maandag 19 maart 2018

In deze tijd wordt D'66 ontmaskerd als enge D666-satanisten en VVD als VuVuDu = Vereniging Van Dieven! En dat is niet alleen GRN zijn mening!Zie eerder:


d.d. 19-03-2018: 'GRN stemt 'protest' en dus op lege BSOV-zetel in Gooise gemeenteraadhet is toch allemaal nep!

 • Chemtrails zijn wel echt - we worden vergiftigd!'

en d.d. 19-03-2018: 'Bah: landelijke en ook regionale 'democratie' is slechts een poppenkast; het volk wordt keihard besodemieterd!


NIEUWE BORDEN - VuVuVDu = Vereniging Van Dieven en D666= enge satanisten:


VuVuDu-'levendig' betekent:

Mmm, 'lekker' eten bij 'MacDom' en satanisten-D666 op het bushokje in Bussum:


Bussum (Geluidsfragment uitspraak (info / uitleg) is een forensenplaats in de regio het Gooi, in het zuid-oosten van de Nederlandse provincie Noord-Holland. Tot 2016 was Bussum tevens een gemeente. Op 1 januari van dat jaar ging deze op in de nieuwe ge-meente Gooise Meren. De voormalige gemeente telde op 31 maart 2015 volgens het CBS 32.908 in-woners (op het hoogtepunt in 1966 nog 42.000) op een oppervlakte van 8 km² met nauwelijks water-oppervlak. Daarmee was Bussum in oppervlakte de kleinste en dichtstbevolkte gemeente van het Gooi. 

Na de gemeenten Hilversum en Huizen had zij de meeste inwoners. Het inwonertal is het laatste decennium door inbreiding gestabiliseerd tot >30.000 terwijl de bevolking vergrijst. In 2011 was 18,8% van de inwoners ouder dan 65, het Nederlands gemid-delde was datzelfde jaar 15,6%. Bussum neemt qua welstand in het Gooi een midden-positie in. Het gemiddeld inkomen ligt in Bussum lager dan dat in de kleinere omring-ende plaatsen Blaricum, Laren en Naarden, maar hoger dan dat in het grotere H'sum en Huizen.


Waarom D'66 beter D666 kan heten:

De term satanisme wordt in de Van Dale gebruikt als een synoniem voor duivelarij. Deze vorm van satanisme wordt nog steeds beoefend, alhoewel ze weinig bekend is en sommigen (meestal moderne satanisten) het bestaan ervan in twijfel trekken. Traditio-neel satanisme wordt niet beschouwd als een echte religie door de moderne satanisten. Modern satanisme is een vorm van atheïstische mensverering, versterkt met ri-tuelen, en gecodificeerd door Anton Szandor LaVey.


Satan met een hoofdletter heeft betrekking op de mythologische figuur Satan. Een andere vorm is 'de satan'. Deze spelling staat voor het kwaad als ab-stract concept en refereert niet aan iets bepaalds. Satan wordt vaak ook op deze twee wijzen uitgelegd: als een symbool of metafoor (modern satanisme) of als soort van godheid (traditioneel satanisme). Het eerste is een vorm van rationeel-egoïsme, terwijl de tweede vorm een religieuze beweging is.

De Church of Satan is een grote internationale organisatie die vrijwel geen informatie vrijgeeft over haar aantal leden. Deze kerk geldt echter wel als de grootste en belangrijkste satanische organisatie in de moderne wereld.

Satan en satan wordt in sommige stromingen in het christendom gezien als een werke-lijk bestaand boosaardig en aan God vijandig wezen dat de eerste mensen op aarde heeft verleid tot zonde, wat de zondeval tot gevolg had. Deze christenen geloven dat met de dood en opstanding van Jezus de macht van de satan gebroken is, zelfs als dat niet altijd merkbaar is.

Bij andere christelijke stromingen is satan geen werkelijk bestaand wezen, maar
Waarom u beter geen 'fast food' kunt eten:

d.d. 26-04-2016: DailyMail   -   She's NOT lovin' it!


Reddit user posted a photo of decade-old burger and fries from April 2006

The food isn't mouldy and doesn't look decayed or rotted - just dried out

Commenters said that the food's high salt content preserved it.
d.d. 08-05-2013: ProslankNederland - Hoe snel verteert een hamburger en patat?

Verteert het uberhaupt wel? Wat voor rotzooi eet je nu eigenlijk? Als je dit wilt weten kijk dan snel.Nogmaals: D666 vertelt 'prachtige verhaaltjes' maar zijn, stiekem, enge satanisten!
En nadat GRN het bovenstaande filmpje gemaakt had... klonk er applaus! Jawel, echt waar. Een toevallige voorbijganger was het helemaal met mij eens en liet dat op een niet-mis-te-horen-wijze blijken:


Hij ging zelf DENK stemmen... wat GRN dan weer jammer vindt; die denken op veel gebieden 'erg raar'. Maar deze wakkere medeburger werd oprecht een 'hele fijne dag!' gewenst. Kijk; zo moet het.

'Gewoon' met elkaar praten, als echte Bussumse mensen onder elkaar... desnoods op de stoep!

Binnenkort wordt het vast weer warmer;


 • zin in een praatje over alles en nog wat, ook over 'de politiek/ staat van het land'?

Vooral doenWordt vervolgd...

 • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

Bah: landelijke en ook regionale 'democratie' is slechts poppenkast; het volk wordt keihard besodemieterd! We stemmen 'voor spek en bonen'...


Wie echt 'hart en verstand' heeft, moet nu wakker worden en opstaan!

Democratie is slechts poppenkast - het volk wordt 'simpelweg'  besodemieterd!


Deze Bussumse volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - was en is altijd al geinteresseerd in 'de politiek'; hoe en waarom denken mensen verschillend over thema's en hoe kun je er voor zorgen dat we 'niet elkaars hersens inslaan bij onenigheid' maar juist dat brein gebruiken om een oplossing te vinden die voor het (aller)grootste deel van de bevolking tenminste te verdragen valt... dat is toch democratie?


Omdat we niet alle 17 miljoen tegelijk kunnen gaan praten over het besturen van het land - dan zou er nl. niet meer gewerkt/ ge-produceerd worden - en 'dus' hebben we daarvoor een paar vertegenwoordigers aange-steld; de volksvertegenwoordigers = 1e en 2e Kamer + regering.

So far, so good - in slecht Nederlands. Maar wat nu als die 'vertegenwoordigers' niet (meer/ ooit?) 'ons', het volk, vertegenwoordigen en onze belangen behartigten maar... enkel en alleen die van zichzelf 'elite'-noemende personen.

 • Ja, de politiek is ook in Nederland keihard en 99% gekocht; het is 1 grote nep, 'n grote schijnvertoning.


Zeker op landelijk niveau maar m.i. ook regionaal, waar die partijen aan de landelijke gelieerd zijn.

Dus: misschien dat 'stem alleen lokaal', iets helpt?

We kunnen het proberen en... altijd 'de macht' con-troleren! Bij het tellen van de stemmen en ook daar-na: als ze 'aan het werk' gaan...

...doen ze dan dat wat ze ons voor de verkiezingen beloofden? Doen ze tenminste hun best daarvoor?

Of waren die beloftes en mooie praatjes enkel en alleen bedoeld om ons allen/ u en ik; het volk, het gevoel te geven 'dat ze er toe doen' en 'er naar ze geluisterd wordt' maar... in werkelijkheid staat 'het door die zogenaamde elite opgelegde beleid' allang vast en wordt door linkse partijen A, B, C of rechtse partijen X, Y, Z of middenpartijen H, I, J/ in combinatie: H, I, J/ A, X, Y uitgevoerd.Dat is de onprettige waarheid over huidige Nederlandse en andere westerse 'democratieen';

pik dat ook niet meer en net als GRN:


GRN stemt dus geen 'Hart voor BNM' maar... hoe denkt hij dan over de PvdA:
Stemt econoom drs. GRN MSc. dan op de VVD - de Rutte-partij? Over mijn lijk:

VuVuDu zet zich alleen in voor leden van 'de club tegen het volk' - u kunt barsten!


d.d. 24-08-2017: VVD = 'U werkt zich de pleuris - zij leven als vorsten;


Worden trouwe uitvoerders van 'pijn, ellende en verdriet'-economie omgekocht...

...met 'veel geld verdienen en aldus grote huizen kunnen kopen'?

Groenendijk krijgt steeds meer de indruk dat dit voor een groot deel van hen inderdaad geld(t)...

...die verkopen wel hun 'ziel'!

Ze bedonderen 'brave - en te naieve - burgers'...


...die wel in 'Vrouwe Justitia' en 'beetje eerlijk delen', wensen te geloven en daarnaar (pogen) te leven.

GatverdammeVandaar ook die vele VVD-bordjes in de tuin tijdens verkiezingen in villawijk van Bussum!Wordt vervolgd...

 • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

GRN stemt 'protest' en dus op lege BSOV-zetel in Gooise gemeenteraad; het is toch allemaal nep! Chemtrails zijn wel echt - we worden vergiftigd!Uiteraard 'de goeden' - voor zover die in de politiek bestaan - daargelaten!
Chemtrails bestaan niet? Wilt u alstublieft zelf meer nadenken/ onderzoeken? Dank!
d.d. 06-03-2017: GeenStijl - Dom, dom, dom. Nu gelooft helemaal neverste nooit meer iemand in je Jesse-fabeltjeYasser!

Controleer de macht of zij controleren u! Hoe worden onze stemmen eigenlijk geteld?

Daarnaast: het is helemaal niet raar dat fractievoorzitter Thierry Baudet van FvD - waarop GRN echter niet gaat stemmen bij de landelijke verkiezingen; zie bijvoorbeeld de 'tweede FvD-man', mr. Theo Hiddema

 • oproept om het tellen van de stemmen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen te gaan controleren.


d.d. 01-12-2017: 112Hilversum.nl

 'Stembureauleden en tellers gezocht!


COEVORDEN - De gemeente is op zoek naar stembureauleden. Op 15 maart 2017 wordt de Tweede Kamerverkiezing gehouden. Voor deze verkiezing is de gemeente Coevorden op zoek naar nieuwe (reserve) stembureauleden. Ook zoeken we tellers die na sluiting van de stembureaus willen helpen bij het tellen van de uitge-brachte stemmen.

Als stembureaulid moet u de hele dag beschikbaar zijn. De stembureaus zijn van 7.30 uur tot 21.00 uur geopend. U verricht administratieve taken zoals het in ontvangst nemen van de stempas en het uitreiken van een stembiljet. Omdat het tellen van de stemmen veel werk is, worden er op stembureaus speciale tellers ingezet die de stem-bureauleden helpen bij het tellen. Als teller werkt u van 20.30 uur tot alle stemmen zijn geteld. Er zijn wel een aantal voorwaarden om stembureaulid of teller te kunnen zijn.

 • Zo moet u 18 jaar of ouder zijn, de Nederlandse taal goed beheersen, op een vriendelijke en correcte wijze met mensen omgaan en volgens bepaalde richtlijnen kunnen handelen.

Uiteraard geven wij u vooraf instructie hoe u moet handelen. Als u ingedeeld wordt als stembureaulid of teller krijgt u een vergoeding.GRN: heeeeeel 'speciaal' die tellers en vooral; wat zijn dan die 'bepaalde richtlijnen waarnaar gehandeld dient te worden'? Die ene stem tellen we wel en die andere stem niet? Om maar een 'bepaalde richtlijn' te verzin-nen...

 • volledige transparantie en stevige controle van de macht is dus absoluut noodzakelijk.

'Vertrouwen is goed, maar controle is hier beter!'

Dus: ja, alles filmen/ vastleggen en 'real-time' publi-ceren om eventueel gesjoemel bij verkiezingen - ook in NL - onmogelijk te maken!

Ook GRN maakt zich grote zorgen over de betrouwbaarheid van de uitslagen van alle Nederlandse verkiezingen, want... wie controleert of de stapels stemformulieren wel goed worden geteld en daarna; of de uitslagen van de diverse stembureau's wel op correcte wijze via de computer worden samengevat? Dus zonder dat de verkiezingsuit-slagen - alsnog - gemanipuleerd zouden kunnen worden via 'computer-hacking/ cyber-crime'! GRN zou niet weten hoe of wie dat doet...

 • is manipulatie van de verkiezingsuitslag aldus mogelijkrealiteit?!!

Zijn NL-verkiezingen wel 'eerlijk en betrouwbaar' of wordt de uitslag gemanipuleerd?


Ook de, zelf-criminele, ex-mini-ster Plasterk meende dat meer transparantie en controle nood-zakelijk is. Klaarblijkelijk weet hij dat omdat hij

 • 'dicht bij het duivelse vuur' stond/ staat...?!!


d.d. 19-06-2017, Het Parool

'Mini-ster Plasterk: Betere controle op stemmen tellen'

 • Bij verkiezingen moet het tellen van de stemmen beter worden gecontroleerd. Ook de transparantie moet groter.

Dat concludeert minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) na een evaluatie van de jongste Tweede Kamerverkiezingen, die niet geheel vlekkeloos verliepenNiet alle gemeenten en hoofdstembureaus hebben zich nauwgezet aan instructies gehouden om controles uit te voeren, zodat eventuele fouten tijdig zouden worden ontdekt en gecor-rigeerd, stelt Plasterk. Hij wijst met name op de kieskring... 

 • Den Bosch, waar 8700 stemmen niet werden meegeteld.d.d. 19-07-2017: Telegraaf - 'Minister wil betere controle bij verkiezingenNiet alle gemeenten en hoofdstembureaus hebben zich nauwgezet aan instructies gehouden om controles uit te voeren,

zodat eventuele fouten tijdig zouden worden ontdekt en gecorrigeerd, stelt Plasterk.


De minister pleit nu voor een publicatie op het internet van de processen-verbaal van de stembureaus en de opgave van de burgemeester van het totaal aantal stemmen in de gemeente. Iedereen die dat wil kan dan vóórdat de uitslag wordt vastgesteld controleren of er fouten zijn gemaakt, aldus Plasterk.


 • „Het past niet in de huidige tijdgeest dat pro-cessen-verbaal alleen korte tijd ter inzage liggen op de gemeentehuizen en daarna niet meer te raadplegen zijn.”

De bewindsman wijst er verder op dat fouten in de processen-verbaal van de stembureaus nu niet kunnen worden gecorrigeerd. Hij stelt dan ook voor de Kieswet zo aan te passen dat een gemeentelijk stem-bureau voortaan op een „transparante en con-troleerbare wijze” fouten van stembureaus mag ver-beteren. „Dit kan in belangrijke mate voorkomen dat er pas aan het einde van het proces fouten op-duiken die alleen hersteld kunnen worden door alsnog een hertelling uit te voeren.GRN: ex mini-ster Plasterk houdt dus mooie praatjes 'tegen misbruik en voor transparantie' maar uiteindelijk... stemde hij toch 'gewoon' in met het gebruik van computers bij de verkiezingen waarmee misbruik op de loer ligt.


 • Ergo: Plasterk is lid van de 'club tegen het volk' en poogde enkel de burgers zand in de ogen te strooien! Trap er niet in en controleer zelf!d.d. 15-02-2017: Tweakers.net - Gemeenten en Kiesraad gaan toch computers gebruiken bij tellen stemmen


De computers worden ingezet als telhulpmiddel, bijvoorbeeld met een spreadsheet. De computers mogen niet op internet aangeslo-ten zijn en de uitslagen worden alleen op papier doorgestuurd. Minister Plasterk schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat in overleg met de Kiesraad, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken is besloten om toch computers te gebruiken als hulpmiddel bij het optellen van de stemmen.


GRN: is het dan zo 'ontzettend moeilijk'...
om zonder computer op te tellen?

En daar willen we best eventjes langer op wachten;
als het maar goed en eerlijk gebeurd, nietwaar?

Of... willen 'ze' juist die computer per se gebruiken om de boel te kunnen besodemieteren?!

GRN wordt steeds argwanender...

u hopelijk toch ook?d.d. 13-03-2018: Tweakers.net


De telsoftware voor de gemeenteraadsverkiezingen bevat on-danks wijzigingen nog steeds beveiligingslekken, volgens de ethische hacker Sijmen Ruwhof. (duimpje omhoog Sijmen!)


De software heeft onder andere geen integriteitscontro-le. Ruwhof nam de software, met de naam Ondersteu-nende Software Verkiezingen, of OSV, opnieuw onder de loep, nadat hij vorig jaar al een grote hoeveelheid kwetsbaarheden in de software had aangetroffen.

Dit keer vond hij alsnog 49 veiligheidsproblemen, waar-van hij er een 'kritiek' vond en op 9 andere de aandui-ding 'hoog risico' plakte.

Onder andere bij controle en detectie ging het mis,
vertelt hij tegen RTL:

 • "Er zit geen integriteitscontrole in, geen fraudedetectie en geen inbraakdetectie: de verkiezingssoftware vindt alles prima."d.d. 13-03-2018: LindaNieuws - hahaha... dan weet je het al. Hoe meer 'glossy' hoe minder = helemaal niet te vertrouwen:

SOFTWARE VOOR TELLEN VAN STEMMEN GEMEENTE-RAADSVERKIEZINGEN ZOU WÉL VEILIG ZIJN

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft belang-rijke veiligheidsmaatregelen rond de verkiezingen teruggedraaid.

Dat blijkt uit onderzoek van ‘RTL Nieuws.‘ Inmiddels heeft het ministerie gereageerd.


Wordt vervolgd...

 • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia