zaterdag 6 oktober 2018

Zwijmelen bij droomboerderijtje in het mooi landelijke Heino - hoe je leuk werk = schoolkamp toch kunt verbinden met dromen over pensioenering!GRN: Prachtig toch? Of is GRN werkelijk de enige die zwijmelt bij dit/ zo'n boerderijtje?

Lekker buiten met leerlingen op kamp en prachtig nazomerweer, wat wil je nog meer?Tot nu toe (bijna ) ieder jaar kon en mocht deze 1e-graads VMBO-docent mee op schoolkamp naar Heino... fantastisch, toch?! Absoluut. Ja, inderdaad 'wel wat langer doorwerken dan normaal' en soms wel even pittig (en ditmaal ook pijnlijk als je 'koud' een sprintwedstrijdje poogt te doen tegen enkele leerlingen - au; 2x zweepslag in de dijbenen = dom!) maar toch zijn dit...


Zelfs als je zoals deze volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - helemaal niet van 'kersen' houdt. Maar dat is bijzaak. Het is ieder jaar vooral erg leuk om de 1e klas leerlingen 'buiten school' te zien en ook...

 • goed voor (komende) docent-leerling verstandhouding!

Maar hoe zit dat nu verder met dat boerderijtje?

Enige navraag leerde GRN dat de vorige bewoner naar een verzorgingstehuis is ver-huisd en dit 'met-pensioen-droom-boerderijtje' nu al enige tijd leeg staat... alleen er is een 'maar': de 'baron' vraagt als erfpacht 850,- euro per maand en over de ver-koopprijs werd GRN niet wijs. En dan moet je nog alles opknappen'... al met al een 'dure investering' (met 1e terugkooprecht voor 'de baron') maar nog steeds 'wat een leuk boerderijtje'! Er is een Voortgezet Onderwijs school in Raalte... haha.


Maar neen...

...zolang - als mogelijk! -  onze 'lieve mamsie' bij ons is (in de Meent) blijft deze GRN gewoon in het Bussumse wonen. Daarna zien we wel weer verder.. de komende 22 jaar moet er sowieso nog gewerkt worden tot 'pensioenering' - als dat dan nog bestaat?!


Toch zal GRN tot dan, ieder jaar, blijven zwijmelen bij dit droomboerderijtje in het mooi landelijke Heino!

 • Of de leerlingen dat nu 'raar' vinden of niet?! 

En u? Welke leuke dame wil (later) ook wel als hobby-boerin met pensioen en met GRN samen dit boerderijtje weer bewonen? Al is het maar een droom... want:

 • (heel) soms worden die toch waar/ komen uit!

Voor 99,99% van de leerlingen was het 'een ontzettend leuk kamp', toch? Fijn! Dat vonden wij als docenten-team ook. Volgend jaar graag weer!Lang leve 'de grote baas' en zijn Summercamp Heino - ieder jaar graag weer, tot dan!


GRN dankt alle medewerkers van Summercamp Heino voor weer enkele dagen genieten van de mooie natuur, de aardige mensen, het prima eten en 'last but not least': het heerlijke nazomer-weer!

 • Jullie Heino-theezakjes hebben onze vergeet-inkoop-collega gered van...

Dat 'de grote baas' nog steeds zijn 'praatje voor het dieren-voeren', kon houden... verheugde GRN zeer en zo veel mogelijk gezondheid voor nog 'n jaar werd en wordt hem gewenst - over ongeveer 340 dagen komt GRN u graag weer een hand geven!

Allemaal naar Heino dus: de grootste - en leukste! - groepsaccommodatie van NederlandEen verbeterpuntje: 'halal-keuzemenu' voor ook Nederlanders...

 • Summercamp Heino: het leukste zomerkamp voor jeugd in Nederland! Met activiteiten en groepsacco-mmodaties voor een onvergetelijk schoolkamp, sportkamp of jeugdkamp.
Vorig jaar:


d.d. 01-10-2017: 'Op schoolkamp met 1e klassers naar Heino is leuke herinneringen maken! Leering tegen docent:


GRN: Dit jaar waren wij 'ook braaf' en stil... om 0:45 uur kon GRN - met nachtdienst - al naar bed.Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

Het volk wil heel Rutte-3 'heroverwegen' = oprotten die volksverlakkers! Schaf 50%-verhoging BTW-tarief basisbehoeften af: dat helpt ons allen...
d.d. 05-10-2018:

NOS:

Gesprek met, niet-mijn, mini-'president' Rutte:

NOS tegen Rutte: 'Ik hoorde u gisteren zeggen:
'de Russen zullen geen leuke dag hebben ge-had', ik denk dat veel mensen vandaag denken:

  'de premier heeft geen leuke dag gehad'...Volgens deze volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - echter dachten de meeste mensen in Nederland helemaal niet; 'die arme premier Rutte, die heeft geen leuke dag' maar...

...het volk lacht(t)e Mark Rutte juist keihard uit!


Hoe hard kan je op je bek gaan...

Markie Rutte-Flutte?
Een (uit-) lachertje!!

Zelfs als Markie tegen de wil van het volk (maar 17% was voor) de afschaffing van de dividend-belasting - bijna 2,5 miljard euro ieder jaar dat de schatkist zou missen - doordramt, zelfs dan komt Unilever niet (geheel) naar Nederland!

Ongeacht of dat nu 'niet erg of slecht' zou zijn voor NL...Wat een leedvermaak!

Het volk lacht zich rot om Rutte die - ook over deze Bussumse - bananenschil uitglijdt en wijdbeens tegen een lantaarnpaal aanknalt!

Rutte zegt veel te vaak dat het 'echt niet om 1 bedrijf gaat' = Unilever, om hem te geloven! Sowieso: als er iemand is die niet-vertrouwenswaardig is, dan is dat wel die Markie Ruttemetutje en zijn dito, volksverlakkende regerlingskliek!

Wat vindt GRN nog meer:

Geen 50%-verhoging van 'lage?' = op basisbehoeften, BTW-tarief van 6 naar 9%www.ondernemersplein.nl:

   'Lage btw-tarief gaat van 6% naar 9%'

Wat verandert er?
Betalingen in 2018 tegen 6%-tarief

Voor wie? Wanneer? Wat verandert er?

Het kabinet wil het lage btw-tarief verhogen van 6% naar 9%. Deze verhoging van het lage btw-tarief moet gaan gelden vanaf 1 januari 2019. Het nieuwe tarief heeft gevolgen voor:


 • uw administratie
 • prijzen van goederen en diensten
 • facturatie en btw-aangifte bij de jaarovergang

Voor wie?
Voor ondernemers die goederen en diensten aanbieden waarvoor het lage btw-tarief geldt.

Wanneer?
De wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2019. Het kabinet heeft de verande-ring van het btw-tarief opgenomen in het Belastingplan 2019. Dit plan is op Prinsjesdag 2018 openbaar gemaakt. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog akkoord gaan met de wijziging.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief.

Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publi-catie in het Staatsblad of de Staatscourant.
d.d. 10-10-2017: Weekblad Elsevier

   'Verhoging btw minder ingrijpend dan ze lijkt'

De verhoging van de lage btw van 6 naar 9 procent doet stof opwaaien, maar is minder ingrijpend dan ze lijkt.

 • 'De verhoging levert de schatkist elk jaar 2,6 miljard euro op'

GRN: Jaja... neen dus! Want: let op 'wie er praat' = voor VuVuDu-parochie preekt!!
d.d. 17-08-2018:

   'Wij eisen #NieuweVerkiezingen:

'Na verhoging van het lage? BTW-tarief van 6 naar 9% (= stijging van 50%!) meldde het NOS-journaal zelfs dat er al gesproken wordt over het verhogen van andere belastingen!'

GRN: Dit om de hoge winsten van de Shell's en Unilevers nog meer te spekken? 

NEEN! OPROTTEN BLOK #FAILEDMINISTER! OPROTTEN RUTTE-3 MOET VALLEN!'


     Failed-Blok kan NIET 'gewoon' door en niet 'prima zijn werk blijven doen
     als mini-ster van Buitenlandse Zaken', Rutte! Oprotten, allebei!'

GRN: Word wakker, Nederland(ers)!

 • Samen zijn wij veel sterker dan zij - leve de Volksrepubliek Nederland!

Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

OIA-27: Wie in scheiding 'het kind/ de kinderen' als wapen gebruikt, zelfs doodt = duivels. Echter: draagt 'de overheid' zelf bij aan familiedrama's?!d.d. 16-08-2011: Crea-Ti - 'Robert Long - Heeft een kind een toekomst?'

GRN: Nooit onrecht pikken, nooit vrienden laten stikken! Je niet achter woorden verschuilen en je medemens niet vermoorden!

Helaas... bij 'moeder' kunnen onze LJI niet 'veilig schuilen'!

Wie een kind/ de kinderen als wapen gebruikt in scheiding of zelfs doodt... is duivels!Volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - wordt er iedere keer weer verdrietig van... van 'gewone' en van dodelijke familiedrama's.

Of die nu in de USA, in Papendrecht of in Amsterdam of el-ders plaatsvinden. GRN moet dan altijd denken aan dat kind/ die kinderen... hoe kan je eigen vader of moeder jou als kind zoiets aandoen? Hoe moet dat kind of de kinderen zich gevoeld hebben 
in hun laatste ogenblikken? Brrr. Dat is ziek - daar wil GRN niet eens aan denken. We schakelen om...


want: GRN krijgt het er altijd koud van, wordt er verdrietig en kan alleen maar zeg-gen dat:

   Echte Ouders absoluut nooit hun kind(eren)
   - hoe kun je zoiets in je hoofd/ hart halen? - en
   
   ook nooit de andere 'ouder' = bitch, iets aan
   zullen doen!

Want: zulke trieste wanhoopsdaden...

zijn natuurlijk nooit in het belang van het kind/ de kinderen; jouw kind(eren)!


...met nog een hoopvol leven voor de boeg! Deze GRN kan alleen maar oproepen 'het verstand' in zulke situaties altijd te laten winnen van 'de emotie'... ook als dat ten koste van jezelf gaat. Het belang/ de belangen van het kind/ de kinderen staat bij een Echte Vader (/moeder) altijd bovenaan... nooit de belangen van jezelf, hoe pijn dat ook moge doen!

Jouw kroost zal dat op waarde weten te schat-ten omdat de waarheid en echte liefde altijd over-winnen!

Dat betekent geenszins 'opgeven', integendeel:


Dat gezegd hebbende:

'We' weten helemaal niets van de achtergronden en de rol van de politie en de - welke? - 'zorg'instellingen'... waar het gezin 'bekend was'. Werd de vader gedreigd met het afpakken van - ook - 'zijn' kinderen? Door de moeder of door jeugdzorg of in combinatie? Of toch 'heel anders'? Ons wordt niets bekendgemaakt, het blijft gissen en GRN wil vooral geen betrokkenen pijn doen. Echter:


Over de 'hulp'verlening wordt niets verteld/ geen berichtgeving dienomtrent...

...'omdat?' ze 'niet op individuele zaken ingaan.'

Jaja... vele individuele zaken maken structureel een GRN maakt zich zeer grote zorgen...

 • juist ook over de rol van politie en jeugdzorg.

Want: beiden zijn niet te vertrouwen en hande-len niet in het belang van het gezin.

Dat staat voor GRN en die vele, vele andere 'individu-ele zaken' vast; dat is een kwestie van het gezonde verstand gebruiken, boos blijven worden over ieder (dodelijk) familiedrama en NL wakker te schudden!


In het belang van de kinderen
en hun ouders.

   Samen stoppen we eindelijk - die:

    criminele jeugdzorg, misdadige familierechters,
    en verzakend(e) politie/ Openbaar Ministerie!

Meld u aan:   OudersInActie @ outlook.com

Samen zijn wij veel sterker dan zij!-------------------------------------------------------------------------------------------------


PAPENDRECHT:

d.d. 23-09-2018: RTV Rijnmond

   'Papendrecht geschokt door familiedrama'

Tientallen mensen hebben knuffels, bloemen en te-keningen neergelegd bij het  huis in Papendrecht waar zaterdag twee kinderen en twee volwassenen om het leven kwamen. De politie is ook zondag nog bezig met onderzoek in het pand. Er zijn sterke aan-wijzingen dat het gaat om een familiedrama. In het huis brak zaterdagochtend brand uit. De brandweer vond de lichamen van de slachtof-fers op de benedenverdieping.

Het gaat om een man en een vrouw van 32 jaar oud en hun kinderen van 4 en 6 jaar. Er is vergeefs geprobeerd de slachtoffers te reanimeren. Niet alleen door hulpverleners, maar ook door buurtbewoners. Het gezin was bekend...

 •  bij de politie en bij zorginstellingen.

De man en de vrouw zouden op het punt staan om te scheiden. De kinderen zaten op basisschool IKC Beatrix in Papendrecht.


d.d. 24-09-2018: RTV Dordrecht 


d.d. 29-09-2018: 078 Vandaag

 • 'Stille tocht voor slachtoffers familiedrama Cremerstraat Papendrecht'

Deelnemers hebben zaterdag 29 september een stille tocht gelopen voor de slacht-offers van het familiedrama een week eerder. Op zaterdag 22 september kwam een gezin om het leven bij een familiedrama in een woning aan de Cremerstraat.


AMSTERDAM:


d.d. 01-10-2018: 
De Telegraaf - 'Familie dood na schietpartij Amsterdam'

De schietpartij in een woning in de Amsterdamse Herculesstraat afgelopen nacht maakt diepe indruk in de buurt. Vier mensen uit een gezin kwamen om het leven.


d.d. 30-09-2018: AT5 

 • Meisje (5), twee vrouwen en man overleden bij familiedrama Amsterdam Zuid

Bij de schietpartij aan de Herculesstraat in Zuid heeft een man vannacht zijn dochter van vijf jaar, zijn vrouw en vermoedelijk zijn moeder doodgeschoten. Daarna heeft de man zelfmoord gepleegd. Dat meldt de politie.

Twee jaar eerder, ook in A'dam:d.d. 22-07-2016: 
PersburoUNN

 • 'Drie doden bij familiedrama in Amsterdam-Zuid'

Amsterdam - Op vrijdagmiddag 22 juli 2016 zijn rond 12.40 uur een baby van 11 maanden oud en de vader van 32 jaar oud overleden na een sprong uit een raam van een woning in de Eendrachtstraat in Amsterdam. Omdat in de woning mogelijk een handgranaat achtergebleven was zijn woningen in de directe omgeving ontruimd en de bewoners opge-vangen in de Rai en het Stadsdeelkantoor. Daarna zijn specialisten van de Explosieven Opruimgsdienst binnengegaan. In de woning van waaruit mogelijk gesprongen was werd de vermoedelijk moeder van de gesprongen en overleden man aangetroffen. Onderzoek moet uitwijzen hoe zij om het leven is geko-men. In de woning is een handgranaat aangetroffen en die is door de EOD ontmanteld en veiliggesteld.

Handgranaat - Het incident begon toen de moeder haar zoontje van 11 maanden oud wilde ophalen bij zijn oma in de Eendrachtstraat.  In de woning was haar ex, de vader van hun zoontje aanwezig. Bij binnenkomst van de vrouw draaide de vader van hun kind door en haalde hij een handgranaat tevoorschijn en trok zijn ex een kamer in. De vrouw en moeder van de baby wist de woning te ontvluchten. Direct werd de politie geïnformeerd en die direct ter plaatse ging.


In een dergelijk geval wordt ook het arrestatieteam en onderhandelaars gealarmeerd.

   Korte tijd later is de man met de baby uit het 
   raam gesprongen met voor beiden fatale ge-
   volgen.

Omdat er zeer vermoedelijk een handgranaat op scherp lag in de woning moest men zeer voorzichtig de woning betreden. De moeder is opgevangen door politiemensen en overgebracht naar een poli-tiebureau.  (info Politie Amsterdam-Amstelland)

-------------------------------------------------------------------------------------------------d.d. 26-12-2016: Cbowbear - Chantal Janzen


Als ik dit nummer hoor denk ik vaak aan mijn nichtje... voor mij steunt dit nummer mij... misschien ook bij anderen iedereen sterkte in ieder geval en reacties zijn toegestaan... praat er over liefs msdoubleme
GRN:

 • Laat het kind/ de kinderen er altijd buiten!


d.d. 31-08-2018: 'OIA-26:


    Verdrietige, boze en opstandige (groot-) ouders eisen onze kids terug!'


Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia