zondag 3 september 2017

Samen zijn we veel sterker dan zij...! Vandaag naar Den Haag: aanhaak-mars Patrick Damhuis en demonstratie Raad voor de Kinderbescherming!
Voor mijn drie zonnetjes en alle andere kinderen 'zonder' papa/ mama!
Naar Den Haag, want: samen zijn we veel sterker dan zij! Sluit u aan...


Vandaag gaat deze volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - PapaErik - naar Den Haag... om samen met honderden - ?! - andere papa's en mama's die ene prima Patrick te verwelkomen voor de deur van de Raad voor de Kinder'bescherming' - Ministerie van 'Veiligheid en Justitie'. 

Want:

  • zijn mars is onze mars... samen zijn we veel sterker dan zij!

In het belang van onze kinderen en Vrouwe Justitia: sta op en vecht mee!


d.d. 29-08-2017: 'Een verlichte vaderkruistocht'

Joep Zander:

'Je hebt helemaal geen wandel-schoen aan Patrick!

“Ik ben onvoorbereid vertrokken, net zo onvoorbereid als ik was toen de scheiding van mijn kin-deren me overkwam. Ik heb een rugzak van 17 kilo ingepakt als metafoor voor de verjaardags-datum van mijn kind.

En die knuffel kreeg ik van mijn dochter met de mededeling Pappa voor als jij je een keer eenzaam voelt’.


Wordt vervolgd.


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia