vrijdag 3 augustus 2018

Allemaal Nederlanders: LHBTI-ers met hun Canal Pride, godsdienstigen met heilige boeken en PapaErik - samen op zoek naar verschillend geluk!d.d. 07-10-2017: Broken Rainbows - 'Funny Gay Commercials'

GRN steunt LHBTI tegen discriminatie maar schijtziek van alle COC-propaganda!


En ja hoor, zoals verwacht, ook vandaag bij EenVandaag weer een item over de komende Gay Canal Pride (morgen; A'dam) en hun onderzoek naar 'homo-acceptatie' in Nederland...

Nou, deze volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - is daar duidelijk in...


'Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens gods-dienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, ge-slacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.'


Helemaal mee eens, maar... dat betekent niet dat Echte Nederlanders elkaar niet 'de/ hun waarheid' kunnen zeggen als dat echt nodig is!

  Nederland is: lang leve het maatschappelijke debat
  en de vrije meningsuiting, ook als dat... 'soms
  pijn doet'.

Bijvoorbeeld over het irritant-geworden COC-gel#l en gek#t... maar ook over oprecht onmogelijk te geloven in 'iedere godsdienst' - Joods, Christelijk of Moslim of anders;

 • Dat is GRN's geloof/ overtuiging c.q. maatschappelijke opvatting...


d.d. 03-12-2013: Nu.nl    - 'Godslastering niet langer strafbaar'


Het Wetboek van Strafrecht legt geen verbod meer op smadelijke godslastering.

  'Maar dat mag u niet zeggen!'? Wel dus maar dat 
   hoeft niet altijd... alleen als het echt nodig is.

GRN vindt het bijvoorbeeld ook 'niet leuk' dat godsdiens-tige mensen denken/ geloven dat atheisten 'naar de hel gaan'... 'want; zij weiger(d)en te geloven'. Jaja = neen!

Misschien is het een goed plan om 'wel/ niet geloven' en-kel een prive-zaak tussen een persoon en (mogelijk?) God/ Allah te laten zijn (of blijven). 'Leven en laten leven'...

...en als we dan doodgaan, zal iedereen wel/ niet weten 'of er nog iets is'. Als een goed persoon pogen te leven, is - in beide gevallen - een mooie opgave voor ieder persoon, ongeacht achterliggende motivatie, nietwaar?

 • GRN gelooft zelf in 'leven met hart en verstand' - God/ Allah bestaat niet, besta! - alsook leven met elkaar = samen spelen, samen delen.Wikipedia: 'de vrijheid van burgers om hun overtuigingen kenbaar te maken, zonder voorafgaande controle door de staat. De vrijheid van meningsuiting is niet absoluut, net als de meeste andere grondrechten. Zo zijn belediging en smaad onder bepaalde omstandigheden strafbaar.

   Vrijheid van meningsuiting wordt vaak be-
   schouwd als een integraal concept in demo-
   cratieën

De vrijheid om zonder angst voor vervolging je mening te kunnen uiten staat expliciet vermeld in de Universele verklaring van de rechten van de mens.

De wettelijke beperkingen op meningsuiting kunnen per rechtsstaat verschillen. Het Nederlandse straf-recht richt zich tegen smalend taalgebruik en aanzetten tot haat, belediging van ge-zagsdragers en het verspreiden van leugens (laster en smaad), maar minder of niet tegen obsceniteit of schendingen van goede smaak.


d.d. 03-08-2018:

'To gay or not to gay' - schijtziek van overal en voortdurende LHBTI-propaganda:

 • COC 'doe normaal dan doen we - allen - al gek genoeg'!
En dat het met de 'homo-acceptatie' niet zo goed gaat... kijk deze video's maar eens:Discriminatie betekent letterlijk "het maken van onderscheid". De huidige betekenis van het woord discriminatie is in maatschappelijk en juridisch opzicht gaan afwijken van de oorspronkelijke, letterlijke betekenis; in die context wordt onder discriminatie verstaan: "het onrechtmatig onderscheid maken tussen mensen of groepen". Bij de vraag of het maken van onderscheid tussen mensen discriminatoir is, is het van belang om na te gaan of gelijke gevallen ook gelijk behandeld worden.d.d. 28-07-2018: De Telegraaf - 'Homohaat in beeld: ‘Liever niet hier

 • Het is slecht gesteld met de homoacceptatie in Nederland. De Telegraaf nam de proef op de som en ging met verborgen camera de straat op.'

d.d. 28-01-2018: 
De Telegraaf - Mars tegen homohaat

 • 'Tolerantie naar homo’s wordt alleen maar minder

In Amsterdam vond zondagmiddag een mars tegen homohaat en discriminatie plaats. De aanleiding voor de mars is de mishandeling van de 24-jarige Xeverio die begin ja-nuari met een baksteen werd mishandeld vanwege zijn seksuele geaardheid.


d.d. 16-12-2013: Omroep PowNed - Montessori-College A'dam

 • "Homo's moeten het land uit"

Het was onlangs
Paarse Vrijdag. Genoeg reden voor PowNews-verslaggever Jan Versteegh om een aantal scholieren te vragen wat ze van de acceptatie van homo's vinden. Want op Paarse Vrijdag dragen de mensen paarse kleding om hun solidariteit te tonen.


VIDEO doet het wel...GRN: Homo's moeten het land uit?

 • Die jongen heeft NL (nog) niet begrepen... dat meisje heeft gelijk!


Wat is oorzaak van afname homo-tolerantie? Waar komt dat door? Ruttemetutje?GRN: Het anti-homo-gedrag wordt door Amster-dams docent-met-zomer'vakantie' GRN absoluut herkend en... gelijk tegengesproken!

   Want: wij discrimineren niet.

Niet op grond van 'jouw? godsdienst, afkomst of je kleur... dat snap je toch? Dan dus ook niet op grond van 'wat iemand in bed lekker vindt'.

Dat gaat niemand wat aan; laat iedereen gelukkig worden hoe hij/ zij wil... zij, u, ik; wij allemaal. Simpel toch? En klaar nu! Meestal wordt dat begrepen. Soms wordt er gezegd:

 • 'Maar dat mag niet van ons geloof'... grmpf, denkt GRN dan.


GRN: Misschien dat de afname in dat EenVandaag-onderzoek van 74% naar 64% van de (oppervlakkige = zolang het maar niet gezien wordt) homo-acceptatie ook daarmee te maken heeft? Gedeeltelijk zeker, denkt GRN maar kent ook vele gelovigen die daar minder/ helemaal geen moeite mee hebben. 

En eerlijk is eerlijk: van GRN hoeft al dat geklef in de openbaarheid evenmin... niet van hetero's en niet van homo's of alles daartussen. Dat doen mensen maar lekker thuis of in dergelijke clubs (geen probleem) en zonder preuts te zijn - absoluut niet - vindt GRN dat het 'wel wat minder bloot kan in de media'.

Zelf gaat GRN altijd naar strand waar de leerlingen niet heengaan... heerlijk rustig en overal bijgebruind. Maar er is ook een 'gewoon/ textiel-strand' en zelfs een stuk waar de hond het water in kan... voor ieder wat wils; Nederland.


GRN hoopt echter dat die afname vooral te wijten is aan de irritatie van 'velen in het volk' over die overdreven genderneutrale onzin - 'geachte dames en heren' ipv. 'beste reizigers' en overal regenboogvlaggen (ipv. Rood-Wit-Blauw - wel zonder wimpel).

Niets tegen (of voor) homo's maar...


...het flikkergedrag van nep-mini-ster-'president' Ruttemetutje die weigerde ook maar iets te doen voor drie NL-meiden...

die door ziekelijk-egoistische mw. S.S. (de ere-titel 'moeder' verdient zij allang niet meer) en met schokkende hulp van...


...criminele jeugd'zorg' en misdadige familie'recht'ers


Hebben meer WEZB-en - hetero en niet-hetero - inmiddels een gezonde aversie tegen Ruttemetutje gekregen? Op Markie kan niemand 'pride' zijn! Echte-vader-verzoek:


Dat zouden LJI = 'de meiden' en GRN als mens zeer
waarderen en bij voorbaat dank voor lieve hulp!Wordt vervolgd...

     Uw delen wordt gewaardeerd;
     daarvoor mijn oprechte dank!

No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

Vuurwerk-, rook- en straks nadenkverbod! Constante betutteling... maakt vrijheid kapot: kom in opstand tegen chemtrails, 5G = dodelijke overheid!


RTVOOG: d.d. 03-04-2017 - Groningen wordt rookvrij! GRN: ???

Dat is althans de ambitie van Robert van de Graaf, verslavingsarts bij Versla-vingszorg Noord Nederland. Van de Graaf is initiatiefnemer van een voor Nederland uniek samenwerkingsproject tussen diverse grote organisaties. Onder andere het Martiniziekenhuis, het UMCG, Het Healthy Ageing Network en Menzis hebben de handen ineen geslagen om te komen tot een rookvrije generatie.

 • De doelstelling is dat kinderen in Groningen rookvrij moeten kunnen opgroeien.

Door bijvoorbeeld op schoolpleinen en in de publieke buitenruimte rondom sportvelden rookvrije zones te markeren hoopt Van de Graaf dat er de mentaliteit rondom roken verandertOok de voorlichting over de verslavende werking van het roken moet veel beter.

GRN: Met het gemelde 'doel' - een rookvrije ge-neratie - kan deze zelf-allang-met-sigaretten-ge-stopte volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - het alleen maar eens zijn! Want:

 • Steek maar 'n sigaret op en inhaleer lekker diep = kuckkuchkuch; vies he? Je lichaam zegt: gatverdamme! Je bent stoer en slim als je niet rookt...

Echter: als iemand 'te dom = (nog) te verslaafd' is om meteen te stoppen met zichzelf te vergiftigen (om nicotine-monster in 't hoofd rustig te houden) dan kan hij/ zij toch 'gewoon' buiten (of in speciale ruimte) gaan roken? Dat moet toch nog mogen? GRN vindt van wel, als nu gelukkig: ex-roker! En neen, niet direct voor de deur van het zie-kenhuis of in de speeltuin, bij de sportverenigingen maar een 'terrasdeel (afhankelijk van de windrichting) voor rokers' is wat GRN betreft geen probleem.

 • Leven en laten 'leven' = eerder doodgaan, is ieder zijn eigen keuze.

Echter omdat het een verslaving is: ook altijd veel hulp met stoppen... maar dan wel met 'een wortel voorhouden' = meer lucht/ energie en langer leven in plaats van 'alles verbieden'. Want: waar houdt dat op? GRN denkt dat 'met stroop meer vliegen worden gevangen dan met die betuttelende overheidsstront'!

Daarnaast: te veel/ zoet, verkeerd eten, leidt bijvoorbeeld ook tot suikerziekte maar om vervolgens chocolade of chips 'te ver-bieden', gaat GRN echt veel te ver! Nogmaals: waar stopt dat? Niet! Steeds meer overheidsbemoeienis en geen persoonlijke vrijheid... dat is het werkelijke 'doel', geachte dames en heren!

Samengevat: veel betere voorlichting, niet bij de jeugd en leef-tijdsgrens verkoop beter handhaven enzovoorts is allemaal prima en wordt gesteund maar 'verbieden'? Neen.

 • GRN houdt van vrijheid en niet van verbieden; daartegen wordt verzet aangetekend... uit principiele overtuiging.

Inderdaad: 'roken is dood- en doodzonde', maarrrr... van de 'heksenjacht op rokers' krijg deze GRN het nog veel benauwder. 'Niets mag meer' en dit is pas 'het begin' van... de totale overheidscontrole en nul persoonlijke vrijheid:

 • Stop de betutteling: stop dictator-overheid!

Voor- en tegenstanders - waar het om gaat: ingrijpen door de overheid of toch niet:


d.d. 23-07-2018: NOS

   'Groningen wil eerste rookvrije
   stad van Nederland worden'

In Groningen behoort roken in de openbare ruimte over een tijdje tot het verleden. Tenminste, als het aan een aantal grote organisaties in de stad ligt, zoals FC Groningen, het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de gemeente. Deze koplopers krijgen bijval van amateur-sportclubs en speeltuinen.

d.d. 24--07-2017: RTL Nieuws - 'Niemand mag meer ziek worden van sigaret'


d.d. 11-01-2017: NOS 

'Een Russisch plan voor een rookvrije generatiewerkt zoiets?

Voor een volledig rookvrije generatie wordt in Neder-land al campagne gevoerd.

Maar in Rusland willen ze een stapje verder gaan.


GRN: Bijna 'niet te geloven'... de NOS publiceerde 'iets goeds' over Poetin/ Rusland!d.d. 29-06-2018: Dagblad van het Noorden

 • Deze man was het gezicht van het verzet tegen het rookverbod

Zo langzamerhand krijg je een tweedeling in de maatschappijHet roken wordt als een criminele daad weggezet.

 • Dat weerhoudt mij er niet van te zeggen dat roken ontiegelijk slecht is.d.d. 03-08-2018: RTV Noord - steekproef:

Lopend Vuur:

   Ik wil een rookverbod in mijn buurt???

Moet zoiets tot instanties, schoolpleinen en ziekenhuizen beperkt blijven?    Eens  35.07%  (877 stemmen)
    Oneens  64.93%  (1,624 stemmen)
    Totaal aantal stemmen: 2,501


GRN: En wat doen - rokende = domme - studenten in Groningen:

d.d. 12-12-2017: RTV Noord

 • Studenten lappen rookverbod massaal aan hun laars

Groningen heeft de ambitie om de eerste rookvrije stad van Nederland te worden, maar ze lijkt nog een lange weg te moeten gaan. Bij de Universiteitsbibliotheek (UB) wordt het rookverbod bij de ingang bijvoorbeeld massaal genegeerd.


Wat GRN ook heel erg stom vindt: druk maken om 'roken' maar 'chemtrails' negeren:


d.d. 16-06-2018: 'Waarom maken 'natuurorganisaties'/ de boswachter zich niet druk om giftige chemtrails?

d.d. 23-06-2018: 'GRN sterft liever 'gelukkig door ouderdom' dan 'langzaam vergiftigd door chemtrails'.

 • Svp. psychopaat-piloot wissel van baan: kom 'scheten laten'!'
d.d. 24-07-2018: 'Burgerinitiatief stop chemtrails en weermanipulatie nu- zet u 40.000-ste handtekening?


 • Nog maar 5.607 steuners nodig om 2e Kamer te dwingen!'

Wat GRN ook heel erg stom vindt: 'mobielverslaafden' die magnetron-effect negeren:


d.d. 26-01-2018: RTV Noord

 • 'Akkerbouwer in Vierhuizen doet eerste test met 5G-netwerk'

Noord-Groningen is als proeftuin aangewezen voor het 5G-netwerk, omdat er veel ruimte is, het aardbe-vingsgebied een economische impuls nodig heeft en omdat er belangrijke ken-nisinstituten in de buurt zijn. Momenteel is het supersnelle netwerk in ontwikke-ling.

 • Vanaf 2020 wordt het supersnelle netwerk over Nederland uitgerold.d.d. 26-01-2018: RTV Noord

 • Wat mankeert de koeien van Stitswerd?

Melkveehouders in Stitswerd worstelen sinds kort met een groot raadsel: hun koeien raken regelmatig in paniek, rennen in doodsangst door de stal en zijn bijna niet te kalmeren.

Doodsangst: het verschijnsel doet zich voor sinds het afgelopen najaar. 'Opeens zie je dat ze tegelijker-tijd opspringen en beginnen te rennen', zegt melkveehouder Jan Oudman.

 • 'Zoals ze dan doen, gaan de muren van de stal er bijna uit. Ze zweten van de onrust. Het is echt doodsangst.'


GRN herhaalt: kijk door de leugens heen, sta op en verzet u...


       d.d. 05-07-2018: Amplex - 'They're About to Unleash Their Final Phase!'Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;
     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

'To gay or not to gay' - schijtziek van overal en voortdurende LHBTI-propaganda: COC 'doe normaal dan doen we - allen - al gek genoeg'!GRN: Laat haar toch gewoon gelukkig - in dit geval lekker lesbisch - zijn!

d.d. 18-01-2017: Livia Tiana - "Ben je homo ofnie"
Niets tegen homoseksuele medeburgers, maar schijtziek van pro-gay-propaganda:


Niet alleen in alle staatspropaganda-kranten worden wij gebom-bardeerd met 'Pro-Gay-Propaganda' - vele knipsels werden verzameld - maar ook op televisie (en internet) wordt het volk keer op keer geconfronteerd met - of u dat nu wilt of niet -

 • de 'LHBTI'-agenda/ COC-speerpunten.

Wederom bij EenVandaag zag volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - een item over de acceptatie van homoseksualiteit met daarin een interview met COC-voorzitter Tanja Ineke.


Nou, laat GRN daarover duidelijk zijn - lang leve artikel 1 van de grondwet!

   'Leven en laten leven' maar tegelijkertijd:  

   'Fecalienmisselijk van overal en voortdurende
   gay-propaganda'! 'COC: doe svp. maar nor-
   maal dan doen we - allemaal - al gek genoeg'...


...nietwaar?! Wikipedia:


COC Nederland:     opgericht in 1946 
Plaats:                    Amsterdam, Nederland
Voorzitter:               Tanja Ineke
Aantal leden:           8000
Aantal werknemers: 35

COC Nederland of kortweg COC, is een Nederlandse belangenorganisatie 

 • van homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse-conditie, kortweg lhbti's.

Het COC werd in 1946 opgericht als de Shakespeare Club en is daarmee de oudste nog bestaande lhbti-emancipatievereniging ter wereld. In 1949 werd de naam gewijzigd in Cultuur- en Ontspannings Centrum (C.O.C.). In het kader van de grotere openheid in de maatschappij ten opzichte van homoseksualiteit werd deze verhullende naam in 1964 veranderd in Nederlandse Vereniging voor Homofielen COC. Vanwege de naams-bekendheid werd de afkorting gehandhaafd, maar de puntjes verdwenen. In 1971 kreeg de organisatie de naam Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homosek-sualiteit COC. In 2017 is de naam aangepast naar COC Nederland. Onder de federa-tieve vereniging COC Nederland vallen thans 20 lokale COC-verenigingen, die tezamen ongeveer 8000 leden tellen.


d.d. 05-01-2017: COC Amsterdam

 • Interview met Tanja Ineke - VIDEO

'In 2016 bestaat COC Amsterdam maar liefst 70 jaar. In de komende maanden duikt de redactie in de roemruchte geschiedenis van onze organisatie. In deze editie vertelt Tanja Ineke, sinds 2012 voorzitter van COC Nederland,  over de recente wapenfeiten van het COC en de speerpunten voor de komende periode, zowel nationaal als in-ternationaal.'


d.d. 19-04-2018: COC.nl

'Overwinning:

   voorlichting wordt verplicht op het mbo!

Het bevorderen van LHBTI-acceptatie wordt ook verplicht in het middelbaar beroepsonder-wijs (mbo).

Dat maakte minister Ingrid van Engelshoven (OCW) op donderdagmiddag 19 april bekend in de Tweede Kamer.

Het COC pleit hier al lang voor en spreekt van ‘een overwinning voor LHBTI-studenten in het mbo.


GRN: Heeft het COC wel eens van een 'Pyrrus-overwinning' gehoord?

Slechts een papieren 'winst' en zal vooral tot 'gaap-uurtje'-lessen leiden, aldus GRN.

   Een pyrrusoverwinning is een overwinning die zoveel
   inspanning kost dat ze dezelfde uitwerking heeft als een
   nederlaag. Anders gezegd betekent het dat soms iets een overwinning kan lijken, terwijl het
   eigenlijk een verlies is; een "valse" overwinning. De uitdrukking is ontleend aan de veldslagen
   die Pyrrhus, koning van Epirus (nu een provincie van Griekenland), leverde tegen de Romeinen
   in de 3e eeuw v.Chr. Hij verloor een groot aantal mannen in een tweetal gewonnen veldslagen.
   Toen één van zijn generaals hem met zijn overwinning wilde feliciteren zou hij in woede zijn
   uitgebarsten en opgemerkt hebben "Nog één zo'n overwinning en ik ben verloren."


Bovendien: acceptatie afdwingen... dat werkt enkel contra-productief en 'het bevorderen van acceptatie verplichten', is hetzelfde. Uiteraard worden niet-hetero's door GRN niet gediscrimineerd; artikel 1 van de Grondwet wordt niet alleen gekend (en geciteerd in de klas) maar ook geleefd. Echter:

 • Dat 'LHBTI'ers' = het COC dit kennelijk als 'strijd' ziet - huh? - die zij op deze - echt verkeerde - wijze nooit zal gaan 'winnen'... aldus deze kant!


Het wordt eerder: 'zielig gezeur'!

Het wekt bij GRN - en anderen? - vooral het tegendeel op van dat wat de COC hoopt/ denkt daarmee te be-reiken en dat...

   ...dat is erg jammer!

Gelukkig laat GRN zich door steeds irritanter-wordend COC-'gel#l t/m gek#t' niet van de 'normale? weg' af-brengen en blijft 'de aardige gay-buurmannen met hun hondjes' groeten en een praatje maken...

Schijtziek van LHBTI-propaganda, mw. Ineke!


Vr 3-8-2018, 12:46

Geachte mevrouw Ineke, geachte COC,

'to gay or not to be gay', that's the question... deze volhardend vader en recht-zoekend burger Groenendijk houdt van 'leven en laten leven' maar....


...wordt tegelijkertijd schijtziek van al die pro-
gay-propaganda.

Bij GRN werkt dat 'overal en voortdurend gezeur' en-kel averechts... jammer hoor!


Kortheidshalve wordt verwezen naar recente publicatie:

'To gay or not to gay' - schijtziek van overal en voortdurende LHBTI-propaganda: #COC 'doe normaal dan doen we - allen - al gek genoeg'! http://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2018/08/to-gay-or-not-to-gay-schijtziek-van.html

GRN hoopt dat ook heteroseksuele mensen (weer) gelukkig mogen zijn...?

Met 'whatever'-groet,

drs. Erik M. Groenendijk - luctor et emergo
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitiad.d. 27-07-2018: Gooi en Eemlander

- Mike Deutekom


'Die die, die...' roept Chris, terwijl hij naar haar wijst. Hij zwaait terug naar haar, de blonde schone zwaait terug. Oke, toch niet gay...'


 • In 60 seconden - Oke, toch niet gay...


Mogen hetero-vaders niet (weer) gelukkig worden? Flikkergedrag van Ruttemetutje:


d.d. 19-02-2018: 'Word gelukkig met wie/ hoe je wilt, maar...

Vervolg:


       Rutte's gluiperige flikkergedrag
       is onacceptabel!

 • Drie NL-kinderen ontvoerd maar hij weigert in te grijpen!'


Ook reizen met de trein is niet meer...
wat het ooit was:


d.d. 23-12-2017:   'Nederlandse Spoorwegen is 'juiste weg' totaal kwijt

       Naast vertraging/ staan, geen dames en heren, ook geen kerstboom A'dam CS!

 • Welke dienstregeling volgt zij..?!'


d.d. 04-08-2018: deze zaterdag - Canal Parade 2018

Wikipedia: Gay Pride Parade of Gay Pride is de gebruikelijke benaming voor een manifestatie van lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders (lgbt), die jaarlijks in vele landen wordt gehouden en die zowel een feestelijk als een demonstratief karakter heeft.

Route: Oosterdok – Nieuwe Herengracht – Amstel – Prinsengracht – Westerdok.

De Paradeboten verzamelen zich vanaf 11:00 uur in het Oosterdok en nemen positie in hun startbox. We varen door de Prinsengracht omdat daar de laagste brug het hoogste is van alle grachten (2,25 meter) en de route daarmee het langste is, namelijk 5,6 km. In het Westerdok dienen alle passagiers af te stappen aangezien de boten onder geen beding met passagiers het IJ op mogen varen.

Samenstelling Parade: 

De parade bestaat uit 80 deelnemers met een maximale afmeting van 20×4,5m voor boten met eigen aandrijving en 38×4,5m voor trek/duw combinaties. Uit alle concepten die organisaties en bedrijven voor 1 februari 2018 konden inzenden heeft onze ballota-ge commissie de mooiste en meest aansprekende uitgekozen.'Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;
     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia