dinsdag 26 maart 2019

GEMEEN-TE HILVERSUM ZWIJGT na ONRECHTMATIGE ARRESTATIE: WAT HEBBEN NEP-burgemeester BROERTJES en het OM te VERBERGEN? ALLES!


d.d. 31-08-2015: RTL LATE NIGHT - 'Verhit gesprek Lil' Kleine & Pieter Broertjes'


BURGEMEESTER BROERTJES WEIGERT 6 \WKN UITLEG na ONTERECHTE ARRESTATIE!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER, 'staatsvijand nr. zoveel' en geboren Hilversummer; drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - heeft nu 6 weken gewacht op de reactie van de gemeen-te Hilversum:


'Mocht u nog vragen hebben over het proces van het bewijs van kennisgeving rond de betoging, dan verneem ik dit graag.' - althans, dat zégt de gemeen-te Hilversum maar...

<--- NEP-burgemeester BROERTJES;

...op de schriftelijke én per video-gestelde, concrete vragen komt desondanks GEEN ENKELE REACTIE van uw kant...

...ook niet via medewerker Kokkeler/ Veilig-Hilversum??Helemaal niets?! Huh?

  • Is dat de wijze waarop GEMEEN-TE HIlVERSUM meent met DE BURGER om te kunnen gaan? GRN meent dat dit ONFATSOENLIJK is, PIETER!

GRN meldde reeds de 'FORMELE VERWIJZING NAAR HET OM' door NEP-burgemeester BROERTJES enorm LAF, LAFFER, BROERTJES te vinden en voegt daar nu aan toe:


BROERTJE BELOOFT VEEL...
DOET TEGENOVERGESTELDE:

BlaBlaBla-BROERTJES:


Of alsnog? Uiterlijke ontvangst d.d. 31-03-2019... update wordt gepubliceerd.

WAT VOORAF GING - GRN & BROERTJES:


d.d. 16-08-2018: 'Interview: Broertjes schaamt zich niet voor demonisering: 'dat Rusland verantwoordelijk is, staat vast'?!


d.d. 20-11-2018: 'OPZOUTEN die H'sumse KOZP-OPROERKRAAIERS: IN DE ZAK naar Spanje.


d.d. 31-01-2019: 'Ingebruikname piano door virtuoze Jayden Ordòñez (6) en Maxim Nieuwenhuis (9) op Hilversum CS:


d.d. 08-02-2019: 'WAT FLIKTE JE ME NOU, NEP-Burgemeester BROERTJES/ Hilversum?!


d.d. 12-02-2019: 'LAF, LAFFER, BROERTJES heeft FORMEEL GELIJK maar...


d.d. 17-02-2019: 'GELE HESJES NL/ Hilversum: MAAK DE (nu nog steeds) SLAPENDE MEDE-BURGERS WAKKER:


d.d. 26-03-2019: 'RED NEDERLAND: 'KICK OUT KING WILLEM', LEVE de REPUBLIEK!

Broertjes totaal ongeloofwaardig - gaarne duidelijke antwoorden


Dit bericht is verzonden met hoge urgentie.

Van: Volhardend Vader/ drs. E.M. Groenendijk MSc.
Aan: Hilversums burgemeester Broertjes

Di 12 februari 2019 23:20


   Burgemeester Broertjes, gemeen-te Hilversum,
   Geachte Wakkere, Eerlijke en Zelf-nadenkende Burgers,

   Gaarne uw - inhoudelijke - reactie:

   https://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2019/02/laf-laffer-broertjes-heeft-
   formeel.html

   LAF, LAFFER, BROERTJES heeft FORMEEL GELIJK maar... in de PRAKTIJK GEEN
   SCHEIDING DER MACHTEN in 'Media' = BANANENSTAD-HILVERSUM!

   NOCHTANS - MAAR VOOR HOE LANG NOG?
   - BURGEMEESTER BROERTJES = NEP ! 

   Tot zaterdag - of eerder - en daarna!

   GELE GROET,
   drs. E.M. Groenendijk MSc.

---


In reactie op:


Van: Kokkeler, Koen <k.kokkeler@hilversum.nl>
namens Veilig-Hilversum <Veilig@hilversum.nl>

Verzonden: maandag 11 februari 2019 16:35
Aan: 'stoppasfamiliedrama@outlook.com'

Onderwerp: RE: Onrechtmatige arrestatie = grondrecht vertrapt!


   Geachte heer Groenendijk,

   Graag wil ik reageren op uw onderstaand bericht. Namens de burgemeester

   hebben wij al contact met elkaar gehad over uw aangekondigde betoging op
   1 februari.

   Er is binnen onze rechtstaat een hele bewuste scheiding gemaakt

   tussen het strafrecht (bevoegdheid Officier van Justitie) en het
   domein van de openbare orde (bevoegdheid burgemeester).

   De burgemeester heeft geen bemoeienis gehad met uw aanhouding

   op die dag. Dit is voorbehouden aan politie en justitie.

   Zie https://www.om.nl/onderwerpen/verdachte/aanhouding/ en zie ook

   https://www.politie.nl/themas/aanhouding.html

   Als u van mening bent dat uw aanhouding onterecht was, dan leest u

   in deze folder wat uw rechten zijn:

   https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/algemeen/onderwerp-

   teksten/folders-en-downloads/folder-rechten-verdachten-volwassenen-def-
   090714.pdf

   Mocht u nog vragen hebben over het proces van het bewijs van

   kennisgeving rond de betoging, dan verneem ik dit graag.

   Hoogachtend, Koen Kokkeler.

---


Van: Volhardend Vader [mailto:stoppasfamiliedrama@outlook.com] 
Verzonden: vrijdag 8 februari 2019 14:10

Aan: Broertjes, Pieter <p.broertjes@hilversum.nl>

Onderwerp:

  • Onrechtmatige arrestatie = grondrecht vertrapt!

Urgentie: Hoog

   Burgemeester Broertjes, gemeen-te Hilversum,
   Geachte Wakkere, Eerlijke en Zelf-nadenkende Burgers,

   1. Zoals u weet, werd deze volhardend vader, recht-zoekend burger en over-
   tuigd GELE HESSER Groenendijk op donderdag om 16:59 uur kennisgeving
   van akkoord aangemelde betoging en... 13 uur later, om 06:00 wordt GRN ge-
   arresteerd op grond van - vermeende - belediging van de koning.

   2. Met de ene hand 'toestemming geven' tot DEMONSTREREN, wetende dat
   de andere hand 13 uur later laat ARRESTEREN. Dat strookt niet met elkaar,
   burgemeester Broertjes!

   Kortheidshalve verwijst GRN naar meest recente publicatie:
   https://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2019/02/freeerik-freenl-deel-2-
   gele-hesjes.html

   3. Gisteren, d.d. 07-02-2019, was GRN dienaangaande op het gemeentehuis
   aan de balie om te pogen een afspraak met m.i. nep-burgemeester Broertjes
   te maken maar.... dat moest schriftelijk/ per mail via de site. Aldus bij deze:

   GELE HESSER GRN verzoekt bij deze om een persoonlijk gesprek op korte
   termijn met uw persoon/ burgemeester Broertjes over deze schokkende zaak:
   GROENENDIJK-GATE! In verband met mijn schoolse verplichtingen als docent
   svp. een afspraak na 16:00 uur... dank!

   In afwachting van uw spoedigste reactie = uitnodiging tot gesprek op het ge-
   meentehuis, verblijft met publicerende groet...

   drs. E.M. Groenendijk MSc. - geboren Hilversummer, thans Bussum
   In het belang van de kinderen, Vrouwe Justitia en Nederland!
d.d. 01-09-2015: NH Nieuws - 'Lil' Kleine betuigt spijt'

Rapper Lil' Kleine zal nooit meer zijn middelvinger opsteken naar de politieDat beloofde de Amsterdamse rapper vanmiddag aan burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum toen hij bij hem op de koffie was in het raadhuis.'
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

RED NEDERLAND: 'KICK OUT KING WILLEM', LEVE de REPUBLIEK - GELE HESSER GRN door 'AD' gepoogd in diskrediet te brengen = NEPNIEUWS!

KICK OUT KING WILLEM

LEVE DE REPUBLIEK van WAKKERE, EERLIJKE,

 ZELF-NADENKENDE BURGERS ÉCHTE NEDERLANDERS!!


 KIJK OOK 2e VIDEO... helemaal ONDERAAN! Of hier de directe link...


GRN's: 'KICK OUT KING WILLEM' zónder video of demo NU AL een GROOT SUCCES:


d.d. 25-03-2019: Al-gemeen Dagblad/ AD - 
                          @irisvandenboom

Kick out king Willem’: republikein wil op Koningsdag demonstreren in Amersfoort'

Gelehesjesdrager Erik G. heeft in een video op YouTube aangekondigd te gaan demonstreren op Koningsdag in Amersfoort. Eerder noemde hij koning Willem-Alexander al een nepkoning.


   IRIS VAN DEN BOOM

    25-03-19, 18:54 Laatste update: 19:00
    - journalist at AD Nieuwsmedia
    - voorheen: Utrechts Nieuwsblad, Ikon,
      Primeur jongerenkrant
    - opleiding: Radboud University Nijmegen

    GRN: En NU ONTMASKERT Iris van den B. ZICHZELF
             als NEP-JOURNALIST:

             B. is 'part of the problem' - NEPNIEUWS!

MISSELIJKE ADSTAATSPROPAGANDA tegen VREEDZAME REPUBLIKEIN GRN:


'Met man/ vrouw en uit alle macht', poogt de overheid middels gekochte media om volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - in diskrediet te brengen.

Dit geheel ten onrechte - op televisie, via de krant/ internet en ook middels de plaatselijke politie! Want:

BURGER GRN heeft WILLEM-ALEXANDER NIET BELEDIGD!


   Het is juist - de facto -

   WILLEM-ALEXANDER Claus George Ferdinand,
   Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-
   Nassau, Jonkheer van Amsberg die...

   DRIE BURGERPRINSESSEN en VOLHARDEND 
   VADER GRN 'BELEDIGT' door NIETS TE DOEN
   bij INTERNATIONALE KINDERONTVOERING 


Politie: Internationale kinderontvoering                   SCHULDIG: 3X

  • Er is sprake van internationale kinder-ontvoering als een kind ongeoorloofd naar een ander land wordt overge-bracht of daar ongeoorloofd wordt vast-gehouden door een ouder.

Ongeoorloofd betekent
in strijd met het gezagsrecht van het land waar het kind zijn gewone verblijfplaats had, of zonder toestemming van de andere ouder.


WAT VOORAF GING:


WAAROM GRN die WILLEM-ALEXANDER een NEP-KONING vindt:

d.d. 05-06-2017: 'Afzetten die nep-'koning' Willem-Alexander:d.d. 10-09-2017: 'He, Willempie; jij bent niet mijn 'koning', hoor!     Leve ons Rood-Wit-Blauw maar weg met de 'Oranjes'!'

d.d. 06-05-2015: LUCKY TV laat Willempie zelf zeggen: 'FUCK DE KONING' en...

...wordt niet vervolgd of om 06:00 uur 's ochtends van het bed gelicht zoals dat GRN wél overkwam! 

   Hoezo? Wat is het verschil?

   Sterker nog:

   Wat GRN zei was véél minder erg!


Weliswaar en mét gegronde redenen inderdaad aldus: 'niet aardig' bedoeld maar...

...tegelijkertijd ook niet: 'beledigend',
conform het wetboek van Strafrecht.

  • Waarom wordt GRN dan tóch zo lastiggevallen door 'de overheid'??

Waarom is GRN kennelijk 'staatsgevaarlijk'? GRN is vreedzaam, dus daar kan het niet aan liggen...

...zou het zijn omdat:

  • GRN de WAARHEID PUBLICEERT?!!


d.d. 08-05-2015: RTVA - Lokale Omroep Amstelveen

   'Fuck de Koning, mag dat?'

Het Paleis de Dam is  beklad met de tekst fuck de koning. Een reactie op de vervolging van een activist die vorig jaar bij een demonstratie tegen Zwarte Piet riep:

  • Fuck de koning, fuck de koningin, fuck het koningshuis.

Maar wat vinden de Amstelveners van het uitschelden van de koning.

d.d. 28-05-2015: 'Geen vervolging voor fuck de 
                            koning’ - valt binnen context
                            publiek debatMarcel Haenen

De activist Abulkasim Al-Jaberi hoeft zich definitief niet voor de strafrechter te verantwoorden omdat hij vo-

rig jaar bij een demonstratie heeft geroepen:


Na nieuwe “grondige bestudering” van zijn zaak heeft het Openbaar Ministerie in Amsterdam besloten de strafzaak tegen hem te seponeren.d.d. 16-05-2016: 'Een beetje erg dom doen in PAS-
                           familiedrama = komende ondergang

                           van 'misdadig wegkijkende koning
                            Kluns'...!


       Beetje dronken geweest?'d.d. 23-05-2016: 'Onbestaanbaar PAS-familiedrama 'dankzij':

   Bewust falende 'Horror'-Koning WA en
   'Hangbuik'-Minister van der Steur!

   Voor wie nog gelooft in de Nederlandse 'recht'staat...'

   ...de feiten bewijzen dat NL inmiddels een KROMSTAAT is 
   geworden  (/ altijd al geweest?) onder de huidige maar 
   voor hoe lang nog?d.d. 16-09-2016: 'De ware troonrede: koning Willem-Alexander laat 3 NL-kinderen keihard in de steek en...


d.d. 26-12-2017: 'Is 'koning' Willem-Alexander 'vader des vaderlands' - zoals hij beweert -d.d. 22-03-2018: 'Schrap alle 'Oranje'-straatnamen - Gooise Meren is ten onrechte konings-huisgezind'. GRN:d.d. 21-04-2018: 'Horror-jubileum Willem-Alexander = 5 jaar pijn, ellende en verdriet door nep-'vader des vaderlands'...


d.d. 27-04-2018: 'Figuur- en natuurlijk: de fik moet erin!
Alles wat 'Oranje' is:


d.d. 12-05-2018: 'Berta-4 Willempie en Maxima-al Lelijk-van-binnen mogen van GRN direct doodvallen!d.d. 01-06-2018: 'Broem broem Willempie deed vast ook pang pang?!
GRN ZEGT bij politie: 'NEP-KONING' & 'POEPIE LATEN RUIKEN': dan GEBEURT DIT:


Woorden.org:

     = we zullen iets doen dat hen zal verbluffen!

Vooral toegepast in situaties waar sprake is van com-petitie.


d.d.  d.d. 01-02-2019: 'GELE HESSER GRN: 'BENT U DHR. ERIK GROENENDIJK?' - Jazeker -

  • 'DAN BENT U BIJ DEZE AANGEHOUDEN ivm - VERMEENDE - BELEDIGING W.A.!!'
d.d. 13-03-2019: 'SCHOKKEND: onbetrouwbare POLITIE Gooise Meren... VALT GELE HESSER GRN LASTIG,

alsook - let op 04:04 minuten'Wat gaat u met Koningsdag doen?'


GRN VERDEDIGT zich TÉGEN GE, AD & POLITIE - STRIJDT VÓÓR ZIJN MEIDEN!


d.d. 10-12-2018: 'Sanne Wallis de Vries:d.d. 02-02-2019: 'Barracuda: NEP-SITE ONTMASKERD!

 'Barracuda bestrijdt domdenken in de (alternatieve
  media met mondsnoeren-de logica'

Hahaha, zo'n 'goeie hebben we al lang niet meer gehad! Kan er iemand even onder mijn armen kriebelen? Dank!'

GRN: Niet erg logisch/ handig om het doel van die NEP-Barracuda-website zo duidelijk te benoemen; 'het mondsnoeren van logica', toch?! In plaats van inhoudelijk in te gaan op 'de zaken' beperkt Barracuda zich tot 'psychologisch blablabla' in - vergeefse - poging drs. GRN MSc. in diskrediet te brengen.

Barracuda:

'Groenendijk is volgens zijn vertrouweling Nico van den
Ham verwikkeld in een 'jarenlange durende oorlog' met 'Misdaadgroep Jeugdzorg'. Door 'extreem misdadige werkwijzen van rechters, raadsheren en ander Corrupt Toga Tuig beroofd van zijn drie kinderen'.

   Daar zal dan wel weer een reden voor zijn
   (hint: zijn blog),

maar als we Groenendijk mogen geloven is het allemaal de schuld van de Koning. Zoals de NOS en Koning samen Fake News zijn (Gele Hesjes en logica).'


GRN: En opnieuw gaat Barracuda niet in op de zaak/ PAS-familiedrama en het 100% bewijs - 'daar zal dan wel een reden voor zijn'. Hahaha, inhoudelijk geen enkele diep-gang, enkele poging tot stemmingmakerij - zielig hoor!

De feiten spreken voor zich = waarheid duurt het langst en wakkere, eerlijke, zelf-nadenkende burgers weten precies wie hier wél eerlijk is en wie niet, Barracuda!d.d. 21-02-2019: 'GELE HESSER GRN doet AANGIFTE tegen NEP-journalist L. Mascini, NEP-hoofdredacteur H. Schneider =


d.d. 11-03-2019: 'NEP-krant: Gooi & Eemlander LOOG! Dus NVJ:


d.d. 13-03-2019: 'AD-hoofdredactie/ Hans Nijenhuis blijkt 'onbereikbaar' voor beklag over freelancer =


d.d. 22-03-2019: 'Politie wilde - onaangekondigd - met 2 agenten gezellig? kennismaken' = neen dus!

  • Maar alsnog - uitgenodigd - geven ze geen reactie meer? Lol...'

d.d. 23-03-2019: 'OIA-30: al 5 JAAR = 1833 dagen GEEN LACH, TRAAN en KNUFFELEN van 3 DOCHTERS & PAPA =RARA-RAAR: ZELFS ALS JE NIET HEBT BELEDIGD, WORD JE TÓCH OPGEPAKT?!


GRN HERHAALT: conform de wet werd NEP-KONING WILLEM-ALEXANDER helemaal NIET BELEDIGD maar is er sprake van:VRIJHEID VAN MENINGSUITING
- ZELFS FEITELIJKE DUIDING:

Gegronde kritiek op 'DE MONARCHIE' en

   '3 BURGER-PRINSESSEN-IN-DE-STEEK-LATENDE
    = NEP-'VADER-DES-VADERLANDS' WILLEMPIE-
    ALEXANDER!

DE WAARHEID mag, neen; MOET GEZEGD!

IN HET BELANG VAN DE KINDEREN, VROUWE JUSTITIA en...

  • in het belang van ONS NEDERLAND!


d.d. 05-04-2018: Brandpunt Plus - 'Mag je de koning beledigen?'Moet iemand die de koning beledigt worden gestraft? De Kamer praat vandaag verder over het initiatiefwetsvoorstel van Kees Verhoeven - D'666 - : hij wil dat de koning dezelfde bescherming krijgt als politieagenten.


GRN vindt het SCHOKKEND dat hij om deze 3 uitlatingen in het politiebureau op de Groest in Hilversum = TEN ONRECHTE - GEARRESTEERD werd:

   1. IK BEN EEN REPUBLIKEIN;
   2. IK VIND WILLEM-ALEXANDER EEN NEP-KONING;
   3. IK GA HEM 'N POEPIE LATEN RUIKEN!

Aangezien NEP-burgemeester Broertjes van Hilversum net doet alsof 'hij van GRN's arrestatie niets van af wist c.q. daar niet verantwoordelijk voor was', zal nu:


het OM = OVERHEIDS MISDADIGERS
met NEP-baas G. VAN DER BURG en

behandelend NEP-officier van justitie:
dhr./ mw. F. VAN LENTHE uiteraard
om nadere, expliciete UITLEG worden VERZOCHT:

ERKENNING ONRECHTMATIGE ARRESTATIE = EERHERSTEL alsook SCHADEVERGOEDING!GRN: Tot slot (vooralsnog)...

  • AD van repliek voorzien - formele klacht volgt!
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia