan een voorspelling over coalitiebesprekingen wilde hij zich nog niet wagen.'
d.d. 16-01-2018:

'Wilt u ook NIET vergiftigd worden door chemtrails boven onze hoofden?

Wat doet de regionale politiek in Gooise Meren...?
GRN stemadvies volgt!'

Op 13 jan. 2018, om 15:24 heeft volhardend vader, recht-zoekend burger en inwoner van de gemeente Gooise Meren/ Bussum het volgende geschreven:Geacht Goois Democratisch Platform, geachte heer Kruijt, ...

3. Gaarne verneemt GRN of (nader) met de fractie in gesprek bent geweest over 'hoe chemtrails ook in Gooise Meren te stoppen' en welk standpunt door uw fractie wordt in-genomen = welke concrete stappen het Goois Democratisch Platform al dan niet gaat zetten? GRN verwijst daarbij nogmaals naar zijn brief d.d. 04-01-2018 en hoopt dan ook spoedig (schriftelijk) van u te vernemen!

Uiteraard zal GRN de imwoners van Gooise Meren op grond van uw reactie(s) een pas-send 'chemtrail stem-advies' voor de komende gemeenteraadsverkiezingen geven.

Met verontruste burgergroet,

drs. E.M. Groenendijkj MSc. - Luctor et emergo
In het belang van de kinderen en Vrouwe JustitiaBeste heer Groen,

Dank voor uw mail. Ik had het wel op prijs gesteld als u vooraf had aangegeven dat u ons gesprek opnam en wilde gaan publiceren.


Ik heb denk ik duidelijk aangegeven hoe wij hierover denken.

Het is een gemeente overstijgend issue, waar wij desalniettemin als gemeente aandacht voor kunnen vragen bij provincie en/of Rijk.

Bij onze partij bestaat tevens de mogelijkheid om dit 
onderwerp zelf als initiatief te publiceren op ons platform en bij voldoende steun via onze GDP op de politieke agenda te krijgen.

Ik wens u nog een prettig weekend.

Met vriendelijke groet, Jelmer Kruyt
Goois Democratisch Platform - gemeenteraad Gooise Merend.d. 22-03-2018:

...aan een voorspelling over coalitiebesprekingen wilde hij zich nog niet wagen.'... Dit laatste was wel iets waar fractievoorzitter Jelmer Kruyt van het GDP (Goois Democra-tisch Platform) duidelijk iets voor voelde.

Hij daagde daarom direct de VVD als grootste partij uit. 'We hebben al eerder aangegeven dat we bestuurlijke verantwoordelijkheid willen.

 • Maar de VVD is de grootste partij en ik heb ik de wandelgangen al gehoord dat ze ons willen uitsluiten van de coaltieonderhandelingen.'


GRN: tja, beste JelmerAllereerst nog mijn oprech-te felicitaties met het behaalde verkiezingssucces en +1 zetel (of +4; afhankelijk van hoe er geteld wordt) voor het GDP.

Maar of dat betekent dat jullie 'mee mogen regeren/ beturen'...?

Het lijkt er niet op. Ondanks het succes wordt het GDP 'gewoon' genegeerd als 'straf omdat jullie met de VVD ruzie maakten', althans zo (b)lijkt dat te zijn, aldus GRN.

 • Enorm frustrerend, nietwaar? Ik voel met u mee.

Kunt u zich voorstellen hoe het voelt om alle bewijzen daarvan te hebben dat Nl allang geen 'recht- maar een kromstaat' is waar een 100% criminele burgemeester De Lange van Duiven/ Gelderland nog steeds niet vervolgd werd voor medewerking aan 3e, internationale kinderontvoering? Accepteert u dat wij allemaal vieze smerige chemtrails moeten inademen... 'omdat de elite' ons zo snel mogelijk dood wil hebben? We zijn namelijk met 'te veel en te kritische mensen' die zijn namelijk lastig te sturen... en mogen niet meebesturen.

 • Hoogste tijd om uit 'n ander vaatje te tappen, nietwaar Jelmer? GRN groet.

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen Gooise Meren - GDP wint en BSOV niet:


https://gooisemeren.nl/gemeenteraadsverkiezingen-en-raadgevend-referendum-21-maart-2018/vastgestelde-uitslag-verkiezingen/?L=0Vastgestelde uitslag gemeenteraadsverkiezingen Gooise Meren


Lijst Partij Aantal stemmen Percentage Aantal zetels 2018 Aantal zetels 2015

1 VVD 5580 20                       7 8

2 D66 3630 14                       4 5

3 CDA 2395 9 3 5

4 PvdA 2499 9 3 4

5 GroenLinks 2926 11 3 3

6 Hart voor BNM  3377              12  4  2

7 50PLUS 2273               8  2  2

8 ChristenUnie  771  3  1  -

9 GDP 3547 13 4 -

10 BSOV 127 1 - -


Aantal stemmen, kiezers, opkomst:

Aantal kiesgerechtigden: 43.566
Totaal aantal geldige stemmen op een kandidaat: 27.125
Aantal blanco stemmen: 106; aantal ongeldige stemmen: 71
Aantal kiezers: 27.302; opkomstpercentage: 60 

Voorkeurstemmen en gekozen kandidaten; uitslagen per kandidaat, per lijst, per stem-bureau; bekijk het proces-verbaal met de vastgestelde uitslag van de gemeenteraads-verkiezingen Gooise Meren


Aanduiding politieke groepering
Behoud Oud Valkeveen

- BSOV - lijstnummer 10

Naam kandidaat               Aantal stemmen

1 Kriek, D.W.J.M. (v)                  82
2 Faerber, M.G. (m)                     4
3 Post, L.E.M. (v)                       24
4 de Langen, J.W.H. (m)             17GRN: Veel dank aan die 126 andere BSOV-'protest'-stemmers in Gooise Meren... echt toppie! Met 127 stemmen geen zetel maar de ChristenUnie met 771 stemmen wel net 1 zetel... we kwamen slechts 644 stemmen tekort! Misschien dat wij 'de volgende keer' maar eens mee moeten gaan doen met een echte regionale protest-partij? GRN gaat zich informeren en komt hierop terug.d.d.28-03-2018: BussumsNieuws

 • 'Door met VVD, D66, CDA en GL? --->


Of gaan de 'lokalen' een rol spelen?

Of het GDP een van de coalitiepartijen gaat worden valt te betwijfelen. GDP-raadsleden Jelmer Kruyt en Erik-Pieter Vlaanderen werden het afgelopen jaar na een vete met veel bombarie door de VVD op straat gezet. Ook daarna klonk er met grote regelmaat felle kritiek over en weer.'

'Het GDP gaf afgelopen week al aan gehoord te hebben dat de VVD samenwerking met het GDP uitsluit. Dat wordt door VVD-lijsttrekker Alexander Luijten stellig ontkend.'


d.d. 20-03-2018: 'Geef Rutte-3 'n veeg uit de pan en stem bij gemeenteraads-verkiezingen


GRN begrijpt echt niet dat er toch nog mensen op VuVuDu stemmen... denk svp. na!GRN denkt dat het niet aan Rutte en zijn kliek te danken 'als het goed/ beter gaat'... dat beweert de VuVuDu als partij voor de economie (???) wel altijd maar dat is - mijn inziens - helemaal niet waar!!!

Als het goed/ beter gaat dan komt dat door u en ik, door het volk, door de echt-hardwerkende Nederlanders.


of Rutte weet wat dat betekent? GRN denkt van niet.
d.d. 10-10-2017: 'Als Rutte het over 'eerlijk delen' heeft... dan kan dat niet kloppen!


 • Heel Holland kiepert misbaksel Rutte-3 in de vuilnisbak; nieuwe verkiezingen!'

d.d. 29-01-2018: 'VVD = VuVuDu bezorgt het volk al 70 jaar ellende met huidige baas;

d.d. 27-02-2018: 'RUTTE-3: zonder hem hadden we Goede, nu alleen Slechte TijdenNu ene Halve Zoolstra weg is, wil het volk ook andere halve zool zien

Uiteraard maakt u ook 'de juiste keuze', toch? Kom dan ook in pacifistische opstand!


Gelukkig; deze eerlijke mevrouw wenst niet mee te helpen bij fietsendiefstal:
Waarom laten veel Nederlanders echter wel hun...Word wakker, sta op en pik dat ook niet (meer)! ]

 • Kom in opstand tegen 'club tegen het volk'!


Wordt vervolgd...

 • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia